Informasjon om laget

Hedmark Slektshistorielag ble opprinnelig stiftet i 1939 og gjenoppstod i 1996. Geografisk dekker laget området til det gamle Hedmarken Fogderi, dvs. dagens kommuner Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Vi utgir et eget tidsskrift med 2 nummer per år. Vi har kontorlokale på Norsk Utvandrermuseum utenfor Hamar, men ingen fast kontortid (se nedenfor). Laget har i dag ca. 200 medlemmer og driver et omfattende arbeid med dataregistrering av kilder.

Vi ønsker at disse sidene skal være et samlingspunkt og hjelpemiddel for alle som har røtter eller slekt på Hedmarken/Hedemarken, som er en avgrenset del av Hedmark fylke. Derfor håper vi at du får glede av det du finner her, og at du kan gi oss tilbakemelding på ting som kan forbedres og ting du savner.

Vil du bli medlem så send en epost med opplysing om navn, adresse og gjerne telefon­nummer til post@hedmarkslekt.no, eller du kan bruke vårt kontaktskjema.

Lagets formål

Hedmark Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking og biografisk arbeid. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og på beste måte rasjonalisere det slektshistoriske arbeidet i regionen som i dag omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Laget skal også formidle hjelp til personer og institusjoner med interesse for lagets arbeidsområde.

Medlemskap

Medlemskap i laget koster for tiden kr. 300,- pr år. Medlemskap kan tegnes ved registrering på vårt kontaktskjema og innbetaling av kontingenten til lagets konto 1822.05.36676.

Møter

Laget avholder arbeidsmøter, vanligvis tre torsdager i semesteret, med start kl. 18.00 eller kl. 19.00. Møtene holdes som oftest på Statsarkivet i Hamar, men enkelte møter er også avholdt på lagets kontor på Åkershagan. Se vår møtekalender.

Lagets kontor

Laget disponerer eget kontor hos Norsk Utvandrermuseum på Åkershagan i Stange sør for Hamar. Kontoret har ingen fast åpningstid. Kontakt oss eventuelt på forhånd for avtale. På kontoret har vi lagets bibliotek med bygdebøker, tidsskrifter og en søkbar database for alt det kildematerialet som til enhver tid er ferdig dataregistrert.

Tidsskriftet

For å opprettholde et variert og innholdsrikt tidsskrift er tidsskriftkomiteen avhengig av bidrag fra medlemmene. Send oss en epost om hva du ønsker vi skal skrive om. Hvis du vil skrive et bidrag selv så husk at ikke alle er like drevne i slektsgranskning. Tenk gjennom hva du selv lurte på da du var nybegynner. Kanskje du kan gi noen tips til andre. Send ditt bidrag eller ønske til Tidsskriftkomitéen på epost redaksjonen@hedmarkslekt.no

Kontakt oss

Noe du lurer på, ønsker informasjon om eller noe annet du har på hjertet, send en melding til vår generelle epost-adresse post@hedmarkslekt.no eller bruk vårt kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Hedmark slektshistorielag © 2003-2013