Hedmark Slektshistorielags Historie

Hedmark Slektshistorielag ble stiftet 25.juni1939 etter initiativ fra tannlege Christian Dag Spangen fra Løten. Konstituerende møte ble holdt på Victoria hotell i Hamar, og det tegnet seg 19 medlemmer på det første møtet. Krigskommisær Veflingstad fra Stange ble den første formannen i Hedmark Slektshistorielag, med Christian D. Spangen som nestformann. Allerede året etter fikk pionerene i gang et tidsskrift som utkom regelmessig til et stykke ut på 1970-tallet. Siste hefte i første serie av Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift ble utgitt i 1977. Det var da utgitt i alt 7 bind siden 1939. Sommeren 1979 ble det holdt et ordinært årsmøte. Etter dette hadde ikke laget betalende medlemmer før det ble reorganisert i 1995.

I årene som fulgte etter 1979 ble det kun avholdt sporadiske styremøter. I 1984 ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte i Hedmark Slektshistoreielag. Fire styremedlemmer var de eneste som møtte fram. Det ble nedsatt et "avviklingsutvalg" som skulle ordne det nødvendige, slik at laget kunne nedlegges fra 1985. Avviklinga bla likevel ikke realisert, blant annet fordi arbeidet med Hedmarks-registeret ikke var fullført. Da registeret var ferdig i 1987, ble det holdt et nytt årsmøte. Møtedeltakerne ville gjerne holde laget i gang. Derfor ble det valgt et nytt styre med Jan E. Melby som formann. Dette styret arbeidet gjennom flere år med å organisere innbinding og salg av restopplaget av Hedmark Slektshistorielags tidsskrift. Styret forsøkte også å få i gang ny aktivitet i laget. Vinteren 1995 ble det holdt tre temamøter om slektsgransking i Statsarkivets lokaler på Hamar. Oppslutningen om disse møtene oversteg alle styrets forventninger. Inspirert av den store interessen, ble det arbeidet for å reorganisere laget med et nytt styre.

Et reorganiseringsmøte ble holdt i Statsarkivets lokaler den 26.04.1995. Møtet var annonsert i lokalavisene. Ingen av frammøtte hadde innvendinger mot at møtet ble betraktet som et ekstraordinært årsmøte. Siden 1996 har det årlig blitt utgitt 2 hefter av den nye serie med Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift. Medlemsmassen har øke til i underkant av 200 medlemmer og aktiviteten er stigende. Den dataregistreringen av kirkebøker som laget for tiden organiserer er trolig den største dugnaden noen sinne i lagets historie.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011