Skifter på Hedmarken - bokstavene G til I.

 
Gaalaas i Nes:27/4-1699 H.skpr.1699-1705 s.24
Anne Rasmusdatter † g.1)Joen Larsen, g.2)Peder Olsen
Barn:
1.Lars 21
2.Kirsti
3.Kari
Bto.273-1-8, Nto.139-3-5, Dessuten jord: i Bjerke for ca.50 rdl.


Gaalaas i Nes:14/3-1739 H.skpr.1739-43 s.64b
Peder Olsen † g.1) Anne Rasmusdatter, g.2)Ingri Simensdatter
Barn:
1.Kiersti † (barn)
2.Kari g.m. Niels Erichsen Bye
3.Ole, soldat
4.Halvor 21 ¾
5.Anne g.m. Ole Andersen Hvamb
6.Ingeborg g.m. Diderich Larsen Godager
7.Eli 24
Bto.816-1-14, Nto. 294-0-8


Gaalaas i Vang (Furnes?):15/11-1667 H.skpr.1663-73 s.122
Jens Wærnersen † g-m- Marthe Eriksdatter
Barn:
1.Erik
2.Anne
Bto.298-1-16, Nto. 231-1-20


Gaalaas i Furnes (Vang?):16/5-1718 H.skpr.1713-21 s.354b
Baard Mogensen † g.1)Marthe Eriksdatter † g.2)Maren Michelsdatter
Barn:
1.Jens † (barn)
2.Mogens †
3.Mari †
4.Michel 25
5.Jens 18
6.Erik 16
7.Marthe g.m.Andreas Høstbjør
8.Eli
9.Gjøa 20
Bto. 93-2-18, Nto. 0-0-0, Dessuten jord: 4 huder m.b. kjøpt for 600 rdl, pantsatt.

Gaalaas lille i Vang: 25/1-1737 H.skpr.1735-39 s.148b
Anne Halvorsdatter † g.m.Ole Larsen
Barn:
1.Lars myndig
2.Peder myndig
3.Mogens 23
4.Jens 16
5.Eli 34
6.Marthe 32
7.Anne 29
8.Mari 24
9.Margrethe 19
Bto. 912-2-12, Nto. 853-1-18, Heri iberegnet jord i gaarden med underliggende Engeslet
5 huder m.b. , takst 650 rdl.


Gaalaas lille i Vang:13/12-1741 H.skpr. 1739-43 s.462b
Ole Larsen † g.m. Anne Halvorsdatter †
Barn:
1.Lars myndig
2.Peder myndig
3.Mogens myndig
4.Jens myndig
5.Elie gift
6.Marthe 36
7.Anne 34
8.Mari gift
9.Margrethe gift
Bto. 576-0-16, Nto. 186-1-4, Heri iberegnet jord: 3 huder 1 skind m.b. =400 rdl.


Gaalaas nordre i Furnes:4/2-1695 H.skpr.1693-98 s.100b
Eli Michelsdatter †
Barn:
1.Ole
2.Lars
3.Jens
4.Mogens
5.Eli
6.Mari
Bto. 868-0-2, Nto. 776-3-17, Heri iberegnet jord:Gaalaas med Ødegaard, 5 huder, takst 436 rdl.


Gaalas store i Vang:4/11-1699 H.skpr.1699-1705 s.77
Knud Baardsen † g.1)? † , g.2) Gonnor Anstensdatter
Barn:
1.Christen
2.Baard
3.Knud
4.Gonnor
5.Rønnoug
Bto. 568-3-9, Nto. 492-2-17, Heri iberegnet jord: 4 huder 4 skind, 216-2-16


Gaalaas store i Vang:5/4-1741 H.skpr.1739-43 s.340b
Gunnor Anstensdatter † g.1)Knud Baardsen †,g.2)Knud Gulbrandsen
Barn:
1.Baard gift
2.Gunnor gift
3.Rønnoug gift
4.Guldbrand myndig
5.Eli gift
6.Mari 30 aar
Bto. 1119-0-4, Bto. 1012-1-0, Heri iberegnet jord: 3 huder 8 11/16 skind m.b. i Gaalaas takst 700 rdl pantegods i Gaalaas 7 5/10 skind=100 rdl.


Gaalaas øvre i Vang (Furnes):26/4-1672 H.skpr.1663-73 s.140b
Werner Olsen † g.m.Anne Larsdatter
Barn:
1.Ole
2.Lars
3.Jens † barn)
Erik-Anne
Gunnor Wernersdatter
Bto. 184-2-7, Nto. 184-2-7


Gaalaas øvre i Vang: 28/12-1737 H.skpr. 1735-39 s.524b
Marthe Andersdatter † g.m. Ansten Larsen
Barn:
1.Anders 24 ½
2.Lars 2 ½
3.Margrethe 28
4.Gunnor 26
5.Johanne 19 ½
6.Marthe 14
7.Eli 10 ½
Bto. 1031-0-2, Nto. 214-0-12, Heri iberegnet jord I Gaalaas øvre, 4 huder m.b. takst 720 rdl.


Gaarum i Nes:27/10-1664 H.skpr.1663-73 s.168
Clare Haagensdatter † g.1) Erich †, g.2)Hofuer Oluffsen
Barn:
Lisbeth Erichsdatter
Bto. 455-3-8, Nto. 455-3-8


Gaarum i Nes:7/12-1711 H.skpr. 1706-13 s.371
Siri Halvorsdatter † g.m. Eilert Erichsen
Barn:
1.Erich 10
2.Hover 4
3.Margrethe 13
4.Kari 11
5.Eli 4
6.Johanne 1
Bto. 449-1-23, Nto. 419-1-23


Gaarum i Nes:3/2-1727 H.skpr.1720-32 s.258
Eilert Erichsen † g.1. Siri Halvorsdatter †
g.2.Anne Halvorsdatter
Barn:
1.Erich myndig
2.Margrethe 28
3.Kari 26
4.Eli 19
5.johanne 17
6.Halvor 9 ½
7.Eilert 8
8.Siri 5 ½
Bto. 1353-0-18, Nto. 436-0-0, Heri iberegnet jord:Gaarum skylder 1 skpd. Tunge 3 lpd. smør
1 ½ hud m.b. takst 940 rdl.


Gaarum i Nes:26/4-1737 H.skpr.1735-39 s.260
Anne Halvorsdatter † g.1,Eilert Erichsen †
g.2.Peder Jørgensen †
Barn:
1.Halvor 19 ½
2.Eilert 18
3.Siri 15 ½
4.Kari 8
Bto. 1189-1-8, Nto. 556-1-6, Heri iberegnet jord:18 lpd. tunge 2 ¾ lpd. smør og 1 hud
4 skind m.b. i Gaarum ,takst 855-2-18


Gaarum i Nes: 26/4-1737 H.skpr. 1735-39 s.266b
Peder Jørgensen † g.m. Anne Halvorsdatter †
Barn:
1.Kari 8
Bto. 278-0-15, Nto. 267-1-4, Heri iberegnet jord: 3 ¾ lpd. tunge 7/12 lpd. smør og 3 1/3 skind
m.b. i Gaarum , takst 177-3-9


Gaarum i Nes:3/9-1737 H.skpr.1737-39 s.405b
Eilert Eilertsen †
Arvinger:Søskende
1.Halvor Eilertsen 19 ¾
2.Siri Eilertsdatter 15 ¾
Halvsøskende:
3.Erich Eilertsen myndig
4.Margrethe Eilertsdatter gift
5.Kari Eilertsdatter gift
6.Eli Eilertsdatter gift
7.Johanne Eilertsdatter 27
8.Kari Pedersdatter 8 ¼
Bto. 179-3-6, Nto. 135-3-20, Heri iberegnet jord: 2 lpd. tunge ¼ lpd. smør og 2 skind
m.b. for 97 rdl. I gaarden Gaarum


Gaaserud i Nes:17/4-1669 H.skpr.1663-73 s.182b
Lauritz Engebretsen † g.m. Kiersti Lauritzdatter
Afdødes fader:
Engebret Haagensen
Bto. 48-1-4, Nto. 15-1-8


Gaserud i Nes:15/9-1742 H.skpr.1739-43 s.634b
Marthe Larsdatter † g.m. Mogens Thordsen
Barn:
1.Thord 5 ½
2.Anne 2
Bto. 308-2-6, Nto.36-3-20, Heri iberegnet jord: 6 skind m.b. =208 rdl i gaarden Gaaserud


Gaaskvern i Vang (Furnes?):10/12-1739 H.skpr.1739-43 s.156b
Anders Olsen † g.m.Margrethe Madsdatter †
Barn:
1.Mads 23
2.Ole 19
3.Ragnild 25
4.Ragne 21
Bto. 211-1-4, Nto. 10-1-22, Heri iberegnet jord:3 skind m.b. i Gaaskvern for 170 rdl.


Galgum i Romedal:4/5-1667 H.skpr. 1663-73 s.203b
Anne Thorstensdatter † g.m. Erik Olsen Galgum
Barn:
1.Ole
2.Thorsten
3.Siri
4.Else
5.Brynild
6.Gjertrud
Bto. 52-3-0, Nto. 44-3-0


Galgum i Romedal:4/4-1727 H.skpr.1720-32 s.280b
Anne Andersdatter † g.m. Rasmus Jørgensen
Barn:
1.Jørgen 9 ½
Bto. 137-0-12, Nto. 113-1-12, Heri iberegnet jord:Galgum 3 huder m.b.= 225 rdl. I pant
for 200 rdl. Igjen pantegods for 25 rdl.


Galgum i Romedal:27/3-1699 H.skpr.1699-1705 s.17
Mari Olsdatter † g.m.Erik Olsen
Barn:
1.Marie
Bto. 192-3-15, Nto. 79-3-20, Heri iberegnet jord:i Galgum, takst 75 rdl.


Galgum søndre i Romedal:3/10-1730 H.skpr.1720-32 s.400
Jens Sevaldsen † g.m. Inger Christophersdatter
Barn:
1.Sevald myndig
2.Niels myndig
3.Kari 21
Bto.1371-2-10, Nto. 819-7-22, Heri iberegnet jord:Galgum 5 huder m.b. 500 rdl, Reinsvold
2 skpd. Tunge m.b.= 110 rdl.


Gaustad i Romedal: 3/3-1663 H.skpr. 1663-73 s.193 b
Asbjørn Pedersen † g.m.Kari Dyresdatter
Barn:
1.Peder
2.Sevald
3.Mogens
Bto.83-3-0, Nto.33-0-0


Gaustad i Romedal: 8/4-1671 H.skpr.1663-73 s.209 b
Jens Joensen † g.m. Ollaug Amundsdatter
Barn:
1.Joen
2.Ifuer
3.Karen
4.Maren
Bto. 37-2-20, Nto.36-2-20


Gaustad i Romedal:9/5-1698 H.skpr.1693-98 s.255 b
Peder Asbjørnsen † g.m.Allis Jørgensdatter
Barn:
1.Lars
2.Christian
3.Jørgen
4.Peder
Bto.174-3-11, Nto.89-2-9


Søndre Gaustad i Stange:8/4-1740 H.skpr.1739-43 s.209 b
Froder Olsen † g.m. Inger Willumsdatter
Barn:
1.Ole 12 ½
2.Jens 1 ¾
3.Anne 8
4.Berthe 5 ½
Bto.634-3-6, Nto.562-0-2, Heri iberegnet Jord: 3 huder .3 lpd.smør m.b.i Gaustad, takst 400 rdl.


Gaustad vestre i Romedal: 16/11-1722 H.skpr.1720-32 s.69 b
Anne Sevaldsdatter † g.m. Kristian Pedersen
Barn:
1.Peder 31
2.Mons 26
3.Kari g. Jens Joensen
4.Mari g. Ole Nielsen Røken
5.Berthe 33
5.Alis 23
Bto.735-0-20, Nto.325-0-2, Heri iberegnet Jord I Tingstad 4 ½ skind m. b. 20 rdl. I Gaustad 2 skpd tunge 2 huder, takst 450 rdl dog pantsatt for 260 rdl, igjen til boen 190 rdl.


Gaustad østre i Romedal: 21/11-1724 H.skpr.1720-32 s.153 b
Ingeborg Andersdatter † g.m. Joen Jensen
Barn:
1.Jens 14
2.Magnild 21
Bto.195-2-10 Nto.130-2-18


Gile i Vang: 15/11-1694 H.skpr.1693-98 s.92
Sergeant Sifuer Madsen † g.m. Daarte Olsdatter
Barn:
1.Mads
2.Marte
3.Mari
4.Berte
Nto.370-1-2, Nto.337-1-10


Gile i Vang: 27/2-1733 H.skpr.1731-35 s.125
Kapt. Des Armes Jens Willumsen † g.m.
Catrine Lucasdatter Brandstrup
Barn:
1.Wilhelm 6 ½
2.Berte 3 ½
Bto.799-3-8, Nto.350-2-0, Heri iberegnet Jord: 1skpd tunge 8 lpd. 8 2/3 skind m.b. for 490 rd. i Gile


Gile i Vang (dragonkvarter):23/10-1739 H.skpr. 1739-43 s.143
Jens Paulsen † g.m. Kathrine Lucasdatter
Barn:
1.Jens 5
2.Else 3
3.Pernille 1
Bto.708-3-10, Nto.97-3-7, Heri iberegnet Jord: 1 skpd 2 lpd tunge og 3/5 skind i Gile m.b.=385 rdl.


Gillund i Stange: 8/12-1697 H.skpr.1693-98 s.241 b
Allis Andersdatter † g.m.Amund Olsen
Barn:
1.Ole
2.Kari
3.Siri
4.Anne
5.Mari
6.Ingeborg
Bto.101-3-8, Nto.70-1-11, Heri iberegnet Jord i Gillund 1 pund tunge staar i pant for 100 rdl.


Gillund i Stange: 24/1-1701 H.skpr.1699-1705 s.241 b
Christen Andersen † g.1. Mari Halfvorsdatter †
g.2.Kari Olsdatter
g.3.Gunnor Knudsdatter
Barn:
1.Ole
2.Kristian
3.Olle
4.Anders
5.Kari
6.Goroe
7.Ingeborg
Bto.122-0-3, Nto.Gjælden er større end formuen. Heri iberegnet Jord: 1 skpd- takst 104 rdl staar i pant for 100 rdl.


Gillund nordre i Stange:10/2-1711 H.skpr.1706-13 s.306
Rønnoug Jensdatter † g.m. Jens Embretsen
Barn:
1.Embret 19
2.Peder 15
3.Kari 18
Bto.477-3-12, Nto.468-2-12, Heri iberegnet Jord: 1 skpd tunge m.b. i Gillund, takst 280 rdl.


Gillund nordre i Stange: 15/12-1712 H.skpr.1706-13 s.395 b
Ole Amundsen † g.1.Kjersti Embretsdatter †
g.2.Anne Andersdatter
Barn:
1.Amund 10
2.Ingeborg 5
3.Kjersti 2 ½
Bto.249-0-21, Nto.4-0-16, Heri iberegnet Jord:1 skpd m.b. pant i 27 aar i Gillund for 280 rdl, 132 rdl.


Gillund nordre i Stange:13/8-1737 H.skpr.1735-39 s.383 b
Jens Embretsen † g.m. Rønnoug Jensdatter (Joensdatter?)
Barn:
1.Emgebret
2.Peder
3.Kari gift
4.Marthe gift
Bto.562-3-2, Nto.469-2-20, Heri iberegnet Jord:1 skpd tunge m.b. i Gillund u. Takst 350 rdl.


Gillund søndre i Stange:31/5-1698 H.skpr. 1693-98 s.257 b
Gunnor Knudsdatter † g.b. Christian Andersen Hetbrot †
Barn:
1.Anders
2.Kari
3.Goro
4.Ingeborg
Bto.107-1-22, Nto.12-1-7


Gimse i Ringsaker:9/11-1723 H.skpr.1720-32 s.88
Jens Olsen † g.m.Karen Hendriksdatter
Barn:
1.Ole myndig
2.Eli 23
3.Kari 18
4.Ragnild 7
Bto.37-1-4 Nto.4-2-12


Gjerlie i Furnes:20/9-1694 H.skpr.1693-98 s.85 b
Erich Knudsen † g.m. Torgun Larsdatter
Barn:
1.Knud
2.Ole
3.Peder


Gjermstad i Stange:25/11-1716 H.skpr.1713-21 s.231
Svend Simensen † g.m.Anne Engebretsdatter
Arvinger:
Søstre:
1.Anne † (2 barn)
2.Sibille 24
3.Marte 22
Bto.85-1-8, Nto.29-1-6


Gjermstad i Stange:9/5-1728 H.skpr.1720-32 s.299
Nils Laugesen † g.m.Anne Engebretsdatter
Søskende:
1.Dyre Laugesen
2.Thrond Laugesen
3.Anders Laugesen
4.Sofie † var g.b. Lars Olsen, Lille Hauge (3 barn)
5.Mette Laugesdatte
Bto.103-3-20, Nto.69-0-4


Gjermstad i Stange:18/3-1730 H.skpr.1720-32 s.380 b
Anne Erichsdatter † g.m.Hendrik Christophersen
Barn:
1.Erich 12
2.Marthe 14
3.Kari
Bto.109-2-9, Nto.12-0-18


Gjermstad nordre i Stange:12/4-1714 H.skpr.1713-21 s.35 b
Erich Gudmundsen † g. 1.Kjerstu Halvorsdatter †
g.2.Anne Engebretsdatter
Barn:
1.Marthe 16
Bto.75-1-16, Nto.29-1-0


Gjermstad søndre i Stange:5/5-1706 H.skpr.1706-13 s.25 b
Marthe Sevaldsdatter † g.m. Jens Larsen
Avdødes barn:
1.Anders Simensen
2.Morthen Simensen
3.Svend Simensen
4.Anne Simensdatter
5.Sibille Simensdatter
6.Marthe Simensdatter
Bto.173-0-12, Nto.65-2-2


Gjermstad søndre i Stange:22/7-1717 H.skpr.1713-21 s.288 b
Erich Gulbrandsen † g.1.Marthe Nielsdatter †
g.2.Mette Andersdatter
Barn:
1.Berthe g. Engebret Hendriksen
2.Anne g.Ole Halvorsen
3.Anders 7
4.Marthe 17
5.Ingeborg 13
Bto.201-3-16, Nto.142-0-2


Gjestvang i Nes:4/10-1697 H.skpr.1693-98 s.229 b
Ole Thommesen † g.m.Marthe Madsdatter
Barn:
1.Ole
2.Niels
3.Mads
4.Thommes
5.Mari
6.Johanne
7.Anne
Bto.562-3-7, Nto.562-3-7, Heri iberegnet Jord:1 ½ hud uden b= 60 rdl i gaarden Gjestvang.


Gjerlu i Løiten:28/11-1673 H.skpr.1663-73 s.252 b
Lars Nielsen † g.m. Brynild Ifuersdatter
Barn:
1.Erich
2.Niels
3.Ole
4.Kiersti
5.Mette
6.Kari
7.Magnild
Bto.176-2-14, Nto.41-0-16


Gjærlu i Løiten:15/2-1712 H.skpr.1706-13 s.382
Hans Lauridsen † g.m. Berthe Olsdatter
Barn:
1.Ole 16
2.Lars 15
3.Peder 12
4.Christen 4
5.Ole 1
6.Else 9
7.Anne 5
Bto.155-1-17, Nto.68-1-3


Gjæsen i Vang:14/4-1734 H.skpr.1731-35 s.327
Johanne M. Aou. † g.m.Claus Cramer
Barn:
1.Johannes myndig
2.Mette Mari 22
3.Else Christine 15
Bto.1078-2-16, Nto.593-1-8, Heri iberegnet Jord:Jæfnaker 1 ½ hud m.b.=310 rdl Gjæsen
6 lpd. tunge 1 hud m.b. takst 400 rdl.


Gjølstad i Ringsaker:22/10-1664 H.skpr.1663-73 s.75
Asgudt Joensen † g.m.Birthe Oudensdatter
Barn:
1.Ouden
2.Haagen
3.Joen
4.Dorthe
5.Mari
Bto.49-0-0, Nto-36-0-0


Gjølstad i Ringsaker:26/9-1715 H.skpr.1713-21 s.130
Marthe Christophersdatter † g.m. Ole Einersen
Barn:
1.Hans 17
2.Christopher 14
Bto.179-1-8, Nto.109-1-18


Gjølstad i Ringsaker :21/5-1742 H.skpr.1739-43 s.564 b
Mari Ougdensdatter † g.m. Fredrik Andersen
Barn:
1.Anders myndig
2.Ole 24
3.Fredrik 22
4.Ougden 20 ½
5.Guldbrand 19
Bto.718-2-16, Nto.324-1-8, Heri iberegnet Jord:15 lpd. tunge rugmel i Gjølstad m.b.=500 rdl.


Gjølstad i Ringsaker:4/4-1731 H.skpr.1720-32 s.411
Ole Einersen † g.1.Marthe Christophersdatter †
g.2.Berthe Tollefsdatter
Barn:
1.Hans, myndig
2.Tollef 15
3.Peder 12
4.Niels 9
Bto.138-2-17, Nto.54-0-8


Gjølstad i Ringsaker:27/10-1735 H.skpr.1731-35 s.553 b
Berthe Tollefsdatter † g.1.Ole Einersen †
g.2.Ole Larsen
Barn:
1.Tollef 19 ½
2.Peder 16 ½
3.Niels 13 ½
Ingen
Bto.208-1-14, Nto.87-2-0


Gjørsli i Vang:16/11-1667 H.skpr.1663-73 s.123
Guro Johannesdatter † g.m. Johannes Paulsen
Barn:
1.Pauel
2.Anne
3.Kiersti
Bto.47-3-12, Nto.42-0-12


Gjørsli i Vang:10/12-1708 H.skpr.1706-13 s.191
Ole Bentsen † g.m. Inger Erichsdatter
Barn:
1.Marthe 9
2.Ingeborg 4
Bto.82-2-8, Nto.58-1-10, Heri iberegnet Jord:1/2 hud, takst 30 rdl i Gjørsli


Gjørsli i Vang:5/4-1717 H.skpr.1713-21 s.256
Inger Erichsdatter † g.1. Ole Bentsen †
g.2. Anders Erichsen
Barn:
1.Marthe 17
2.Ingeborg 12
Bto.77-0-4, Nto.63-3-12


Gjørsli i Vang:10/5-1735 H.skpr.1731-35 s.533
Vedkommende skiftet efter Ole Gjørslie’s kvinde 5/4-1717


Gjørslie i Vang:15/5-1737 H.skpr.1735-39 s.325 b
Paul Alfsen † g.m. Ildri Olsdatter
Barn:
1.Børre myndig
2.Ole 22
3.Alf 14
4.Jens 11
Bto.36-2-14, Nto.26-2-8


Glæstad i Ringsaker:17/7-1695 H.skpr.1693-98 s.137
Karen Christophersdatter † g.m. Niels Olsen
Barn:
1.Ole
2.Ingeborg
Bto.364-3-13, Nto.336-3-5
Heri ibergnet Jord i Glæstad 2 huder m.b.=128 rdl, i Hegge 2 skind uden b. = 5 rdl.


Glæstad i Ringsaker:17/11-1702 H.skpr.1699-1705 s.373
Berthe Christensdatter † g.m. Haldor Thorgrimsen
Barn:
1.Berthe
2.Marthe
3.Eli
Bto.300-1-8, Nto.256-0-6, Heri iberegnet Jord for 140 rdl i Glæstad


Glæstad i Ringsaker:23/10-1726 H.skpr.1720-32 s.235
Niels Olsen † g.1.Kari Christophersdatter †
g.2.Berthe Olsdatter
Barn:
1.Ole
2.Ingeborg g. Bersvend Andersen
3.Ole 25
4.Mogens 23
5.Johannes 20
6.Niels 8
7. Kari g. Jens Andersen
8.Anne 26
9.Alis 19
10.Pernille 14
Bto.1420-2-12, Nto.1114-3-4, Heri iberegnet Jord:2 huder 7 skind m.b.=450 rdl
i Glæstad m. fl. Bruk


Gollersrud i Romedal:3/11-1668 H.skpr.1663-73 s.204 b
Ole Simensen † g.m. Lisbeth Halfuorsdatter
Barn:
1.Halfuor
2.Simen
3.Peder
4.Magnild
Bto.115-3-14, Nto.93-0-14


Gollersrud i Romedal:28/2-1713 H.skpr.1703-13 s.398 b
Mari Larsdatter † g.m.Peder Larsen
Barn:
Mallene 20 uker.
Bto.241-1-12, Nto.204-1-6


Gollersrud i Romedal:8/10-1742 H.skpr.1739-43 s.645 b
Peder Larsen † g.1)Mari Larsdatter †, g.2)Mari Larsdatter
Barn:
1.Malene g.Peder Tjøstelsen
2.Lars 17
3.Ole 9 ¼
4.Peder 7
5.Marie 19
6.Siri 14
Bto. 602-3-4, Intet at dele (gjælden 602-3-4), Heri iberegnet jord:1/2 i gaarden 15 lpd. tunge m.b. takst 300 rdl. i Lie 1.hud m.b. for 200 rdl.


Gollersrud vestre i Romedal:7/10-1740 H.skpr. 1739-43 s.276
Johanne Helgesdatter † g.m. Ole Larsen
Barn:
1.Lars 16 ½
2.Hans 12 ¾
3.Marte 21
4.Kjersti 14
Bto.802-1-22, Nto.676-3-4, Heri iberegnet jord:lpd tunge m.b. =420 rdl. i gaarden Gollersrud og
i plassen Haagenrud 2 skind m.b. for 200 rdl.


Graabøl i Vang:26/1-1718 H.skpr.1713-21 s.370
(Forsvunnet navn gaaet du under Blæstad og Aalstad)
Erik Larsen † g.m. Kari Olsdatter
Barn:
1.Ole 25
2.lars 13
3.Anne 22
4.Pernille 10
Bto.20-1-4, Nto.0-0-0


Graabøl i Vang:18/6-1740 H.skpr.1739-43 s.247
Rangdi Troensdatter † g.m.Ole Eriksen
Barn:
1.Erik 19
2.Troen 17
3.Mikkel 8
4.Lars 7
5.Kari 6
Bto.59-0-14, Nto.41-1-6


Gram, Erik Nielsen H.skpr.1663-73 s.137
Se skiftet paa Vold i Vang.


Gran i Vang:11/10-1731 H.skpr.1720-32 s.402
Barn:
1.Haagen 13
2.Kjersti 17
3.Mogens 8 ½
4.Torgeir 6
Bto.333-3-9, Nto.99-3-12, Heri iberegnet jord i Gran 3 huder=496 rdl.Herav pantsdatt for 300
Rdl. igjen 1 hud 2 82/331 skind m.b.=196 rdl.


Granberg i Romedal:22/3-1665 H.skpr.1663-73 s.198 b
Amund Lauridsen † g.m.Inge Gulbrandsdatter
Barn:
1.Apelone
Bto.67-3-12, Nto.59-3 ½-0


Granberg i Romedal:8/9-1714 H.skpr.1713-21 s.88
Marte Embretsdatter † g.m.Ole Christensen
Barn:
1.Christen 7
2.Anne 9
Bto.180-16-16, Nto.164-0-16


Granerud i Ringsaker:19/5-1665 H.skpr.1663-73 s.80
Oluf Olufsen † g.m.Marit Nilsdatter
Barn:
1.Nils
2.Amund
3.Anders
Bto.71-2-12, Nto.32-2-12, Dessuten jord: 1 hud odelsgods m.b. i Granerud


Granerud i Ringsaker:16/5-1742 H.skpr. 1739-43 s.552
Ingebret Olsdatter † g.m. Thore Olsen
Barn:
1.Ole 17
2.Peder 11 ½
3.Mogens 7
4.Elie 4
5.Else 1
Bto.616-3-8, Nto.513-0-0, Heri iberegnet jord:2 huder m.b. i Granerud takst 400 rdl.


Grautlien i Nes:18/1-1698 H.skpr.1693-98 s.246
Live Bjørnsdatter † g.m. Joen Hansen
Barn:
1.Hans
2.Anne
Bto.78-3-8, Nto.70-3-16


Grautlien i Nes:29/7-1730 H.skpr.1720-32 s.394
Joen Hansen † g.m. 1)Live Bjørnsdatter † 2)Gudbjør Ellingsdatter
Barn:
1.Hans myndig
2.Anne g.Anders Eriksen
3.Siver 25
4.Joen 22
5.Live 29
Bto.168-2-3, Nto.114-3-10, Heri iberegnet jord I Grautlien 1 hud=250 rdl.,derav pantsatt 170 rdl.
Igjen boet tilbedste 3 21/25 skindfor 80 rdl.


Grautlien i Nes:13/12-1735 H.skpr.1731-35 s.573
Gubjør Ellingsdatter † g.m.Joen Hansen
Barn:
1.Syver myndig
2.Joen myndig
3.Live 35
Bto.153-2-0, Nto.---------, Gjæld 190-3-4, Heri iberegnet jord I Grautlien 1 14/25 skind m.b. takst 95 rdl.


Grautlien i Nes:17/2-1738 H.skpr.1735-39 s.567
Kari Jørgensdatter † g.m.Syver Jensen
Barn:
1.Ingeborg 5
2.Johanne 2
Bto.353-3-0, Nto.73-2-16, Heri iberegnet jord, 1 hud m.b. i Grautlien takst 300 rdl.


Grefsum i Nes:25/1-1714 H.skpr.1713-21 s.52
Hans Kristensen Blichfeldt † g.m.1)Ellen Jensdatter ,2)Anne Abelsdatter
Barn:
1.Margrete gift
2.Christen , løiten
3.Abel, skipper
4.Otter, Kr.ania
5.Christian, adjutant
6.Ole, kaptein
7.Kristense
8.Elen
9.Else
10.Anne
11.Dorthea
12.Abelone
Bto.1804-1-18, Nto.1571-0-2


Grefsum i Nes :1/3-1719 H.skpr.1713-21 s.405
Anne Olsdatter † g.m. sorenskriver Hans Blichfeldt
Barn:
1.Christen
2.Abel † (barn)
3.Otter
4.Christian
5.Olle
6.Christense 46
7.Ellen g. Peder Torchelsen
8.Else 45
9.Anne g.Even Mogensen Kvam
10.Dorthea g.Johan Mous
11.Abelone,28
Bto.1393 00, Nto.?


Gresby i Vang /Furnes:14/4-1669 H.skpr.1663-73 s.130 b
Kari Siffuersdatter † g.1)Joen ?, 2)Biørn Engebretsen
Barn:
1.Amund
2.Olluf
3.Siffuer
Bto.199-3-0, Nto.194-3-0, Dessuten jord i Stordal i Ringsaker ½ hud m.b.


Gresby i Vang (Furnes) :14/2-1670 H.skpr.1663-73 s.135
Biørn Engebretsen †.
Afdødes søstre:
1.Astri Engebretsdatter
2.Ragnhild Engebretsdatter
Bto. 134-3-14, Nto.124-2-4, Dessuten jord, Bjørke i Veldre 1 skind m.b.


Gresby i Vang (Furnes):20/2-1672 H.skpr.1663-73 s.138 b
Siffuer Jensen † g.m.Mari Pedersdatter
Barn:
1.Peder Siffuersen
2.Efuen
3.Siri
4.Kari
Bto.66-3-3, Nto.60-0-23, Dessuten:Stordal i Ringsaker, en part.


Gresby i Vang (Furnes):16/6-1727 H.skpr.1720-32 s.283 b
Hans Paulsen † g.m.Guri Aagesdatter
Barn:
1.Paul, bruger ½ gaarden
2.Aage, myndig
3.Amund 25
4.Fredrik 23
5.Kari 36
6.Inger
Bto.191-2-2, Nto.143-2-14, Heri iberegnet jord:Gaarden skylder 3 huder m.b. takst
470 rdl,derav i pant 450 rdl. igjen tilgode 20 rdl.


Grimerud i Stange:30/5-1671 H.skpr. 1663-73 s.257
Christen Pedersen † 1670 sorenskriver over Hedemarken
g.m. Matrone Margrete Johansdatter
Søskende:
1.Nils Pedersen
2.Johan Pedersen
3.Maren † (barn)
4.Sofie (bor i Danmark)
Bto.794-2-14, Gjæld:985-1-16


Grimsrud i Nes:17/10-1673 H.skpr.1663-73 s.44
Mogens Olsen † g.m.Marte Efuensdatter
Barn:
1.Nils
2.Peder
3.Marte
4.Gubiør
5.Anne
+ vistnok 2 sønne, dog døde.
Bto.142-2-12, Nto.109-1-20


Grimsrud i Nes:9/3-1729 H.skpr.1720-32 s.326
Marte Joensdatter † g.m.Lars Olsen
Barn:
1.Joen 4
2.Ole 1 ½
3.Kari 7 uker
Bto.152-3-16, Nto.78-1-0, Heri iberegnet jord:Grimsrud skylder 10 lpd. tunge = 420 rdl
Derav pantsat 400 igjen til boet 7 13/21 for 20 rdl.


Grimsrud i Nes:9/6-1731 H.skpr.1720-32 s.453 b
Berthe Knudsdatter † g.m. Lars Olsen
Barn:
1.Berthe 7 uker.
Anm. Lars Olsens første hustru Marte Joensdatter sk. 9/3-1729.
Bto.128-2-6, Nto.76-2-2, Heri iberegnet jord:3 17/21 skaalp. i Grimstad for 10 rdl.


Grindaaker i Furnes (Vang) :8/2-1729 H.skpr.1713-21 s.427 b
Berte Siversdatter † g.m.Ole Pedersen
Barn:
1.Siver 33
2.Olle 28
3.Gunnor g. Lars Larsen Jesnes
4.Mari 35
5.Kari
6.Anne 25
Bto.487-1-12, Nto.156-1-22, Heri iberegnet jord:1 skpd. Tunge m.b. takst 340 rdl.


Grindaaker i Vang (Furnes): 10/3-1741 H.skpr.1739-43 s.328 b
Eli Olsdatter † g.m. Syver Olsen
Barn:
1.Ole 19 ½
2.Lars 13 ¼
3.Peder 10 ½
4.Elie 8
5.Gunnor 5
6.Marthe 2 ¾
Bto.545-3-10, Nto.274-3-18, Heri iberegnet jord:1 skpd. Tunge m.b.=340 rdl i gaarden Grindaaker


Grindereng i Løiten:20/11-1742 H.skpr.1720-32 s.152
Ole Olsen Grindereng † g.m. Mari Halstensdatter
Barn:
1.Ole 27
2.Halsten 20
3.Ole 16
4.Erik 13
5.Harald 9
6.Anne 21
7.Eli 11
Bto. 179-0-6, Nto.82-2-22


Grindereng i Løiten:17/3-1738 H.skpr. 1736-39 s.587
Vedkommende Haral Olsen Grinderengs med eders arvelodder,
Indestaaende i avdøde klokker ved Løiten Hans Christoffersens bo.


Grini i Veldre ,Ringsaker:23/10-1728 H.skpr. 1720-32 s.307
Tollef Olsen † g.1)Berthe Behrensdatter † 2(Aaste Olsdatter †
Barn:
1.Ingeborg g. Erik Eriksen
2.Berthe 43
3.Ole 41
4.Hovel 38
5.Haagen 34
6.Siri 39
7.Dorthe 32
8.Eli 28
9.Inger 24
Bto.244-0-6, Nto.196-2-14, Heri iberegnet jord: Hovind Sætervang 6 bism.smør m.b. takst 50 rdl.


Grini i Ringsaker:22/1-1733 H.skpr.1731-35 s.117
Tollef Olsen † g.1)Berte Svendsdatter † 2)Aaste Olsdatter
Barn:
1.Ingeborg g.Erik Eriksen
2.Berthe 47
3.Ole
4.Hovel
5.Haagen
6.Siri 43
7.Dorthe 36
8.Eli 32
9.Inger 28
Bto.150-3-2, Nto.1-0-16, Heri iberegnet jord:Hovin 3 bismer smør m-b takst 35 rdl.


Grini i Ringsaker:5/3-1736 H.skpr.1735-39 s.33
Vedkommende skiftet efter Tollev Olsøn Grini av 22/1-1733.


Grylling i Løiten:12/4-1665 H.skpr.1663-73 s.237
Brynild Rolfsdatter † g.m. Jens Erichsen
Barn:
1.Erik
2.Jørran
3.Else
Bto.106-2-0, Nto.77-1 ½-6


Grylling i Løiten:29/10-1673 H.skpr.1663-73 s. 255
Jens Erichsen † g.1)Brynild Rolfsdatter, 2)Maren Olsdatter
Barn:
1.Erich Jensen
2.Gjør
3.Else
4.Ole Jensen
5.Erich
6.Brynild
Bto.96-1-6, Nto.27-1-18


Grytting i Vang:13/10-1734 H.skpr. 1731-35 s. 401 b
Marte Olsdatter † g.m. Peder Nielsen
Barn:
1.Niels
2.Christopher 22 ½
3.Ingeborg 31
4.Olifve 27
Bto.90-0-14, Nto.49-1-19


Grytting i Vang:17/5-1740 H.skpr.1739-43 s.244
Peder Nielsen † g.m.1)Marthe Olsdatter †, 2)Marthe Olsdatter
Barn:
1.Mils, myndig
2.Kristoffer myndig
3.Ingebohr 40
4.Olive 33
Ingen barn af 2.det ægteskap.
Bto.52-3-0, Nto.0-0-0


Grøholt i Løiten:11/2-1721 H.skpr.1713-21 s.452 b
Gunild Nilsdatter † g.m. Ole Sivertsen
Barn:
1.Siver 33
2.Ole 22
3.Gjøa 25
Bto.152-1-4, Nto.141-1-22, Heri iberegnet jord:Grøholt 3 huder, pantegods for 66 rdl.


Grøholt i Løiten:9/5-1735 H.skpr.1731-35 s.542
Rangdi Helgesdatter † g.m.Syver Olsen
Barn:
1.Helge 10
2.Ole 5
3.Siver 3
4.Gunnild 12
5.Olive 8
6.Elie ½
Bto.107-0-6, Nto.83-3-0


Grønstad i Stange:10/10-1742 H.skpr.1739-43 s.612
Andreas Eriksen †
Barn:
1.Erik 15 ½
2.Kjeld 11 ½
3.Malene 18
Bto.514-2-20, Nto.297-0-16, Heri iberegnet jord:1 skpd tunge m.b. i Grønstad takst 355 rdl.


Grøtholm i Stange:26/4-1729 H.skpr.1720-32 s. 333 b
Goro Embretsdatter † g.m. Gulbrand Larsen
Barn:
1.Engebret myndig
2.Lars
23
3.Gunder 12
4.Ingeborg 29
5.Berthe 25
Bto.79-2-22, Nto.50-1-22


Grøtholm i Vang (Furnes):1/2-1673 H.skpr.1663-73 s.142 b
Erik Iffuersen † g.m. Anne Nielsdatter
Barn:
1.Haagen
2.Helgie
3.Kiersti
4.Magnild
Bto.57-1-4, Nto.47-2-22


Grøtholm i Vang (Furnes):6/5-1722 H.skpr.1720-32 s.55 b
Dorte Gulbrandsdatter † g.m.Ole Olsen
Barn:
1.Gulbrand 12
2.Poul 8
3.Torgier 7
Bto.233-3-18, Nto.125-1-10, Heri iberegnet jord:Grøtholm ½ skpd. Tunge m.b. takst 200 rdl.


Guaaker i Nes:20/5-1671 H.skpr.1663-73 s.187 b
Halduor Olsen † g.1) ??, 2)Mari Biørnsdatter
Barn:
1.Ole
2.Kari
3.Amund
4.Lars
Bto.33-2-14, Nto.6-1-6


Guaaker i Stange:7/1-1671 H.skpr.1663-73 s.31
Ole Pedersen † g.m. Maren Fransdatter
Barn:
1.Peder
2.Frans
3.Alfvild
4.Ingri
5.Anne
6.Karen
7.Maren
Bto.206-1-1, Nto.166-2-2


Guaaker i Stange:12/11-1693 H.skpr.1693-98 s.45
Christen Nielsen †
Arvinger:??
Bto.835-2-20, Gjæld.1585-0-5, Heri iberegnet jord i Guaaker 8 huder takst 400 rdl.


Guaaker i Stange:29/4-1735 H.skpr.1731-35 s.537 b
Lars Joensen † g.m.Anne Arvesdatter
Barn:
1.Simen 18
2.Inger g.Helge Larsen Satur
3.Mari g. Erik Andersen Raa
4.Eli g. S. Thommesen (Saxe Thommesen?)
5.Sidsel 15
6.Anne 12
Bto.636-0-4, Nto.475-1-18, Heri iberegnet jord i Guaaker 3 huder uten b. takst 150 rdl
I V. Alton 1 3/22 lpd tunge m.b.=27-1-2


Guaaker nordre i Stange:25/4-1737 H.skpr.1735-39 s.627
Sakse Thommesen (er rømt) g.m.Eli Larsdatter (har forlangt skifte)
Barn:
1.Marthe 7 ½
2.Margrete 5 ½
3.Anne 4 ½
Bto.162-2-9, Nto.110-3-6


Gubberud i Stange:20/12-1729 H.skpr.1720-32 s.364 b
Tjøstel Eriksen † g.m.Mari Olsdatter
Barn:
1.Ole 12
2.Anne 9
Bto.32-3-0, Nto.22-2-0


Gudsaas i Vang (Furnes):7/5-1718 H.skpr.1713-21 s.368
Eli Johannnesdatter † g.m. Knud Andersen
Barn:
1.Johannes 7
2.Kari 9
3.Anne 3
Bto.132-2-4, Nto.90-0-8, Dessuten jord: 3 ½ hud i Gudsaas takst 165-2-0 pantsat.


Gudsaas i Vang (Furnes):14/9-1737 H.skpr.1735-39 s.413
Knud Andersen † g.1)Eli Johannesdatter †, 2)Olaug Olsdatter
Barn:
1.Johannes myndig
2.Kari 29
3.Anne gift
4.Eli 10
Bto.223-3-0, Nto.193-2-20


Guldskjegrud i Vang (Furnes):7/12-1726 H.skpr.1720-32 s.260 b
Ingeborg Haagensdatter † g.m.Joen Evensen
Barn:
1.Peder 22
2.Mari 19
Bto. 297-2-22, Nto.212-0-6, Heri iberegnet jord:Guldskjegrud 3 ½ hud m.b. for 500 rdl.
Hvorav en del pantsat, igjen til boen 1 hud 2 7/25 skind m.b. 170 rdl.


Guldskjegrud i Vang (Furnes):8/2-1737 H.skpr.1735-39 s.162
Lars Kristensen † g.m.Mari Joensdatter
Barn:
1.Kristen 8
2.Joen 2
3.Ingeborg 5
Bto.704-0-20, Nto.Intet at dele., Gjæld 704-0-20.Heri iberegnet jord: 3 ½ hud m.b.=550 rdl. i Guldskjegrud.


Gulkunrud i Stange:22/7-1716 H.skpr.1713-21 s.176
Kirsti Olsdatter † g.1)Ole Nielsen †, 2)Lars Jensen
Barn:
1.Ole 12
2.Christopher 10
3.Marte 7
4.Ollif 4
Bto.106-1-15, Nto.14-1-8


Guthuus i Stange:18/1-1665 H.skpr.1663-73 s.116
Kiersti Pedersdatter † g.m. Oluf Pedersen
Barn:
1.Peder
2.Ole
3.Anne
4.Ingeborg
Bto.143-1-2, Nto.118-0-12


Guthuus i Stange:12/1-1728 H.skpr.1720-32 s.285 b
Gudmund Steffensen † g.m.Anne Joensdatter
Barn:
1.Joen 20
2.Inger 12
3.Mari 23 uker
Bto.190-2-4, Nto.136-2-4, Heri iberegnet jord:1/2 skpd. Tunge ½ hud i Gurhuus, takst 240 rdl.
derav i pant 12 ½ lpd. tunge 200 rdl. igjen 2 ½ lpd for 40 rdl.


Guthuus i Stange:11/1-1729 H.skpr.1720-32 s.322
Alf Joensen † g.m. Kjersti Olsdatter
Barn:
1.Ole myndig
2.Michel myndig
3.Peder 25
4.lars 17
5.Inger g. Engebret Eriksen
6.Anne g. Samuel Kristoffersen
7.Ragnhild 21
Bto. 159-3-22, Nto.102-1-8


Guthus i Stange:7/5-1735 H.skpr.1731-35 s.541
Anne Joensdatter † g.m.Gudmund Steffensen †
Barn:
1.Joen
2.Inger 20
3.Marie 7 ½
Bto.57-1-18, Nto.0-0-0, Intet at dele.Gjæld 57-1-18. Heri iberegnet jord i Guthuus 1 ¼ lpd.
tunge m.b. takst 20 rdl.


Gutteberg i Vang:22/3-1698 H.skpr.1693-98 s.253 b
Karen Oudensdatter †, g.1)Ole ? † , 2)Michel Olsen
Barn:
1.Torchild
2.Ouden
3.Guttorm
4.Ole
5.Siri
6.Ole
7.Birte
8.Anne
9.Gunnild
Bto.141-0-0, Nto.83-2-21


Gutteberg i Vang:13/5-1739 H.skpr.1735-39 s.321
Baard Knudsen † g.m.Elie Jensdatter
Barn:
1.Knud
2.Lars
3.Jens
4.Ansten
5.Gunnor
Bto.800-3-2, Nto.233-1-12, Heri iberegnet jord:3 huder m.b i Gutteberg takst 550 rdl.


Gutteberg i Vang:26/2-1740 H.skpr.1739-43 s.183
Elie Jensdatter † g.1)Baard Knudsen †, 2)Thore Halossen
Barn:
1.Knus 16 ¾
2.Lars 12 ¾
3.Jens 9 ¾
4.Ansten 6 ½
5.Gunnor 7 ¾
Alle med 1.ste mand.
Bto.738-1-17, Nto.174-3-20, Heri iberegnet jord:2 huder 9 skind m. b. takst 504 rdl i gaarden Gutteberg.


Gyrud i Stange:19/2-1737 H.skpr.1735-39 s.1676
Mari Olsdatter † g.m.Lars Larsen
Barn:
1.Ole 14
2.Lars 10
3.Siri 8
4.Mari 5
Bto.287-1-0, Nto.253-0-16, Heri iberegnet jord: 8 ½ skind m.b. i Gyrud takst 198-1-8


Gyrud i Stange:24/11-1721 H.skpr,1713-21 s.473
Lars Olsen † g.m.Jertrud Olsdatter
Barn:
1.Lars18 uker
Bto.196-1-14, Nto.132-3-2, Heri iberegnet jord:Gyrud, ½ hud m.b. takst 120 rdl.


Gyrud østre i Stange:15/4-1728 H.skpr.1720-32 s.374
Mari Olsdatter † g.m.Ole Larsen (se sk.24/11-1721)
Barn:
1.Lars † (1 søn)
2.Kari g. Ole Henningsen
3.Mari g.Lars Larsen
Bto.45-2-22, Nto.72-0-18, Heri iberegnet jord:2 skind m.b. i Gyrud østre, takst 40 rdl.


Gyrud øvre i Stange:24/11-1721 H.skpr.1713-21 s.474
Ole Larsen † g.m.Mari Olsdatter
Barn:
1.Lars † (barn)
2.Kari
3.Mari g.Lars Larsen.
Bto.284-0-22, Nto.216-1-2, Heri iberegnet jord 1 hud m.b. i Gyrud takst 180 rdl.


Haakenaasen i Ringsaker: 14/12-1716 H.skpr. 1713-21 s.236
Ole Christensen † g.m.Karen Gundersdatter
Barn:
1.Anders 15
1.Marte 13
Bto.86-2-6, Nto.73-1-6, Dessuten jord:1 hud m.b.

Haakenaasen i Ringsaker: 20/6-1736 H.skpr.1735-39 s.97
Lars Evensen † g.m. Kari Gundersdatter
Søskende:
1.Henrik Evensen myndig
2.Kjersti Evensdatter † (barn)
3.Kari Evensdatter gift
4.Rangdi Evensdatter gift
5.Aase Evensdatter gift
Bto.439-0-5, Nto.352-3-5, Heri iberegnet jord:6 skind m.b.i Haakenaasen, takst 80 rdl.

Haarstad i Vang 18/1-1696 H.skpr.1693-98 s.150 b.
Anders Olsen † g.m.Marte Jacobsdatter
Barn:
1.Mari
2.Kari
Bto.127-2-20, Nto.26-3-2


Haarstad vester i Vang
12/10-1734 H.skpr.1731-35 s.396 b
Ole Olsen † g.m.Marte Jacobsdatter
Barn:
1.Jacob
2.Anne g.Simen Olsen Blystad
3.Marte g.Ole Knudsen Lieberg
4.Olife 33
Bto.8484-0-18, Nto.705-0-16, Heri iberegnet jord:4 ½ hud m.b. i Haarstad vestre.


Haarstad østre i Vang: 2/3-1701 H.skpr.1699-1705 s.246
Stephan Olsen †
Barn:
1.Ole myndig
2.Lars myndig
3.Anders
4.Eli
Bto.238-3-12, Nto.95-3-21, Heri iberegnet jord: 2 ½ hud uten b.= 62-2-0 i Haarstad.


Haavaalsrud i Næs: 5/9-1737 H.skpr.1735-39 s.453
Lars Larsen † g.m.Kjersti Eriksdatter
Barn:
1.Paul myndig
2.Erik 21
3.Even 16 ½
4.Marte gift
5.Rangnild 19
6.Johanne 14
7.Margrethe 8
Bto.826-0-8, Nto.282-3-16, Heri iberegnet jord Opsahl i Toten 1 skind m.b.= 80 rdl
i Haavaalsrud 17 lpd tunge m.b. takst 480 rdl.


Haavaalsrud i Næs: 8/8-1739 H.skpr.1739-43 s.128 b
Angaaende skifte efter Erik Larsen Hovelsrud, hvis efterladenskaper
skal deles mellom hans mor Kjersti Eriksdatter, enke efter Lars Larsen
Hovelsrud og hans søskenden nemlig Lars Larsen,myndig, Erich Larsen
23, Marte Larsdatter g.m. Mogens Thordsen Riise,Toten, Rangnild Larsdatter
21, Johannes Larsdatter 16 og Margrethe Larsdatter 10.
Bto.31.2.11, Nto.26-3-11


Hafsal i Vang 24/11-1663 H.skpr.1663-73 s.105 b
Halfuor Erichsen † g.m.Siri Olsdatter
Barn:
1.Peder
2.Erich
3.Christopher
4.Ingeborg
5.Berrit
6.Thore
Bto.179-1-12, Nto.179-1-12


Hafsal i Vang 11/12-1708 H.skpr.1706-13 s.193
Haagen Bentsen † g.m.Siri Pedersdatter
Barn:
1.Bent 6
2.Hans 2
3.Kari 8
Bto.114-0-11, Nto.9-2-5


Hala i Ringsaker 13/12-1673 H.skpr.1663-73 s.149
Gulbrand Christophersen † g.m.Golloug Olsdatter
Barn:
1.Christopher
2.Marit
3.Berte
Bto.56-1-0, Nto.51-2-0


Hala i Ringsaker 13/7-1701 H.skpr. 1699-1705 s.233 b
Joen Halfuorsen † g.m.Ingeborg Nielsdatter
Barn:
1.Halvor
2.Niels
3.Gulick
4.Marte
5.Gjertrud
Bto.76-2-12, Nto.72.1.12


Hala i Ringsaker 20/4-1717 H.skpr.1713-21 s.263
Halvor Jonsen † g.m. Siri Pedersdatter
Barn:
1.Halvor 20 uker
2.Ingeborg 1 ½ år
Bto.112-0-10, Nto.101-2-2


Hala øvre i Brøttum 21/10-1737 H.skpr.1735-39 s.426 b
Peder Sørensen † g.m.Kjersti Andersdatter
Barn:
1.Berthe g.m. Torkil Kristensen (der bruger gaarden)
2.Marthe 27
Bto.272-0-0, Nto.263-0-18, Heri ibergnet jord: 5 skind m.b. i Øvre Hala=190 Rdl. 3 skind m.b. i Ruud=70 Rdl. m.
Se skifte av 19/1-1715 efter Peders foreldre Søren Pedersen
og Berte Amundsdatter. Se også neste skifte.


Hala øvre i Brøttum 21/10-1737 H.skpr.1735-39 s.428 b
Kjersti Andersdatter (lever) g.1.Mikkel Knudsen †,
g.2.Peder Sørensen †
Barn:
1.Kristofer † (Barn)
2.Werner myndig
3.Knuud myndig
4.Eli
5.Berthe
6.Marte
Enken overgir gaarden til svigersønnen Torkild Kristensen og forlanger skifte.
Bto.131-2-9, Nto.125-3-6, Heri iberegnet jord:2 ½ skind i Hala for 95 Rdl. 11/2 skind m b. i
Ruud for 35 Rdl.


Halla i Ringsaker 8/8-1671 H.skpr.1663-73 s.226 b
Kaptein Erich Nielsen † g.m. Else Ottesdatter
Arvinger:
Afdødes søster:
Marte Nielsdatter
Boet registrert 10/10-1670


Halset i Furnes 15/4-1707 H.skpr.1706-13 s.67 b
Ingeborg Iversdatter † g.1.Joen Arnoldsen † g.2.Peder Siversen
Barn:
1.Arnold, myndig
2.Siver myndig
3.Iver myndig
4.Alf myndig
Bto.180-0-7, Nto.130-0-19


Halset i Furnes 2/9-1721 H.skpr.1713-21 s.463
Merte Jensdatter † g.m.Knud Oudensen
Barn:
1.Lars 7
2.Ole 4
3.Jens 1 ½
Bto.877-2-12, Nto.522-3-10, Heri iberegnet jord:1 skpd. i Halset=500 Rdl. 1 skind i
Ødegaarden Krogstad = 75 Rdl. Tils. 575 Rdl.


Halstenshov i Løiten 18/11-1715 H.skpr.1713-21 s.182 b
Maren Larsdatter † g.m.Tjøstel Olsen
Barn:
1.Lars 2
Bto.26-3-14, Nto.19.1.22


Halstenshov i Løiten 4/12-1733 H.skpr.1731-35 s.268
Tjøstel Olsen † g.1.Mari Larsdatter †. G.2.Marte Gjermundsdatter
Barn:
1.Lars 20 aar
Bto.223-3-16, Nto.58-2-12, Heri iberegnet jord i Halstenshov 1 hud 4 5/7 skind m.b takst 150 Rdl.


Hammer, Hans Olsen 20/110-1702. H.skpr.1699-1705 s.353 b
Se skifte paa Undset i Ringsaker (Birid)


Hammer i Romedal 27/4-1718 H.skpr.1713-21 s.353
Marte Olsdatter † g.m. Christopher Engebretsen
Barn:
1.Anne 18
Bto.91-1-12, Nto.80-3-4, Dessuten jord: ½ fjerding u.b. takst 30 rdl.


Hammer 26-27/1-1725 H.skpr. 1720-32 s.172 b
Mari Kristoffersdatter
Se skiftet paa Ulven i Ringsaker.


Hammerstad i Stange 10/4-1717 H.skpr.1713-21 s.259 b
Joen Mortensen † g.1.Kiersti Haftorsdatter † g.2.Anne Mortensdatter
Barn:
1.Else 10
Bto.126-2-4, Nto.33-1-7


Hammerstad østre i Stange 3/11-1722 H.skpr.1720-32 s.58 b
Morten Mortensen † g.m. Eli Hansdatter
Barn:
1.Morten
Bto.50-0-10, Nto.41-3-16


Hammerstad østre i Stange 2/11-1722 H.skpr.1720-32 s.57 b
Eli Eriksdatter † g.m.Engebret Eriksen
Barn:
1.Erik 1 ½
2.Eli 13 uker
Bto.148-3-12, Nto.117-3-6, Heri iberegnet jord:7 ½ lpd. Tunge=60 rdl. i østre Hammerstad.

Hammerstad i Stange 23/2-1737 H.skpr.1735-39 s.193
Ole Simensen † g.m. Eli Hansdatter †
Barn:
1.Tron 9 ½
2.Simen 7
Bto.195-1-11, Nto.95-3-4


Handingmand, Mogens Hansen 22/12-1662 H.skpr.1663-73 s.55 b
Se skiftet paa Skapal i Ringsaker.


Handingmand, Hans ca. 1701 H.skpr. 1699-1705 s.316 b
Se skiftet paa Skapal i Ringsaker.


Handingmand, Elsebet 21/3-1708. H.skpr.1706-13 s.127
Se skiftet paa Lier i Ringsaker.


Haugenken i Vang 19/4-1665 H.skpr.1663-73 s.109
Marrit Joensdatter † g.m.Mikkel Paulsen
Barn:
1.Paul
2.Joen † (efterlevende)
2.Marrit
Bto.64-2-16, Nto.54-0-4


Hangenholen i Furnes ca.1724 H.skpr.1720-32 s.96 b
Marthe Amundsdatter † g.m.Peder Guldbrandsen
Barn:
1.Guldbrand 21
2.Ole 13
Bto.65-2-2, Nto.53-1-2, Dessuten jord; 1hud m.b i Haugeholen,takst 120 rdl, pantsat.


Hammer i Vang 25/4-1673 H.skpr.1663-73 s.48
Maren Joensdatter † g.m. Lauritz Lauritzen
Barn:
1.Lars
2.Michel
3.Ole
4.Anne
5.Lisbet
6.Johanne
Bto.164-0-10, Nto.85-0-10


Hanum i Vang 10/10-1731 H.skpr.1720-32 s.481
Ole Arnesen † g.m.Siri Andersdatter
Barn:
1.Arne 12 ½
Bto.149-3-6, Nto.34-1-10, Heri iberegnet jord: Hanum 4 huder m.b. takst 452 rdl, igjen boet til bedste 2 rdl.


Hanum i Vang 9/5-1738 H.skpr.1735-39 s.621
Ole Jensen † g.m.Inger Larsdatter
Barn:
1.Jens 5 ¼
2.Lars 3 ¾
3.Else 1 ¼
Bto.261-2-6, Nto.187-2-16


Hanum i Vang 10/10-1735 H.skpr.1731-35 s.545 b
Vedkommende skiftet efter Ole Arnesen
Hannumb vestre av 10/10-1731


Hanum i Vang 31/10-1736 H.skpr.1735-39 s.134 b
Sidsel Knudsdatter † g.m.Baatel Pedersen
Barn:
1.Knud, myndig
2.Pernille 31


Hanum østre i Vang 23/1-1738 H.skpr.1735-39 s.558 b
Marte Olsdatter † g.m. Kristoffer Haagensen
Barn:
1.Siri 8
2.Sidsel 5
Bto.16-2-4, Nto.11-0-4


Hanum østre i Vang 25/2-1740 H.skpr.1739-43 s.177
Anne Larsdatter † g.m. Knud Baatolpsen
Arvinger:Ingen børn.
Hendes mor:
1.Else Andersdatter
Søskende:
2.Anders
3.Otter
4.Erich
5.Siri
Bto.450-2-18, Nto.2.2.11, Heri iberegnet 1 ¼ fjerding tunge, 2 Huder og 2 skind m.b. i Hanum østre for 360 rdl.

Harstad i Romedal 22/1-1668 H.skpr.1663-73 s.204
Marit Olsdatter † g.m. Lauritz Lauritzen
Barn:
1.Lauritz
2.Christen
3.Anne
Bto.93-0-8, Nto.78-0-0

Harstad i Romedal 19/5-1704, H.skpr.1699-1705 s.424 b
Lars Larsen
Barn:
1.Lars
2.Erich
3.Anne g. m. Ole Embretsen
4.Marte, enke
5.Dorthe g.m. Michel Pedersen
6.Oloug g.m. Iver Pedersen
Bto.80-0-18, Nto.18-1-6, Desuten jord: 1 ½ hud m.b. 15 lpd. Tunge, pantsat.

Harstad i Romedal 21/6-1728, H.skpr.1720-32 s.302
Rangdi Eriksdatter † g.1.m.Johannes Jørgensen
g.2 m.Lars Larsen
Barn:
1.Peder, myndig
2.Klara g.m. Erik Hekneby
3.Marte g.m. Ole Arnesen
------------------------
4.Johannes, myndig
5.Mari † var g.m. Peder Larsen Baalerud (datter)
Bto.250-0-18, Nto.162-2-12, Ingen jord da gaarden tidligere er solgt.

Harstad i Romedal 5/3-1737, H.skpr.1735-39 s.340 b
Korporal Johannes Larsen † g.m.Anne Kristoffersdatter
Barn:
1.Rangdi 6 år
2.Mari 4
3.Kjersti 2
Bto.1647-0-2, Nto.1085-0-8, Heri iberegnet jord:1/2 skpd. Tunge 3 huder m.b. i Harstad, takst 1006 rdl.

Harstad i Romedal 15/8-1733, H.skpr.1735-39, s.386
Lars Larsen †
Barnebarn:
A: Johannes † hans barn:
1. Rangdi 6 ½
2. Mari 4
3. Kjersti 2
B: Mari † hennes datter
4. Malene Pedersdatter gift.
Bto. 162-3-0, Nto.133-3-20


Harstad i Romedal 1/10-1742, H.skpr.1739-43, s.504b
Kjersti Johansdatter †
Arvinger: Søskende:
Rangdi 11 ½
Mari 9 ½
Bto.224-0-18, Nto.213-3-10, Heri iberegnet jord:3 6/503 lpd tunge 3 309/503 skind I Harstad, m.b. takst 101 rdl.


Harstad i Stange 14/4-1738, H.skpr.1735-39, s.606
Niels Kristoffersen Muus † g.m.Anne Olsdatter
Barn:
Kristoffer, myndig
Ole 19 ½
Mariken † var g.m. Peder Olsen (3 barn)
Berthe 27 år
Anne 22 år
Bto. 58-0-8, Nto. Intet at dele

Pladsen Harstad el. Muustuen u. Løken i Stange 29/12-1740, H.skpr.1739-43, s.306
Anne Olsdatter † g.m. Niels Kristoffersen Muus †
Barn:
Kristoffer, myndig
Ole 22 år
Mariken † (barn)
Anne g.m. Jens Andersen
Bto.69-0-8, Nto. Intet til skifte.

Haug i Nes 3/10-1703, H.skpr.1699-1705, s.399
Anders Olsen † g.1 ?,g.2 Anne Johansdatter
Barn:
Johannes
Mogens
Bto.115-2-14, Nto.55-0-13

Haug i Nes 22/10-1732, H.skpr.1731-35, s.57 b
Siver Kjeldsen † g.m.Ingeborg Frodesdatter
Barn:
Kjeld 42
Haagen 40
Erik 31
Thora 34
Malene 21
Rønnaug 19
Bto.156-0-14, Nto. 36-3-0

Haug i Veldre 23/11-1697, H.skpr. 1693-98, s.240
Guri Turisdatter † g.m. Jacob Ingevaldsen
Barn:
Ingevald
Ambiør
Dorthe
Mogens (Guri's frillesønn)
Bto.120-3-22, Nto.85-2-13

Haug i Veldre 21/11-1707, H.skpr. 1706-13, s.96b
Gunbor Sivesdatter † g.m.Jacob Ingvaldsen
Barn:
Paul 6 år
Bto.67-0-17, Nto.42-1-7

Haug i Veldre 19/10-1737, H.skpr.1735-39, s.423b
Johanne Syversdatter † g.m. Ingvald Jacobsen
Barn:
Jacob 13
Anne 15
Bto. 828-3-4, Nto. 751-2-20

Haug i Veldre 7/10-1737, H.skpr.1735-39, s.544b
Niels Arnesen † g.m. Kjersti Stenersdatter
Barn:
Ingvald
Rangdi † (barn)
Anne gift
Kari gift
Bto. 295-0-20, Nto. 9-0-20, Heri iberegnet jord: 5 lpd. Tunge m.b. i Haug, takst 206 rdl.

Haug i Veldre 5/12-1742, H.skpr.1739-43, s.663
Ingeborg Olsdatter † g.m. Erik Andersen †
Barn:
Anders 23
Ole 21
Kari 18
Kjersti 16
Bto. 36-3-6, Nto.13-2-0, Heri ibergnet jord: ½ skind m.b. =11 rdl. I garden Haug.

Haug i (Vang) Furnes 3/6-1711, H.skpr. 1706-13, s.341b
Haffor Pedersen † g.m. Inger Tommesdatter
Arvinger, søskende:
Erik Pedersen
Ingeborg Pedersdatter
Bto. 46-0-23, Nto. 31-0-1

Hauger i Løiten 30/11-1717, H.skpr. 1713-21, s.368b
Ouden Olsen †
Arvinger, søskende:
Mari † (3 barn)
Ingeborg † (barn)
Halvsøskende:
Ole Siversen
Berte Siversdatter
Bto. 11-2-10, Nto. 0-0-0

Hauger i Løiten 16/4-1727, H.skpr. 1720-32, s.272
Kjersti Haagensdatter † g.m. Ole Evensen
Barn:
Even 19
Ole 17
Tollof 15
Marte 23
Siri 10
Eli 7
Kari 3 ½
Bto. 73-0-10, Nto. 40-0-0, Heri iberegnet jord: 6 skind m.b. i Hauger, takst 120 rdl. Derav pantsatt for 76 rdl., igjen 44 rdl.

Hauger i Løiten 6/3-1741, H.skpr. 1739-43, s.452
Even Olsen † g.m. Anne Olsdatter
Barn:
Kjersti 7
Mari 5
Bto. 51-3-8, Nto. Intet at dele. Dessuten jord: 6 skind m.b. i Hauger, yakst 116 rdl. Pantsatt for 140 rdl.

Hauger nordre i Brøttum 27/3-1733, H.skpr. 1731-35, s.212
Eli Sørensdatter † g.m. Christopher Michelsen
Barn:
Michel 18
Søren 13
Tollef 8
Ole 5
Kari 20
Berte 15
Eli 10
Marte 3
Bto. 118-3-8, Nto. 51-3-4, Heri iberegnet jord: 2 ½ skind m.b. i Hauger, takst 75 rdl.

Hauger nordre i Brøttum 17/1-1733, H.skpr. 1731-35, s.109
Christopher Michelsen † (selvmord) g.m. Eli Sørensdatter
Barn: 8 små umyndige barn, ingen navn.
Bto. 120-3-20, Nto. 81-1-16, Heri iberegnet jord: 5 skind m.b. i Hauger u. takst 60-0-0.
Anmerkning:Se skiftet efter Elie Sørensdatter 27/3-1733

Haug i Stange 22/7-1710, H.skpr. 1706-13, s.265
Ole Rasmussen † g.m. Olif Iversdatter
Barn:
Rasmus
Iver
Anne
Bto. 85-1-6, Nto. 67-3-8

Haug i Stange 14/5-1729, H.skpr. 1720-32, s.338
Guldbrand Hansen † g.m. Ingeborg Simensdatter
Barn:
Pernille g. m. Erik Pedersen
Anne g.m. Peder Olsen
Eli g.m. Jens Pedersen
Mari 20
Malene 18
Inge 14
Bto. 397-3-0, Nto. 357-0-0, Heri iberegnet jord: ½ skpd. Tunge uten b. i Haug = 50 rdl.

Haug ytre i Stange 25/5-1737, H.skpr. 1735-39, s.348b
Ales Hansdatter † g.m. Peder Olsen
Barn:
Hans 7 ½
Ole 4 ½
Bto. 54-1-16, Nto. Intet.

Haug ytre i Stange 25/5-1737, H.skpr. 1735-39, s.360
Olive Iversdatter † g.1. Ole Rasmussen †, g.2. Johannes Ougdensen †
Barn:
Rasmus, myndig
Anne g.m. Anders Jørgensen Haug
Eli 20
Bto. 36-1-5, Nto. Intet.

Haug øvre i Stange 5/12-1732, H.skpr. 1731-35, s.90
Ingeborg Simensdatter † g.m. Gulbrand Hansen †
Barn:
Pernille g. Erik Pedersen, Voldberg
Anna g. Peder Olsen, Opsal
Eli g. Jens Pedersen, Amundrud
Mari g. Ole Hansen
Malene g. Erik Sørensen
Ingeborg 17
Bto. 60-0-0, Nto. 55-1-6

Haug øvre i Stange 30/4-1735, H.skpr. 1731-35, s.539b
Ole Hansen † g.m. Mari Gulbrandsdatter
Barn:
Gulbrand
Bto. 183-2-8, Nto. 158-1-2, Heri iberegnet jord: 10 lpd. tunge u. b. i Haug for 50 rdl.

Hauger i Ringsaker 16/9-1664, H.skpr. 1663-73, s.73
Ole Eriksen † g.m. Anne Christophersdatter
Barn:
Erik † (sønn Arne)
Ole
Ingri
Bto. 63-1-12, Nto. 63-1-12, Dessuten odelsgods i Hauger 6 skind, pantegods i Hauger 1 hud, pantegods i Langset i Faaberg 2 skind.

Hauger i Ringsaker 16/9-1664, H.skpr. 1663-73, s.73b
Erik Olsen † g.m. Anne Simensdatter
Barn:
Arne
Bto. 170-3-0, Nto. 166-1-0, Se skiftet på Hauger s. 73.

Hauger i Ringsaker 19/5-1712, H.skpr. 1706-13, s.389b
Arne Erisken † g.m. Ingeborg Andersdatter
Barn:
Marte g. Christopher Guldbrandsen
Anne
Klare
Kirsti
Lisabet
Inger
Bto. 220-3-0, Nto. 166-0-12, Heri iberegnet jord:Haiger 2 huder m.b. 200 rdl. Skylder dreav 55 ½ rdl. Igjen 144 ¼ rdl.

Haugli i Ringsaker 23/5-1665, H.skpr. 1663-73, s.82
Einar Olsen † g.m. Sisi Ollufsdatter
Barn:
Tommes
Anne
Magnhild
Bto. 129-1-20, Nto. 123-2-20, Dessuten jord: en part i Tørrudstad.

Haugli i Ringsaker 20/2-1726, H.skpr.1720-32, s.203
Hans Kristoffersen † g.m. Johanne Hanibalsdatter
Barn:
Kristoffer 27
Erik 25
Hannibal 22
Anders 18
Thommas 15
Anne 28
Johanne 10
Bto. 204-1-10, Nto. 158-2-22, Heri iberegnet jord: 3 skind m.b. i Haugli, takst 136 rdl.

Haugsrud i Romedal 12/8-1712, H.skpr.1706-13, s.390b
Mikkel Asbjørnsen † g.m. Marte Christensdatter
Barn:
Ingebor
Anne
Christense
Berte
Marte
Bto. 96-3-4, Nto.76-2-15, Heri iberegnet jord: 6 skind, takst 36 rdl. i Haugsrud.

Haugsrud i Romedal 9/6-1717, H.skpr.1713-21, s.285b
Nils Eriksen † g.m. Marte Christensdatter (g.1. Michel Asbjørnsen † skifte 13/8-1712)
Arvinger: Mor og søskende:
1. Berte Nilsdatter
2. Lars † barn)
3. Mari
4. Marte
5. Anne 30
Bto. 62-2-16, Nto.11.3.2, Heri iberegnet jord: 3 skind i Hoxrud m.b.

Haugum i Ringsaker 17/2-1699, H.skpr. 1663-73, s.219
Ragnill Joensdatter † g.m. Ole Knudsen
Barn:
1. Bergete
Bto. 75-2-0, Nto. 64-2-0

Haugum i Ringsaker 17/4-1723, H.skpr. 1720-32, s.72
Rønnoug Larsdatter † g.m. Tommes Torgersen
Barn:
1. Mari g.Kristen Olsen
2. Anbjør g.Tjøstel Børke, Haugum
3. Marte g. Lars Knøsen
4. Lisbet 22
Bto. 459-3-18, Nto. 353-1-14, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b . i Haugum, takst 340 rdl.

Haugum i Ringsaker 9/12-1741, H.skpr. 1739-43, s.460b
Lars Joensen † føderaad) g.m. Kari Nilsdatter
Barn:
1. Joen, myndig
2. Nils, myndig
3. Morten, 19 ½
4. Marte, gift
5. Elie, 28
Bto. 330-3-14, Nto. 29-0-12

Haugum i Ringsaker 11/12-1742, H.skpr. 1739-43, s.687
Johanne Pedersdatter † g.m. Joen Larsen
Barn:
1. Marte 4 år
Bto. 379-0-2, Nto. 55-2-20, Heri iberegnet jord: 1 ½ hud m.b. i Haugum, takst 300 rdl.

Haukaasen i Ringsaker 24/11-1664, H.skpr.1663-73, s.77
Kari Pouelsdatter † g.m. Tjøstel Madsen
Barn:
1. Erik † (1 datter)
2. Anstein
3. Rillmor
4. Ingebor
Bto. 65-3-6, Nto. 42-0-6

Hauknes i Brøttum 13/7-1701, H.skpr. 1699-1705, s.285b
Niels Pedersen † g.m. Siri Pedersdatter
Barn:
1. Peder
2. Joen
3. Hans
4. Peder
5. Sidsel
6. Eli
7. Marte
Bto. 112-2-22, Nto. 96-1-6, Heri iberegnet jord: 9 skind m.b.= 37-2-0 i Hauknes.

Haukstad i Løiten 10/4-1671, H.skpr. 1663-73, s.248
Ingeborg Haldoursdatter † g.m. Alf Olsen
Barn:
1. Ouden
2. Kari
3. Ingeborg
Bto. 59-3-22, Nto. 21-0-6

Haukstad i Løiten 11/2-1739, H.skpr.1735-39, s.691b
Mikkel Larsen † g.m. Marthe Jensdatter
Barn:
1. Lars 8 ¾
2. Jens 5
3. Anders 18 uker
4. Marthe 12
5. Rønnoug 10 ¼
6. Else 7
7. Kjersti 3 1/8
8. Eli 1 ¾
Bto. 233-1-2, Nto. 200-0-12

Haukstad i Løiten 2/12-1741, H.skpr. 1739-43, s.483b
Marte Jensdatter † g.1, Mikkel Larsen †, g.2, Tarald Ingvaldsen
Barn:
1. Lars 11 ½
2. Jens 8
3. Marthe 15
4. Rønnoug 13
5. Else 10
6. Eli 4 ½
Ingen barn i andet ekteskap.
Bto. 168-2-22, Nto. 7-1-12

Haukstad i Løiten 17/10-1742, H.skpr. 1739-43, s.617b
Vedkommende skiftet efter Marte Michelsdatter (står et sted Jensdatter, men skal være Michelsdatter da det også står et sted 30/1-1742). Søskende arver.

Havik i Ringsaker 28/3-1731, H.skpr.1720-32, s.499
Mads Mikkelsen † g.m. Sønoug Olsdatter
Barn:
1. Mikkel 25
2. Kari 27
Bto. 52-0-4, Nto. 26-1-22

Havik i Ringsaker 25/6-1737, H.skpr. 1735-39, s.367
Johannes Kristensen † g.m. Lisbeth Jensdatter
Barn:
1. Anne 15 ½
Bto. 640-3-6, Nto. 446-3-16, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b. i Havik, takst 498 rdl.

Havnen, plads u. Agergarden i Vang 15/4-1734, H.skpr. 1731-35, s.274b
Hans Christophersen †(handelsmand) g.m. Marte Pedersdatter
Barn:
1. Jørgen Otto 5
2. Peder ½
Bto. 2068-2-23, Nto. 1411-0-0

Havnen u. Aaker i Vang 20/12-1737, H.skpr. 1735-39, s.544
Vedkommende skiftebrev efter Hans Christophersen, pladsen Havnen under gaarden Aaker i Vang av 30. juli 1734.

Hedemark, 9/2-1717, H.skpr. 1713-21, s.463b
Niels Nielsen, sorenskriver. Se skiftet på Samsal i Ringsaker.

Hedemark, 20/4-1724, H.skpr.1720-32, s.109b
Jacob Nielsen, Kornet.
Se skiftet på Lille Ringsaker i Ringsaker.

Hedemark ca. 1701, H.skpr. 1699-1705, s.316
Marte Nilsdatter
Se skiftet på Skapal i Ringsaker.

Heggebakken eller Ødemo lille i Ringsaker 23/3-1726, H.skpr. 1720-32, s.298
Kari Henriksdatter † g.m. Johannes ? †
Barn:
1. Marte g.Nils Pedersen
2. Rangill
Bto. 90-2-0, Nto. 88-0-0

Heggen i Nes 21/4-1730, H.skpr. 1720-32, s.376
Tord Iversen † g.m. Magrete Larsdatter
Barn:
1. Lars 1 ½
2. Eli 4
Bto. 341-0-12, Nto. 255-1-4, Heri iberegnet jord: 17 lpd. tunge m.b. i Heggen, takst 612 rdl. derav pantsatt 460, igjen 4 34/153 lpd m.b. =152 rdl.

Heggen i Nes 20/8-1732, H.skpr. 1720-32, s.567
Iver Eriksen † (føderaad) g.m. Elen Thorsdatter
Barn:
1. Thord † (barn )
2. Johanne g.m. Guldbrand Siversen Hilstad
Bto. 146-1-14, Nto. 130-0-0

Heggen i Nes 27/10-1732, H.skpr. 1720-32, s.574b
Vedkommende skiftebrev på gaarden Heggen i Nes indført på folio 567.

Hegsvold i Stange 3/4-1705, H.skpr. 1699-1705, s.448b
Ingeborg Halforsdatter † g.m. Anders Pedersen
Barn:
1. Ole
2. Peder
3. Ingeborg g. Anders Ismestad
4. Mette g. Erich Ræmmen
5. Anne
Bto. 168-0-10, Nto. 76-2-16

Hekne i Romedal 25/10-1721, H.skpr. 1720-32, s.376
Embret Kristensen † g.m. Lisbet Pedersdatter
Barn:
1. Peder 11
2. Gudmund 5
3. Magnild 22
4. Goroe 17
5. Kristense
Bto. 35.2.14, Nto. Intet at dele.

Hekne i Romedal 13/6-1724, H.skpr. 1720-32, s.150b
Ole Kristensen † g.1,Marte Engebretsdatter †, g.2, Goroe Eriksdatter
Barn:
1. Kristen 6
2. Anne 19
3. Erik 4 ½ annet ekteskap
4. Ole 1 annet ekteskap
Bto. 43-2-0, Nto. 0-0-0

Hekne i Romedal 7/4-1727, H.skpr. 1720-32, s.271b
Lisbet Pedersdatter † g.1, Engebret Kristensen g.2,Kristoffer Larsen
Barn:
1. Peder 13 (16?)
2. Gudmund 10
3. Magnhild 27
4. Goroe 22
5. Kristense 13
Ingen barn i det andet ekteskap.
Bto. 55.1.22, Nto. 23-1-12

Hekneby i Romedal 19/11-1729, H.skpr. 1720-32, s.363b
Erik Haagensen † g.m. Klara Johannesdatter
Barn:
1. Johanne 14
Bto. 97-2-21, Nto. 61-0-21
Heri iberegnet jord:2 ¼ skind m.b. for 14-2-16 i Hekneby.

Hekneby i Romedal 30/3-1730, H.skpr.1720-32, s.377
Nils Haagensen †
Arvinger:Søskende:
1. Erik Haagensen † (datter)
2. Haagen Haagensen
3. Ole Haagensen † (enke)
4. Mari Haagensdatter † g.m. Nils Larsen (5 barn)
5. Siri Haagensdatter 48
6. Marte Haagensdatter g.m. Nils Olsen Ingelsrud
Bto. 13-3-16, Nto. 12-0-0

Hekneby i Romedal 21/4-1731, H.skpr. 1720-32, s.457b
Johanne Olsdatter † g.m. Haagen ? †
Barn:
1. Erik † ( 1datter)
2. Haagen 40
3. Siri 48
4. Mari † g.m. Nils Larsen (5 barn)
5. Marthe g.m. Hans Olsen Ingelsrud i Hof
Bto. 46-0-22, Nto.33-0-0, Heri iberegnet jord: 3 4/5 skind m.b. i Hekneby for 38 rdl.

Hekneby i Romedal 8/8-1741, H.skpr. 1739-43, s.539b
Simen Olsen † g.m. Johanne Eriksdatter
Barn:
1. Ole 8
2. Erik 4
3. Niels 1
4. Goroe 6
Bto. 119-2-14, Nto. Intet at dele. Gjæld 119-2-14. Heri ibergnet jord: 6 skind m.b. i Hekneby , takst 75 rdl.

Helgeby i Nes 29/3-1704, H.skpr. 1699-1705, s.415b
Ole Svendsen † g.m. Tore Johannesdatter
Barn:
1. Ouden
2. Erich
3. Pouel
4. Christen
5. Christopher
6. Peder
7. Anne g.Nils Steensen
8. Berte g. Pouel Nielsen
9. Kjersti
Bto. 197-2-20, Nto. 27-1-18

Helgeby i Nes 15/3-1738, H.skpr. 1735-39, s.582b
Peder Olsen † g.m. Berthe Olsdatter
Barn:
1. Ole, myndig
2. Johannes , Myndig
3. Lars 21
4. Haagen 16
5. Peder 14
6. Erik 10
7. Mari g. Kristofer Arnesen Syverud
8. Thora 23
Bto. 1101-0-10, Nto. 39-0-12. Heri iberegnet jord: 1 skpd. Tunge, 1 hud m.b. i Helgeby, takst 931 rdl.

Hellerud i Furnes 14/2-1735, H.skpr.1731-35, s.459
Rasmus Olsen † g.m. Olive Christophersdatter
Barn:
1. Christopher
2. Ole 14 ½
3. Anders 12
4. Mari g.Jens Kjeldsen
5. Marte 10
Bto. 278-3-6, Nto. 243-3-20, Heri iberegnet jord i Hellerud 1 hud m.b. takst 105 rdl.

Hellerud i Furnes 21/4-1739, H.skpr. 1739-43, s.79b
En tilføyelse vedkommende skiftet efter Rasmus Olsen Hellerud.

Hellestad i Nes 19/5-1732, H.skpr. 1720-32, s.546
Lars Amundsen † g.m. Kjersti Nielsdatter
Barn:
1. Amund ½
2. Anne 3
Bto. 405-1-14, Nto. 59-0-4
Heri iberegnet jord: 1 skpd. Tunge m.b i Hildstad, takst 250 rdl., Anmerkning , indført et bruddstykke på side 554b

Hellestad i Nes 18/3-1735, H.skpr. 1731-35, s.493
Anne Larsdatter †
Arvinger: Hendes mor:
1. Kirsti Nilsdatter
Hendes bror
2. Amund Larsen
Bto. 9-3-16, Nto. 4-3-16, Heri ibergnet jord:Hellestad 2/3 lpd. tunge m.b. takst 8-1-8

Hellestad i Nes 19/5-1732, H.skpr. 1720-32, s.554b
Lars Amundsen † g.m. Kjersti Nilsdatter
Barn:
1. Amund ½
2. Anne 3
Anmerkning: infdørt før paa s. 546

Hellestad i Nes 15/5-1737, H.skpr. 1735-39, s.445
Thor Markussen † g.m. Kjersti Nielsdatter
Barn:
1. Lars 3 ½
Bto. 153-2-22, Nto. 102-2-16, Heri iberegnet jord: 2 141/300 lpd. tunge m.b. =30-3-12 i gaarden Hellestad.

Hellestad i Nes 11/12-1742, H.skpr. 1739-43, s.689b
Lars Toresen Hellestad angav at hans stifbørn Lars Tordsen og Anne Tordsdatter var døde, moderen og halvbrødrene arver.
Bto. 53-3-13, Nto. 46-1-16

Helset i Ringsaker 21/10-1665, H.skpr. 1663-73, s.82b
Anders Pedersen † g.m. Magnild Ollufsdatter
Barn:
1. Gunder
2. Hans
3. Engebret
4. Christen
5. Beritte
Bto. 76-2-0, Nto. 0-0-0

Helset i Ringsaker 23/6-1726, H.skpr.1720-32, s.219b
Kari Monsdatter † g.1, Karl Oudensen †, g.2, Ole Olsen
Barn:
1. Lars † (2 barn)
2. Mons
3. Kari
4. Anne g. Kristen Olsen Hvalstad
5. Thore g. Lars Monsen
6. Karl ,myndig
Bto. 42-2-6, Nto. 32-3-10

Helset i Veldre 1/3-1723, H.skpr. 1720-32, s.68
Siver Kristensen † g.m. Mari Olsdatter
Barn:
1. Kristen 7
2. Ole 5
3. Ingeborg 1 ½
Nto. 84-3-18, Nto.50-1-18, Heri iberegnet jord: 1 ½ skind i Nordsætervolden m.b. = 12 rdl.

Helset i Ringsaker 26/1-1737, H.skpr. 1735-39, s.154
Mari Olsdatter † g.1, Syver Kristensen † g.2, Syver Larsen
Barn:
1. Kristen 21
2. Ole 19
3. Ingebor 15 ½
4. Erik 6 ½ 2. ekteskap
5. Syver 3 2. ekteskap
6. Kari 11 2. ekteskap
Bto. 311-2-2, Nto. 196-2-2, Heri iberegnet jord: ¾ skind i Nordsætervolden m.b. takst 10 rdl.

Helset i Veldre 11/9-1742, H.skpr. 1739-43, s.664b
Syver Larsen † g.1, Mari Olsdatter †, g.2, Eli Tollefsdatter
Barn:
1. Erik 12
2. Syver 8 ½
3. Kari 16 ½
Ingen barn i det 2. ekteskap.
Bto. 446-2-18, Nto.intet at dele. Gjæld 446-2-18. Heri iberenget jord: 2 huder m.b i Helset, takst 201 rdl, 1 5/16 skind m.b i Nordsætyervolden ,takst 17 ½ rdl.

Helset i Stange 27/2-1708, H.skpr. 1706-13, s.116b
Berte Jensdatter † g.m. Jeppe Tronsen
Barn:
1. Ole
2. Jens
3. Ingeborg
4. Anne
5. Katrine
Bto. 63-0-11, Nto. 55-1-11

Helset i Stange 18/9-1717, H.skpr. 1713-21, s. 304b
Jeppe Tronsen † g.1, Berte Jensdatte †, g.2, Kari Povelsdatter
Barn:
1. Ole
2. Anne 17
3. Catrine 11
4. Berte 5 2. ekteskap
5. Inger 2 ½ 2. ekteskap
Bto.65-2-19, Nto. 44-1-1

Helset i Stange 23/11-1725, H.skpr. 1720-32, s. 219
Iver Jensen † g.m. Astri Nielsdatter
Barn:
1. Ole 20
2. Anne g. Elias Pedersen
Bto. 52-2-4, Nto. 32-3-4

Helset østre i Stange 24/4-1730, H.skpr. 1720-32, s. 393b
Marthe Henningsdatter † g.m. Nils Halvorsen
Barn:
1. Mette g. Peder Madsen
2. Inger g. Erik Olsen
3. Malene 20
4. Mari 18
5. Anne 28 kommer av visse grunde ikke i betragtning.
Bto. 49-2-12, Nto. 20-1-6

Helset øvre i Stange 3/6-1726, H.skpr. 1720-32, s.229b
Halvor Taraldsen † g.1,Golloug Eriksdatter †, g.2, Malene Østensdatter
Barn:
1. Mari 22
2. Anne 20
3. Ole 6 ½ 2. ekteskap
Bto. 61-3-10, Nto. 0-0-0

Helstad i Vang 10/9-1731, H.skpr.1720-32, s.460
Helge Kristoffersen † g. m. Kari Olsdatter
Barn:
1.Ole 14 ½
2.Kristoffer 11 ½
3.Amund 8
4.Margrete 19
5.Marte 16
6.Kjersti 6 ½
7.Dorte 2 ½
Bto.715-1-7, Nto.528-0-20, Heri iberegnet jord: 5 ½ hud m.b. i Helstad, takst 750 rdl derav
Pantsatt 400 rdl igjen 2 huder 6 4/5 skind m.b.=350 rdl.

Helstad i Vang 1/3-1737, H.skpr.1735-39, s.275b
Niels Thoresen † g. 1) Anna Andersdatter †, 2) Kari Olsdatter
Barn:
1.Thore myndig
2.Anders myndig
3.Ole 21 ½
4.Inger g.m. Lars Tollesen, Arneberg
5.Gunnor g.m. Jon Evensen
fra 2. ekteskap
6.Anne 4 ½
7.Helvig
Bto.1474-0-10, Nto.905-0-12, Heri iberegnet jord: 4 huder 2 3/5 skind m.b. i Helstad, takst 625 rdl.

Hemstad vestre i Stange 25/9-1699, H.skp.1699-1705, s.49
Hans Hansen † g. Malene Olsdatter
Barn:
1.Hans
2.Olle
3.Michel
4.Ole
5.Lisabet
6.Elli
7.Malene
8.Ales
Bto.676-3-20, Nto.323-2-15, Heri iberegnet jord:2 ½ pund=400 rdl i Hemstad vestre
Anm. Se skifte s. 188b og s.267b.

Hemstad vestre i Stange 13/4-1701, H.skpr.1699-1705, s.267b
Anders Thoresen † g.1) Anne Andersdatter † 2) Malene Olsdatter
Barn:
1.Anders
2.Peder
3.Ingeborg
4.Gjertrud
Ingen barn i 2. ekteskap.
Bto.615-0-0, Nto.26-0-7, Heri iberegnet jord: 2 ½ skpd = 400 rdl i Hemstad
Anm. Se skifter s. 47 og 188b, samtidig også skifter over hans gods paa Regstad.

Hemstad vestre i Stange 9/5-1737, H.skpr.1735-39, s.310b
Magdalene Olsdatter † g.m. Hans Hansen
Barn:
1.Hans myndig
2.Ole myndig
3.Mikkel myndig
4.Ole † (enke og 4 barn)
5.Lisbet †
6.Magdalene g.m. Hans Rasmussen
7.Ales g.m.Peder Olsen Haug
Bto.893-3-4, Nto.474-0-18, Heri iberegnet jord: 2 ½ lpd tunge m.b. i Hemstad v. Takst 730 rdl.

Hemstad østre i Stange 4/6-1695, H.skpr.1693-98, s.120
Ole Olsen † g.m.Ingeborg Olsdatter
Barn:
1.Ole
2.Allis
Bto. 658-0-7, Nto.645-0-20, Heri iberegnet jord: 2 ½ skpd rugmel= 400 rdl i gaarden Hemstad.

Herberg i Ringsaker 4/2-1719, H.skpr.1713-21, s.400
Mogens Knudsen † g.m.Mari Pedersdatter
Barn:
1.Knud
2.Ole 16
3.Mari g.m. Peder Olsen
4.Kari g.m. Christopher Joensen , Aasen
5.Eli 20
6.Berte 18
Bto.176-2-14, Nto.0-0-0

Herberg i Ringsaker 20/1-1734, H.skpr.1731-35, s.285b
Jens Andersen † g.m. Kari Nilesdatter
Arvinger, søskende:
1.Halvor † (7 barn)
2.? † (barn)
3.Ole
4.Gjertrud
5.Sidsel
6.Eli
7.Mari
Bto. 1752-2-16, Nto.0-0-0, Heri iberegnet jord: 2 ½ skpd tunge rugmel m.b. takst 1400 rdl i Herberg.

Herberg-Kjos i Ringsaker 21/4-1718, H.skpr.1713-21, s.349
Siver Tjøstensen † g.m. Berte Olsdatter
Barn:
1.Bodel 21
2.Inger 19
3.Mari 15
4.Lisbet 9
Bto.69-0-8, Nto.46-1-16

Herberg-Kjos i Ringsaker 25/6-1737, H.skpr.1735-39, s.369
Mikkel Amundsen † g.m. Marthe Eriksdatter
Barn:
1.Amund 17
2.Erik 14
3.Lars 12
4.Niels 6 ½
5.Ole 3 ½
6.Berthe 9
7.Gudbjør ¼
Bto.117-1-10, Nto.96-3-12

Herkestad i Stange 20/11-1710, H.skpr.1706-13, s.289
Nils Lauritsen † g.m. Else Iversdatter
Barn:
1.Lauritz 9
2.Eli 10
Bto.205-0-16, Nto.198-0-16

Herkestad i Stange 10/4-1737, H.skpr.1735-39, s.223b
Mari Madsdatter † g.m. Ole Andersen
Barn:
1.Anders 4
2.Eli 6
3.Magnild 2
4.Marthe 10 uger
Bto.225-0-16, Nto.120-1-0

Hersoug i Ringsaker 10/2-1673, H.skpr. 1663-73, s.234
Erich Michelsen † g.m. Sidsel Michelsdatter †
Barn:
1.Mikkel
2.Joen
3.Berthe
4.Kari
Bto. 137-3-, Nto.26-2-14, Dessuten jord: Odelsgods i Kjos, 8 skind m.b.

Hersoug i Ringsaker 1/2-1723, H.skpr.1720-32, s.63
Ellen Pedersdatter † g.m. Lars Poulsen
Barn:
1.Poul 8
2.Guri 17
3.Marthe 15
4.Pernille 10
5.Ellen 6
6.Sidsel 4
7.Gunnor 1
Bto. 640 rdl., Nto.640 rdl, Heri iberegnet jord: 1 skpd. 1 hud m.b. i Hersoug, takst 400 rdl.

Hersoug i Ringsaker 5/5-1735, H.skpr.1731-35, s.524b
Lars Pouelsen † g.1)Elen Pedersdatter † 2)Rønnoug Knudsdatter
Barn:
1.Peder 20
2.Kari 24
3.Marte g.m. Anton Larsen, Flagstad
4.Pernille 22
5.Eli 18
6.Sidsel 14
7.Gunnor 13
2.ekteskap:
8.Lars 5
9.Anders 3
10.Ansten 1
11.Anne 11
12.Mari 7
Bto. 628-1-16, Nto. 343-3-12, Heri iberegnet jord: 10 lpd. tunge 6 skind m.b.
takst 225 rdl. i Hersoug.

Hersoug i Ringsaker 1/6-1739, H.skpr.1739-43, s.100b
Anne Rasmusdatter † (ugift)
Barn:
1.Lars Olsen (far: Ole Larsen, Jølstad)
Bto.48-0-12, Nto.15-3-16

Hersoug i Ringsaker 19/12-1699, H.skpr.1699-1705, s.104b
Johannes Pouelsen † g.m. Guri Pedersdatter
Barn:
1.Pouel
2.Birte
Bto. 91-3-13, Nto. 62-1-6

Herset i Romedal 10/10-1663, H.skpr.1663-73, s.194b
Ole Pedersen † g.1) ? †, 2) Ragnild Olsdatter
Barn:
1.Engebret
2.Olluf
3.Marte
4.Rønnou
2 ekteskap
5.Amund
6.Peder
Bto.120-1 ½ -5, Nto. 104-1 ½ -1

Herset i Romedal 15/1-1739, H.skpr.1735-39, s.678b
Anders Nielsen † g.m. Maren Andersdatter †
Arvinger:
Sønnesøn:
1.Kristian Nielsen 14
(Foreldre:Niels Andersen & Maren Sebjørnsdatter)
Døtre:
1.Inger Andersdatter gift
2.Mari Andersdatter gift
Bto. 29-3-0, Nto.14-1-10

Hestnes nordre i Stange 11/1-1735, H.skpr.1731-35, s.446
Hans Simensen † g.m. Siri Engebrektsdatter
Barn:
1.Simen 15
Bto.454-1-16, Nto. 226-1-16, Heri iberegnet jord: 10 lpd tunge m.b. i Hestnes, takst 310 rdl.

Hestnes i Stange, H.skpr.1739-43, s.471b
Rangdi Gulbrandsdatter † g.m. Simen Hansen
Barn:
1.Aase
Bto. 159-0-20, Nto. 153-0-16, Heri iberegnet jord: 1 24/31 lpd. tunge m.b. i Hestnes,
Takst 55 rdl.

Hestvold i Løiten 12/5-1728, H.skpr.1720-32, s.300b
Lars Larsen † g.m. Kari Larsdatter
Barn:
1.Lars myndig
2.Kjersti 31
3.Kari 27
4.Ingeborg 25
5.Siri 23
Bto. 206-1-6, Nto. 183-1-8, Heri iberegnet jord: 6 skind 1 11/13 fætt i Hestvold
Takst 70 rdl.

Hetbrot 31/5-1698, H.skpr.1693-98, s.257b
Christen Andersen †
Se skiftet paa Gillund søndre i Stange

Hetbrot 24/1-1701, H.skpr.1699-1705, s.241b
Christen Andersen †
Se skiftet paa Gillund i Stange.

Hilstad på Nes 8/10-1708, H.skpr. 1706-13, s.165
Jon Gulbrandsen † g.m. Marte Larsdatter
Barn:
1.Guldbrand 23
2.Lars 20
3.Lars 11
4.Ole 8
5.Rasmus 5 ½
6.Kari 16
7.Gunild 13
8.Guri 3
9.Johanne ½
Bto. 427-3-17, Nto. 324-1-17, Heri iberegnet jord: Gaarden takseret for 250 rdl.

Hilstad på Nes 22/9-1732, H.skpr. 1720-32, s.570b
Gunild Guldbrandsdatter † g.1) Siver Guldbrandsen † 3/11-1704
g.2) Thord Markussen
Barn:
1.Guldbrand myndig
2.Marte † var g.m. Joen Larsen, Berger (6 barn)
3.Kari
Ingen i 2. ekteskap
Bto. 317-0-22, Nto. 307-1-12, Heri iberegnet jord: 1 hud m.b. i Hilstad takst 150 rdl.

Hjellum i Vang 17/1-1711, H.skpr. 1706-13, s.301
Ole Bjørnsen † g.m. Ellen Andersdatter
Barn:
1.Lars
2.Børre
3.Ole
4.Gunnor
5.Marte
Bto. 842-1-11. Netto ingen avkorting.

Hjellum i Vang 21/6-1720, H.skpr.1713-21, s.435
Siri Andersdatter † g.1) Ole Bjørnsen † 2)Eilert Bertelsen†
Barn:
1.Lars 21
2.Børre 16
3.Olle 13
4.Gunnor 18
5.Marte 13
i 2 ekteskap
6.Olle 6
7.Berte †
Bto. 1262-2-6, Nto.969-1-20, Heri iberegnet jord: 8 øde arrensat 1 hud m.b. =36 rdl. pantegods.

Hjellum i Vang 17/1-1725, H.skpr.1720-32, s.161b
Lars Olsen †
Arvinger:
Mor. Eli Andersdatter.
Søskende:
2.Børre Olsen 21
3.Olle Olsen 17
4.Gunnor Olsdtr. 23
5.Marte Olsdtr. 15
Halvbroder:
6.Olle Ollertsen 11
Bto. 116-3-14, Nto. 111-2-14

Hjelmstad i Ringsaker 12/10-1733, H.skpr.1731-35, s.235b
Kapt. Nils Torbjørnsen Bjerke † g.m. Margrete Elisabeth Pedersdatter
Barn:
1.Christopher
2.Hans
3.Anne
4.Boll Kristine
Bto. 1120-0-2, Nto. 979-3-13, Heri iberegnet jord: 1 skpd tunge 2 huder m.b. takst 650 rdl i Hjelmstad.

Hjelseng i Løiten 23/4-1725, H.skpr.1720-32, s.184
Ole Eriksen † g.1)Gubiør Nielsdatter † 2)Kjersti Haagensdatter
Barn:
1.Erik 34 bruger av gaarden
Ingen i 2. ekteskap.
Bto. 239-1-8, Nto. 221-3-16, Heri iberegnet jord i Hjelseng 1 hud m.b. 200 rdl. derav en del pantsat igjen 9 3/5 skind= 160 rdl.

Hjelseng i Løiten 14/2-1739, H.skpr. 1735-39, s.699
Lisbet Mogensdatter † g.m. Erik Olsen
Barn:
1.Ole 12 uger
Bto. 328-1-4, Nto. 102-2-8, Heri iberegnet jord: 1 hud m.b. =200 rdl. i Hjelseng.

Hjelthjelt på Nes 7/6-1721, H.skpr. 1713-21, s.458
Johanne Nilsdatter † g.m. Gunder Guldbrandsen
Barn:
1.Gulbrand 36
2.Ingri g.m. Joen Mikkelsen
Bto. 387-0-0, Nto. 353-2-16, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b., takst 250 rdl.

Hjelthjelt på Nes 26/10-1726, H.skpr.1720-32, s.241b
Gunder Guldbrandsen † g.1)Johanne Nielsdatter † g.2)Goroe Eliasdatter
Barn:
1.Guldbrand myndig
2.Inger g.m. Joen Mikkelsen
2.ekteskap
3.Gunder 3 ½
Bto. 219-0-16, Nto. 181-0-20, Heri iberegnet jord:1 hud m.b. i Hjelthjelt, takst 128 rdl.

Hjelthjelt på Nes, 8/6-1733, H.skpr. 1731-35, s.206
Vekommende skiftet efter Gunder Guldbrandsen , Hjelthjelt av 26/10-1726.

Hjelthjelt på Nes 17/3-1738, H.skpr.1735-39, s.587
Mari Olsdatter † g.m. Guldbrand Gundersen
Barn:
1.Ole 21
2.Gunder 18
3.Thomes 15
4.Lars 12
5.Niels 9
6.Johanne 24
Bto. 636-3-8, Nto. 186-3-8, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b. i Hjelthjelt, takst 480 rdl.

Hoberg i Stange 7/3-1719, H.skpr.1713-21, s.394
Kari Mogensdatter † g.m. Ole Joensen
Barn:
1.Hans 30
2.Mogens 26
3.Lisbet 33
4.Mari 28
5.Jertrud 26
6.Berte 23
Bto. 240-2-2, Nto. 185-2-18

Hoberg i Stange 4/5-1737, H.skpr.1735-39, s.318
Ole Joensen † g.m. Kari Mogensdatter †
Barn:
1.Hans myndig
2.Mogens myndig
3.Mari g.m. Erik Olsen, Dæhlind
4.Gjertrud g.m. Kristoffer Henriksen, Gyrud
5.Berthe 42 aar, blind.
Bto. 116-3-0, Nto. 64-0-0

Hoberg i Stange 16/6-1741, H.skpr.1739-43, s.388
Mogens Olsen † g.m. Ragnild Alfsdatter
Barn:
1.Ole 1 ¾
2.Kari 4
Bto. 143-0-4, Nto. 18-3-18

Hobrend i Ringsaker 6/5-1670, H.skpr.1663-73, s.223b
Mali Svendsdatter † g.m. Lauritz Johansen
Barn:
1.Gulbrand
2.Johan
Bto. 49-3-14, Nto.38.2.16

Hobrenna i Ringsaker 4/3-1704, H.skpr.1699-1705, s.410b
Kari Axelsdatter † g.m. Lars Johansen
Barn:
1.Axel 21
2.Mallene 26
Bto. 136-0-10, Nto. 129-1-14, Heri iberegnet jord: 1 hud m.b. i Hobrenna, 37-2-0

Hobrenna i Ringsaker 13/6-1715, H.skpr.1713-21, s.124
Elli Nielsdatter † g.m. Gulbrand Larsen
Barn:
1.Johannes 16
2.Mari 14
(Selgfredsøn)
3.Niels Dafindsen
Bto. 85-3-8, Nto. 65-2-6, Heri ibregnet jord: 1 hud i Hobrenna, takst 60 rdl. pantsat.

Hobrenna i Ringsaker 26/10-1740, H.skpr.1739-43, s.281b
Magnild Nielsdatter † g.m. Gulbrand Larsen
Arvinger:
Hendes afdøde søskendes barn.
Bto. 109-1-22, Nto. 31-1-8, Heri iberegnet jord: 1 hud m.b. i Hobrenna for 60 rdl.

Hoel Eje i Ringsaker 19/1-1733, H.skpr.1731-35, s.110b
Jens Siversen † g.m. Rønnoug Knudsdatter
Arvinger:
Hans morfar Jens Andersens søsters barn og barnebarn.
Bto. 189-2-10, Nto. 117-0-14

Hoggaasen i Romedal 3/9-1721, H.skpr.1720-32, s.45
Sidsel Olsdatter † g.m. Trond Hendriksen
Barn:
1.Marte Andersdatter (?) (det står slik)
Bto. 23-3-14, Nto. Intet at dele

Hoggaasen i Romedal 7/1-1743, H.skpr. 1739-43, s.701b
Brynjuld Arnesen † g.m. Siri Olsdatter
Barn:
1.Ole 11
2.Arne 9
3.Tarald 5
4.Guri 16
5.Berthe 12
6.Kari 3
7.Brynild 18 uger
Bto. 127-1-4, Nto. 109-3-2, Heri iberegnet jord: 6 skind m.b. i Hoggaasen, takst 100 rdl.

Hoksnæs i Vang 18/10-1740, H.skpr.1739-43, s.396b
Else Frandsdatter † g.m. Ole Eriksen
Barn:
1.Erich 15
2.Frands 6
3.Siri 10
Bto. 383-1-16, Nto.0-0-0, Gjæld.386-1-20 Heri iberegnet jord:2 huder, 3 skind I Hoksnæs, takst 300 rdl.

Hol på Nes 31/5-1695, H.skpr.1693-98, s.114
Lensmand Halfour Torgiersen † g.m. Helge Nielsdatter
Barn:
1.Niels
2.Jens
3.Anne
4.Siri
Bto. 1585-1-15, Nto. 1585-1-15, Heri iberegnet jord: 2 ½ skippund m.b.= 600 rdl. i gaarden Hol.

Hol på Nes 9/3-1725, H.skpr. 1720-32, s.185b
Nils Halvorsen (forrige lensmand) † g.m. Magdalene Tostensdatter
Barn:
1.Halvor 25, lensmand
2.Tosten 14
3.Anne g.m. Peder Andersen, Gile
4.Berthe 17
Bto. 6928-0-4, Nto. 5779-0-4, Heri iberegnet jord: 2 ½ skpd malt m.b. i Hol, takst 1000 rdl. samt en del pantegods.

Hol i Ringsaker 20/3-1665, H.skpr. 1663-73, s.79
Knud Ollufsen † g.m. Ragnild Sifversdatter †
Barn:
1.Sifuer
2.Ellen
Bto. 89-2-18 Nto. 46-2-18
Dessuten jord: Haug 1 hud m.b. 100 rdl. (pantegods)

Hol i Vang 2/4-1667, H.skpr.1663-73, s.120
Joen Lauritzen † g.m. Guri Pedersdatter
Barn:
1.Birgitte
Bto. 60-3-22, Nto. 54-3-22

Hol i Vang 15/4-1669, H.skpr.1663-73, s.131
Guri Pedersdatter † g.1)Joen Lauritzen † g.2)Niels Erichsen
Barn:
1.Birgitte
Ingen i det andet.
Bto. 58-3-18, Nto. 19-0-19

Hol i Vang 17/2-1671, H.skpr.1663-73, s.136b
Ole Torgiersen † g.m. Ingri Pedersdatter
Barn:
1.Ole
Bto. 103-3-22, Nto. 62-2-22

Hol i Vang 15/5-1694, H.skpr.1693-98, s.75
Ole Halfuorsen † g.b. Ingri Pedersdatter
Barn:
1.Halfuor
2.Eli
3.Berte
4.Ollif
5.Kari
Bto. 123-0-2, Nto. 96-1-12

Hol i Vang 8/11-1700, H.skpr.1699-1705, s.220b
Guldbrand Erichsen (forlangt skifte)
Barn:
1.Anne g. Guldbrand Skjerset
2.Mari g. Mogens Imeslund
3.Lisbet g. Christopher Waterud
4.Gunild trolovet
Bto. 323-3-20, Nto.197-2-18

Hol i Vang 12/2-1711, H.skpr.1706-13, s.310
Ingri Pedersdatter † g.1)Ole Torgiersen †, g.2)Ole Halvorsen †
Barn:
1.Ole
2.Halvor 22
3.Eli
4.Berthe
5.Ollif
6.Kari
Bto. 144-1-20, Nto. 125-3-14

Hol i Vang 22/12-1740, H.skpr.1739-43, s.308
Vedkommende skiftebrev efter afdøde Halvor Olsen , Hol i Vang 23/11-1722

Hol vestre i Vang 23/11-1722, H.skpr.1720-32, s.60b
Halvor Olsen † g.m. Siri Bjørnsdatter
Barn:
1.Ole 1 ½
2.Inger 9
3.Kari 7
4.Ollif 4 ½
Bto. 370-0-16, Nto.330-3-18, Heri iberegnet jord: 13 ½ lpd. tunge m.b. i Hol, takst 200 rdl.

Hol østre i Vang 5/2-1742, H.skpr.1739-43, s.499
Kari Tollesdatter † g.m. Johan Johannesen
Barn:
1.Johan 21
2.Tolle 19
3.Joen 12
Bto. 862-3-6, Nto.378-2-2, Heri iberegnet jord: 3 fjerdinger rugmel og 1 skpd. Malt for 530 rdl.

Holen i Løiten 16/1-1700, H.skpr.1699-1705, s.114
Kari Embretsdatter † g.m. Lars Jensen
Barn:
1.Embret
2.Dorthe
3.Anne
4.Marte
Bto. 52-1-20, Nto.46-1-8

Holen i Løiten 11/11-1726, H.skpr.1720-32, s.243b
Kari Olsdatter † g.m. Ole Svendsen
Barn:
1.Sven 2
2.Kjersti 5
Bto. 111-3-6, Nto. 101-0-10, Heri iberegnet jord: 2 skind m.b.=60 rdl. i Holen

Holen i Løiten 31/3-1728, H.skpr.1720-1732, s.296
Ole Svendsen † g.1)Kari Olsdatter † g.2)Mali Pedersdatter
Barn:
1.Svend 3
2.Kjersti 6
Ingen barn i det 2det ægteskab.
Bto. 85-0-20, Nto. 46-1-4, Heri iberegnet jord: 1 skind i Holen m.b. for 30 rdl.

Holen i Løiten 21/10-1738, H.skpr.1739-43, s.123b
Ole Halvorsen † g.m. Rangdi Olsdatter
Barn:
1.Halvor 9
2.Ole 7 ½
3.Magnild 5 ¼
4.Anne 1
5.Olive 1/3
Bto. 167-1-6, Nto. 129-3-10

Holen østre i Løiten 18/4-1719, H.skpr.1713-21, s.399b
Engebret Larsen † g.m. Anne Taralsdatter
Barn:
1.Lars 10
2.Niels 5
3.Jens 8 uker
4.Kari 7
Bto. 39-1-12, Nto. 8-1-8

Holm, Else Kirstine 20/3-1738, H.skpr.1735-39, s.108b
Se skiftet paa Østre Bjørke i Løiten.

Holo i Ringsaker 19/12-1741, H.skpr.1739-43 s.490
Anne Kristoffersdatter † g.m. Lars Jensen
Barn:
1.Elie 12
2.Berthe 5
Bto.404-0-14, Nto.178-0-18, Heri iberegnet jord:1/2 hud m.b. i Holo takts 300 Rdl.

Holo i Ringsaker 8/10-1712, H.skpr.1713-21 s.100 b
Søren Pedersen † g.m.Berte Amundsdatter
Barn:
1.Peder
2.Eli g.m. Christopher Michelsen
3.Karen
4.Ingeborg
5.Sidsel
6.Anna
Bto.246-0-6, Nto.222-3-16, Heri iberegnet jord:5 skind i Øv.Holo=100 Rdl. 3 skind i Ruud =40 Rdl.

Holo i Ringsaker
13/1-1703, H.skpr.1699-1705, s.384b
Haagen Pedersen † g.m. Siri Tollufsdatter
Barn:
1.Ib
2.Tollu
3.Anne
Bto. 261-1-6, Nto. 165-2-6, Heri iberegnet jord:2 huder m.b.= 114 rdl. i Holo.

Holo i Ringsaker 8/9-1742, H.skpr.1739-43, s.593
Mari Olsdatter †
Barn:
1.Gulbrand Haagensen † var g. m. Marthe Olsdatter.
Barn:
1.Ole 10
2.Lars 8
3.Mari 21 ½
4.Anne 17 ½
5.Kari 15
6.Eli 12 ½
7.Marthe 6
Bto. 57-3-0, Nto. 53-3-20

Holo mellem i Ringsaker 31/3-1712, H.skpr.1706-13, s.384b
Kjersti Oudensdatter † g.m. Mogens Haagensen
Barn:
1.Eli 2 ½
Bto. 276-1-20, Nto. 238-2-4, Heri iberegnet jord; 2 huder = 124 rdl. i Holo.

Holo mellem i Ringsaker 4/2-1717, H.skpr.1713-21, s.245b
Mogens Haagensen † g.1)Kirsti Oudensdatter † g.2)Ragne Torgeirsdatter †
Barn:
1.Eli 7
2.Haagen ½
3.Kirsi 3 ½
4.Lisbet 1 ½
Bto. 211-0-0, Nto. 84-0-13, Heri iberegnet jord: 1 hud, takst 62 rdl.

Holo mellem i Ringsaker 28/2-1741, H.skpr.1739-43, s.317b
Guldbrand Haagensen † g.m. Marthe Olsdatter
Barn:
1.Haagen 18
2.Ole 8 ¾
3.Lars 6 ¾
4.Mari 20
5.Anne 16
6.Kari 13 ½
7.Eli 11
8.Marthe 4 ½
9.Gunild 14 uger
Bto. 225-2-8, Nto. 57-3-16, Heri iberegnet jord: halvparten i Holo mellem, 1 hud 6 ¾ sk. M.b. takst 190 rdl.

Holo søndre i Ringsaker 19/1-1734, H.skpr.1731-35, s.282
Mari Erichsdatter † g.m. Ib Haagensen
Barn:
1.Guri g. dragon Tosten Larsen
2.Johanne 25
3.Marte 22
Bto. 648-3-20, Nto. 623-2-12, Heri iberegnet jord:2 huder 5 lpd. m.b. takst 450 rdl i Holo med underliggende Busholo.

Holsbakken i Ringsaker 23/8-1693, H.skpr.1693-98, s. 6b
Beate Lauritzdatter † g.m. Haagen Asgutsen
Arvinger:
Afdødes broderbørn:
Ole Dæli af Redalen † hans børn:
1.Kari g. Tolluf Jensen
2.Doritte
3.Mallene
Bto. 59-0-18, Nto. 3-0-10, Heri iberegnet jord: ½ hud for 25 rdl. i Holsbakken.

Holset i Vang 6/4-1671, H.skpr.1663-73, s.138
Haldour Gulbrandsen † g. m. Mari Frandsdatter
Barn:
1.Anne
2.Marte
Bto. 37-1-12, Gjælden overstiger formuen.

Holset i Vang 19/2-1697, H.skpr. 1693-98, s.206b
Siri Torgiersdatter † g.m. Lars Larsen
Barn:
1.Ole
2.Torgier
3.Joen
4.Kjersti
Bto. 102-1-15, Nto. 54-0-19

18/12-1742, Hskpr.1739-43, s.701
Vedkommende skiftebref efter Kari Larsdatter Holstad af 25/4-1740.

Holter i Stange 21/7-1716, H.skpr.1713-21, s.171 b
Anders Simensen † g.1. Ingeborg Gunbisrusdatter †
G.2. Marte Olsdatter
Barn:
1.Anne, gift
2.Berte, gift
3.Mari, gift
4.Simon 25
5.Ole 18
6.Marte 23
Bto.187-1-8, Nto. 35-0-14

Hosmestad i Vang 25/9-1693, H.skpr. 1693-98, s.26 b
Else Tiøstelsdatter †
Arvinger:
Moren:
1.Berte Olsdatter
Søskende :
2.Kjersti
3.Anne
Halvsøskende:
4.Ole Tiøstelsen
5.Kari Tiøstelsdatter
6.Kjersti Tiøstelsdatter
7.Anne Tiøstelsdatter
Bto. 65-0-6, Nto.65-0-6, Heri iberegnet jord: i Hulleberg for 25 rdl. I Aakre en part for 1-1-8.

Hommelstad i Vang 28/11-1721, H.skpr.1720-32, s.40
Rangdi Jensdatter † g.1,Ole Tiøstelsen †, g.2, Ole Olsen
Barn:
1.Jens 22
2.Berthe 30
3.Kjersti 24
4.Kari 20
5.Ole ? 13
Bto. 489-0-18, Nto. 326-1-20, Heri iberegnet jord: 4 huder m.b. i Hommelstad, takst 650 rdl, derav Skyldig 400 rdl igjen 250 rdl.

Hommelstad i Vang 11/10-1734, H.skpr.1731-35, s.387 b
Ole Olsen † g.1,Rangdi Jensdatter †, g.2, Kari Halvorsdatter
Barn:
1.Ole 25
2.Børre 11 ¼
3.Hans 9 ¼
4.Halvor 7 ½
5.Christopher 3
6.Ragnild 5
7.Pernille 24 uger
Bto. 918-1-14, Nto.518-2-14, Heri iberegnet jord: 3 huder 9 3/8 skind m.b. takst 614-1-4 i
Hommelstad


Hommelstad i Vang 27/11-1742, H.skpr.1739-43, 653 b
Pernille Olsdatter †
Arvinger:
Mor: Kari Halvorsdatter
Søskende:
1.Børre 19 ¼
2.Hans 17 ¼
3.Halvor 15 ½
4.Christopher 11
Halvsøskende:
5.Ole Olsen, myndig
6.Ole (Larsen)
7.Ragnild Olsdatter 13
Bto.23-3-16, Nto.19-0-2

Hommerstad i Løiten 13/4-1671, H.skpr.1663-73, s.249
Anders Jensen , Hommerstad †, g. Siri Christophersdatter
Barn:
1.Jens
2.Marte
3.Kari
4.Aaste
5.Anne
Bto.77-3-12, Nto.71-1-12

Hommerstad i Løiten, H.skpr.1739-43, s.75
Vedkommende skiftebrev efter Bent Olsen Tomte av Løitens præstefjæld 18/4-1739.

Hommerstad i Løiten 3/10-1741, H.skpr.1739-43, s.430
Ole Andersen † g. Siri Syversdatter
Barn:
1.Berthe 2 aar
Bto. 488-2-6, Nto.104-2-0, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b. 400 rdl i Hommerstad.

Hommerstad nedre i Løiten 17/8-1737, H.skpr.1735-39, s.391
Aaste Andersdatter † g.1. Ole Trondsen † g.2.Nils Larsen †
Barn:
1.Anders † (barn)
2.Troen † (barn)
3.Lars (i Kjøbenhavn)
4.Kari 58
5.Ole, myndig
6.Brynild, enke
7.Mette, gift
8.Anne, gift
9.Siri gift
Bto. 88-0-22, Nto. 81-3-16

Hommerstad nedre i Løiten 17/8-1737, H.skpr.1735-39, s.394
Niels Larsen † g. Aaste Andersdatter †
Barn:
1.Ole, myndig
2.Brynild, enke efter Torkil Halstensen
3.Mette g. Niels Olsen, Ougdalen
4.Anne g.Engebret Larsen, Berg
5.Siri g. Lars Larsen, Hesvold
Bto. 49-0-6, Nto.44.3.20

Hommerstad i Stange 14/10-1742, H.skpr. 1739-43, s.614 b
Engebret Eriksen † g. Inger Alfsdatter
Barn:
1.Alf 12 ½
2.Jens 7 ½
3.Elie 19
4.Kjersti 14 ½
5.Malene 9 ½
Bto.293-3-14, Nto.172-0-8, Heri iberegnet jord: 1 Skpd. Tunge m.b. i Hommertsad, takst 160 rdl.

Horne i Romedal 23/2-1665, H.skpr.1663-73, s.197
Amund Asbiørnsen † g. Ane Lauritzdatter
Afdødes søskende:
1.Erik
2.Rønnau
3.Bergitte
Arvingene delte løsøre og jordegods. Jord: Thoffsaug i Løiten 5 huder, Nordro i Løiten 1 pund, Bjørnstad i Løiten en part.

Horne i Romedal 26/4-1671, H.skpr.1663-73, s.210 b
Tholluf Tiøstelsen †
Afdødes søskende:
1.Hans
2.Brynild
3.Ingeborg
4.Kari
5.Anne
Bto. 85-3-1, Nto.45-3-1

Horne i Romedal 22 og 26/4-1671, H.skpr.1663-73, s.210 b
Amund Asbiørnsen † g.Anne Larsdatter
Hendes Barn:
1.Tiøstel Tollefsen
2.Lars
3.Peder
4.Christen
5.Kirsten
6.Marit
Bto.492-0-18, Nto.489-0-18

Horne i Romedal 9/6-1700, H.skpr. 1699-1705, s.162
Thor Christensen † g.1.Mari Olsdatter ,g.2.Johanne Olsdatter
g.3. Rangdi Olsdatter
Barn:
1.Joen
2.Christen
3.Olle
4.Mari
5.Lisabet
6.Ole
7.Kristian
8.Johanne
9.Eli
Bto.562-3-20, Nto.222-1-16

Hornekvernen i Romedal 29/7-1741, H.skpr.1739-43, s.428
Ole Gundersen † g.1.Anne Eriksdatter †, g.2.Kjersten Kristoffersdatter
Barn:
1.Erik, myndig
2.Gunder, myndig
Ingen barn i det 2det ægteskab.
Bto.118-1-22, Nto.95-3-0

Hornemoen, Kristian Olsen 14/4-1730, H.skpr.1720-32, s.390 b
Se skiftet paa Sanderud i Stange.

Houm i Veldre (Rettet fra "Horum i Veldre"), Ringsaker 21/4-1738, H.skpr.1735-39, s.613
Thommes Torgiersen † g.1.Rønnoug Larsdatter †, g.2.Anne Marie Olsdatter
Barn:
1.Mari g. Kristen Olsen, Børke
2.Ambiør, enke
3.Marte g.Lars Nielsen, Knøsen
4.Lisbet g. Niels Andersen, Skyberg
5.Torger 9 ½
6.Ole 6
7.Anne 3 ¼
8.Ales 12
Bto. 486-1-2, Nto.181-2-12, Heri iberegnet jord: 2 huder m.b.i Horum, takst 384 rdl.

Hosmestad i Stange 10/10-1664, H.skpr. 1663-73, s.11
Laurids Joensen † g. Marte Kjeldsdatter
Barn:
1.Anne
2.Dorthe
Bto.364-0-3, Nto.336-1-18

Hosmestad i Stange 23/9-1696, H.skpr.1693-93, s.174 b
Engebret Andersen † g.Elli Christophersdatter
Barn:
1.Anders
2.Kjersti
Bto.140-0-8, Nto.124-1-4

Hosmestad i Stange 13/11-1713, H.skpr.1713-21, s.8
Kirsten Ingebretsdatter † g. Lars Kjeldsen
Arvinger:
Afdødes broderbarn:
1.Ingebret Andersen 16
2.Ingeborg Andersdatter 12
Bto. 176-0-3, Nto.143-0-3

Hosmestad vestre i Stange 24/9-1696, H.skpr.1693-93, s.175 b
Siri Hansdatter †, g.1.Elleif Ingevaldsen †, g.2.Ole Nilsen
Barn:
1.Ellen
3.Hans
4.Marte
Bto. 163-3-20, Nto.98-3-21

Hosmestad vestre i Stange 11/2-1711 , H.skpr.1706-13, s.308
Anders Embretsen † g.Ingeborg Andersdatter †
Barn:
1.Embret 13
2.Ingeborg 9 ½
Bto. 219-1-2, Nto. 184-3-22

Hosmestad vestre i Stange 1/5-1721, H.skpr.1720-32, s.42
Ole Nielsen † g.1,Siri Hansdatter †, g.2, Helvig Nielsdatter
Barn:
1.Niels 29
2.Hans 25
3.Marte 25
Ingen barn i det 2det ægteskab. Anm. Besigtigelse av husene.
Bto.121-1-4, Nto.72-2-10

Hov i Løiten 23/2-1671 , H.skpr.1663-73, s.247 B
Rønne Olsdatter †, g. Embret Bottelsen Hof
Barn:
1.Bottel
2.Ingeborg
Bto.224-2-18, Nto.127-3-9

Hov i Løiten 10/10-1698, H.skpr.1693-98, s.260 b
Brynild Thjøstelsdatter † g.Christopher Guldbrandsen
Barn:
1.Thjøstel
2.Anders
3.Hans
4.Ole
5.Anne
Bto.175-2-20, Nto.127-3-13

Hov i Løiten 10/2-1721 , H.skpr.1713-21, s.451
Anders Christophersen † g.Anne Erichsdatter
Barn:
1.Anders 13 uker.
Bto.73-0-10, Nto.11-3-14

Hov i Løiten 19/4-1731, H.skpr.1720-32, s.416 b
Kjersti Olsdatter †, g.Knud Knudsen
Barn:
1.Ole
2.Rangdi
Anm. Samme skifte findes omskrevet paa side 457 b.

Hov i Løiten 19/4-1731, H.skpr.1720-32, s.457 b
Kjersti Olsdatter † g.Knud Knudsen
Barn:
1.Ole 17
2.Rangdi 21
Bto.108-3-12, Nto.88-3-18, Amn. Samme skifte findes ogsaa paa side 416 b.
(det foregående)

Hov lille i Romedal 3/10-1716, H.skpr.1713-21, s.210 b
Ole Olsen † g. Gorro Arnesdatter
Barn:
1.Ole 20
2.Simen 12
Bto.76-10-0, Nto.61-3-20

Hov store i Romedal 10/10-1693, H.skpr.1693-98, s.35 b
Maren Jensdatter † g. Laurids Storehof
Barn:
1.Aase
2.Anne
Bto.39-3-7, Nto.25-3-7

Hov store i Romedal 11/9-1706, H.skpr.1706-13, s.40
Lars Storhof †, g. Kari Andersdatter
Barn:
1.Anders
2.Ole
3.Aaste
4.Maren
5.Anne
6.Magnild
Bto.89-0-3, Nto.66-2-23

Hov store i Romedal 6/3-1714 , H.skpr.1713-21, s.27
Lars Eriksen † g.Kari Andersdatter
Barn:
1.Lars
2.Erik
Bto.121-1-5, Nto.77-1-4

Hov i Stange 14/8-1737, H.skpr.1735-39, s.553 b
Svend Olsen † g.Berthe Bentsdatter
Barn:
1.Ole 21
2.Bent 15
3.Jens 9
Bto.976-0-20, Nto.172-0-12, Heri iberegnet jord: 4 huder , 4 album m.b. i Hov, takst 500 rdl.

Hov i Vang (Furnes) 6/4-1671, H.skpr.1663-73, s.137 b
Marte Andersdatter † g.1, Haagen ?, g.2, Anders Larsen
Barn:
1.Haagen
2.Anders
3.Marte
4.Karen
Bto.204-1-8, Nto.97-1-8

Hov (Hofvig) i Furnes 17/2-1694, H.skpr.1693-98, s.49 b
Kari Larsdatter † g. Jens ?
Barn:
1.Ouden
2.Lisabeth
Bto.84-3-22, Nto.79-1-22

Hovde i Furnes 10/10-1733, H.skpr.1731-35, s.227 b
Peder Jensen † g.Ingeborg Olsdatter
Barn:
1.Jens
2.Ole
3.Lars 20 ¾
4.Peder 19
5.Anders 15 ½
6.Michel 11
7.Mari 23
8.Anne 21 ½
9.Gunor 12
Bto.884-3-20, Nto,835-.0-8

Hovde i Furnes 19/10-1734, H.skpr.1731-38, s.417
Ingebor Olsdatter † g. Peder Jensen †
1.Jens
2.Ole
3.Lars 21 ¾
4.Peder 20
5.Anders 16 ½
6.Michel 12
7.Mari 24
8.Anne 22 ½
9.Gunor 13
Bto.454-0-20, Nto.401-0-16

Hovde i Furnes 27/3-1737, H.skpr.1735-39, s.193
Vedkommende skiftebrev efter avdøde Ingborg Olsdatter av 19/10-1734

Hovde i Vang 5/4-1741 , H.skpr.1739-43, s.398 b
Vedkommende skiftet efter Jens Pedersen Hofde.

Hovde i Furnes 5/4-1741, H.skpr.1739-43, s.337
Jens Pedersen † g. Guri Axelsdatter
Barn:
1.Peder 3
2.Gunnor ½
Bto.432-3-2, Nto.342-3-16, Heri iberegnet jord: Haugenkiølen eller Pinnerudvolden 1 skind samt en del pantegods.

Hovi i Ringsaker 19/7-1695, H.skpr.1693-98, s.140
Anne Jacobsdatter †, g.Ole Johansen
Barn:
1.Johan
2.Lisabet
3.Berte
4.Marte
Bto.930-3-10, Nto.840-3-20, Heri iberegnet jord: i Hovi 5 huder m.b. =250 rdl, i østre Soug 2 ½ hud m.b. = 94 rdl. i søndre Vold 1 pund humle=60 rdl.

Hovi i Ringsaker 10/8-1733, H.skpr.1731-35, s.209
Vedkommende skiftet efter Ole Johannesen Hovi av 2/5-1713.

Hovin i Nes 7/11-1667, H.skpr.1663-73, s 175 b
Gjertrud Biørnsdatter † g.Olluf Jørgensen
Barn:
1.Anders
2.Jørgen
3.Carel
4.Gunnild
Bto.100-3-0, Nto.95-1-0

Hovin i Ringsaker 1/12-1662, H.skpr.1663-73, s.55
Jacob Hofuind †, g.Lisabet Hofuind
Bto.79-2-18, Gjæld:408-1-0, Kreditorene faar kun 12 ½ sk. pr. rdl.

Hovin i Ringsaker 26/1-1712, H.skpr.1706-13, s.377
Johannes Olsen † g.Siri Halfuorsdatter
Barn:
1.Halfuor
2.Ole
3.Anne
4.Helge
5.Mari
Bto.576-0-14, Nto.91-2-14, Heri iberegnet jord:2 ½ hud m.b. = 260 rdl i Hovin.

Hovin (Hofui) i Ringsaker 2/5-1713, H.skpr.1706-13, s.400
Ole Johansen Hofui †
Barn:
1.Johannes † (5 barn)
2.Lisabet g.m. Arne Eliassen Berg
3.Berthe
4.Marte, gift.
Bto.992-1-0, Nto.803-0-4, Heri iberegnet jord i Hovin skylder 2 ½ hud m.b. takst 250 rdl. i Østre Soug 5 huder m.b. 400 rdl.

Hovin i Ringsaker 25/7-1733, H.skpr.1731-35, s.207 b
Helgie Johannesdatter †
Arvinger:
Hendes mor:
1.Siri Halvorsdatter
Søskende:
2.Halvor
3.Ole
4.Anne g. Michel Jørgensen, Bøvig
5.Mari 22
Halvsøstre:
6.Berte Olsdatter 20
7.Ingeborg Olsdatter 17
Bto.95-1-0, Nto.45-0-18

Hovin i Vang (Furnes) 3/6-1668, H.skpr.1663-73, s.129
Bent Bentsen † g.1.Ingeborg Larsdatter †, g.2.Ingeborg Lauritsdatter †
Barn:
1.Ole
2.Haagen
3.Mari
4.Lauritz
5.Thron
6.Eli
7.Kari
Bto.77-0-8, Gjælden overstiger formuen med 8.10.18.

Hovinsholm i Nes 12/8-1671, H.skpr.1663-73, s.188 b
Maren Laugesdatter † g. Joen Pedersen
Barn:
1.Peder
2.Jørgen
3.Lauge
4.Maren
5.Gunnild
6.Trine
7.Else
8.Kjersti
9.Maren
Bto.1177-3-11, Nto.520-0-8

Hovinshold i Nes 29/4-1720, H.skpr.1720-32, s.1
Generalmajor Casper Brochenhus † g. Catarina Hedevig f.Løvenhjelm †
Barn:
1.Hans von Løvenhjelm, oberst v/kavaleriet i Danmark
2.Johan Fridrich Brochenhus, oberst v/kavaleriet i Danmark
3.Anne Margrethe
4.Berthe Magdalena
5.Sofie
Bto.44800-0-18, Nto.41938-0-12
(se tilføyelse s.224)
Heri iberegnet jordegodset. I skiftet findes flere interessante oplysninger av kultur- og gardshistorisk art. Jord: Hovinsholm med underliggende bøndergarder i alt 32 bruk = 22 skpd 2 ½ lpd. Tunge rugmel 1 hud arbeidspenge 29 rdl -1-1 fornød. 14 rdl-3-0,. Skredshoel med underliggende gaarder av Ringsaker, Toten og Vardals præstegjæld i alt 21 bruk=6 skpd 15 lpd rugmel 5 skpd. Byggmel 12 huder 9 skind arbeidspenge 22 rdl. Fornød 11.2.0 +grundleie 5-1-0 rdl-

Hovinsholm i Nes 26/9-1726, H.skpr.1720-32
Vedkommende generalmajor Caspar Brochenhus's bo, idet der efter at dom er faldt i en arvesak sker fornyet deling.
Bto.44800-0-18
+ 18398-0-0
Bto.63197-0-18, Nto.59800-0-18

Hubred lille i Vang 25/2-1709, H.skpr.1706-13, s.205 b
Kari Berntsdatter †, g.1,Ole Olsen, g.2,Jørgen Eriksen
Barn:
1.Ole 15
2.Eli 12
3.Mari 8
4.Kari 4
Bto.44-0-0, Nto.6-0-20

Hulberg i Nes 18/4-1711, H.skpr.1706-13, s.328 b
Anne Tjøstolsdatter † g. Mogens Knudsen
Barn:
1.Tjøstel 11
2.Berte 10
Bto.400-3-23 4/5, Nto.351-1-4, Heri iberegnet jord i Hulberg 1 skpd 1 fjerding 200 rdl..Aakre, Aamodt-Rendalen 3 skind, takst 5 rdl.

Hulberg i Ringsaker 13 /11-1742, H.skpr.1739-43, s.650 b
Lars Larsen † g. Mari Haagensdatter
Barn:
1.Lars 12
2.Else g. Michel Abrahamsen Lille Amli
3.Marte 14
4.Dorte 8
Bto.608-1-2, Nto.intet at dele. Gjæld 608-1-2. Heri iberegnet jord i Hulberg 1 skpd tunge m.b. takst 450 rdl.

Hundskjøld i Ringsaker 13/4-1664, H.skpr.1663-73, s.71
Gunder Sifuersen † g.1,? g.2,Mari Olsdatter
Barn:
1.Siri
2.Giøya
3.Berrit
4.Joen
5.Anne
Bto.55-2-8, Nto.16-0-0

Hundskjøl i Brøttum, Ringsaker 20/4-1717, H.skpr.1713-21, s.264 b
Iver Hansen † g.Kirsti Larsdatter
Barn:
1.Lars 37
2.Jørgen 31
3.Haagen 28
4.Kirsti g. Jens Stephensen, Solberg
Bto.323-3-4, Nto.270-1-12

Huse i Nes 6/11-1667, H.skpr.1663-73, s.174
Asgudt Kjeldsen † g.Gunbiør Biørnsdatter, har overleveret sit bo.
Barn:
1.Werner
2.Johannes
3.Anne
Bto.105-2-18, Nto.25-1-2

Huse i Nes 9/8-1668, H.skpr.1663-73, s.177 b
Asgudt Kjeldsen Huse g. Gunbiør Biørnsdatter
Barn:
1.Werner
2.Johannes
3.Anne
Bto.149-0-7, Nto.45-2-23

Huse i Vang 18/5-1711 , H.skpr.1706-13, s.338 b
Anne Johansdatter † g. Nils Helgesen
Barn:
1.Johannes
2.Kari
Bto.83-1-10, Nto.71.2.12

Huse i Nes 12/8-1726, H.skpr.1720-32, s.230
Elen Gudmundsdatter † g.Werner Nielsen (ingen gaard, kun ophold hos faderen)
Barn:
1.Nils 3 aar
2.Engebret 4 mndr.
Bto.197-1-22, Nto.98-3-22

Huse i Vang 29/3-1735 , H.skpr.1731-35, s.533 b
Gulbrand Hansen † g. Johanne Amundsdatter
Barn:
1.Amund 23
2.Kari 30
3.Olive 26
4.Kari 20
Ingen arv.

Huse i Nes 19/12-1735 , H.skpr.1731-35, s.581 b
Marte Haagensdatter † g. Peder Pedersen
Barn:
1.Lars 12 ½
2.Haagen 10 ½
3.Peder 4 ½
4.Anne 18
5.Marte 16
6.Inger 9
7.Dorthe 6 ½
8.Berthe ½
Bto.195-2-4, Nto.95-2-4

Huse i Nes 26/11-1736, H.skpr.1735-39, s.138
Mikkel Pedersen † g.1, Mari Arnesdatter †, g.2, Susana Jonsdatter
Barn:
1.Pernille 19
2.Jon 10
Bto.22-1-22, Nto.Intet at dele.

Huse i Nes 10/7-1739, H.skpr.1739-43, s.117 b
Angaaende skifte holdt 19/12-1735 efter Marte Haagensdatter , Huse.

Huse i Romedal 11/3-1669, H.skpr.1663-73, s.206 b
Thrugels Thronsen † g. Barbra Michelsdatter
Barn:
1.Rønnau
2.Joran
3.Birgitte
4.Kiersti
Bto.22-1-18, Nto.17-3-10

Huse i Romedal 14/4-1671, H.skpr.1663-73, s.209 b
Anders Gulbrandsen † g. Gjøran Thruelsdatter
Barn:
1.Joen
2.Guri
Bto.58-3-0, Nto.48-3-0

Huse i Romedal 16/11-1700, H.skpr.1699-1705, s.224 b
Ludzia Frodesdatter † g.1.Olle Lambretsen †, g.2.Rasmus Olsen
Barn:
1.Lambret
2.Kjersti
3.Eli
4.Ole
5.Allø
Bto.222-1-4, Nto.8-1-0

Huse i Romedal 7/5-1737, H.skpr.1735-39, s.295
Rasmus Olsen † g. Lucie Frodesdatter
Barn:
1.Ole †
2.Olive g. Ingvald Olsen, Skramstad
Bto.737-3-14, Nto.117-2-0, Heri iberegnet jord:1 skpd 2 huder 3 skind m.b. i gaarden Huse, takst 520 rdl.

Huse i Romedal 7/5-1737, H.skpr.1735-39 s.299
Ole Rasmussen †
Arvinger:
Søskende:
1.Olive Rasmusdatter gift
Halvsøskende:
2.Kjersti Olsdatter † (barn)
3.Eli Olsdatter † (barn)
Bto. 94-3-22 Nto. 90-0-0
Heri iberegnet jord: 1 1/39 lpd tunge 1 5/13 skind i garden Huse
m.b. takst 26-2-16.


Huse i Romedal 19/4-1741, H.skpr.1739-43 s.361 b
Kristian Syversen † g. m. Kari Pedersdatter
Barn:
1.Syver, myndig
2.Peder , myndig
3.Jørgen, 12
4.Anne, 18
Bto. 249-1-22. Nto:Intet at dele gjæld 249-1-22. Heri iberegnet
Jord: 1 skpd tunge m.b.= 210 rdl i garden Huse.Huseby i Stange 16/3-1669, H.skpr.1663-73 s.28
Erik Halfuersen † g.m. Kari Nielsdatter
Barn:
1.Niels
2.Halfuer
3.Kjersti
Bto. 306-2-0 Nto. 306-2-0
Dessuten jord: Ljøstad i Stange ½ lb. Tunge osv. i alt 4 brug.Huseby i Stange 16/3-1669, H.skpr.1663-73 s.28b
Arne Amundsen † g.m. Boril Olsdatter
Barn:
1.Anne
2.Agnethe
Bto.94-0-18 Nto.37-1-22Huseby i Stange 9/8-1697, H.skpr.1693-98 s.219
Niels Erichsen † g.m. Birthe Olsdatter
Barn:
1.Halfvor
2.Ole
Bto. 697-1-6 Nto.675-2-10
Heri iberegnet jord: i Ljøstad 1 ½ skpd. tunge m.b. =160 rdl,
I Syllie 1 skpd. m.b. =100 rdl, i Ringnes 8 ½ lpd for 60 rdl.Huseby i Stange 8/10-1664, H.skpr. 1663-73 s.10b
Erik Amundsen † g.m. Barbra Hansdatter
Barn:
1.Anne
2.Else
Bto. 198-3-4 Nto. 182-3-20Huseby i Stange 5/5-1665, H.skpr.1663-73 s.13b
Anne Arentsdatter † g.m. Amund ?
Barn:
1.Erich
2.Arne
3.Anne
4.Marit
Bto. 63-3-0 Nto.44-0-17Huseby i Stange 6/5-1706, H.skpr.1706-13 s.30b
Barbra Hansdatter † g.1)Erich Amundsen †
g.2)Arne Hendrichsen
Barn:
1.Anne g.Hans Larsen
2.Else † (sønn Erich Olsen)
3.Katrine
4.Margrethe
5.Olaug
Bto.152-0-3 Nto.3-2-7Huseby i Stange 6/11-1734, H.skpr.1731-35 s.431
Kari Erichsdatter †
g.m. Gulbrand Olsen
Barn:
1. Eli g. Peder Larsen
2. Kari 23
3. Anne 21
4. Olive 15
5. Ingeborg 9
Bto. 558-2-20 Nto. 158-2-12
Heri ibregnet jord: 1 skpd. 5 lpd tunge m.b. i Huseby. takst 450 rdl.Huseby i Stange 8/4-1737, H.skpr. 1735-39 s.204
Erich Olsen † g.m. Gjertrud Pedersdatter
Barn:
1. Else 25
2. Mari g.m. Niels Haagensen
3. Anne 14
4. Gjertrud 12
Bto. 602-1-0 Nto. 379-3-8.
Heri iberegnet jord: Fem fjerdinger tunge i nordre Huseby m.b. =450 rdl.Huseby søndre i Stange 15/4-1720, H.skpr.1713-21 s.433b
Berthe Dyresdatter † g.m. Jørgen Jensen
Barn:
1. Jens 12
2. Niels 2
3. Eli 7
4. Rangdi 2
Bto. 592-3-72 Nto. 239-3-7
Heri iberegnet jord: i Huseby søndre 18 1/3 skpd rugmel takst 300 rdl.Hval i Romedal 8/12-1725, H.skpr.1720-32 s.189
Margrethe Gulbrandsdatter †
G.1) Jørgen Wollungen †, g.2) Niels Torkelsen
Barn:
1. Marte g. Ole Hansen , Hokaasen
2. Kjersti g. Ole Engebretsen Tosti
3. Anne
Ingen barn i det andet ektskab.
Bto. 78-0-16 Nto. 20-1-12Hval øvre i Romedal 29/1-1729, H.skpr.1720-32 s.328b
Lars Pedersen † g.m. Mari Nielsdatter
Barn:
1. Peder
2. Niels
3. Ole
Bto. 52-2-20 Nto. 12-4-0Hvalsbakken under Hval mellem i Romedal 8/8-1741, H.skpr. 1739-43 s.450b
Niels Torkildsen † g.m. Kjersti Olsdatter
Barn:
1. Torkild 13
2. Niels 11
Bto. 157-2-22 Nto. 140-3-8
Heri iberegnet jord: 1/3 part i Hval 8 1/3 lpd. tunge m.b.=110 rdl.


Hvalstad i Ringsaker 1/3-1736, H.skpr.1735-39 s.28b
Peder Pedersen † g.m. Pernille Johannesdatter
Arvinger:
Enken og hans avdøde søster,
Eli Pedersdatters søn Anders Larsen 15 aar.
Bto. 674-0-19 Nto.519-0-20Hvalum i Vang 17/10-1727, H.skpr. 1720-32 s.278
Kristoffer Siversen †
g.1)Lisbet Gulbrandsdatter †, g.2) Mari Baardsdatter
Barn:
1. Siver 29
2. Gulbrand
3. Kjersti g. Gunder Thuresen
4. Ole 6 ½
5. Lisbet 18
6. Marthe 13
7. Gunnor 10
8. Margrethe 3 1/2
9. Kjersti 7 uker
Bto. 186-3-16 Nto.93-0-12
Heri iberegnet jord: i Hvalum 3 fjerdinger rugmel 3 skind med
jordebogsrettigheder takst 540 rdl. derav pantsat 500 rdl. igjen 40 rdl.Hverven i Stange 25/11-1717, H.skpr. 1713-21 s.391
Engebret Pedersen † g.m. Kari Pedersdatter
Barn:
1. Peder
2. Helgie
Bto. 136-0-13 Nto. 74-0-1Hverven i Stange 10/1-1724, H.skpr. 1720-32 s.132
Erich Halstensen † (tidligere kjøbmann i Christiania) g.m. Anne Caspersdatter
Barn:
1. Halsten 18
2. Kasper 11 ½
3. Hans 9
4. Anne 19
5. Karen 16 ½
6. Katribe 14
Bto. 4051-0-14 Nto. 2644-2-6
Heri iberegnet jord: 3 skpd. tunge m.b. i Hverven, taksy 1500 rdl.
etc. i alt 3 brug.Hverven lille i Stange 23/2-1728, H.skpr. 1720-32 s.292
Helge Engebretsdatter †
Arvinger:
Avdødes søkende hvis far er
Amund Pedersen Aasterud:
1. Peder Amundsen, Saxlund
2. Mari † var g. med. Erich Kristensen (3 barn)
3. Helge Amundsdatter 60
Bto. 92-3-4 Nto. 84-1-20Hverven stor i Stange 1734, H.skpr. 1731-35 s.303
Anne , salige Erich Halstensens hustru begjærer paa
sønnens vegne at faa utbetalt arven efter sin mand.Høiby i Ringsaker 19/3-1663, H.skpr. 1663-73 s.59b
Niels Christensen † g.m.
Kari Nielsdatter
Barn:
1. Christopher
2. Niels
3. Inger
4. Malli
Bto. 109-0-4 Nto. 54-2-4Høiby i Ringsaker 13/3-1714, H.skpr. 1713-21 s.24b
Christopher Nielsen †
g.1) Gunild Olsdatter †, g.2)Karen Olsdatter
Barn:
1. Niels, myndig
2. Ole, myndig
3. Anna, myndig
4. Mari, myndig
5. Eli, myndig
6. Ole
7. Morten
8. Gunild
9. Kari
10. Agnes
Bto. 1to. 150-0-6Høiby i Ringsaker 7/4-1725, H.skpr. 1720-32 s.195
Niels Kristoffersen † g.m. Berthe Olsdatter
Arvinger:
Søskende:
1. Ole Kristoffersen Rullesby
2. Mari g. Hans Thoresen Tandstuen
3. Eli g. Frode Jensen Fossen
Halvsøskende:
4. Ole 28
5. Morten 26
6. Gunild g. Torbjørn Aslaksen
7. Kari 24
8. Kari 20
9. Agnes 17
Bto. 181-2-14 Nto. 90-1-12
Heri iberegnet jord: 1 hud, 5 skind m.b. i Høyby, takst
260 rdl. derav under pant for 120 rdl, igjen 140 rdl.Høiby i Veldre, Ringsaker, H.skpr. 1720-32 s.303
Ingeborg Joensdatter † g.m. Mogens Nielsen
Barn:
1. Niels 21
2. Joen 15
3. Ole 10
4. Engebret 3 ½
5. Marthe 23
6. Maren 12
7. Ingeborg 5
Bto. 84-1-22 Nto. 79-0-6Høiby i Ringsaker 25/4-1736, H.skpr. 1735-39 s.62
Mogens Nielsen †
g.1) Ingeborg Joensdatter †, g.2) Kiersten Olsdatter
Barn:
1. Niels myndig
2. Joen 23
3. ole 17
4. engebret 10 ½
5. Marthe 31
6. Mari 20
7. Ingeborg 13

ingen i det andet ægteskab.
Bto. 107-1-20 Nto. 53-3-10Høingstad i Løiten 17/12-1710, H.skpr.1706-13 s.227
Helge Nielsen †
Barn:
1. Guldbrand † 1 datterdatter
Lisabet Mogensdatter, der arver sin mor Kari Helgesdatter
g. m. Mogens Pedersen Stavseng.
Bto. 295-0-16 Nto. 268-2-10
Heri iberegnet jord: ½ lb tunge m.b. over 2 huder kjøbt for 68 rdl.Høingstad nedre i Løiten 29/2-1742, H.skpr. 1739-43 s.511
Guldbrand Helgiesen † g.m. Kari Larsdatter
Barn:
1. Lars 39
2. Niels 32 (blind)
3. Helgie 28
4. Arne 14
5. Siri 25
6. Ingeborg g. m. Knud Bottolfsen
Bto. 424-1-4 Nto. 277-2-12
Heri iberegnet jord: denne gard skylder 10 lpd tunge m.b.Hølingstad i Løiten 3/10-1693, H.skpr. 1693-98 s.29b
Marte Hendrichsdatter †
g.m. Lars Pedersen
Barn:
1. Hermand
2. Erich
3. Mari
4. Elli
5. Marte
Bto. 109-1-14 Nto. 76-1-22Hølingstad i Løiten 6/3-1734, H.skpr.1731-35 s.368b
Hermand Larsen † (føderaad)
g.m. Marte Larsdatter.
Arvinger: Søskende:
1. Erik Fuglset † ( 5 Barn)
2. Mari † (2 barn)
3. Eli † (5 barn)
Bto. 55-0-6 Nto. 14-1-0Hølstad i Nes 6/9-1695, H.skpr.1693-98 s.144b
Erich Torgrimsen † g. Eli Olsdatter
Barn:
1. Torgrim
2. Marie
3. Sidsel
4. Ellen
Bto. 348-1-7 Nto. 215-1-23Hølstad i Nes 7/12-1741, H.skpr. 1739-43 s.455b
Jørgen Pedersen † g. m Mari Eriksdatter (70 aar)
Barn:
1. Erich
2. Peder † (barn)
3. Elie
4. Ales
5. Sidsel
6. Clara
Bto. 1517-0-12 Nto. 1289-1-0
Heri iberegnet jord: 5 huder m.b. i Hølstad, takst 900 rdl.Hølstad i Furnes 27/6-1693, H.skpr. 1693-98 s.3b
Kiersti Nielsdatter †
g.1) Lars Ifuersen † g.2) Lars Simensen.
Barn:
1. Laurids
2. Joen
3. Niels
4. Knud
5. Siri
6. Laurids
7. Guldbrand
Bto. 100-2-10 Nto. 83-0-8Hølstad i Vang 24/4-1723, H.skpr. 1720-32 s.72b
Lars Simensen †
g.1) Kjersti Nielsdatter † g.2)Mari Engebretsdatter
Barn:
1. Guldbrand myndig
2. Paul 25
3. Simen 18
4. Peder 16
5. Kjersti 23
6. Siri g. m. Hans F??
Bto. 86-3-22 Nto. 57-1-10Hølstad i Vang/Furnes 26/4-1737, H.skpr. 1735-39 s.257
Mikkel Nielsen † g. Kari Larsdatter
Barn:
1. Niels 7
2. Lars 4
3. Kjersti 2
4. Berthe
5. 1 mnd.
Bto. 410-2-10 Nto. 149-3-6
Heri iberegnet jord: ½ skpd. tunge m.b. i Hølstad, takst 320 rdl.Hølstad i Vang/Furnes 25/4-1740, H.skpr. 1739-43 s.229b
Kari Larsdatter †
g.1) Mikkel Nielsen † g.2) Anders Mikkelsen
Barn:
1. Niels 10
2. Lars 7
3. Kjersti 5
4. Berthe 3
5. Mikkel 1 mnd
Bto. 165-3-23 Nto. 115-3-20
Heri iberegnet jord: 1 9/16 lpd. tunge m.b. i Hølstad for 50 rdl.Hørsand i ? 12/1-1695, H.skpr. 1693-98 s.97b
Hans Guldbrandsen †
Arvinger, søskende:
1. Tosten † (2 døtre)
2. Christopher † (barn)
3. Ole † (barn)
4. Ole d.y.
Bto. 299-0-16 Nto. 77-0-0
Heri iberegnet jord: 4 ½ hud =225 rdl i garden Hørsand.Hørsand i Romedal 18/1-1719, H.skpr. 1713-21 s.409
Major og kom. Wiborg †
g.1) Magrete Pedersdatter †, g.2) Marte Hansdatter Matfeld
Barn:
1. Nils
2. Johan
3. Anna g. Knud Olsen
4. Maren g. Jens Knudsen
5. Sophie † (barn)
6. Gurine g. Tore Andersen
7. Marie † (barn)
8. Magrete
9. Christian 16
10. Fredrik 4
11. Mette Magrete 18
12. Catrine Hedvig 13
13. Alette Magrete 12
14. Lovise 9
15. Anne 8
Bto. 973-0-3 Nto. ?
Heri iberegnet jord: 4 ½ hud m.b. = 600 rdl.

Høsbiør i Furnes 17/8-1739, H.skpr.1739-43, s.130
Angaaende Guri Andersdatter`s mødrearv.

H.skpr. 1699-1705 s.88
Høsbjør i Furnes 15/11-1699 Anders Olsen † g. Guri Jensdatter
Barn:
1. Olle
2. Joen
3. Marte
4. Kari
Bto. 387-0-2 Nto. 338-2-16
Heri iberegnet jord: brukelig pant i Høsbjør 2 huder 3 skind=
140-2-13. Lien Ødegard 1 hud 50 rdl.Høsbjør i Furnes 12/1-1711, H.skpr. 1706-13 s.292b
Anders Bersvendsen † g. Kari Andersdatter
Barn:
1. Bersvend 26
2. Anders 24
3. Kristoffer 19
4. Ole 15
5. Hans 22
6. Marte 18
Bto. 142-2-16 Nto. 64-1-19
dessuten jord i Høsbjør 1 pund 2 huder pantsat for 200 rdl.Høsbjør i Furnes 25/4-1720, H.skpr. 1720-32 s.388
Bersvend Andersen † g.m.
Ingeborg Nielsdatter
Barn:
1. Kari 17
2. Ales 15 ½
3. Anne 12
4. Johanne 10
5. Marte 5 ½
6. Berte 3 ½
Bto. 360-2-0 Nto. 327-1-20
Heri iberegnet jord: Høsbjør vestre: 1 skpd. 2 huder m.b. =300 rdl, derav pantsat for 110 rdl, igjen 1 skpd 5 1/3 lpd for 190 rdl.Høsbjør i Furnes 13/1-1716, H.skpr.1713-21 s.158
Marte Andersdatter † g. Anders Pedersen
Barn:
1. Anders 4
2. Peder 8
3. Anne 11
4. Guri 5
5. Marte 3
6. Kari ½
Bto. 163-1-7 Nto. 134-1-17
Jord: 2 huder, 3 skind, takst 140 rdl.Høsbjør i Furnes 31/1-1724, H.skpr. 1720-32 s.90b
Marte Baardsdatter † g. Andersd Pedersen
Barn:
1. Baard 4 aar
Bto. 258-1-32 Nto. 131-2-16
Heri iberegnet jord i Høsbjør 8 ½ skind m.b. takst ca. 63 rdl.
Anm. Anders’s første hustru Marte Andersdatter. Se skifte 13/1-1716.Høsbjør østre i Furnes 5/12-1729, H.skpr. 1720-32 s.349b
Anders Pedersen † g.1) Marte Andersdatter † g.2) Marte Baardsdatter
Barn:
1. Anders myndig
2. Peder 22
3. Anne 25
4. Guri 19
5. Marte 17
6. Kari 15
7. Baard 9
Bto. 121-2-10 Nto. 70-3-20
Heri iberegnet jord i Høsbjør 2 huder 3 skind m.b. takst 200 rdl, derav
en del pantsat, igjen boet tilbedste ca. 6 ½ skind for 66 rdl.Høstbjør. 28/5-1737, H.skpr. 1735-39 355b
Vedkommende skiftebrev efter Bersvend Høstbjør av 25 april 1730.Igulstad i Løiten 11/4-1671, H.skpr. 1663-73 s.248b
Ole Olsen † g. Marte Nielsdatter
Barn:
1. Lars
2. Peder
3. Ole
4. Hunild
5. Mette
6. Siri
7. Rønne
8. Olli
Bto. 139-1-0 Nto. 96-0-0
Desuten jord: 4 ½ skind i Sylliset Ødegard.Ile i Stange 29/10-1666, H.skpr. 1663-73 s.20
Halfuer Guttormsen † g. Birgitte Dyresdatter
Arvinger, Avdødes søskende:
1. Anne
2. Eli
3. Aase
Bto. 138-1-14 Nto. 108-3-22
dessuten jord: 3 skind i en ødegaard ved Lundgaard, dog omtvistet.Ile søndre i Stange 2/10-1696, H.skpr. 1693-98 s.183
Harald Mogensen † g.b. Marte Halfvorsdatter
Barn:
1. Dyre
2. Mogens
3. Halfvor
4. Anne
5. Anne
Bto. 232-3-20 Nto. 131-3-15
Heri iberegnet jord: 4 skind pantegods takst 16.2.0.Ile i Stange 21/3-1703, H.skpr. 1699-1705 s.444
Anders Engebretsen † g.m. Kari Knudsdatter
Barn:
1. Anders
2. Lisbet
3. Pernille
Bto. 527-3-16 Nto. 276-3-6
Heri iberegnet jord; 2 skpd. tunge = 340 rdl i Ile.


Ile i Vang 29/11-1736, H.skpr.1735-39 s.119b
Jens Jørgensen † g.m.Siri Knudsdatter
Barn:
1. Jørgen myndig
2. Anders myndig
3. Kristen myndig
4. Margrete, enke
5. Siri g. Haaken Sandvold
6. Mari 31
7. Marte 28
Bto. 68-2-0 Nto. 24-0-16Ilseng i Løiten 21/11-1724, H.skpr.1720-32 s.154b
Engebret Siversen †
g.1) Anne Olsdatter † g.2) Eli Larsdatter
Barn:
1. Siver 42
2. Olle 37
3. Kari g. Knud Pedersen
4. Lars 27
5. Anders 22
6. Anne g. Niels Grundset
7. Marte 24
8. Johanne 20
Bto. 96-1-16 Nto. 68-3-1
Anm. husbesigtelse.Ilseng i Vang 26/2-1720, H.skpr. 1713-21 s.426b
Mari Christensdatter † g. Erich Larsen
Barn:
1. Christen 26
2. Bertil 25
3. Johanne 20
Bto. 260-2-4 Nto. 167-1-10
Heri iberegnet jord: 1 skpd. tunge m.b. taksy 200 rdl.Ilseng i Vang? 27/11-1726, H.skpr.1720-32 s.227b
Vedkommende Johanne Erichsdatters bo.Ilset i Vang 7/4-1729, H.skpr.1720-32 s.331
Goro Johannesdatter †
g.m. Peder Asbjørnsen
Barn:
1. Johannes 16 ½
Bto. 89-2-14 Nto. 68-3-16
Heri iberegnet jord: ca. 1 hud i Ilset, hvorav 6 6/7 skind er pantsat,
igjen til boet 5 1/7 skind m.b. for 60 rdl.Imeslund i Vang 15/12-1736, H.skpr. 1735-39 s.130
Niels Pedersen † g. Anne Larsdatter
Barn:
1. Lars 9 ½
2. Pernille 12
3. Inger 6 ½
4. Berthe 2 ½
5. Else 8 uger
Bto. 256-3-0 Bto. 226-1-4Imeslund store i Vang 14/11-1665, H.skpr.1663-73 s.111b
Hans Joensen † g.m. Karen Knudsdatter
Barn:
1. Olluf
2. Joen
3. Haffuor
4. Gulbrand
5. Siri
6. Inger
Bto. 149-0-16 Nto. 74-2-8Imeslund vestre i Vang 17/2-1721, H.skpr.1713-21 s.454b
Kari Halvorsdatter † g.m.Anders Pedersen
Barn:
1. Jens 3
2. Peder ½
Bto. 134-1-18 Nto.79-3-18Imeslund vestre i Vang 18/10-1723, H.skpr.1720-32 s.85
Peder Nielsen † g.m. Ingeborg Knudsdatter
Barn:
1. Niels 25
2. Erik 13
3. Inger
Bto. 134-2-12 Nto.114-1-2Imeslund østre i Vang 4/12-1728, H.skpr.1720-32 s.312
Maren Guldbrandsdattere † g.m. Mogens Larsen
Barn:
1. Lars 36
2. Guldbrand 26
3. Ole 21
4. Else g. Tollef Pedersen
5. Kjersti 29
Bto. 230-2-4 Nto.208-3-8Imeslund i Vang 18/11-1737, H.skpr.1735-39 s.492
Lars Mogensen † g.m. Berthe Larsdatter
Barn:
1. Lars 4 ½
2. Mogens 12 uger
3. Mari 6 aar
Bto. 758-0-10 Nto. 339-1-2
Heri iberegnet jord: 3 huder m.b. i ø. Imidslund, takst 500 rdl.Imeslund østre i Vang
20/1-1738, Hskpr. 1735-39 s.549
Mogens Larsen † (ungkarl)
Arvinger:
Moren:
Berthe Larsdatter
Søskende:
1. Lars Larsen 4 1/2
2. Mari Larsdatter 6
Bto. 67-3-10 Nto. 62-2-5
Heri iberegnet jord: 2 26/275 skind i gaarden Imeslund m.b. for 32 rdl.Imset i Løiten 14/9-1736, H.skpr.1735-39 s.82
Morten Olsen † g.m. Mari Olsdatter †
Barn:
1. Ole myndig
2. Kristen †
3. Even myndig
4. Peder myndig
5. Marte 26
6. Else 24
7. Berthe 21
8. Mari 16
9. Brynild 15
10. Berthe 11
Bto. 269-1-12 Nto.17-3-12
Dessuten jord: 1 ¼ skpd. Tunge m.b. i Imset, takst 300 rdl, pantsat.Imset i Løiten 4/3-1741, H.skpr.1739-43 s.328b
Værge Kjeld Evensen Aavestad i Vang forlangte paa sin avdøde myndlings Mari Mortensdatter Imsets vegne, at hendes fædre= og mødrene= arv maatte blive delt mellem hendes efterlevnde søskende, nemlig: Ole Mortensen-Tronnæs i Løiten-myndig, Even Mortensen-Imset i Løiten, Marthe Mortensdatter g.m. Kritoffer Haagensen i Vang, Elise Mortensdatter 28 ½, Brynild Mortensdatter 19 ½ , Berthe Mortensdatter 15 ½.
Til deling: 36-1-18.


Ingeberg ?/3-1715, H.skpr. 1713-21 s.112b
Anne Hofvaldsdatter † g.m. Anders Fredriksen
Barn:
1. Fredrik
2. Hofvald
3. Olle
4. Anders
5. Lispet g.m. Paul Johansen Ulven
6. Anne
Bto. 122-2-16 Nto. 92-2-22Ingeberg i Ringsaker 27/4-1717, H.skpr. 1713-21 s.271
Anders Fredriksen †
Barn:
1. Fredrik
2. Hofvald
3. Ole
4. Anders 18
5. Lisbet g.m. Paul Johansen Ulven
6. Anne 27
Bto. 91-0-6 Nto. 25-2-0Ingeberg store i Ringsaker 5/2-1738, H.skpr. 1735-39 s.566
Mikkel Hansen † (føderaad) g.m. Marthe Simensdatter
Barn:
1. Helge, myndig
2. Anders, myndig
3. Else g.m. Erik Kristensen Lundseie
4. Mikkel 27
Bto. 80-3-6 Nto. 69-0-4Ingeberg i Ringsaker 3/3-1739, H.skpr. 1739-43 s.27
Siri Olsdatter † g.m. Lars Thoresen
Arvinger:
Anders Larsen , 18, indsat til arving ved testament.
Bto. 1570-3-20 Nto. 282-1-14
Heri iberegnet jord i Ingeberg 1 skpd tunge 2 huder m.b. for 1273 rdl.Ingeberg i Vang 21/11-1666, H.skpr. 1663-73 s.114b
Else Pedersdatter † g.m. Lautitz Mogensen
Barn:
1. Peder
2. Mogens
3. Ingeborg
4. maren
Bto. 214-2-2 Nto. 164-2-8Ingeberg lille i Vang 3/5-1734, H.skpr. 1731-35 s.334b
Daarthe Danielsdatter † g.m. Lars Olsen
Arvinger: Avdødes 2 halvsøstre:
1. Kirsti Larsdatter
2. Kari Larsdatter g.m. Ole Michelsen Gutteberg
Bto. 139-3-18 Nto. 0-0-0Ingeberg 27/3-1738, H.skpr. 1735-39 s.595b
Marthe Simensdatter † g.1) Moh\gens Tostensen †
g.2) Michel Hansen.
Barn:
1. Mogens
2. Kari 39, ei ved sin fulde fornuft.
3. Helgie
4. Anders
5. Else
6. Michel
Bto. 34-2-2 Nto. 33-0-18Ingersrud i Vang 20/11-1737, H.skpr. 1735-39 s.499
Halvor Kristoffersen † g.m. Siri Olsdatter
Barn:
1. Kristoffer 22 ½
2. Mari 27
Bto. 125-1-6 Nto. 30.3.12Ingelsrud i Vang 6/2-1742, H.skpr. 1739-43 s.469b
Jens Olsen † (ungkarl)
Arvinger:
Mor: Inger Larsdatter
Søskende: Lars Olsen 7 ½
Else Olsdatter 5 ¼
Halvbroder; Ole Kristoffersen 2
Bto. 40-3-6 Nto. 31-3-6Ingvoldstad i Vang 10/6-1732, H.skpr.1720-32 s.561b
Jens Hansen † g.m. Anne Mikkelsdatter
Barn:
1. Michel 7
2. Eli 9
3. Pernille 5 ½
Bto. 84-3-14 Nto. 45-0-0Ingvoldstad i Vang 17/6-1737, H.skpr. 1735-39 s.505b
Ole Mathiasen † g.m. Jøa Hovelsdatter
Barn:
1. Ole myndig
2. Kristoffer 18
3. Jens 14
4. Hans 12
5. Anders 4 ½
6. Kari 28
Bto. 911-2-4 Nto. 168-1-0
Heri iberegnet jord: 3 huder 3 b smør m.b. takst 750 rdl i Ingvoldstad.


Ingvoldstad lille i Vang 24/10-1741, H.skpr. 1739-43 s.62b
Hans Haagensen † g.m. Pernille Guldbrandsdatter
Barn:
1. Siri 1 ½
Bto. 127-0-16 Nto. 99-2-20Irstad i Romedal 10/3-1669, H.skpr. 1663-73 s.205b
Joen Christensen † g.m. Ingeborg Knudsdatter
Barn:
1. Knud
2. Anne
3. Siri
4. Aase
Bto. 108-2-18 Nto. 86-0-18Irstad i Romedal 16/11-1717, H.skpr. 1713-21 s.323
Sophia Haagensdatter † g.m. Knud Joensen †
Barn:
1. johan 10
2. Christen 6
3. Christian 3
Bto. 381-3-18 Nto. 268-3-12
Heri iberegnet jord: 1 skpd rugmel, 16 setting byggmel m.b. takst 200 rdl. 

    Tilbake til toppen!
Graphics and design: EveR Designs. © Hedmark slektshistorielag 2011