Bygdebøker på Hedemarken

Det er utgitt bygdebøker med slektsopplysninger for de fleste sogn på Hedmarken. Det eneste unntaket er hovedsognet i Ringsaker og de siste delene av Vang. Vi vil her gi en oversikt over disse bøkene. Som et hjelpemiddel til å finne fram i disse bøkene er vi i ferd med å scanne og publisere alfabetiske registre til dem. Vi håper disse kan komme til nytte.

Brøttum  bygdebok

Slekter og gårder i Brøttum sogn. Utgitt av Brøttum historielag 1965. Forfatter: Niels Moen
Det ble i 2003 opplyst at det arbeides med en oppdatering av bygdeboka for Brøttum der første bindet var planlagt utgitt i 2004. Status foreløpig ukjent.

Register til Brøttumsboka

Veldre bygdebok

Utgitt av Veldre historielag i 1974. Gårds- og slektshistorie for Veldre sogn i Ringsaker.

Register til Veldre bygdebok

Furnes bygdebok

Utgitt av Furnes historielag 1941-1985. Bind I som inneholder gårds- og slektshistorie ble utgitt på nytt i 1996. Forfatter til bind I og II: Toralv Bleken-Nilssen. Forfatter til bind III: Reidar Bækkelund.

Register til Furnes bygdebok

Nes  bygdebok

Utgitt av Nes historielag. Gårds- og slektshistorien omfatter tre bøker, bind 2 del 1-3.

Register til Nes bygdebok (bind 2 del 1-3)

Vangsboka

Denne har hittil utkommet i 4 bind, utgitt av Vang historielag og Hamar kommune. Forfatter for de tre første bindene er Odd Stensrud.
Bind 1 utgitt i 1983 omhandler g.nr 178-194.
Bind 2 utgitt i 1988 omhandler g.nr. 153-177.
Bind 3 utgitt i 2004 omhandler g.nr. 115-152.

Register til Vangsboka bind 1-3

Bind 4 kom ut i 2013 og er skrevet av Ole Jacob Tomter. Boka dekker gardsnummer 88 til 114 med underliggende bruk.
Bind 5 er planlagt å komme ut høsten 2018 og er ment å dekke gardsnummer 72 - 87 med underliggende bruksnummer. Ole Jacob Tomter ble engasjert som forfatter f.o.m. 1. oktober 2014.

Stange  bygdebok

Utgitt av Stange historielag i 1946 i 2 bind. Forfatter: M.Veflingstad. Bygdeboka er OCR-skannet av Steinar Vasaasen og publilsert på lagets nettsider.

Her finner du den skannede teksten.

Register til Stange bygdebok

Romedalboka

Utgitt av Romedal Bygdeboknemd i perioden 1967-1993. Forfatter: Bjarne Morthoff (bind 1, 2 og 3), Jacob Sverre Løland (bind 3, 4, 5 I og 5 II).

Register til Romedalboka i 6 bind.

Løtenboka

Garder og slekter. Utgitt av Løten historielag 1949-1955. Forfatter: J.B.Morthoff

Register til Løten bygdebok bind 1-3.

Hedmark slektshistorielag © since 2003