• Sideoversikt/Sitemap

 

Hedmark Skifteregister

Det er utarbeidet et register til skifteprotokollene for Hedmarken. Dette er ordnet på kort som er å finne i kassetter og i registerbøker på Statsarkivet. Hedmark Slektshistorielag besitter en kopi av dette registeret. Disse skiftekortene kan være et fint hjelpemiddel i forbindelse med slektsgransking.

Protokollene for perioden 1743-1777 er dessverre gått tapt.

En gjengivelse av disse kortene ble startet i lagets tidsskrift nr. 1 i 1999 og fortsatte til og med nr. 1 i 2007. Planen var å trykke alle de eksisterende kortene i tidsskriftet fremover, samt publisere søkbare avskrifter her på nettsidene våre. Nedenfor på denne siden ser du en oversikt for hvert prestegjeld over de avskriftene vi har publisert så langt.

Arbeidet er på langt nær ferdiggjort. Siste oppdatering var til bokstav L og det skjedde i januar 2010. Hvorvidt arbeidet fortsatt pågår eller om det har stoppet opp, er foreløpig ikke kjent for webredaksjonen. Ta gjerne kontakt om du har informasjon om dette. Epostadressen er webadm@hedmarkslekt.no.

Ellers opplyses det fra Statsarkivet på Hamar at skiftekortene som ble avfotografert for en del år tilbake, nå er å finne som bildefiler på Digitalarkivet under "Skannet skiftemateriale". Det bør kunne gjøre arbeidet lettere for oss. Hvis du vil være med på denne "ekstradugnaden" så kan du ta kontakt på epost webadm@hedmarkslekt.no eller ring Nils-Kristian Møller på telefon 9060 0193.

Ringsaker:

Nes:

Vang (med Furnes):

Løten:

Stange:

Romedal:

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011