Oversikt over artikler i Hedmark Slektshistorielags tidsskrifter

Denne ovesikten er ajourført til og med nr. 2 - 2012

Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 1/1 1996 Fra husmann til offiser Thor Bøhmer
    Teleslekt Bjørn Bækkelund
Nr. 1/2 1996 Ringsaker utenom allfarveg Egil Enemo
    Streif av Fusjehistoria Per Granberg
    Et julelag for 200 år siden Ragnhild Nyhus
    Gile-slekta fra Vang og forbindelsene til Romedal og Stange Svein-Erik Ødegaard
    Slekters gang Ole Gjestvang
    Auksjonsprotokollene Bjørn Bækkelund
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 2/1 1997 Enger, nå gnr. 221 i Bergsfjerdingen i Ringsaker Arne Haave
    Slektsforbindelser til kaptein Andreas Jensen Heide (1683-1754) Liv M. Haakenstad
Nr. 2/2 1997 To gamle minnetavler Bjarne Logstein
    Sandearkivet Ole Gjestvang
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 3/1 1998 Pedersen-slekta Jørgen Pedersen
    Etterkommere etter Erik Christensen og Rønnaug Håkensdatter, forpakterfolk på Storhamar Arne Haave
    Vitner i sak mellom kammerråd Grønbech på Storhamar og leilending Arne Tollefsen Dystvoll i Vang Ole Gjestvang
    Personnavn og boplasser på Storhamar gård og nærmeste omegn Ole Gjestvang
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 4/1 1999 Data i slektsforskning og bruk av internett Stein-Ole Kjær
    Utvandrere i mønstringsprotokollene Cæsilie Stang
    Våre aners levekår Ole Gjestvang
    Den første Postmester´n Jørgen Pedersen
Nr. 4/2 1999 Hedmark Slektshistorielag runder 60 år 25. juni 1999 Vigdis Stensby
    Rettelser til Romedalsboka Otto Hartmann
    Ringsakergutten som dro ut for å søke lykken Torbjørn Smedsrud
    ”Adresse Statsarkivet” Ole Gjestvang
    En undersøkelse av husmannskåra i to områder på hedemarken i tida 1780-1903 Magne Thorleifsen
    Hedmark Skifteregister  
Nr. 4/3 1999 Nesninger i Amerika I Hans Myhre
    Nesninger i Amerika II Hans Myhre
    Svenske krigsfange no 29, Svend Hult Hans Petter Schjønsby
    Uttale av personnamn på Hedmarka Frode Myrheim
    Slektsforskerbasen: ”Hvem forsker i hvilke kommuner?” Torleif Haugødegård
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 5/1 2000    
       
       
       
Nr. 5/2 2000 Slekten Schjermann Steinar Vasaasen
    Spangen-arkivet, Hemarksregistret  
    Roksvold: Mitt kjære barndomshjem Borghild Løbakk
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 6/1 2001 Befolkningsutviklingen i Hamar Ansten Hegsvold
    Kåseri over Stanges kirkebøker Steinar Vasaasen
    Arkivering og behandling av fotografiske materialer og dokumenter Vidar Kringsjaa
    Wergelandsfanen Hans Myhre
    Gregorius-slekta i Stange Steinar Vasaasen
    Hedmark Skifteregister  
Nr. 6/2 2001 Informasjon om ”Strays”  
    Leilighetsfunn i Hedmarken Fogderi – del I  
    Bruk av slektsprogram Liv Marit Haakenstad
    Primær og sekundærkilder på Internett – de tre store databasene i Norge Liv Marit Haakenstad
    Procurator Ole Nielsen i Stange  
    Slektene på Vestre Aske og Nedre Gjestvang i Nes omkring 1700 og deres opphav S.A. Bjørndal
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 7/1 2002 Leilighetsfunn i Hedmarken Fogderi – del II  
    Tvangsekteskap og ”uekte” barn – del I Arne Nygårdsmoen
    Hedmark Skifteregister  
Nr. 7/2 2002 Tvangsekteskap og ”uekte” barn – del 2 Arne Nygårdsmoen
    Leilighetsfunn i Hedmarken Fogderi – del 3  
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 8/1 2003 Lensmann Peder Bøe Solveig Eide Haugen
    Ukjente skattelister frå Helsøya Frode Myrheim
    Hedmark Skifteregister  
Nr. 8/2 2003 Markestad i vestre Vangsåsen Asbjørn Røsbak
    Gards- og slektshistorie for Frisholm 105/1 og 2 i Stange – del 1 Frode Myrheim
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 9/1 2004 To skifter på Vestfossen i Eiker Jon Torp
    Gards- og slektshistorie for Frisholm 105/1 og 2 i Stange – del 2 Frode Myrheim
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 10/1 2005 Gunbjørn-slekt i Stange Steinar Vasaasen
    Leilighetsfunn i Hedmarken Fogderi – del 4  
    Procurator Ole Nielsen i Stange Steinar Vasaasen
    Hedmark Skifteregister  
Nr. 10/2 2005 Olav Gjestvang til minne Steinar Vasaasen
    Mælum og Frøberg i Furnes Thor Bøhmer
    Bokrustad i Ringsaker Steinar Vasaasen
    En tvilsom herkomst Arne Nygårdsmoen
    Lars Mikkelsen Kongsparten Stein Enger
    En Skakatavlbibel (tidl. publisert i 1943 i HST) Christian Spangen
    Ulrich Hansen fra Ringsaker – en husmann som havnet i Aurland i Sogn Steinar Vasaasen
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 11/1 2006 Landskatten av Hedmarken og Østerdalen fogeri, Sankt Martini dag (11.11.) 1625 Tore Hermundsson Vigerust
    Eli Andersdatter-Furnæsning fra Stange som dro til Valdres Steinar Vasaasen
    Hvem var Marthe Monsdatter født 1720 i Stange datter av? Steinar Vasaasen
    Oppkallingsreglene i norsk navneskikk Steinar Vasaasen
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 12/1 2007 Kilder til personalhistoriske studier i Statsarkivet på Hamar Per-Øivind Sandberg
    Anne Olsdatter Ulven på Ring Steinar Vasaasen
    Skoskatten 1711 – Ringsaker præstegjeld – del 1 Steinar Vasaasen
    Stangesokninger og en furnæsning i USA Hans Myhre
    Arve-ætlinger – del I – Halstenrud i Stange Steinar Vasaasen
    Mjøsenlaget i Amerika 1911-1930 Stein Enger
    Richard Wick – en av Mjøsenlagets støttespillere i Amerika fra 1911-1930 Stein Enger
    Normændene i USA 1907 – Martin Ulvestad Hans Myhre
    Hedmark Skifteregister  
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 13/1 2008 Amb i Ringsaker Hans Myhre og Ole Kristian Sveen
    Hedmark Historielag (HH) Arne Nygårdsmoen
    Skoskatten 1711 – Stange præstegjeld – del 1 Steinar Vasaasen
    Biri-folk i USA Hans Myhre
    Mjøsenlaget i Amerika 1911-1930, del III Stein Enger
    Normændene i USA 1907 – Martin Ulvestad – del III Hans Myhre
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 14/1 2009 Daffin - mannsnavn med Mjøsa i sentrum Steinar Vasaasen
    Hedmark Historielags arkivbokser Arne Nygårdsmoen
    Skoskatten 1711 – Stange præstegjeld, del 2 Steinar Vasaasen
    Interreg Grensevandring Kristin Mikalsen
    Mjøsenlaget i Amerika 1911-1930, del IV Stein Enger
    Normændene i USA 1907 – Martin Ulvestad, del IV Hans Myhre
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 15/12010Snart får vi se 1910-tellingaBjørn Bækkelund
Hvem var Andrea Olsdatter Rømmen som i 1850 ble gift til Busvold?Nils Aksel Horvei
Hvordan folk flest fikk etternavn i NorgeIvar Utne
Utdrag fra spørreundersøkelseKilde: "Norge i 1743"
Gamle minner - Borghild og Kristoffer Godager forteller
Minner fra mit kjære barndomshjem - fortalt av Borhild Godager, del 1
Minner fra gamle dager - fortalt av Kristoffer Godager, del 1
Hedmark Skifteregister
Vekt, mål og mynt i eldre tid
Gårdklasser
Diverse skatter fra 1600-tallet
       
Nr. 15/22010To Børresønner som likevel var brødre?Aksel Horvei
To Børresønner som ikke var brødreIvar Skappel
Gamle minner - Borghild og Kristoffer Godager beretter
Minner fra mit kjære barndomshjem, fortalt av Borghild Godager (1886-1989) del 2
Minner fra gamle dager - fortalt av Kristoffer Godager (1877-1969) del 2
Om militære rullerPer Sande
Avfotograferte slektshistoriske kilder
Spørsmål og svar
Litt slektshistore for de med røtter fra Skaberud og Slåtsveen - Olai Bendik Erdal
Forkortelser og kirkeboklatin - Kilde: ”Den glemte skriften”, oppslagsdel
Digital slektsforskning 2010Bent Nikolaisen
Hedmark skifteregister
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 16/12011 Gamle minner - Borghild og Kristoffer Godager beretter
Minner fra mit kjære barndomshjem fortalt av Borghild Godager (1886-1989) del 3
Minner fra gamle dager - fortalt av Kristoffer Godager (1877-1969) del 3
Hedmarkinger i kongehyllingene frå 1591 og 1610Arne Nygårdsmoen
Kristian Nilsson Haugsødegårdseie og hans mange barnRune Alander
Hedmark Skifteregister
       
Nr. 16/22011 "Tro, hørig og lydig" Husmannskontrakter fra Stor-ElvdalBørge Strand
Slektsforskning og DNASvein Arnolf Bjørndal
Litt om Atlungstad Brenneri
Slektene Enger og MelvoldBjørn Bækkelund
Flisaker på VeldreThor Bøhmer og Ole Kristian Sveen
Opsal i VeldreThor Bøhmer og Ole Kristian Sveen
Slekta på BusvoldThor Bøhmer og Ole Kristian Sveen
Gapestokken
TingbokFra lokalhistoriewiki.no
TingsvitneFra lokalhistoriewiki.no
TømmerskattFra lokalhistoriewiki.no
Hedmark Skifteregister
Dr. Ingeborg AasArkivmagasinet
Fra offentlige myndigheter for 200 år sidenArkivmagasinet
       
Årgang/ nummer Årstall Artikkel Forfatter
Nr. 17/12012 Ei ætteoppregning fra 1638 – om middelalderslektene fra Moen i Nord-Odal og Stenberg i RomedalSvein-Erik Ødegaard
Mer om slekta på Busvold i RomedalNils Aksel Horvei
       
Nr. 17/22012 Litt om syke- og dødelighet på Hedmarken på 17- og 1800-talletHans Petter Schønsbye
Noen emigranter fra RingsakerHans Myhre
Skyberg-slekterThor Bøhmer
Vinju på VeldreOle Kristian Sveen og Thor Bøhmer
Hedmark skifteregisterHans Myhre
Dørumslekta i OsloTor Håkon Moen
Ei slekt fra Løten med forgreininger fra hele HedemarkenThor Bøhmer
Slektsspørsmål om Dyre Jensen Berg fra StangeThor Bøhmer
       
Hedmark slektshistorielag © 2003-2013