Gravsteder på Hedmarken / Hedemarken

Opplysninger om dødsfall og begravelser vil det normalt gå svært lang tid før er allment tilgjengelig fra kirkebøker eller senere fra folkeregistret. De viktigste allment tilgjengelige kilder til slik informasjon, er avisenes dødsannonser og gravstøtter. For å få nyttiggjort seg denne informasjonen, har Hedmark Slektshistorielag tatt et initiativ for å få i gang en systematisk registrering av gravstøttene på "våre" gravplasser/kirkegårder.

For å gjennomføre dette arbeidet på Hedmarken, trenger laget frivillige som kan påta seg enten direkte avskrift av gravstøttene eller en avfotografering med digitalkamera og påfølgende registrering innendørs. Vi har startet arbeidet på Hol og på Helgøya, men trenger altså flere frivillige som kan hjelpe oss med arbeidet både på disse og øvrige steder. Ta kontakt med oss hvis du har lyst og anledning til å delta. Vår epostadresse er post@hedmarkslekt.no.

 

Følgende gravsteder finnes på Hedmarken (klikk på stedet):

Ringsaker kommune Brøttum Mesnali Åsmarka Veldre Ringsaker Helgøya Nes Stavsjø Brumunddal Furnes
Løten kommune Løten
Hamar kommune Hamar sentrum Hol gravlund Vang Øvre Vang
Stange kommune Ottestad Stange Tangen Strandlykkja Vallset Romedal
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011