Skifter på Hedmarken - bokstavene C til F.

 
Cramer, Claus 14.4.1734 H.skpr.1731-35 s.327.
Se skiftet paa gaarden Gjæsen i Vang.


Cramer, Claus 8.6.1736 H.skpr.1735-39 s.70.
Se skiftet paa Sæli i Vang.


Dal i Romedal:18.10.1732 H.skpr.1731-35 s.50.
Mette Olsdtr. †
g.m.Peder Christensen
Barn:
1.Christen 18
2.Mogens 8
3.Christense g.Paul Hansen Brynie
4.Mari g. Dyhre Olsen Dahl
5.Kari 21
6.Eli 14
Bto.1231-1-12, Nto. 964-1-18 heri iberegnet skyld: 2 skpd 1 hud m.b. takst 600 rdl.


Dal i Romedal:15.5.1739 H.skpr.1739-43 s.99 b.
Angaaende skifte efter Peder Olsen Dahl's stesøn Dyhre Dyresen Dal av hans fædrene
arv mellem hans mor Mari Pedersdtr. Og hans søskende:
Ole Dyhresen 13
Marthe Dyhresdtr. 9 1/4
Methe Dyhresdtr. 6
Arven efter hans far utgjør: Bto.36.2.16, Nto.24-3-".


Dal vestre i Romedal:8.5.1737 H.skpr.1735-39 s.301 b.
Dyre Olsen †
Barn:
1.Ole 11
2.Dyre 9
3.Marthe 7 1/4
4.Mette 4
Bto. 349-2-11, Nto. 220-0-4 heri iberegnet Jord: 6 skind m.b. 4 skind uten b. i Dal, takst 60 rdl.


Dal østre i Romedal:18.6.1742 H.skpr.1739-43 s.580 b.
Marthe Kristoffersdtr. †
g.m. Kristen Pedersen
Barn:
1.Peder 5
2.Kristoffer 1 1/2
Bto. 419-2-10, Nto. 359-2-4 heri iberegnet Jord i østre Dal skyld 1 sku og 6 skind m.b. = 600 rdl.


Dal vestre i Romedal:25.5.1742 H.skpr.1739-43 s.566 b.
Ole Ingvaldsen †
g.m.Marthe Joensdtr. †
Barn:
1.Dyhre †
var g.m. Mari Pedersdtr.
Deres barn:Ole,Marthe og Mætte
2.Ingvald, myndig
3.Dorthe g.m.Lars Kristensen Svenberg
Bto. 60-0-0, Nto. det samme, deles mellem arvingene heri iberegnet Jord: 6 skind m.b. og 4 skind uten b. takst 60 rdl. i vestre Dal.


Dalaust i Veldre i Ringsaker:4.10.1666 H.skpr.1663-73 s.85 b.
Kari Lauritzdtr. †
g.m. Hans Andersen
Barn:
1.Lauritz
2.Haldor
3.Anders
4.Birgite
5.Kiersti
6.Kari †
Bto. 72-0-8, Nto. 58-3-8 dessuten Jord: Dalaust 1 hud Angelset ½ hud.


Dalaust i Ringsaker:4.12.1669 H.skpr.1663-73 s.220 b.
Hans Andersen †
g.1.Kari Lauritzdtr. †
g.2.Gunild Olsdtr.
Barn:
1.Lauritz
2.Haldor
3.Birgitte
4.Kiersti
5.Anders
Bto.77-2-15, Nto. 25-3-6 dessuten Jord: Dalaust 1 hud m.b. Angelset 1/2 hud m.b.


Dalaust i Ringsaker:19.10.1671 H.skpr.1663-73 s.227 b.
Brynild Gundersdtr. †
g.m. Jens Gundersen
Barn:
1.Gunder
2.Ole
Bto.25-2-6, Nto. 2-2-6.


Dalaust i Ringsaker: 7.12.1742 H.skpr.1739-43 s.670 b.
Elsebet Hovelsdtr. †
g.m. Ole Olsen
Barn:
1.Andreas 14 3/4
2.Hovel 7 1/2
3.Guttorm 3
4.Ole 3/4
5.Ales 5
Bto. 664-2-13, Nto. 306-3-8 heri iberegnet Jord i Dalaust 2 huder m.b. = 400 rdl. i Mælum
3 ½ skind m.b. = 50 rdl.


Dalby i Ringsaker: 17.3.1665 H.skpr.1663-73 s.78
Mikkel Svendsen †
Aase Nilsdtr. †
Barn:
1.Nils
2.Svend
3.Olluf
Bto. 94-1-6, Nto. 85-3-6 dessuten Jord i Norhollo 9 skind.


Dalby i Vang:16.2.1671 H.skpr.1663-73 s.136.
Narfuer Gautesen †
Marit Olsdtr.
Barn:
1.Gaut
2.Ole
3.Erik
4.Gunnild
Bto.17-3-12, Nto. 19-3-".


Dalby i Vang:7.5.1717 H.skpr.1713-21 s.293 b.
Lars Eriksen †
g.m. Marte Olsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Johanne 1 1/2
Bto. 53.3.20, Nto.47-3-16.


Dalby i Ringsaker:20.1.1733 H.skpr.1731-35 s.114.
Eli Amundsdtr. †
g.m. Jørgen Jørgensen
Barn:
1.Jørgen
2.Amund
3.Berte g. Jørgen Olsen Gjestvang
4.Inger g.Gullik Ellingsen Lunde
5.Anne ugift
Bto.854-3-22, Nto. 595-1-12 heri iberegnet Jord: 1 skpd. 15 lisu bygmalt m.b. takst 550 rdl. i Dalby.


Dalen i Løiten:6.3.1725 H.skpr.1720-32 s.168 b.
Henrik Olsen †
g.m. Marte Kjeldsdtr.
Barn:
1.Olle, myndig
2.Kjeld, do.
3.Kristen, do.
4.Anders, do.
5.Even 23
6.Henrik 22
7.Anne 25
8.Else 20
9.Berthe 17
Bto. 470-0-6, Nto.441-2-22 heri iberegnet Jord: 1 hud 9 skind m.b. takst 250 rdl. i Dalen


Dalen i Løiten:2.5.1740 H.skpr.1739-43 s.234 b.
Marthe Kjelsdtr. †
g.m. Henrik Olsen
Barn:
1.Ole, myndig
2.Kjeld do.
3.Kristen do.
4.Anders do.
5.Even do.
6.Henrik do.
7.Anne † (3 barn)
8.Elie gift
9.Berthe do.
Bto. 205-1-0, Nto. 196-0-6 heri iberegnet Jord: 10 ½ skind m.b. takst 125 rdl. i garden Dalen.


Dalfarmen i Vang:25.11.1737 H.skpr.1735-39 s.509.
Kari Bjørnsdtr. †
g.m. Juel Thoresen
Barn:
1.Thore, myndig
2.Hans do.
3.Torkild 24 1/2
4.Bjørn 22 3/4
5.Ole 18 1/2
6.Aase g. Ole Evensen Løiten
7.Berthe 29
8.Inger 15 1/2
Bto. 3089-0-18, Nto.2704-3-4 heri iberegnet Jord: Skramstad i Løiten 3 huder m.b. = 450 rdl.
I Hof i Gran 1 sku rugmel 1 sku bygmalt m.b. for 550 rdl. i Aalstad i Vang ½ hud m.b. takst 100 rdl.


Dalfarmen i Vang: 22.10.1708 H.skpr.1706-13 s.191
Bjørn Hansen †
g.m.Birte Olsdtr.
(Forlangt skifte da gaarden overtages av Juel Thoresen og dattersen)
Barn:
1.Ingeborg g.Kristoffer Kristoffersen
2.Kari g.Juel Thoresen
Bto. 937-3-5, Nto.821-2-3 heri iberegnet Jord i Dørum store 2 huder m.b. takst 50 rdl.


Dalseng i Vang:1.12.1666 H.skpr.1663-73 s.115 b.
Arne Ollufsen †
Gunnor Ellufsdtr.
Barn:
1.Knud
2.Anne
3.Maritte
Bto. 11-"-8, Nto. 102-2-8.


Dalseng i Ringsaker:11.2.1669 H.skpr.1663-73 s.218
Erich Nielsen †
Anne Svendsdtr.
Barn:
1.Ingeborg
2.Borill
Bto.79-2-8, Nto.74-2-8.


Dalseng i Ringsaker:16.10.1721 H.skpr.1720-32 s.39 b.
Erik Nielsen †
g.m.Mari Larsdtr.
Barn:
1.Eli 9
2.Rangdi 7
Bto. 55-20. Nto.35-0-8 dessuten Jord: 9 skind m.b. i Dalseng takst 70 rdl. pantsat.


Dalseng i Vang:16.10.1727 H.skpr.1720-32 s.277.
Lars Baardsen †
g.m.Berthe Engebretsdtr.
Barn:
1.Fredrik 32
2.Engebret 26
3.Anne g.m. Nils Pedersen
4.Berthe 24
5.Kari 22
6.Marthe 19
7.Lisbet 10
Bto. 957-0-4, Nto. 707-1-12 heri iberegnet Jord i Dalseng 3 huder m.b. = 650 rdl.


Dalseng H.skpr.1735-39 s.21
Vedkommende skiftet efter Lars Bardsøn Dalseng av 16/10 1727.


Deglum i Vang i (Furnes?) 5/6 1669 H.skpr.1663-73 s.132 b
Michel Mogensøn †, g.1 ?
g.2.Eli Thuresdatter
Barn:
1.Mogens
2.Eli
3.Michel
4.Thore
5.Olle
6.Maren
Bto.664-3-21 ½, Nto.582-0-13 ½, dessuten jord: Brusten i Ringsaker 2 huder m.b.


Deglum lille i Furnes 14/9 1717 H.skpr.1713-21 s.309
Ole Larsen †, g.m.Ingebor Nilsdatter
Barn:
1.Nils
2.Ole
3.Halvor 25
Bto.317-0-8, Nto.240-3-4


Deglum lille i (Vang) Furnes H.skpr.1739-43 s.312
23/2 1741 Ole Olsen †, g.m. Alis Bersvendsdatter
Barn:
1.Ole 16 uger gml.
Bto. 120-3-12, Nto. 120-2-0


Deglum store i Furnes 14/10 1693 H.skpr.1693-98 s.37
Ellen Toresdatter †
g.1.Michel Mogensen
g.2.Michel Larsen
Barn:
1.Michel
2.Tore
3.Olle
4.Mari
5.Laurids
Bto.480-1-23, Nto.410-2-13

Deglum store i Furnes 3/12 1708 H.skpr.1706-13 s.179 b.
Lars Mikkelsen †
g.m. Eli Baardsdatter
Barn:
1.Mikkel 10
2.Baard 7
3.Thore ½
4.Gonnor 4
Bto.1124-1-8, Nto. 1101-0-22

Dillerud i Romedal: 12/5 1740 H.skpr.1739-43 s.243
Ole Svendsen †
g.m.Dorte Olsdatter
Barn:
1.Sevald myndig
2.Ole 18
3.Hans 9
4.Anne 31
5.Marte 30
6.Mette 26
7.Kari 24
8.Mari 20
Bto.24-2-20, Nto.24-2-20, Gjæld 24-2-20 dessuten Jord: 2 skind m.b. i Dillerud pantsat for 100 rdl.


Dillerud i Stange 1/12 1673 H.skpr.1663-73 s.264
Siri Olsdatter †
g.m. Svend Olufsen
Barn:
Simen
Ole
Anne
Bto. 170-”-”, Nto. 170-”-” , Dessuten Jord: 1 hud m.b.i Dillerud


Dillerud i Stange 11/4 1714 H.skpr. 1713-21 s.31
Gunild Andersdatter †
g.m. Simon Svendsen
Barn:
1.Svend
2.Simon 32
3.Jens 25
4.Axel
5.Siri 36
Bto.210-1-10, Nto.40-3-18, Heri iberegnet Jord i Dillerud 1 hud takst: 100 rdl.


Dillerud i Stange:21/11 1714 H.skpr. 1713-21 s.151
Kari Eriksdatter †
g.m. Svend Simensen
Barn:
1.Erik 3
2.Ingeborg 7 ½
3.Anne 5 ½
4.Kari ½
Bto.93-1-1, Nto.20-1-16, Dessuten Jord:1 HUD m.b. =100 rdl. Pantsatt i Dillerud. NB. Ingen jord til deling før garden blir indfrelst.

Disen i Vang: 4/4 1664 H.skpr. 1663-73 s.106
Anders Gulbrandsen †
g.m.Gya Olsdatter
Barn:
1.Gulbrand
2.Siri
Bto.95-2-16, Nto.82-2-16


Disen i Vang: 14/7 1669 H.skpr.1663-73 s.133 b.
Christen Lauritsen †
g.m. Agnes Joensdatter †
Afdøde mands søstre:
Anne Lauritsdatter
Gunille
Afdøde kones søstre:
Marte Joensdatter
Sidsel Joensdatter
Bto.114-3-2, Nto. 88-”-20


Disen vestre i Vang: 12/3 1711 H.skpr.1706-13 s.323 b.
Ole Mikkelsen †
g.m. Eli Larsdatter
Barn:
1.Eli
2.Berthe
3.Lisabet
4.Mikal
5.Sidsel
Bto.1511-2-16, Nto.1477-2-16 Løsøre og tilstående gjæld. Gaarden eiedes av Anne Catrine Trane.


Disen østre i Vang: 1/9 1721 H.skpr.1713-21 s.461
Ellen Olsdatter †
g.1. Gulbrand Andersen †
g.2. Tolle Pedersen
Barn:
1.Gulbrand gift
2.Ole 24 aar
3.Pernille gift
4.Mogens 14
5.Peder 10
6.Marie 16
7.Elie 12
Bto. 1240-0-10, Nto. 876-3-8, Heri iberegnet Jord: 3 huder, 3 bu smør m.b.i Disen, takst 1000 rdl.


Doglo i Vang: 21/3 1665 H.skpr.1663-93 s.108
Olluf Augustinsen †
g.m. Sidsel Nielsdatter
Barn:
1.Povel
2.Gunder eller (Gonnor)
3.Inger
4.Anne
Bto.277-2-14, Dessuten Jord:Doglo m/Ødegaard, 4 huder 9 skind.


Doglo i Vang (Furnes) 4/11 1669 H.skpr.1663-73 s.134
Sidsel Nielsdatter †
g.m. Ole (Olluf) Augustinsen †
Barn:
1.Povel
2.Gonnor eller (Gunder) se forrige skifte.
3.Inger
4.Anne
Bto. 322-1-14, Dessuten Jord. Doglo 4 huder 8 skind m.b. Sougstad i Ringsaker 1 ½ sku m.b. redusert til 3 huder Skramstad i Løiten 1 ½ hud m.b.


Doglo i Furnes: 20/10 1697 H.skpr.1693-98 s.235
Povel Larsen †
g.m.Guri Axelsdatter
Barn:
1.Axel
2.Lars
Bto.352-1-8, Nto.325-1-8, Jord i Schieldset 2 huder 5 1/3 skind, takst 150 rdl.


Doglo østre i Furnes: 17/9 1700 H.skpr.1699-1905 s.193 b.
Guri Axelsdatter †
g.1, Povel Larsen †
g.2, Ole Olsen
Barn:
1.Axel
2.Lars
ingen barn i det andet ægteskab.
Bto.340-0-9, Nto.184-3-16

Doglo østre i Vang (Furnes):20/10 1728 H.skpr.1720-32 s.303 b.
Aksel Paulsen †
g.m.Guroe Paulsdatter
Barn:
1.Paul 8 ½
2.Ansten 1
3.Guri 15
Bto.511-2-10, Nto.390-1-10, Heri iberegnet Jord:Doglo skylder 2 huder 4 skind m.b. 250 rdl. Skjelset 1 1/3 skind m.b.=50 rdl.


Domstad i Romedal: 24/5 1737 H.skpr.1735-39 s.345 b.
Lars Knudsen †
g.m. Eli Gundbjørnsdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Anne Knudsdatter †
2.Agnes Knudsdatter 50
3.Kari Knudsdatter g.m. Engebret Olsen Domstadeie
4.Kjersti Knudsdatter 40
Halvsøskende:
1.Ole Knudsen myndig
2.Nils Knudsen do.
Bto.115-0-14, Nto.13-1-4, Heri iberegnet Jord: 6 skind m.b. i Domstad, takst 70 rdl.


Domstad i Romedal: 6/10 1727 H.skpr.1720-32 s.286 b.
Knud Larsen †
g.1, Inger Amundsdatter †
g.2, Marthe Olsdatter
Barn:
1.Lars
2.Anne +(1 barn)
3.Agnes 40
4.Kari g.m.Ingebret Olsen
5.Kjersti 39
6.Ole 25
7.Niels 18
8.Inger 24
Bto.155-1-18, Nto.135-3-0, Heri iberegnet Jord: 1 hud i Domstad m.b.=140 rdl. Derav i pant 4 31/35 skind for 57 rdl. Igjen 5 4/35 skind=83 rdl.


Dotterud i Løiten: 27/11 1667 H.skpr. 1663-73 s.240 b.
Brynild Gulbrandsdatter †
Afdødes Broder:
Ingvold Gulbrandsen Haftung
Bto.45-2-20, Nto.34-”-8


Dotterud i Loiten: 12/4 1671 H.skpr.1663-73 s.249
Reer Knudsen †
g.m.Anne Erichsdatter
Barn:
Knud Reersen
Bto.35-2-12, Nto.35-2-12


Dotterud i Loiten: 11/6 1704 H.skpr.1699-1705 s.427
Christopher Thorsen †
g.m. Mallene Jensdatter
Barn:
1.Anne
2.Maren
Bto.228-2-11, Nto.184-1-22


Dotterud i Loiten: 27/11 1717 H.skpr.1713-21 s.392
Halvor Christensen †
g.m.Anne Helgesdatter
Barn:
1.Christen 11
2.Christopher 5
3.Halvor 5 uger
4.Rønnau 4
5.Marthe 2
Bto.205-0-6, Nto.10-2-22, Heri iberegnet Jord: 1 hud =165 rdl.


Dou, Johanne Marie † 14/4 1724 H.skpr.1731-35 s.327
Se skifte paa Gjæsen i Vang.


Due-Enger i Nes:23/3 1720 H.skpr.1713-21 s.443 b.
Peder Nilsen †
g.m.Mari Ibsdatter
Barn:
1.Nils † (1 sønn)
2.Mons
Bto.211-1-18, Nto.183-3-10, Heri iberegnet Jord:1 hud m.b.takst 80 rdl.


Due Enger i Nes: 13/3 1727 H.skpr. 1720-32 s.264
Maren Ibsdatter † (Føderaad)
(se foregående skifte)
Barn:
1.Peder Nilsen 8
Bto.63-1-18, Nto.33.1.22, Heri iberegnet Jord:Due-Enger 4 skind b.m. for 26-2-16.


Due Enger i Nes: 18/3-1738 H.skpr.1735-39 s.594
Vedkommende skiftebrev efter Peder Nielsen Due Enger i Nes av 22.mars 1720.


Dufset i Vang: 20/4 1669 H.skpr.1663-73 s.132
Haftor Hellesen †
g.m.Helga Narfuesdatter
Afdødes søskende:
1.Ammund
2.Mari
3.Anne
4.Kari
Bto. 254-1-15½, Nto.219-2-9½


Dufset i Vang: 16/2 1671 H.skpr.1663-73 s.136
Jens Olsen †
g.m.Gunnild Eriksdatter
Barn:
Rønne
Tore
Bto.33-”-5, Nto.13-3-3


Dufset i Vang: 18/2 1697 H.skpr.1693-98 s.205
Birte Nielsdatter †
g.m.Helge Simensen
Barn:
1.Christopher
2.Nils
3.Halfvor
4.Mari
Bto.107-1-18, Nto.84-1-3


Dufset I Vang: 5/5 1717 H.skpr.1713-21 s277 b.
Simen Eriksen †
g.m.Gorro Baalsdatter
Barn:
1.Erik 3
Bto.37-2-16, Nto.16-0-2


Dufset i Vang: 4/2 1733 H.skpr.1731-35 s.121
Ole Hendriksen †
g.m.Kirsti Jacobsdatter
Barn:
1.Thore 24
2.Pernille
Bto.48-3-0, Gjæld 48-7-0


Dusgaard i Ringsaker: 7/6 1671 H.skpr.1663-73 s.226
Erick Olsen †
g.m.Aaste Michelsdatter
Afdødes søskende:
Erick Olsen
Sifuer
Hafuer
Joen
Dorthe
Ragnild
Bto.245-2-8, Nto.207-3-20


Dusgaard i Ringsaker: 20/10 1713 H.skpr.1713-21 s.15 b.
Haagen Kjeldsen †
g.m.Mette Haagensdatter
Barn:
1.Haagen 8
2.Kjeld 5
3.Mari 16
4.Berte 14
5.Eli ½
Bto.222-2-11, Nto.134-3-0


Dusgaard i Ringsaker:4/5 1719 H.skpr.1713-21 s.401
Tollef Haagensen †
g.m.Mette Haagensdatter
Barn:
1.Haagen ½
2.Siri 2
Bto.173-0-20, Nto-9-1-3


Dusgaard i Ringsaker: 16/3 1742 H.skpr.1739-43 s.527
Vedkommende skiftebrev efter Tollef Haagensen Dusgaard av 4.mai 1719 samt skiftebrev efter Torger Pedersen Aastad av 24. april 1724


Dyri i Løiten: 4/12 1666 H.skpr.1663-73 s.239 b.
Anne Kjeldsdatter †
g.m.Arnold Svendsen
Barn:
1.Svend Arnoldsen
2.Niels Arnoldsen
3.Joen
4.Marte
Se skifte erter Arnold Avendsen side 240- 25/11 1667.
Bto.101-3-8, Nto.69-”-”


Dyri i Løiten: 25/11 1667 H.skpr.1663-73 s.240
Arnold Svendsen †
g.m.Anne Kjelsdatter †
Barn:
1.Svend Arnoldsen
2.Niels
3.Joen
4.Marte
Bto.71-”-18, Nto:29-2-18. Se skifte s.239 b. 4/12 1669.


Dyri i Løiten: 15/10 1672 H.skpr.1663-73 s.251
Joen Arnoldsen †
g.m.Ingeborg Ifuersdatter
Barn:
Arnold Joensen
Bto.97-1-20, Nto.49-3-8


Dyri i Løiten: 15/5 1702 H.skpr.1699-1705 s.340
Nils Arnoldsen †
g.1, Gjøa Pedersdatter †
g.2, Rønnaug Olsdatter
Barn:
1.Niels 26
2.Gunnild gift
3.Anne enke
4.Anbiør fraværende
5.Olle 20
6.Arnold 11
7.Giøa 18
Bto.197-3-6, Nto.124-3-12


Dyri i Løiten: 19/1 1711 H.skpr.1706-13 s.304
Rønnaug Olsdatter †
g.1, Nils Arnoldsen †
g.2, Anders Steffensen
Barn:
1.Ole Nilsen 18
2.Arnold Nilsen 19
3.Gjøa Nilsdatter 26
Bto.145-0-21, Nto.34-1-15


Dystvold i Vang: 4/4 1671 H.skpr.1663-73 s.137
Peder Nielsen †
g.m. Berte Olsdatter
Afdødes søskende:
1.Kjersti Nielsdatter
Bto.257-1-12, Nto.248-1-”


Dystvold i Vang: 11/10 1729 H.skpr.1720-32 s.343
Else Svendsdatter †
g.m. Arne Tollefsen
Barn:
1.Peder 18½
2.Daarthe 13
3.Berthe 8
Bto.156-1-10, Nto.0-0-0, Gjæld 156 1-10. Heri iberegnet Jord: 6 skind uten b. I Dystvold, takst 12 rdl.


Dæhli i Furnes: 8/5 1703 H.skpr.1699-1705 s.390
Lars Andersen Dæhli †
g.m.Marte Knudsdatter
Skiftet i levende live.
Barn:
1.Anders † (3 barn)
2.Olle
3.Anne g.m.Johannes Dæhli i Veldre
4.Kari g.m.Povel Olsen Dobloug
5.Mari g.m.Ole Løchen
6.Aase g.m. Povel
7.Marte g. M. Juel
Bto. 457-1-2, Nto.109-3-23


Dæhli : 7/7 1719 H.skpr.1713-21 s.408
Helge Helgesen †
g.m.Marte Engebretsdatter
Barn:
1.Halvor † barn)
2.Jens
3.Embret
4.Peder
Bto.88-2-4, Nto.6-1-12


Dæli: 24/4 1719 H.skpr.1713-21 s.409
Peder Svendsen †
g.m.?
Barn:
1.Marte 1
Bto.102-1-2, Nto.86-0-6, Heri iberegnet en part i Dæli for 50 rdl, resten pantsatt.


Dæli i Nes: 18/5 1727 H.skpr.1720-32 s.269 b.
Peder Eriksen †
g.m.Live Eriksdatter
Barn:
1.Erik 16
2.Hans 12
3.Inger 22
Bto.34-1-18, Nto.19-1-0, Dessuten Jord: ½ hud m.b. i Dæli, takst 94 rdl. Staar i pant.


Dæli i Ringsaker: 4/6 1664 H.skpr.1663-73 s.72
Sidsel Andersdatter †
g.m.Johannes Torgiersen
Barn:
1.Gudbjør
2.Ragna
Bto.213-3½-4, Nto.187-0-16


Dæli i Ringsaker: 24/4 1663 H.skpr.1663-73 s.61
Magdelen Ifuersdatter †
g.m. Arent von Kjempen (gift før)
Barn:
1.Anne
Bto.1139-3-9, Nto.701-3-9 NB! Fra boets formue er trukket 400 rdl. Som arv efter 1.kuld.


Dæli i Ringsaker: 5/10 1666 H.skpr.1663-73 s.86 b.
Bergitte Andersdatter †
g.m.Johannes Thorgersen
Barn:
1.Bergitte
Bto.215-3-20, Nto.63-1-16


Dæli i Veldre :15/6 1703 H.skpr.1699-1705 s.394 b.
Johan Larsen Dæhli †
g.m.Anne Larsdatter
Barn:
1.Kari g. Gulbrand Larsen
2.Johanne
Bto.950-3-11, Nto.710-2-8, Heri iberegnet Jord: 1 hud 1 skind kjøbt for 53-3-3 etc. i alt jord for 286 rdl i Dæli. Anm. Anne har vært gift før med Johannes Torgersen og hadde 3 barn med ham.Se neste skifte!


Dæli i Veldre: 30/9 1711 H.skpr.1706-13 s.351 b.
Anne Larsdatter †
g.1. Johannes Torgersen †
g.2. Johannes Larsen †
Barn:
1.Torger myndig
2.Sidsel g.m.Paul Larsen
3.Eli g.m. Knud Andersen
4.Kari g.m.Gulbrand Mellem-Berg
5.Johanne
Bto.639-3-7, Nto.393-1-8, Heri iberegnet Jord:1 hud, 1 skind i Dæli, takst 53-3-12 m.flere parter i alt 253-3-9.


Dæli i Ringsaker: 15/5 1721 H.skpr.1713-21 s.460 b.
Johanne Gulbrandsdatter †
g.1.Nils Dæhli †
g.2.Ouden Joensen
Barn:
1.Jøa, Erich Christensen
2.Joen 30
3.Mari 43
4.Siri 40
Bto.129-1-22, Nto.84-3-20, Heri iberegnet Jord: Skyberg 1 hud m.b. takst 6.rdl.


Dæli i Veldre: 13/10 1730 H.skpr.1720-32 s.398 b.
Torgier Johansen Dæhli †
g.m.Margrete Christiansdatter
Barn:
1.Anne g.Mikkel Larsen Bogsti
Bto.1903-0-22, Nto.1655-1-8, Heri iberegnet Jord:Dæli 5 huder m.b.=800 rdl., Kokkine 1 hud 4 skind m.b.=240 rdl.


Dæli i Veldre: 28/8 1736 H.skpr.1735-39 s.35 b.
Thommes Hansøn †
g.m.Margrete Christiansdatter
Barn:
Berthe Thommesdatter ½
Bto.1086-2-8, Nto.809-2-4, Anm. Margretes første mann var Torgier Johansen sk.13/10 1730. Se foregående skifte.


Dæli i Brøttum: 10/3 1742 H.skpr.1739-43 s.567
Halvor Madsen †
g.m.Aaste Arnesdatter
Barn:
1.Arne myndig
2.Mads 15
3.Kari g.m. Thord Hansen Store Sanden
4.Arne 23
Bto.791-2-10, Nto.401-2-18, Heri iberegnet Jord: 1½ hud m.b.i Dæli. Takst 600 rdl.


Dæli i Vang: 3/10 1720 H.skpr.1713-21 s.439
Dorthe Olsdatter †
g.m.Svend Jensen
Barn:
1.Peder †(barn)
2.Marie 48
3.Else g.Arne Dystvold
4.Inger 26
5.Ollif 23
Bto.107-4-2, Nto.12-0-17


Dæli i Furnes:3/3 1730 H.skpr.1720-32 s.368 B.
Ole Larsen †
g.m.Eli Larsdatter
Barn:
1.Lars 30
2.Anders 26
3.Mikkel 24
4.Mari g.m.Werner Olsen
5.Marte 22
Bto.1557-1-12, Nto.1375-3-4, Heri iberegnet lidt pantegods.


Dæli i Vang:23/4 1735 H.skpr.1731-35 s.500
Anne Amundsdatter †
g.1.Peder Svendsen †
g.2.Engebret Joensen
Barn:
1.Marte 17
2.Kjersti 13
3.Pernille
Bto.86-2-8, Nto.- Gjæld 86-2-8, Heri iberegnet Jord I Dæli 1/9 liser 2/5 skind m.b.= 5 rdl.


Dælin i Stange: 10/2 1671 H.skpr.1663-73 s.31 b.
Marte Olsdatter †
g.m.Steffen Dehlin
Afdødes søstre:
1.Eli † (barn)
2.Kiersti(barn)
Bto.135-0-19, Nto.76-0-3


Dælin i Stange:23/9 1696 H.skpr.1693-98 s.172 b.
Østen Kjeldsen †
g.m.Malene Turisdatter
Barn:
1.Kjeld
2.Ole
3.Kari
4.Rangdi
5.Anne
Bto.129-3-23, Nto.104-1-13


Dælin i Stange: 19/11 1710 H.skpr.1706-13 s.284
Ole Kjeldsen †
g.m.Anne Embretsdatter
Barn:
1.Christen myndig
2.Kjeld ”
3.Eli g.m. Tollef Pedersen
4.Anne ugift
5.Kari g.m.Peder Hexevold
Bto.294-1-18, Nto.266-1-20


Dælin i Stange:8/3 1719 H.skpr.1713-21 s.398
Halvor Helgesen †
g.m.Kari Østensdatter
Barn:
a.Marte 4
Bto.82-1-2, Nto.69-3-18


Dælin i Stange: 12/3 1737 H.skpr.1735-39 s.192 b.
Vedkommende skiftebrev efter Anne Engebretsdatter Dælin av 27.April 1722


Dælin nordre Stange:11/5 1724 H.skpr.1720-32 s.138 b.
Mari Amundsdatter †
g.m.Erik Christensen
Barn:
1.Amund 16
2.Berthe g. Skjønne Larsen Dæhli
3.Ales 23
Bto.46-2-18, Nto.20-1-18


Dælin nordre Stange:9/9 1740 H.skpr.1739-43 s.273 b.
Berte Olsdatter †
Haver seg selv næst avvigte foraar om livet bragt.
g.m.Ole Eriksen
Bto.721-1-10, Nto.0-0-0 (Gjæld 721-1-10), Heri iberegnet Jord: i Dælin 1skp. Tunge m.b. for 550 rdl.


Dælin vestre Stange:27/4 1722 H.skpr.1720-32 s.48
Anne Engebretsdatter †
g.m.Ole Kjeldsen Dælin †
Barn:
1.Christen myndig
2.Kjeld ”
3.Eli † (barn)
4.Anne 40
5.Kari gift
Bto.145-1-22, Nto.109-3-18


Dælin vestre Stange:5/5 1725 H.skpr.1720-32 s.182
Kjeld Olsen †
g.m.Marthe Eriksdatter
Barn:
1.Ole 1
2.Eli 8½
3.Anne 6
Bto.619-2-20, Nto.449-3-0


Dælin østre i Stange:9/10 1720 H.skpr.1713-21 s.442b
Magdaline Furesdatter †
g.1) Østen Kjeldsen †
g.2) Halvor Mortensen
Barn:
1.Kjeld
2.Oluf
3.Kari g. Lars Kluge
4.Rangdi
5.Arne
6.Morten 20
7.Eli 17
8.Magdalena 12
Bto.146-3-6, Nto.105-1-12


Dælin østre i Stange:10/1 1729 H.skpr.1720-32 s.317
Mogens Ingvaldsen †
g.1)Mari Amundsdatter
g.2)Gunild Jørgensdatter
Barn:
1.Kari 31
2.Inger i det andet ægteskab.
Bto.224-2-23, Nto.78-2-3


Dælin østre i Stange:16/4 1739 H.skpr.1739-43 s.73
Jens Tiøstelsen †
g.Kari Alfsdatter
Barn:
Berthe 16
Bto.666-0-2, Nto.341-1-0 Heri iberegnet Jord:1 skp.t. m.b. takst 550 rdl. I Dælin østre.


Dørum lille i Vang:21/2 1672 H.skpr.1663-73 s.139b
Kari Helgesdatter †
g.Ole Joensen
Barn:
Joen
Mari
Eli
Bto.56-”-12, Nto.51-3-5


Dørum lille i Vang:26/4 1721 H.skpr.1713-21 s.459
Joen Olsen †
g.Anne Tronsdatter
Barn:
1.Ole 18
2.Johan 15
3.Arne 12
4.Jacob 9
5.Mari 23
Bto.130-2-16, Nto.104-1-0


Dørum store i Vang:9/6 1698 H.skpr.1693-98 s.259
Ole Christophersen †
g.1)Guri Arentsdatter
g.2)Berte Nielsdatter
Barn:
1.Dorthe
2.Ole
3.Kari
4.Mari
5.Berte
Bto.162-0-2, Gjælden overstiger formuen med 15-2-22


Eik i Nes:30/5 1668 H.skpr.1663-73 s.177
Niels Borgersen †
g.Mari Olsdatter
Barn:
1.Siri
2.Johanne
Bto.399-3-22, Nto.391-3-22


Eik i Nes:27/1 1741 H.skpr.1739-43 s.347
Frands Eriksen †
g.1)Kari Johannesdatter
g.2)Marthe Eriksdatter
Barn:
1.Paul myndig
2.Erik do.
3.Erik 18 ¾
4.Frands 14 ¼
5.Kari 25
6.Margrethe 23
Bto.948-2-2, Nto.351-3-12 Heri iberegnet Jord:1 sku 4 li tunge m.b. i Eik takst 633 rdl.


Eine i Vang: 21/6 1718 H.skpr. 1713-21 s.375b
Ingeborg Haagensdatter †
g.Carl Larsen
Barn:
1.Ingeborg
2.Gjøa +barn
Bto.149-0-10, Nto.39-3-22


Eine i Vang: 9/3 1731 H.skpr.1720-32 s.
Kari Gundersdatter †
g.Kristen Bjørnsen
Barn:
1.Karl 9 ½
2.Jens 7 ½
3.Gunder 4 ½
4.Mogens 2
5.Ingeborg 14
Bto.148-1-20, Nto.95-0-16


Eine i Vang: 22/6 1741 H.skpr.1739-43 s.393b
Berthe Pedersdatter †
g.Kristen Bjørnsen
Barn:
1.Niels 3 ¾
2.Børre 1 ¾
3.Kari 9
4.Pernille 7
Bto.186-3-22, Nto.93-0-16

Ekeberg i Stange:19/12 1716 H.skpr.1713-21 s.241
Dorte Erichsdatter †
g.Ole Christensen
Barn:
1.Christen 9
2.Anne 6
Bto. 44-3-14, Nto. 15-1-14


Ekeberg i Stange:27/1 1738 H.skpr.1735-39 s.634b
Malene Pedersdatter †
g.Thore Andersen
Barn:
1.Kjersti 12
Bto.101-1-4, Nto. 72-2-14 Jord: En part i gaarden dog ikke odelsrett saa den indløses under skiftet.


Ekeren i Ringsaker:2/5 1742 H.skpr.1739-43 s.589b
Fru Anna Falsten †
g. m. Kjæreste Kapt. Aamodt †
Barn:
1.Johan Fredrik 18 ½
2.Jens Nicolai 16
3.Hans Kristian 14
Bto.123-3-2, Nto. 90-2-18 Ingen jord.


Elffsvold i Løiten:30/3 1668 H.skpr.1663-73 s.242b
Guro Halfuorsdatter †
g.1)Gudfas?
g.2)Halfuor Ollufsen
Barn:
1.Halfuor Gudfasen
2.Torgeir Gudfasen
3.Maren Gudfasen
Bto.55-”-2, Nto.32-”-8


Ellingrud i Romedal:4/11 1741 H.skpr.1739-43 s.449
Ole Henriksen †
g.Rønnoug Larsdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Kjersti 60
2.Mari g.Peder Olsen, Brusvold
3.Anne g.Jacob ? (1 barn)
Bto.217-0-6, Nto. 72-2-8 Heri iberegnet Jord: 1 hud m. b.=150 rdl. i gaarden Ellingrud


Elton nordre i Stange: 26/9 1718 H.skpr.1713-21 s.378
Ole Olsen †
g. Inger Haagensdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Børge
2.Rasmus
3.Ingeborg
Bto.273-0-16, Nto. 79-2-14 Heri iberegnet Jord: 5 fjerding tunge I Elton (takst 470 rdl.) pantsat, igjen til boet 70 rdl.


Elton i Stange: 27/5 1695 H.skpr.1693-98 s.112
Kari Østensdatter †
g.1)Joen ?
g.2)Erich Olsen
Barn:
1.Anders Joensen
Bto.194-3-21, Nto. 46-3-7


Elton i Stange: 27/5 1695 H.skpr.1693-98 s.109b
Daarthe Jensdatter †
g.Mads Kjeldsen
Barn:
1.Mari
2.Elli
Bto.136-0-16, Nto. 93-1-7


Elton i Stange: 9/8 1697 H.skpr.1693-98 s.221b
Mads Kjeldsen †
g.1) Daarthe Jensdatter †
g.2) Elli Knudsdatter
Barn:
1.Mari
2.Eli
Ingen barn I det andet ægteskab.
Bto.135-2-20, Nto. 34-1-20


Elton i Stange:12/6 1700 H.skpr.1699-1705 s.175
Erich Olsen †
Arvinger:
Søskende:
1.Halfvor Jernestad
2.Niels † (2 barn)
3.Helge † (3 barn)
4.Marte † v.g.m.Gunder? (4 barn)
Bto.93-2-15, Nto.33-3-18


Elton i Stange: 12/12 1703 H.skpr.1699-1705 s.408b
Erich Nielsen †
g. Inger Haagensdatter
Barn:
1.Kjersti
Bto.107-1-22. Nto. 6-2-1


Elton nordre i Stange: 20/8 1729 H.skpr.1720-32 s.339
Kristoffer Arvesen †
g.Kjersti Eriksdatter
Barn:
1.Kristoffer 12 uker
2.Inger 7 aar
3.Eli 2 aar
Bto.367-1-4, Nto.302-3-0 Heri iberegnet Jord: 1 ¼ sku tunge i Elton nordre for 500 rdl. Derav pantsat 1 sku tunge for 400 rdl. Igejn til boet 5 lisu tunge for 100 rdl.


Elton søndre i Stange:20/1 1725 H.skpr.1720-32 s.162
Ole Alfsen †
g.Eli Knudsdatter
Barn:
1.Mads 24
2.Olle 9 ½
3.Goroe 18
4.Ingeborg 16
5.Mari 14
Bto. 188-0-4, Nto. 65-1-4 dessuten Jord:5 fjerdinger tunge m.b. i Elton, takst 440 rdl., pantsat for 440 rdl.


Elton søndre i Stange: 15/9 1730 H.skpr.1720-32 s.397b
Ole Alfsen †
g.Eli Knudsdatter (hun begr.4/1 1747.)
Barn:
1.Mads myndig
2.Ole 15
3.Goro 24
4.Ingeborg 22
5.Marie 20
Bto.52-3-14, Nto.7-3-22 dessuten Jord: En part i gaarden pantsat.


Elton vestre i Stange:4/12 1732 H.skpr.1731-35 s.84b
Eli Dyresdatter †
g.Arve Simonsen
barn:
1.Christoper † (3 barn)
2.Hans
3.Peder
4.Anne g. Lars Jonsen
5.Kari g.Lars Olsen
6.Sidsel g.Rasmus Olsen
7.Mari g.Simon Troensen
8.Mette 39
Bto.1274-1-7, Nto.1175-1-7 Heri iberegnet Jord i Elton vestre 1 ¼ sku tunge m b. Takst 600 rdl. i Schræpperuud 2½ lisu tunge m.b.=170 rdl.


Elton Vestre i Stange:16/11 1739 H.skpr.1739-43 s.195b
Arve Simensen †
g.Eli Dyresdatter †
Barn:
1.Kristoffer †3 barn)
2.Hans myndig
3.Peder †
4.Anne, enke
5.Kari, gift
6.Sidsel do.
7.Mari do.
8.Mette do.
Bto.773-2-14, Nto.552-0-0 Heri iberegnet Jord:12½ lisp.tunge m.b. i vestre Elton, takst 300 rdl.


Enge i Løten: 28/10 1673 H.skpr.1663-73 s.253b
Marit Svendsdatter †
g. John Klemedsen
Barn:
1.Nils
2.Ole
3.Embret
4.Synef
5.Guro
Bto.60-1-20, Nto.30-2-10


Enge nordre i Løten: 5/6 1719 H.skpr.1713-21 s.407b
Knud Olsen †
g. Anne Jansdatter
Barn:
1.Joen 19
2.Christen 13
3.Ole 8
4.Borger 6
5.Marte 17
Bto.19-0-16, Nto.? , Jord:3 huder m.b. pantsat.


Enge østre i Løten: 13/4 1726 H.skpr.1720-32 s.214
Ole Olsen †
g.Anne Nielsdatter
Barn:
1.Ole 27
2.Nils 21
3.Gunder 19
4.Paul 16
5.Marte 30
6.Anne 24
Bto.65-1-20, Nto.50-2-8 dessuten Jord:1 hud 8 skind i Enge østre, takst 120 rdl. Pantsat.


Enge østre i Løten: 1 8/10 1731 H.skpr. 1720-32 s.500
Ole Paulsen †
g. Anne Siversdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Erik
2.Mogens
3.Mari 28
Bto.154-3-0, Nto.112-3-18 Heri iberegnet Jord i Enge: 1 hud 8 skind m.b.takst 160 rdl. Derav pantsat for 110 rdl. Igjen boet til beste 6 ¼ skind m.b.=50 rdl.


Enge østre i Løten: 19/8 1737 H.skpr.1735-39 s.469
Ole Olsen †
g. Else Mortensdatter
Barn:
1.Kristen 6 ¾
2.Ole 1
3.Olive 10
4.Brynild 3 ½
Bto.253-2-6, Nto.67-0-20 Heri iberegnet Jord:1 hud 8 skind m.b. i østre Enge, takst 182-2-0


Enge østre i Løten: 15/7 1740 H.skpr.1739-43 s.250
Vedkommende skiftebrev efter Ole Olsen, østre Enger i Løten av 6.nov. 1737.


Enge østre i Løten: 16/11 1741 H.skpr.1739-43 s.450b
Vedkommende skiftebrev efter Ole Olsen østre Enge i Løten av 6.nov.1737.


Engeskog i Ringsaker: 13/2 1668 H.skpr.1663-73 s.94b
Elli Pedersdatter †
g. Amund Lauritzen
Barn:
1.Peder
2.Damme † efter
3.Eli † moren
Bto.115-3-0, Nto.64-2-19


Engeskog i Ringsaker: 30/10 1713 H.skpr.1713-21 s.1
Gulbrand Narvesøn † (dræpte sig selv)
g. Siri Olsdatter
Merk.
Optat protokol over drapet. Interessant.
Bto.587-0-22, Nto.ca. 495 rdl. Heri iberegnet Jord: 1 ½ hud m.b. takst 440 rdl.


Engeskog i Ringsaker:14/12 1735 H.skpr.1731-35 s.576b
Lars Joensen †
g. Maren Andersdatter
Barn:
1.Joen 24
2.Mari 22
Bto.755-3-20, Nto.243-2-6 Heri iberegnet Jord: 1½ hud m.b. i Engeskog takst 600 rdl.


Engeskog i Ringsaker:17/5 1665 H.skpr.1663-73 s.80b
Damme Sifuersdatter †
g. Amund Lauritzen
Barn:
1.Sifuer
2.Lauritz
3.Olluf
4.Amund
5.Anne
Bto.82-1-6, Nto.19-3-14


Engerrud i Vang: 31/10 1671 H.skpr.1663-73 s.138
Arne Biørnsen †
g. Anne Efuensdatter
Narn:
1.Biørn
2.Marte
Bto.62-2-" , Nto.62-2-"


Enger i Nes: 26/3 1664 H.skpr.1663-73 s.165b
Ib Olsen †
g. Marte Gundersdatter
Barn:
1.Anne
2.Kari
3.Mari
Bto.87 ½-”-”, Nto.87 ½-”-”


Enger i Nes: 24/3 1714 H.skpr.1713-21 s.46b
Ole Olsen †
g. Anne Olsdatter
Barn:
1.Marte
2.Rangdi
3.Mari
Bto.124-1-22, Nto.108-1-14


Enger i Nes: 16/6 1731 H.skpr.1731-35 s.15
Niels Thoresen †
g. Marte Larsdatter
Barn:
1.Thore ¾
Bto.53-0-16, Nto.35-3-8


Enger i Nes: 24/10 1731 H.skpr.1731-35 s.65b
Thore Nielsen †
g.Sidsel Nielsdatter
Barn:
1.Nils † (1 søn)
2.Ole 20
3.Kari g.Gunder Jonsen
4.Ingeborg 23
Bto.244-0-22, Nto. 3-1-16 Heri iberegnet Jord: 1 hud m.b. i Enger takst 220 rdl.


Enger i Nes: 21/4 1736 H.skpr.1735-39 s.45b
Mogens Paulsøn †
g. Anne Olsdatter
Barn:
1.Lisbet 20
2.Anne 18
Bto. 352-1-8, Nto.103-1-2 Heri iberegnet Jord: 1 hud m.b. i Enger takst 240 rdl.


Enger i Ringsaker: 6/6 1671 H.skpr.1663-73 s.225b
Mette Thollufsdatter †
g.1)Guttorm Enger †
g.2)Amund Torgiersen †
Barn:
1.Ouden Guttormsen
2.Tholluf Guttormsen
3.Sidsel Guttormsdatter
4.Torgier Amundsen
5.Guttorm Amundsen
Bto.341-1-”, Nto.222-”-5


Enger i Ringsaker: 4/11 1722 H.skpr.1720-32 s.62b
Eli Larsdatter †
g.1) Ougden Larsen †
g.2) Fredrik Hovorsen
Barn:
1.Lars myndig
2.Guttorm do.
3.Mette v.g.m. Ole Kindi †(3 barn)
4.Berthe gift?
5.Ragnild do.?
6.Sidsel g. Ole Andersen Aanrud
7.Eli gift?
Bto.99-2-6, Nto.52-3-2


Enger østre i Ringsaker: 24/2 1738 H.skpr.1735-39 s.572b
Vedkommende skifterbrev efter Ole østre Enger av 6. november 1737.


Englaug i Løten: 27/11 1673 H.skpr.1663-73 s.252
Anders Jensen †
g.Karen Pedersdatter
Avdødes søskende:
1.Kari
2.Anne
3.Ronne
Bto.? Nto.?


Englaug i Løten: 22/10 1714 H.skpr. 1713-21 s.79b
Hans Christensen †
g. Berte Iversdatter
Barn:
1.Magnild g. Knud Knudsen Berg
Bto.303-2-16, Nto.153-1-2 desuten Jord i Storefindstad 7 lisu tunge m.b. Jord i Fieldgaard 11 skind. Jord: 5 huder i Englaug, do. i Heglund 6 skind


Engelaug i Løten: 30/11 1741 H.skpr. 1739-43 s.569b
Knud Knudsen
g. Magnild Hansdatter
Skifter men begge ennu lever.
Barn:
1.Christen
2.Hans
3.Knud 21
4.Peder 15
5.Halvor 9
Bto.443-1-6, Nto.301-0-20 Heri iberegnet Jord: Halvorsætt i Vaaler ? til Hof i Solør 1 ½ lisu tunge.Findstad i Eidsvold sogn 13 lisu tunge. Jord:Englaug 5 huder et møllebrug derunder 7 lisu tunge. Fjæregaard engeslæt 11 skind Heggelund engeslæt 6 skind.


Evenrud i Romedal: 29/6 1718 H.skpr.1713-21 s.386
Erik Gulbrandsen †
g. Anne Nilsdatter
Barn:
1.Nils
2.Hans 21
3.Christopher 18
4.Marte g.Ole Sætvold
5.Gorroe g.Ole Granberg
Bto. 150-1-5, Nto. 46-3-13, Heri iberegnet Jord:1 hud=(106) rdl. 46 rdl.


Falsten, Anna 2/5 1742 H.skpr.1739-43 s.589b
Se skiftet på Ekeren i Ringsaker.


Fangberget i Ringsaker: 15/6 1739 H.skpr.1739-43 s.136b
Tosten Tostensen †
g. Malene Olsdatter
Barn:
1.Ole myndig
2.Tosten 23
3.Peder 17
4.Ingeborg 20
5.Lisbeth 14
6.Mari 10
Bto.410-1-2, Nto.398-2-10 Heri iberegnet Jord:4 skind m.b.=200 rdl. I gaarden Fangberget.


Faraasen i Veldre i Ringsaker: 20/4 1712 H.skpr.1706-13 s.386b
Peder Pouelsen †
g. Baarild Eriksdatter
Barn:
1.Erich 29
2.Pouel 27
3.Helgie g.Anders Tjøstelsen Mellum
4.Anne
5. Rønnoug
6.Ingeborg
7.Kari
Bto.187-3-0, Nto.162-2-8


Faraasen lille i Ringsaker: 7/10 1718 H.skpr.1713-21 s.378b
Ole Arnesen †
g.1)Marte Hansdatter †
g.2)Magnild Nielsdatter
Barn:
1.Hans 20
2.Find 7
3.Marte 11
Bto.47-1-18, Nto.0-0-0


Faraasen lille i Veldre i Ringsaker: 7/8 1706 H.skpr.1706-13 s.36
Marte Hansdatter †
g.Ole Arnesen
Barn:
1.Hans
Bto.39-3-3, Nto.29-2-18


Faraasen lille i Ringsaker: 3/2 1738 H.skpr.1735-39 s.560b
Trine Kristoffersdatter †
g. Einer Joensen
Arvinger:
Søskende:
1.Hans Kristoffersen † (5 barn)
2.Anne Kristoffersdatter gift
3.Susane Kristoffersdatter enke
Bto.145-1-0, Nto.78-1-14 Heri iberegnet Jord:4 ½ skind m.b. i Faraasen lille, takst 108 rdl.


Farberg i Ringsaker: 29/11 1699 H.skpr.1699-1705 s.95
Margrete Pedersdatter †
g. Kaptein Anders Wiborg
Barn:
1.Nils
2.Johan
3.Anne
4.Maren
5.Sophie
6.Marie
7.Guri
8.Margrete
Bto. 1303-0-4, Nto.1223-0-4 Heri iberegnet Jord. Farberg 1 u 2 huder m.b.=600 rdl. Snilsberg 3 graaskind=20 rdl.


Farberg i Ringsaker: 1/2 1700 H.skpr. 1699-1705 s.212b
Vedkommende skiftet efter kaptein Wiborgs avdøde hustru.


Farberg i Ringsaker :16/3 1735 H.skpr.1731-35 s.479b
Mogens Olsen †
g. Margrethe Larsdatter
Barn:
1.Ellen 7 ½
2.Anne 6
Bto. 1793-0-10, Nto. 593-3-2 Heri iberegnet Jord i Farberg m/underlig. Engeslet 1 skip. Tunge 2 huder og 3 skilling m.b. takst 1500 rdl.


Farberg i Ringsaker: 8/9 1742 H.skpr.1739-43 s.594
Lars Ougdensen †
g. Margrethe Larsdatter
Barn:
1.Mogens 6 ½ aar
2.Lars 5 uger
Bto.465-3-26, Nto.263-0-0 Heri iberegnet Jord: 3 9/50 lisu tunge 3 105/125 skind 477/1000 skilling m.b. takst 238-0-2


Farmen i Vang:1/4 1667 H.skpr.1663-73 s.118
Else Christensdatter †
g.1) Narve ?
g.2) Anders Pedersen
Barn:
1.Ole
2.Mari
3.Lisbet
4.Brynild † (Barn Erik Jensen, Else, Gjør)
5.Birgitte Andersdatter
Bto.264-1-2, Nto.195-2-16


Farmen i Vang: 14/12 1698 H.skpr.1693-98 s.274b
Anders Pedersen †
g.1) ? ?
g.2)Gonor Wernersdatter
Barn:
1.Birte gift
2.Werner
3.Jens
4.Erich
5.Else
6.Eli
7.Anne
8.Pernille
9.Kari
Bto.675-0-14, Nto.327-0-14 Heri iberegnet Jord: Farmen Ødegaard 2 huder m.b. for 120 rdl pantegods.


Farmen i Vang: 15/9 1717 H.skpr.1713-21 s.309
Erik Andersen †
g. Margrete Thoresdatter
Barn:
1.Anders 5
2.Lisbet 3
3.Gunvor ½
Bto.1527-1-16, Nto.927-1-14 Heri iberegnet Jord: 4 huder 6 lu smør = 900 rdl. 2 huder m.b. 150 rdl.


Farmen i Vang: 2/12 1726 H.skpr.1720-32 s.247
Lars Nielsen †
g. Margrete Troensdatter
Barn:
1.Erik 7
2.Niels 5
Anmerk: Margrethes første mand het Erik, 3 barn, skifte 15/9 1717.
Bto.1416-1-22, Nto.964-3-12


Farmen i Vang:17/4 1732 H.skpr.1720-32 s.519
Amund Pedersen †
g. Margrete Thoresdatter
Barn:
1.Aase 4
Bto.635-2-0, Nto.503-1-14 Heri iberegnet Jord: 1 hud 7 skind 18 bismermærker smør m.b.=218-3-0 i Farmen m/underlig. ødegaard.


Farmen i Vang: 31/7 1734 H.skpr.1731-35 s.380
Vedkommende skiftet efter Lars Nielsen Farmen av 2/12 1726.


Farmen i Vang: 14/6 1735 H.skpr.1731-35 s.543
Vedkommende skiftet efter Amund Pedersen Farmen av 17/4 1732.


Farmen i Vang: 26/8 1741 H.skpr.1739-43 s.420
Anders Eriksen †
g. Berthe Larsdatter
Barn:
1.Anne 3
2.Margrethe 1
Bto. 669-1-12, Nto. 637-2-12 Heri iberegnet Jord i Farmen 9 skind 18 bismermerker smør m.b. takst 131-1-0


Faugli i Nes: 7/11 1698 H.skpr.1693-98 s.264
Peder Tommesen †
g.Mari Larsdatter
Barn:
1.Tommes
2.Lars
3.Kari
Bto. 115-1-10, Nto. 83-1-12


Faugli i Nes: 23/10 1731 H.skpr.1731-35 s.62
Berte Knudsdatter †
g. Lars Olsen
Barn:
1.Ole 19
2.Erich 6
3.Marte 15
4.Berte 10
Bto. 414-1-0, Nto. 14-1-0 Heri iberegnet skyld: ½ skpd. 3 skind m.b. takst 250 rdl.


Faugli i Nes: 24/10 1737 H.skpr.1735-39 s.442b
Lars Olsen Faugli og hustru Mari Didriksdatter begge lever. De forlangte registrering av sin eiendom da de vilde se hvordan boet stod og ta et ophold.
Lars Olsens barn med
Berthe Knudsdatter:
1.Ole 24
2.Erik 11 ½
3.Marte 20
4.Berthe 10
Mari Didriksdatters barn med
Mogens Jørgensen:
5.Marte gift
6.Johanne do.
7.Anne 17 ½
Bto.76-3-1, Nto. Intet at dele.


Feldt, Hans, korporal 1/5 1739 H.skpr.1739-43 s.90b
Se skiftet paa Vølestad i Løten.


Finborud i Vang: 27/4 1720 H.skpr.1713-21 s.434b
Anne Larsdatter †
g. Hans Mathiassen
Barn:
1.Mathias 4
2.Ragnild 10
Bto.91-1-8, Nto.53-2-8


Finborud i Vang: 1/10 1732 H.skpr.1720-32 s.573b
Kari Amundsdatter †
Tilhold paa gaarden.
Arvinger:
Broderen:
1.Tollef Amundsen †
hans barn er:
1.Ole
2.Amund 23 ½
3.Nils 21
4.Knud 18
5.Halvor 4
6.Ingeborg 29
7.Andbjør 26
Bto.17-2-12, Nto.7-3-10


Finsal i Vang: 3/6 1668 H.skpr.1663-73 s.128b
Ingvald Amundsen †
g. Agnes Arnesdatter
Avdødes søskende:
1.Erik † (3 barn)
2.Lauritz (5 barn)
Bto. 150-3-12, Nto. 79-1-0


Finsal i Vang: 17/2 1697 H.skpr.1693-98 s.204
Ole Bottelsen†
g. Goroe Olsdatter
Barn:
1.Pouel
2.Birte
Bto. 98-0-0, Nto. 50-1-14


Finsal i Vang: 24/7 1730 H.skpr.1720-32 s.445
Jens Tjøstelsen †
g. Aniken Nielsdatter
Barn:
1.Ole 8 ¼
2.Marthe 11
3.Magdalene 4
4.Joana 9
Bto.154-1-0, Nto.0-0-0


Finstad i Stange: 3/3 1717 H.skpr.1713-21 s.299b
Anne Torgersdatter †
g. Ole Narvesen
Barn:
1.Lars
2.Torgier
3.Marte g. Lars Dalbye
4.Gunild 30
Bto. 88-1-12, Nto.26-2-18


Finstad lille i Løten: 25/4 1725 H.skpr.1720-32 s.184b
Anne Paulsdatter †
g. Ole Halvorsen
Arvinger:
Moren:
1.Gjertrud Eriksdatter
Søskende:
2.Anders Paulsen 50
3.Else Paulsdatter g. Kjeld Henriksen
Anm. Husbesigtigelse.


Finstad lille i Løten: 12/2 1739 H.skpr.1735-39 s.696
Anne Gundersdatter †
g. Johan Olsen
Barn:
1.Troen myndig
2.Ingeborg 34
3.Marthe g. Kristen Knudsen Skaugen
4.Anne 21
Bto.187-3-2, Nto.172-3-8


Finstad lille i Løten: 16/11 1740 H.skpr.1739-43 s.297b
Troen Johanesn †
g. Siri Olsdatter
Enken frugtsommelig.
Bto.360-2-21, Nto.140-1-8 Heri iberegnet Jord: Finstad lille 2 huder m.b. takst 250 rdl.


Finstad store i Løten: 22/4 1665 H.skpr.1663-73 s.237b
Gollau Richertsdatter †
G. Lauritz Thollofsen
Barn:
1.Christen
2.Hans
3.Anne
4.Eli
5.Inger
Bto.318-1-”, Nto.298-3-”


Finstad store i Løten: 27/10 1696 H.skpr.1693-98 s.187b
Lauritz Tollofsen †
g.Gollau Richertsdatter †
Barn:
1.Christen
2.Hans
3.Anne g. Engebret Thosti
4.Elli g. Peder Spaberg
5.Inger g. Arne Lindset
Bto. 400-3-10, Nto. 249-2-18


Finstad store i Løten: 17/11 1705 H.skpr.1706-13 s.1
Christen Larsen †
g. Siri Amundsdatter
Barn:
1.Lars 5
2.Anne
3.Gunnor
4.Else
5.Marte
Bto. 657-3-17, Nto. 432-0-0 Heri iberegnet Jord i Finstad store kjøpr for 320 rdl.


Finstad store i Løten: 30/11 1735 H.skpr.1731-35 s.558b
Siri Amundsdatter †
g.1)Lars Jacobsen †
g.2)Christen Larsen †
g.3)Michel Olsen
Barn:
1.Gunder myndig
2.Kari g.Gulbrand Helgesen
3.Marte g. Jon Pedersen
4.Lars myndig
5.Anne † (7 barn)
6.Gunvor g.Engebret Larsen Sigstad
7.Marte g. Kjeld Hendriksen
Ingen med siste mand.
Bto.1198-1-6, Nto.1020-3-16 Heri iberegnet Jord: 5 5/36 lu 2 huder og 2/3 skind, takst 308-1-8 i Finstad store.


Finstad store i Løten: 11/9 1736 H.skpr.1735-39 s.398
Mikkel Olsen †
g.Siri Amundsdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Kristen Olsen †(3 barn)
2.Abelone, over 60 aar
3.Berthe, gift
4.Hevig 50
5.Mari, gift
6.Margrethe
Bto. 428-2-18, Nto. 331-1-22 Heri iberegnet Jord: en part i gaarden paa 2 41/72 lisu tunge 1 hud 1/3 skind m.b. Tvistigheter om samme da den formentes at være solgt.


Finstad vestre i Stange: 28/7 1718 H.skpr.1713-21 s.382b
Frantz Larsen †
g. Mari Tjøstolsdatter
Barn:
1.Tjøstol ½
Bto.301-0-9, Nto. 23-3-1 Heri iberegnet Jord:5 fjerdinger tunge takst 200 rdl.


Fjetre i Stange: 22/2 1665 H.skpr.1663-73 s.12b
Marte Eriksdatter †
g. Asbiørn ?
Barn:
1.Erich
2.Ammund
3.Sifuer † (barn)
4.Rønne (barn)
5.Birgitte
Bto. 90-1-8, Nto. 38-”-” Jord:1 fjerding tunge i Lund.


Fjetre i Stange: 13/4 1714 H.skpr.1713-21 s.37
Lisbet Toresdatter †
g. Svend Olsen
Barn:
1.Bentze
2.Anne
3.Marte
4.Aase
Bto.295-1-14, Nto. 77-2-8 desuten Jord i Fjetre 2 ½ hud i Fjetrebechen 1 hud samt i underliggende pladser 8 skind alt m.b.


Fjetre i Stange: 4/4 1726 H.skpr.1720-32 s.208
Svend Olsen †
g.1) Lisbet Toresdatter † (sk 13/4-1714)
g.2)Mari Amundsdatter
Barn:
1.Berthe 20
2.Anne 18
3.Marthe 16
4.Aase 15
5.Ole 2
6.Lisbet 7 ½
Bto.943-3-12, Nto.589-0-0 Heri iberegnet efter skiftebrev 13/4 1714 Jord 4 huder 2 skind m.b. i Fjetre m.fl. takst 360 rdl. Derav tilfalder enken 2 huder 1 skind=430 rdl. Som er medregnet summen.


Fjetrebækken i Stange: 30/4 1729 H.skpr.1720-32 s.334b
Ole Arnesen †
g.Mari Kristensdatter
Barn:
1.Kjeld 16
2.Anne 22
Bto.46-1-20, Nto.31-3-16


Fjæstad i Romedal: 19/6 1742 H.skpr.1739-43 s.583
Vedkommende skiftet efter Ragnild Olsdatter Fjæstad vestre av 12/11 1740.


Fjæstad vestre i Romedal: 20/6 1695 H.skpr.1693-98 s.135
Jens Andersen †
g. Marte Dyresdatter
Barn:
1.Dyre
Bto.137-0-22, Nto.113-3-20


Fjæstad vestre i Romedal: 14/1 1729 H.skpr.1720-32 s.320
Mikkel Thoresen †
g.Mari Jensdatter
Barn:
1.Morten 14
2.Thore 11
3.Jens 2
Bto.438-1-4, Nto.241-1-20 Heri iberegnet Jord;Fjæstad 1 skpd 3 lpd tunge 2 huder m.b.=100 rdl. Derav en del pantsat igjen. Boet tilbedste 8 lpd. 7 u for 196-3-20


Fjæstad vestre i Romedal: 19/6 1739 H.skpr.1739-43 s.114
Ougden Ougdensen †
g.1)Guri Paulsdatter †
g.2)Ragnild Olsdatter
Barn:
1.Paul myndig
2.Livi †(barn)
3.Elie 28 ½
4.Ole 21 ½
5.Jens 16
6.Ougden 13
7.Berthe 13
8.Guri 7
Bto.878-3-0, Nto.310-3-4 Heri iberegnet Jord: 1 skpd 3 lpd tunge og 2 huder i Fjæstad vestre m.b. Takst 700 rdl.


Fjæstad vestre i Romedal: 6/10 1740 H.skpr.1739-43 s.291
Ragnild Olsdatter †
g.Ougden Ougdensen †
Barn:
1.Ole 23
2.Jens 17 ½
3.Ougden 11
4.Berthe 14 ½
5.Guri 8 ½
Bto. 312-0-0, Nto.142-3-22 Heri iberegnet Jord:4 61/140 lpd tunge, 4 22/35 skind m.b. takst 135 rdl. Merk: Ny samling 19/6 1742 s.583.


Fjæstad østre i Romedal: 16/10 1705 H.skpr.1699-1705 s.461
Embret Axelsen †
g.Aase Erichsdatter
Barn:
1.Anne
2.Siri
3.Ingeborg
Bto.324-0-7, Nto.235-0-1


Fjæstad østre i Romedal: 15 /12 1706 H.skpr.1706-13 s.47
Aase Erichsdatter †
g.1)Peder
g.2)Embret
Barn:
1.Siver
2.Eli
3.Anne
4.Siri
5.Ingeborg
Bto.137-2-4, Nto.52-2-10


Fjølstad i Ringsaker: 9/4 1662 H.skpr.1663-73 s.51
Peder Gundersen †
g.Ingeborg Rasmusdatter
Arvinger:
Avdødes søster:
1.Mari
Bto.195-0-20, Nto.120-2-15


Fjølstad i Ringsaker:11/12 1725 H.skpr.1720-32 s.192
Haagen Mortensen †
g. Gudbjør Taraldsdatter
Barn:
1.Mari 13
2.Berthe 9
Bto. 289-2-0, Nto.127-0-4 Heri iberegnet Jord o Fjølstad 1 skpd. Bjugmel 1 fjerding gbuj og 2 huder m.b.=500 rdl. Derav laant 420 rdl. Igjen 7 lpd, 3 skaalp m.b. for 80 rdl.


Fjølstad i Ringsaker: 12/12 1725 H.skpr.1720-32 s.193
Knud Olsen †
g. Anne Andersdatter
Barn:
1.Ole 7
Bto. 506-3-14, Nto. 0-0-0- Gjæld 506-3-14. Heri iberegnet Jord I Fjølstad 3 ½ hud m.b. over 4 album takst 600 rdl. Derav laant en del, igjen til boet 11 7/8 skind=170 rdl.


Fjølstad i Ringsaker: 25/1 1727 H.skpr.1720-32 s.256
Ole Knudsen †
Kun tilhold paa gaarden.
Barn:
1.Knud † (1 søn)
2.Siver 43
3.Magnus
4.Hendrik
5.Berte
Bto.62-2-4, Nto.41-2-2 Heri iberegnet Jord: en part i gaarden for 30 rdl.


Fjølstad i Ringsaker: 12/4 1737 H.skpr.1735-39 s.234b
Syver Olsen †
Arvinger:
Søskende:
1.Berte Olsdatter g.Ole Olsen Hemstad i Stange
2.Knud Olsen † (enke og barn)
3.Mogens Olsen † (enke og barn)
Bto.180-0-2, Nto.130-2-10


Fjølstad i Ringsaker: 19/5 1742 H.skpr.1739-43 s.562b
Ole Olsen †
g. Alis Larsdatter
Barn:
1.Ole 3
2.Margrethe 5 ¼
Bto.435-3-10, Nto.360-2-16 Heri iberegnet Jord: 3 ½ hud 4 album m.b. i Fjølstad takst 210 rdl.


Fjølstad nedre i Ringsaker: 19/4 1721 H.skpr.1713-21 s.456
Johannes Frandzen †
g. Kari Hendriksdatter
Barn:
1.Marte 19
2.Ragnild 12
Bto.261-3-0, Nto.237-2-4 Heri iberegnet Jord i Fjølstad nedre 1 skpd. Bygmel m.b. = 511 rdl., men derav kommer bare 119-1-16 boet til gode.


Fjølstad i Ringsaker: 3/9 1668 H.skpr.1663-73 s.95b
Ingeborg Rasmusdatter †
Brødre:
1.Lauritz † (5 barn)
2.Rasmus † (3 barn)
Bto.58-3-10, Nto.33-1-22


Fjølstad østre i Ringsaker: 24/10 1729 H.skpr.1720-32 s.341b
Gubjør Taraldsdatter †
g.1)Haagen Mortensen † se skiftet 11/12 –1725
g.2)Ole Vernersen
Barn:
1.Mari 17
2.Berthe 12
Ingen barn i det andet ægteskab.
Bto.343-3-22, Nto.181-2-4 Heri iberegnet Jord:Fjølstad skylder 1 skpd. Bugmel 1 fjerding, 2 huder m.b. =600rdl. Derav pantsat 500, igjen til boet 7 ½ lpd. for 100 rdl.


Flakstad i Løten: 26/1 1700 H.skpr.1699-1705 s.116
Jøa Olsdatter †
g. Johannes Guldbrandsen
Barn:
1.Anne
Bto.67-1-2, Nto.59-2-22


Flakstad i Løten: 8/2 1707 H.skpr.1706-13 s.568
Johannes Guldbrandsen †
g.1)Giøa Olsdatter †
g.2)Dorthe Christensdatter
Barn:
1.Anne 12
2.Guldbrand 4
Bto.75-3-8, Nto.20-3-23


Flakstad i Løten: 25/9 1717 H.skpr.1713-21 s.297b
Arne Arnesen †
g.Dorte Christensdatter
(hun g.1. Johannes Guldbrandsen)
Barn:
1.Johanne 9
Bto.18-2-16, Nto.0-0-0


Flakstad i Løten: 27/10 1721 H.skpr.1713-21 s.576b
Berte Halvorsdatter †
g.Nils Jensen
Barn:
1.Halvor † barn)
2.Eli g.Peder Nyhus
3.Siri g.Erich Semsrud
4.Eli
Bto.29-1-0, Nto.0-0-0


Flakstad i Vang: 18/4 1662 H.skpr.1663-73 s.98
Siri Knudsdatter †
g.Erik †
Overlatt gaarden til svogeren Knud Tjøstelden
Barn:
1.Anne
2.Ingeborg
2.Karen
4.Kirsten
5.Elen g. Lauritz Halstad
(Deres barn:Haagen, Ifuer, Erik, Knud, Anne, Eli)
Bto.151-3-18


Flakstad i Vang: 2/6 1668 H.skpr.1663-73 s.127b
Ole Lauritzen †
g.Anne Oudensdatter
Barn og barnebarn:
1.Lauritz
2.Aase
3.Else
4.Kiersti
5.Ingeborg
6.Arne †(barn:Knud, Anne, Marit)
7.Marte †(barn: Lauritz, Ouden, Tomas)
Bto.83-1-4, Nto.78-3-4


Flakstad i Vang: 9/12 1669 H.skpr.1663-73 s.134b
Lauritz Olsen †
Afdødes søskende:
1.Aase Olsdatter
2.Else
3.Kiersti
4.Ingeborg
Bto.134-0-0, Nto.134-0-0


Flakstad østre i Vang: 27/11 1719 H.skpr.1713-21 s.416b
Halvor Nilsen †
g.Siri Christophersdatter
Barn:
1.Nils 7
2.Christopher 15 uker
3.Berthe 3 ½ aar
Bto.77-2-22, Nto.48-1-0


Flesaker i Ringsaker: 8/10 1670 H.skpr.1663-73 s.224b
Olluf Børgesen †
g.Lisbet Eriksdatter
Barn:
1.Erich
2.Anne
3.Ingeborg
4.Clara


Flesaker i Ringsaker: 18/6 1718 H.skpr.1713-21 s.356b
Børe Halvorsen †
g.Anne Johannesdatter
Barn:
1.Ole 19
2.Johannes 18
3.Halvor 16
4.Hans 14
5.Ouden 12
6.Anders 9
7.Lisbet 21
8.Sidsel 11
9.Berte 7
Bto.723-3-14, Nto.718-1-14


Flesaker i Ringsaker: 8/12 1742 H.skpr.1739-43 s.76b
Ole Børresen †
g.Berthe Tommesdatter
Barn:
1.Børre 8 1/2
2.Tommes 2 1/3
Bto.452-2-18, Nto.238-0-12


Flor, Chatarina Hedevig: 25/5 1731, 10/3 1739 H.skpr-1720-32 s.32
Se skiftet på Tokstad i Stange H.skpr.1739-43 side 32b.


Flyg, Dorthe Maria 20/11 1725 H.skpr-1720-32 s.214b
Se skiftet paa Nashoug I Vang


Fokhol i Stange: 21/4 1730 H.skpr.1720-32 s.386
Kristoffer Rasmussen †
g.Sidsel Halforsdatter
Arvinger:
Søskende:
1.Ingeborg Rasmusdatter g.Erik Andersen
Halvbrødre:
2.Erik Halvorsen
3.Dyre Karlsen
Bto.575-2-12, Nto.426-1-14 Heri iberegnet Jord: 3 huder m.b. i Fokhol, takst 400 rdl. Derav pantsat for 143 rdl.,igjen 1 hud 11 13/108 skind=257 rdl.


Forkel, Johan Ambrosius, Lieutnant, 1737- 1/7- 16/10
Se skiftet på Stange i Vang.


Foskum i Løten: 12/9 1736 H.skpr.1735-39 s.80
Jørgen Halvorsen † (føderaadsfolk)
g.Dorthe Olsdatter †
Barn:
1.Ole 25
2.Anne 18
Anm. Jørgens første hustru het Anne Olsdatter med hvem han hadde en søn Ole (den eldre)
Bto.145-2-0, Nto.124-3-10 Heri iberegnet Jord: 4 skind m.b. i Foskum, takst 120 rdl.


Foskum i Løten: 12/9 1736 H.skpr.1735-39 s.81b
Marte Larsdatter †
g. Ole Jørgensen
Barn:
1.Jørgen 2 ½
Intet at dele.


Foskum : 3/5 1741 H.skpr.1739-43 s.375
Vedkommende skiftebrev after Jørgen Faaschum av 12/9 1736


Foss i Valdset i Romedal: 20/10 1670 H.skpr.1663-73 s.208b
Lars Andersen †
g.Siri Olsdatter
Barn:
1.Erik
2.Ingeborg
Bto.95.2.20, Nto.90.3.20


Foss i Romedal: 21/3 1732 H.skpr.1720-32 s.538b
Berte Nilsdatter † (tilhold paa gaarden)
g.1)Erik Larsen †
g.2)Knud Pedersen
Barn:
1.Lars † (2 barn)
2.Mari, enke
3.Marte † var g. Lars Siversen (1 datter)
4.Anne 45
5.Kjersti g. Johannes Engebretsen
Bto.238-0-10, Nto.215-0-18


Fossum i Nes: 20/11 1663 H.skpr.1663-73 s.164
Marte Haagensdatter †
g.Hofuer Reiersen
Barn:
1.Reier
2.Mari
3.Kiersti
Bto.124-2-12, Nto.86-0-12


Fossum i Nes: 24/2 1671 H.skpr.1663-73 s.187
Lars Amundsen †
g.Kari Larsdatter
Barn:
1.Amund
2.Mari
3.Anne
4.Guro
5.Marit
Bto.73-2-23, Gjelden er større enn boet.


Fossum i Ringsaker: 2/5 1711 H.skpr.1706-13 s.330
Marte Nilsdatter †
g.Lars Fossum
Barn:
1.Erik 18
2.Nils 16
3.Siri 28
4.Kari 26
5.Margrete 21
Bto.124-0-22, Nto.114-0-22


Fossum i Nes: 14/3 1738 H.skpr.1735-39 s.581
Niels Stabel † (Regim.kvartermester)
g.Margrethe Kristine Stabel
Barn:
1.Mons Anders Stabel
2.Kaspar Kristoffer Stabel, student
3.Ide Stabel g.Johan Brenor Hals
4.Elisabeth Stabel g.Fredrik Bjørnsen
5.Anna Margrethe Stabel g. Sergeant Henrik Peter Wales
Bto.1877-0-15, Nto.718-3-0 Gaarden solgt ved auktion for 1405 rdl.


Frang i Stange: 3/5 1662 H.skpr.1663-73 s. b
Thrond Halfuorsen †
Barn:
1.Halvor
2.Ingeborg
3.Beritte
Bto.90-3-10, Nto.59-0-18


Frang i Stange: 9/2 1711 H.skpr.1706-13 s.305
Knud Eriksen †
g.1)Goro Guldbrandsdatter
g.2)Anne Kjeldsdatter
Barn:
1.Eli g.Ole Olsen Elton
2.Anne g. Hans Knudsen Valødegaarden
3.Inger ugift
4.Kari
5.Mari
Bto.140-1-8, Nto.65-2-12 Heri iberegnet Jord: Gaardens takst 30 rdl.


Frang i Stange: 3/3 1738 H.skpr.1735-39 s.574b
Eli Engebretsdatter †
g. Anders Johansen
Barn:
1.Johannes 1 mnd.gl.
2.Ales 2 aar
Bto.428-2-16, Nto.132-0-0 Heri iberegnet Jord: 1 skpd. Tunge 2 1/3 skilling i penge m.b. takst 343 rdl. I gaarden Frang.


Frang i Stange: 23/6 1738 H.skpr.1735-39 s.
Engebret Narvesen † (føderaadsmand)
g.Kari Knudsdatter
Barn:
1.Eli † var g. Anders Johansen Berg (1 søn, Johannes 20 aar gl.)
Bto.45-0-12, Nto.Intet at dele.


Frang i Stange: 18/11 1741 H.skpr.1739-43 s.359b
Lars Mortensen †
g.Sidsel Baardsdatter
Barn:
1.Ingebor 28
2.Gunnor 20
Bto.562-0-18, Nto.342-3-14 Heri iberegnet Jord: Halvparten av gaarden Frang skylder 1 skj. 2 1/3 sk m.b.=400 rdl.


Frang i Stange: 30/11 1742 H.skpr.1739-43 s.639b
Marte Dyresdatter †
g.Anders Johansen
Arvinger:
1.Mor: Anne Kristensdatter
Søskende:
2.Lisbeth Dyresdatter g. Ole Jensen Store Ree
3.Sofie Dyresdatter 20
4.Rangdi Dyresdatter 18
Halvsøster:
5.Mari Simensdatter g.Ole Johansen Berg
Bto.452-3-2, Nto.176-2-8 Heri iberegnet Jord: ½ i Frang, skylder 18 39/49 lisp tunge 2 4/21 sk m.b. takst 322 rdl. Mrk. Anders har været gift før, se skiftet 3/3 1738.


Frangstøen i Stange: 27/2 1663 H.skpr.1663-73 s.16
Maren Christensdatter †
Mads Nielsen
Arvinger staar ikke.
Bto.156-0-7, Gjeld:185-0-21


Frangstøen i Stange: 3/2 1666 H.skpr.1663-73 s.17b
Ellen Pedersdatter †
g.Mads Nielsen
Arving:
Søster:
Thrine Pedersdatter
Indgaat overenkomst om arven. Søsteren faar 10 rdl. 4 sider Flesk og fri Reise til Kristiania, manden resten.


Frangstøen i Stange: 4/10 1672 H.skpr.1663-73 s.260
Mads Nielsen †
Anne Andersdatter
Afdødes Søskende:
1.Pauel Nielsen
2.Bodil
3.Mette
Bto.432-1-4, Nto.191-1-11


Frangstøen i Stange: 17/4 1741 H.skpr.1739-43 s.357b
Peder Arvesen †
g.Mari Knudsdatter
Barn:
1.Peder 7
2.Anne 18
3.Elie 16
4.Kari 14
Bto.189-0-18, Nto.139-3-10 Heri iberegnet Jord: i Frangstøen 1 skind m.b. for 112 rdl.


Freng i Ringsaker:1/2-1669 H.skpr. 1663-73 s.217 b.
Lisbet Lauritzdatter †
g. Sifuer Andersen Freng
Barn:
1.Anders
2.Lauritz
3.Ole
4.Peder
5.Siri
Bto.62-0-2, Nto.56-2-2


Freng i Ringsaker:13/6-1736 H.skpr.1735-39 s.632 b.
Vedkommende skiftebrev efter Kristen Pedersen Freng av 26/7-1737


Freng i Ringsaker:22/6-1740 H.skpr.1739-43 s.249
Vedkommen H.skpr. 1663-73de skiftebrev efter Kristen Pedersen Freng av 26/7-1737


Freng i Ringsaker:7/5-1737 H.skpr.1735-3 s.371
Ragnild Olsdatter †
g. Peder Pedersen
Barn:
1.Mari, enke
2.Ingeborg g. Mogens Pedersen
3.Gudbjør 21 aar
Bto.284-1-4 2/3, Nto.257-0-4 2/3, Heri iberegnet jord:1 hud 8 skind m.b. i Freng, takst 177-3-4 2/3


Freng i Ringsaker:7/5-1737 H.skpr.1735-39 s.373
Kristen Pedersen † g.m.Mari Pedersdatter
Barn:
1.Peder 6 ½
2.Ole 4
Bto.217-2-19 1/9, Nto.209-2-4 1/9, Heri iberegnet jord:1 hud 1 1/3 skind m.b.i Mitfreng, takst 118-2-1 7/9


Freng Nordre i Brøttum:7/4-1741 H.skpr.1739-43 s.354
Marthe Pedersdatter † g.m. Peder Larsen
Barn:
1.Lars 24
2.Berthe 19
3.Sønnov g.m. Ole Pedersen Sæther
Bto.88-1-16, Nto.84-2-20


Frenning i Romedal:11/7-1700 H.skpr.1699-1705 s.211b.
Mari Christophersdatter † g.m. Halfvor Olsen
Barn:
1.Christopher
2.Gudmund
3.Inger
Bto.436-1-2, Nto.128-1-16, Heri iberegnet jord:2 huder 7 skind i Frenning, takst 225 rdl.


Frenning Vestre i Romedal:8/9-1714 H.skpr.1713-21 s.85
Sidsel Erichsdatter † g.m.Ole Arfesen
Barn:
1.Eli
2.Mari
Bto. 89-2-20, Nto.66-1-14


Frenning Vestre i Romedal:31/3-1719 H.skpr.1713-21 s.404b.
Eli Olsdatter † g.m. Ole Narvesen
Barn:
1.Ole 2 ½
2.Anders 1
Bto.42-3-2, Nto.69-2-18


Frenning Vestre i Romedal:26/5-1728 H.skpr.1720-32 s.306b.
Mari Christophersdatter † g.m.Dyre Jensen
Barn:
1.Jens 4
2.Marthe 2
Bto.170-3-8, Nto.160-3-0


Frisholm i Stange:25/10-1666 H.skpr.1663-73 s.19
Guri Joensdatter † g.m.1)Erik Andersen † 2)Rolf Frisholm
Barn:
1.Ole Eriksen
2.Anders Eriksen
3.Maritte Eriksdatter
4.Sifuer Rolfsen
5.Erik Rolfsen
Intet opgivet om formue.


Frisholm Søndre i Stange:25/11-1716 H.skpr. 1713-21 s.227b
Peder Siversen † g.m.Anne Haraldsdatter
Arvinger:
Søstre:
1.Ingeborg 36
2.Gorro
3.Guri 30
Halvsøster:
4.Marthe
Bto.208-2-6, Nto.32-2-2, Heri iberegnet jord: 16 ¼ lpd. Tunge og 2 skind m.b. takst:150 rdl.


Frisholm Vestre i Stange:27/7-1717 H.skpr.1713-21 s.287b
Gorroe Halvorsdatter † g.m.Troen Laugesen
Barn:
1.Berthe 14
Bto.268-3-12, Nto.155-2-18, Heri iberegnet jord:16 ¼ spd. Tunge ,takst 150 rdl.


Frisvold i Stange: 21/10-1667 H.skpr.1663-73 s.23
Laurids Engebretsen † g.m.Anne Thronsdatter
Barn:
1.Tron Lauridsen
2.Sifuer Lauridsen
3.Anne Lauridsdatter
4.Kari Lauridsdatter
5.Sidsel Lauridsdatter
6.Kirsti Lauridsdatter
Bto.12-1-4, Gjeld.34-2-11


Frogne i Vang:13/2-1711 H.skpr.1706-13 s.311b
Ole Pedersen † g.m.Else Andersdatter
Barn:
1.Peder 22
2.Anders 20
3.Kristoffer 18
4.Mikkel 17
5.Simen 12
6.Ole 10
7.Wern 9
8.Jens 6
9.Hans 4
10.Marthe 1 ½
Bto.248-1-16, Nto.248-1-16


Frøberg i Vang:26/5-1662 H.skpr.1663-73 s.98b
Major Poul Michelet † g.1) ?, g.2) Karen Michelsdatter
Barn:
1.Paul
2.Lorentz
3.Jens (Hans?)
4.Herman
5.Povel
6.Evelline
7.Sidsel
Bto.1088-3-0, Nto.882-0-0, Dessuten jord: Jørstad i Faaberg 2 huder, Beseby i Løten 1 hud,
Berger i Fron 10 skind , de to første med, den siste u.b.


Frøberg i Vang:30/6-1665 H.skpr.1663-73 s.114b
Vedkommende Skifte side.112.


Frøberg i Vang:24-25/11-1665 – 9-10/1-1666 H.skpr.1663-73 s.112
Karen Michelsdatter † g.m. Poul ?(Michelet)
Barn:
1.Lorentz
2.Hans
3.Herman
4.Pouel
5.Cathrine
6.Lisabeth
Bto.743-3-4, Nto.0-0-0, Gjeld:770-0-17, Dessuten jord:Beseby i Løten 1 hud, Berger i Fron ½ skind (pantsatt)


Frøberg i Furnes:16/6-1700 H.skpr.1699-1705 s.181
Thore Michelsen Freberg † g.m.Goroe Baardsdatter
Barn:
1.Michel
2.Baard
3.Eli
4.Gonor
Bto.882-1-8, Nto.832-1-8, Heri iberegnet en del pantegods.


Frøberg i Furnes:21/4-1733 H.skpr.1731-35 s.148
Wærner Andersen † g.m.Goroe Baardsdatter
Barn:
1.Thore, myndig
Bto.2708-3-21, Nto.2339-0-3, Jord i Frøberg ,3 huder 3 lpd. Smør m.b. takst 1350 rdl
Pantegods i Lien, 6 skind m.b. 100 rdl.


Frøberg i Furnes:22/4-1733 H.skpr.1731-35 s.161b
Goroe Baardsdatter † g.1)Thore ? †,g.2)Wærner Andersen †
Barn:
1.Michel † 3 barn
2.Baard † 1 barn
3.Eli g.m. Ole Andersen Kaatorp
4.Gonor g.m.Niels Knudsen Jevanord
5.Thore, myndig
Bto.1169-2-1 ½, Nto.1138-3-9 ½, Heri iberegnet jord i Frøberg 1 ½ hud 1 ½ lpd smør m.b.
Pantegods i Lien, 3 skind m.b. takst 50 rdl.


Fuglset i Løiten:15/12-1712 H.skpr.1706-13 s.383
Carel Thollufsen † g.m.Mari Larsdatter
Barn:
1.Tholluf 19
2.Rønnoug 16
Bto. 81-2-14, Nto. 72-3-14, Heri iberegnet jord: 1 ½ hud m.b. i Fuglset takst 87-0-12 derav
staar til underpant 75, igjen 12-0-12


Fulsen i Ringsaker:18/11-1662 H.skpr.1663-73 s.54
Oluf Thorgersen † g.m.Marit Pedersdatter
Barn:
1.Peder
Bto.240-2-8, Nto. 191-0-8, Dessuten jord:Dæhlen 8 skind, Kakhouen 3 skind


Fulsen i Ringsaker:14/2-1715 H.skpr.1713-21 s.102b
Niels Larsen † g.m.Anne Jensdatter
Barn:
1.Lars 17
2.Jens 12
3.Marthe 23
4.Mari 19
5.Anne 3 ½
Bto.301-0-14, Nto.244-0-2


Furuset i Romedal:16/5-1737 H.skpr.1735-39 s.329b
Peder Eriksen † g.m. Mette Engebretsdatter
Barn:
1.Erik, myndig
2.Lars 23
3.Siri 20
Bto. 379-1-18, Nto.301-0-18, Heri iberegnet jord: 1 hud 6 skind m. b. i Furuset, takst 90 rdl.


Furuset i Romedal:ca.1737 H.skpr.1735-39 s.535
Sevald Eriksen † g.m. Mette Kjeldsdatter (frugtsommelig)
Barn:
1.Berthe 8
2.Sevald
Bto. 133-2-14, Nto.118-2-16, Heri iberegnet jord: 1 ½ hud m.b. i Furuset, takst 90 rdl.


Furuset i Romedal:13/6-1742 H.skpr.1739-43 s.603b
Mette Engebretsdatter † g.m.Peder Eriksen †
Barn:
1.Erik, myndig
2.Lars, myndig
3.Siri †, var g.m. Niels Larsen (1 barn Lars, ¾ aar)
Bto.120-0-0, Nto. 120-0-0, Heri iberegnet jord: 9 skind m.b. i Furuset, takst 120 rdl.


Færgen i Løiten:23/4-1740 H.skpr.1739-43 s.227b
Kari Larsdatter † g.m. Joen Andorsen
Ingen barn, søskende arver:
1.Lars Larsen Hæstvold
2.Kiersti Larsdatter g.m. Arne Nøkelby
3.Ingeborg 38
4.Siri 35
Bto. 59-3-12, Nto.0-0-0, Gjæld:59-3-12, Heri iberegnet jord: En part i Hæstvold for 5-3-8


 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003