Informasjon om nettstedet

Nettstedet er under oppdatering

Vi arbeider med å bytte teknikk bak sidene våre. Du skal som besøkende og bruker ikke merke så mye til dette, men for oss blir det forhåpentligvis lettere å holde sidene oppdatert. Det tekniske arbeidet håper vi å bli ferdig med i løpet av høsten 2011. I mellomtiden kan det hende du vil oppleve noen uregelmessigheter og da håper jeg du bærer over med oss. Du vil nok også finne sider som ikke er helt ajour. Har du kommentarer eller spørsmål om dette, kan du sende en epost til webredaksjonen@hedmarkslekt.no

Forbehold

Hedmark Slektshistorielag tar ikke ansvar for at alle data som er presentert på disse sidene er riktige. Ettersom mye av dette er avskrifter av originale kilder, kan det i noen tilfeller være vanskelig å tyde hva som står skrevet. Vi har da tolket dette etter beste skjønn og anmoder om at brukere av våre data kontrollerer dette mot originalkilden. Avskriftene og annet materiale er utført av lagets medlemmer, gjennom flere 10-år, på fritiden, og er ment å være et hjelpemiddel for andre slektsgranskere.

Rettigheter

Eiendomsretten til de utlagte dataene tilhører Hedmark Slektshistorielag, og dataene må kun benyttes til privat slektsgransking. Det er ikke tillatt å benytte dataene i noen form for gratis eller kommersiell offentlig sammenheng uten skriftlig tillatelse fra, og med referanse til, Hedmark Slektshistorielag.

Design

Nettstedet er designet av EveR Designs ved Evelyn Rudi fra Åsvang i Stange. Fotograf Gunnar Klingwall på Hamar har copyright på bildet som ligger i topplogoen. Tillatelse til å bruke bildet på denne sida, er gitt til Hedmark Slektshistorielag.

Fotograf Klingwall

Hedmark slektshistorielag © 2003-2012