Kildemateriale utgitt 1942-1977 i Hedmark Slektshistorielags tidsskrift.

Hedmark Slektshistorielag har en lang tradisjon i avskrift og publisering av kildemateriale. De første ble trykket allerede i 1942 i lagets tidsskrift. Siden er en hel rekke kilder publisert. Se komplett liste over disse nedenfor. Disse er nå OCR-scannet og vil etter hvert bli lagt ut på nettet.

 

Tidligere utgitt i bladets første serie 1942-1977:

I Odelsjordeboken av 1615
II Odelsjordeboken av 1624
III Hedmarkens gjengjerd 1514
IV Hedmarkens gjengjerd 1528
V Sakefall 1528-1529
VI Hedmarkingene på grensevakt 1644-45
VII Landskatten av Hedmarken 1612
VIII Første Tage, Gaardebøxell eller Stedtzmaal for Hedmarken 1610-1635
IX Første Tage, Gaardebøxell eller Stedtzmaal for Hedmarken 1636-1660
X Manntallene 1664-1666 for Hedmarken
XI Håndverkere i Hedmarksbygdene 1793
XII Legdsrulle for Hedmarken 1697
XIII Sakefallsregnskap for Hedmarken 1610-1635
XIV Sakefallsregnskap for Hedmarken 1636-1660
XV Sjæleregister over Wangs præstegjeld 1732 (Digitalarkivet)
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011