Leilighetsfunn (strays) funnet i vårt distrikt

Notisene er sortert geografisk etter det sted kilden oppgir at en person kommer fra. Der der i notisen ikke er angitt hvem som har meddelt opplysningen, er dette hentet fra de dataregistrerte kildene av et av lagets medlemmer. Opplysninger framkommet på annen måte vil bli oppgitt.

Østfold Moss
Eidsberg
Akershus Eidsvoll
Sørum
Oslo (Christiania) Oslo (Christiania)
Hedmark Kongsvinger
Odal
Åsnes
Hof
Våler
Elverum
Løten
Vang og Furnes
Ringsaker
Nes
Stange
Romedal
Åmot
Trysil
Rendalen
  Moss
1809 Kari Jonsdatter fra Moss, 70 år gammel, begravet i Stange den  15.04.1809. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s. 163
 Eidsberg
1722 Iver Amundsen Gestlingrud, en fattig mand fra Edsberg Sogn, 80 år gammel, begravet i Stange den  04.03.1722. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  283
1720 Maren Pedersdatter Løken, en fattig mands barn, 11 år gammel, begravet i Stange den  09.01.1720. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  205
 Christiania
1730 Maren Pettersdatter som døde på Verket, 46 år gamel, hafde hieme i Christiania, begravet i Stange den 02.04.1730. Kilde: Stange kirkebok 1740-1754, s. 491.
1783 Thore Amundsen, 34 år gammel , fra Christiania, begravet i Stange den 04.04.1783. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s. 153
1802 Catrine Benjaminsdatter, 4 måneder gammel , fra Christiania, begravet i Stange den 18.07.1802. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s. 156
1717 Emerenze Larsdatter, 60 år gammel , fra Christiania, begravet i Stange den 16.05.1717. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s. 118
1786 Ole Larsen, 3 måneder gammel , fra Christiania, begravet i Stange den 21.05.1786. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s. 157
 Eidsvoll
1744 Peder Andersen, 1 år og t måneder gammel, fra Eidsvoll, begravet i Stange den 16.02.1744. Kilde: Stange kirkebok 1740-1754, s, 298
1783 Ole Christensen, 50 år, fra Eidsvoll, begravet i Stange den  16.05.1783. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s. 153
1781 Lars Olsen, 86 år, fra Eidsvoll, begravet i Stange den  26.05.1801. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s. 154
1786 Jon fra Esvold, dagarbeider hos Anders Fochol, begravet i Stange den  14.01.1786. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  157
 Odal
1741 Siri Taraldsdatter Kiernli, 63 år gammel, begravet i Stange den  18.05.1741. (Det er ikke angitt Odal som opprinnelsessted, men det ligger en boplass "Tjernli" i Nord-Odal kloss inntil grensen mot Stange.)  Kilde: Stange kirkebok 1740-1754, s.  288
1812 Berthe Pedersdatter Otten, 34 år gammel, begravet i Stange den  19.05.1812. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  167
1809 Anders Knudsen Svendbye, 6 år gammel, begravet i Stange den  16.09.1809. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  164
 Løten
1719 Karen Olsdatter fra Leuten Sogn, amme hos fogden, 36 år gammel, begravet i Stange den  11.04.1719. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  181
1773 Inger Andersdatter, 1 ¼ år gammel, begravet i Stange den  16.05.1773. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  141
 Vang
1787 Erich Erichsen Tvet, 47 år gammel, begravet i Stange den  22.04.1787. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  158.
1721 Torbiørn Pedersen, 80 år gammel, begravet i Stange den  25.05.1721. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  250
 Ringsaker
1735 Peder Nordre Freng i Ringsager Sougn som døde på Hoberg, 70 år gammel, begravet i Stange den  03.04.1735.  Kilde: Stange kirkebok 1724-1740, s.  512
1783 Siver Jonsen fra Ringsaker, 38 år gammel, begravet i Stange den  14.09.1783.  Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  153
1742 Anne Mortensdatter, 86 år gammel, begravet i Stange den  22.07.1742.  Kilde: Stange kirkebok 1740-1754, s.  291.
1765 Ole Larsen, 15 år gammel, begravet i Stange den  27.05.1765.  Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  132
1717 Gunnil, en fattig vandringsqvinde fra Rør i Ringsaker, begravet i Stange den  06.07.1717. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  122.
1802 Elie Olsdatter Skareløkken, 54 år gammel, begravet i Stange den  27.06.1802. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  156
1812 Lars Olsen Sætterseie, død på Sygehuuset, 36 år gammel, begravet i Stange den  17.10.1812. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  167
1724 En fattig Enke fra Ulven i Ringsager Sogn som døde paa LangReeejer, 85 år gammel, begravet i Stange den  25.03.1724. Kilde: Stange kirkebok 1724-1740, s.  464
 Næs
1806 Niels Christophersen Kjonerudei fra Næs, 70 år gammel, patient død paa sygehuuset,  begravet i Stange den  20.07.1806. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  160
1803 Lisbeth Iversdatter Næs sogn, 4 måneder gammel, begravet i Stange den  22.05.1803. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  157
1813 Niels Nielsen, 3 måneder gammel, døbt paa Næss, begravet i Stange den  14.04.1813. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  168
 Rendalen
1804 Ragnild Svendsdatter Hornset, 27 år gammel, begravet i Stange den  18.03.1804. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  157
 Åmot
1804 Torger Helgesen Skramstad, 64 år gammel, begravet i Stange den  29.07.1804. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  158
1784 Ole Ingvoldsen fra Aamodt Præstegjeld, begravet i Stange den  15.02.1784. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  153
 Åsnes
1809 Karn Mathia Olsdatter Kieldmyren, 6 måneder gammel, begravet i Stange den  22.05.1809. Kilde: Stange kirkebok 1788-1813, s.  163
 Trysil
1718 Ole Torgarsen Seter, 17 år gammel, død på Gillund og begravet i Stange den  06.02.1718. Kilde: Stange kirkebok 1714-1722, s.  143
1772 Anders Hansen fra Tryssel, 1 år gammel, begravet i Stange den 04.10.1772. Kilde: Stange kirkebok 1762-1787, s.  140
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011