Stange bygdebok

Stange bygdebok ble utgitt av Stange historielag i 1946
i 2 bind.
Forfatteren er M.Veflingstad.

Stange historielag innehar fortsatt rettighetene til bygdeboka, men har gitt Hedmark Slektshistorielag tillatelse til å lage en elektronisk versjon av boka. Vi har derfor tatt jobben med å OCR-skanne boka og koble teksten med det registeret som har vært tilgjengelig tidligere.

 

Stange historielag har egne nett-sider som du finner her:

www.stange-historielag.no

Historielaget har utgitt egen årbok siden 1971:

Opplagte rene trykkfeil i boka er rettet etter hvert som de er oppdaget. For eksempel hvis en person er oppgitt født i feil århundre. Rene trykkleifer o.s.v.

Bildene er utelatt i sin helhet da disse er av for dårlig kvalitet til å bli skannet. Teksten inneholder en del tabeller over avling og husdyr. Det har desverre hittil ikke vært tid til å redigere disse på en ordentlig måte! De er allikevel ikke av særlig betydning for slektshistorien.

For øvrig er bokas innhold identisk med originalen. De oppgitte rettelser på s. 502 og 503 i bind II er innarbeidet i teksten. Faktiske feil som ikke er av kategorien trykkfeil er beholdt.

Vi håper de som ikke har tilgang til boka finner denne utgaven nyttig!

Klikk her for å gå til registeret!
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs 2003