Kommunevåpen på Hedemarken

Tre av kommunene på Hedemarken, Hamar, Løten og Stange, har etablert et samarbeid om en felles nettportal. Denne er verd et besøk. Den har blant annet en meget bra kartløsing med søkemuligheter ned på gårdsnavn:  www.hamar-regionen.no

Kommunenes egne nettsider finnes ved å trykke på kommunevåpnene:

Kommunene har sammen lansert en meget bra kartløsning på nettet:

www.hedmarkenkart.no

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011