Kildemateriale utgitt i Hedmark Slektshistorielags tidsskrift etter 1996.

Hedmark Slektshistorielag har en lang tradisjon i avskrift og publisering av kildemateriale. Siden tidsskriftet gjenoppstod i 1996 har vi trykket opplysninger om skifter og Landskatten for Helgøya 1613.

 

Skifter

Vi har startet publisering av skiftekortene for Hedmarken. Følge lenken for en mer utførlig omtale av dette materialet.

Register over skifter på Hedmarken: Skiftene for gårdene med første bokstav fra A til G er nå klare.  Vi vil etter dette følge opp med publisering av skiftekortene parallelt i bladet og på nettsidene.

 

Skattelister fra Helgøya

Frode Myrheim har gjennom sine studier på Riksarkivet kommet over skattelister for Helgøya som ikke tidligere er benyttet i skrivingen av bygdeboka for Nes på Hedmarken. Dette materialet er tidligere publisert i lagets tidsskrift nr. 1-2003.
Følg denne lenken.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011