Styret i Hedmark Slektshistorielag

Styret har fra årsmøtet 14. april 2016 følgende sammensetning:

 

Leder:

Thor Bøhmer
Furnes
Mobil : 9056 5905
Epost: thor.bohmer@hedmarkslekt.no
 

Nestleder:

Ole Kristian Sveen
Furnes
Mobil : 9506 3895
Epost: ole.kristian.sveen@hedmarkslekt.no
 

Sekretær:

Gustav Amb
Rudshøgda
Mobil : 9016 2475
Epost: gustav.amb@hedmarkslekt.no
 

Kasserer:

Sverre Søgaard
Ådalsbruk
Mobil : 9768 7448
Epost: sverre.soegaard@hedmarkslekt.no
 

Redaktør/Webmaster:

Nils-Kristian Møller
Stange
Mobil : 9060 0193
Epost: nils-kristian.moller@hedmarkslekt.no
 

Styremedlem:

Magne Olav Henriksen
Stange
Mobil: 9888 8126
Epost: magne.olav.henriksen@hedmarkslekt.no
 

Styremedlem:

Arnfinn Houmb
Ringsaker
Mobil: 9268 5387
Epost: arnfinn.houmb@hedmarkslekt.no
 

Varamedlem:

Inge Bakken
Hamar
Mobil : 9526 2133
Epost: inge.bakken@hedmarkslekt.no
 

Varamedlem:

Anne Myhre
Tangen
Mobil : 9306 2369
Epost: anne.myhre@hedmarkslekt.no
 
 
Hedmark slektshistorielag © since 2003