Kildemateriale

Tidligere publisert kildemateriale

Hedmark Slektshistorielag har en lang tradisjon i avskrift og publisering av kildemateriale. De første ble trykket allerede i 1942 i lagets tidsskrift. Siden er en hel rekke kilder publisert. Se komplett liste over disse her.

En komplett innholdsfortegnelse for de 7 opprinnelige bindene (utgitt i perioden 1939 til 1977) finner du her.

I den nye serien med Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift som startet i 1996, er det blant annet publisert avskrift av skifter. Disse avskriftene vil etter hvert også bli publisert på dette nettstedet. En komplett oversikt over dette materialet er gitt her.

 

Dataregistrering av kirkebøkene på Hedmarken

Dataregistrering av kirkebøkene i Norge er en enorm kontinuerlig pågående landsomfattende dugnad. Hedmark Slektshistorielag har påtatt seg ansvaret for å organisere arbeidet i vårt område. Til dette arbeidet trenger vi flere som kunne tenke seg å bruke noe tid sammen med oss til registrering og korrekturlesing. Les mer om dette her.

 

Bygdebøker

Bygdebøker med varierende slektshistorisk innhold og kvalitet er utgitt for alle deler av Hedmarken, unntatt for hovedsognet i Ringsaker. Vi vil etter hvert forsøke å lage en veiledning til disse bøkene og starter med å lage alfabetiske registre over de gårder og plasser som er omtalt i bøkene. (Se egen side om bygdebøkene).

 

Andre kilder

Fra tid til annen kommer vi over kilder som er lite kjent for allmennheten. Det kan også være bøker, hefter eller artikler som kan være til stor nytte. Vi vil forsøke å bidra til å gjøre disse kjent enten ved å publisere dem på lagets nettsider eller å lage lenker til andre nettsteder hvor dette materialet finnes.

 

Andre kilder tilgjengelig på Internett

Det finnes kilder fra Hedmarken som er publisert av andre institusjoner som f.eks. Registreringssentral for Historiske data (RDH), Digitalarkivet med flere. Vi forsøker å samle informasjon om slike kilder og har lagt opp en del lenker til disse på vår lenkeside.

 

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011