Skifter på Hedmarken - bokstavene A til B.

 
15.12.1727 H.skpr.1720-32 s.308 b
Vedkommende skifter etter sorenskriver Hans Blichfeldts enke Anne Abelsdtr.


6.6.1726 H.skpr.1720-32 s.223
Vedkommende pike Gjertine Andersdtr. Formue 60rd stående hos Erik Olsen Rogstad.


Aflangrud Nes: 28.11.1733 H.skpr.1731-35 s.321
Jens Eriksen †
g.m.Kari Andersdstr.
Barn:
1.Erik 22 år
2.Anders 18 år
3.Kari g.m. Ole Monsen Skredderstuen
4.Inger 30 år
5.Anne 27 år
6.Marte 24 år
Bto.422-0-0, Nto.35-2-1, Heri iberegnet Jord:10 lispd., Tunge m.b. i Aflangrud takst 326-2-0


Aflangrud, Nes:29.8.1740 H.skpr.1731-35 s.288 b
Ole Eriksen †
g.m. Anne Nielsdtr.
Barn:
1.Erik 15 1/2 år
2.Berthe 21 år
3.Kari 18 år
4.Anne 10 1/2 år
Bto. 433-1-8, Nto. 55.1.12, Heri iberegnet Jord:Halvparten av Aflangrud skyld 10 tunge m.b. takst 326-2-0


Afset i Ringsaker: 1.4.1717 H.skpr.1713-21 s.255
Gulbrand Arnesen †
g.m.Berthe Larsdatter †
Barn:
1.Aaste 7 år
2.Berte 4 år
3.Thore 5 år
Bto. 64-2-8-, Nto. 27.0.7


Afset i Ringsaker: 13.3.1727 H.skpr.1720-32 s.268 b.
Anne Larsdtr. †
g.m. Jørgen Mikkelsen
Barn:
1.Mikkel 9 år
2.Lars 5 år
3.Jens 2 år
Bto. 84-3-12, Nto. 40-1-14


Afset i Ringsaker: 28.4.1735 H.skpr. 1731-35 s.551 b
Joen Madsen †
g.m.Karen Larsdtr.
Barn:
1.Marte 16 år
2.Lars 10 år
3.Ole 8 år
4. Joen 2 uker
5.Else 13 år
6.Kari 5.år
7.Dorte 2 år
Bto.159-46, Nto. 109-4-0


Aggesgaard i Vang: 5.9.1712 H.skpr. 1706-13 s.392
Oberst Jacob Bylon †
g.m. Anne Catrine Trane.
Flere arvinger men rotet innført så de vanskelig kan finnes.
Bto. 8011-2-17 Nto. Ca. 5952-2-1 Heri iberegnet Jord i Aggesgaard for 2600 o.s.v. ialt 18 brug m/underbrug for 403 rdl.


Ajer i Vang (Furnes?): 20.10.1667 H.skpr.1663-73 s.124
Ragnild Olsdtr.†
Tolleif Ajer
Afdødes broderbørn:
Laurits Nielsen
Jens Nielsen
Marthe Olsdtr.
Bto. 72-2-16 Nto.31-2-16


Ajer østre i Furnes: 15.4.1709 H.skpr.1706-13 s.212 b
Guldbrand Olsen †
g.m.Kari Guldbrandsdtr.
Forlangt skifte, da gaarden skal overtages av sønnen Ole.
Barn:
1.Ole
2.Mari 48
3.Maren 45
4.Kari 43
5.Eli 34
Bto. 113-3-8 Nto. 97-2-8


Ajer i Vang (Furnes): 20.11.1736 H.skpr. 1735-39 s.112 b.
Kari Johannesdtr. †
g.m. Ole Guldbrandsen
Barn:
1.Johannes 22
Bto.111-1-22 Nto. 28-1-2


Alderslyst i Vang: 30.10.1741 H.skpr. 1713-21 s.168
Peder Olsen Hagvind-Opsal †
g.m. Kirsten Jensdtr.
Barn:
1.Jens 7
2.Ole 3
3.Pernille 13
4.Kirsti 11
5.Else 1/2
Bto. 87-1-5 Nto. 40-1-3


Alm nedre , Brøttum i Ringsaker:4.9.1708 H.skpr.1706-13 s.162.
Erik Larsen †
g.m. Sidsel Johansdtr.
Barn:
1.Lars
2.Torsten
3.Kari
4.Anne
5.Marte
Bto. 349-2-0 Nto. 242-3-0. Heri iberegnet Jord; 2 huder 3 skind i nedre Alm, takst 230 rdl.


Alm nedre, Brøttum i Ringsaker 19.4.1717 H.skpr.1713-21 s.261.
Paul Larsen †
g.m.Sidsel Johannesdtr.
Barn:
1. Lars 4
Bto. 659-0-6 Nto. 469-1-7. Heri iberegnet Jord i Alm;1 hud 7 1/2 ksk. Takst 275 rdl.


Alm, Brøttum i Ringsaker: 31.3.1735 H.skpr.1720-32 s.298.
Ragne Kjeldsdtr. †
g.m. Gunder Siversen.
Barn:
1.Kjel, myndig
2.Siver myndig
3.Mari g.m. Nils Hansen Am.
4.Marte 34
5.Karen 30
6.Eli 23
7.Siri 22
Bto. 494-1-20 Nto. 484-1-16. Heri iberegnet Jord; Alm skyder 2 huder 3 skind m.b. takst 350 rdl.


Alm i Stange: 15.1.1734 H.skpr.1731-35 s.351 b.
Kjeld Østensen †
g.m.Kiersti Evensdtr.
Barn:
1.Even 8
2.Østen 4 1/2
3.Kjeld 6 uker
Bto. 148-3-0 Nto.111.0.12


Alm i Stange: 7.3.1742 H.skpr.1739-43 s.523.
Andor Engebretsen †
g.m. Berthe Joensdtr.
Barn:
1.Joen , myndig
2.Kjersti 34
3.Marthe 28
Bto.167-1-20 Nto.147-2-12


Almerud i Vang: 28.12.1666 H.skpr.1663-73 s.117 b.
Ole Joensen †
Dorthe Mikkelsdtr.
Afdødes faders søskende:
Ammund Lauridsen
Kjersti Lauridsdtr.
Maritte Lauridsdtr.
Bto. 52-1-20 Nto.24-2-3


Almerud i Furnes: 19.1.1698 H.skpr.1693-98 s.247 b.
Frands Olsen †
g.m. Siri Biøernsdtr.
Barn:
1.Sifver
2.Jørgen
3.Lisabet
4.Goro
5.Else
Bto. 88-0-6 Nto. 69-0-22


Am i Ringsaker:1.6.1742 H.skpr.1739-43 s.54 8.
Erik Eriksen †
g.m.Malene Larsdtr. †
Barn:
1.Lars, myndig
2.Johannes 21
3.Kari g.m.Jon Nielsen Hersat
4.Aase 22
5.Kjersti 18
Bto.320-3-6 Nto.315-0-0. Heri eberegnet Jord;øastr Am 5 tunge 1 2/2 skind m.b.= 133 rdl.
I vestre Am 5 tunge m.b.takst 172 rdl.


Am søndre i Ringsaker: 14.4.1666 H.skpr.1663-73 s.83 b.
Peder Olsen †
g.m.Sigrid Olsdtr.
Barn:
1.Olluf
2.Siffier
3.Thomas
4.Marrit
5.Mallene
Bto. 222-1-0 Nto.155-1-0 dessuten Jord; 1 hud, 9 skind kjøpe og pantegods i Am.


Am vestre i Ringsaker:23.5.1714 H.skpr.1713-21 s71.
Siver Olsen †
g.m. Magdeline Christophersdtr.
Barn:
1.Erik Siversen
(slegfredsøn avlet m. Berte Gundersdtr.)
Bto. 302-2-3 Nto. 263-0-11, Heri iberegnet Jord; i Am 1/2 skpd rugmel og 1/2 bis homle m.b. for 150 rdl.


Am vestre i Ringsaker: 19.2.1738 H.skpr.1735-39 s.569.
Erik Syversen †
g.m. Sidsel Joensdtr.
Barn:
1.Jon 23
2.Syver 21
3.Anders 16
4.Ole 14
5.Joseph 12
6.Haagen 8
7.Berthe 24
8.Siri 18
9.Mari 16
Bto.490-1-14 Nto.80-3-12, Heri iberegnet Jord; 1/2 skpd. Tunge 1/2 bis humle i Am m.b. takst 350 rdl.


Am østre i Ringsaker: 11.10.1706 H.skpr.1706-13 s.45.
Sidsel Lagesdtr. †
g.m.Peder Tollefsen.
Barn:
1.Sidsel
Bto. 43-0-10 Nto.33-1-6.


Am østre i Ringsaker 25.10.1740 H.skpr.1739-43 s.363.
Erik Eriksen †
g.m.Maline Larsdtr.
Barn:
1.Lars, myndig
2.Johannes 19 1/2
3.Kari g.m.John Nielsen Røhrseiet.
4.Aase 21
5.Kjersti 17
Bto.1212-3-0 Nto.641-2-12. Heri iberegnet Jord;gaarden ø. Am skylder 1 skpd. Tunge rugmel,
1/2 hud m.b. =667-2- i vestre Am 6 1/2 skpd tunge m.b. for 344 rdl.


Amlie i Ringsaker:21.10.1719 H.skpr.1713-21 s.416
Hunild Joensdtr. †
g.1. Gunder ? †,
g.2, Nils Olsen.
Barn:
1.Johan 9
2.Gunild 3 uker.
Bto. 55-0-10, Nto.40.0.16.


Amli i Ringsaker:21.3.1737 H.skpr.1735-39 s.192 b.
Vedkommende skifte efter
Berthe Tostensdtr av 15.10.1736.


Amli :7.7.1740 H.skpr. 1739-43 s.249 b.
Vedkommende skifte efter
Ole Eriksen Ammelie av 6.nov.1734.


Lille Amli i Ringsaker: 30.4.1739 H.skpr.1739-43 s.121 b.
Abraham Nielsen †
g.m.Mari Michelsdtr.
Barn:
1.Michel, myndig
2.Goroe 30
3.Kjersti g.m.Henrich Evensen Østre Amli.
Bto.413-2-4 Nto.158-2-0. Heri iberegnet Jord; 5 l tunge og 1/2 hud m.b. takst 250 rdl. + 1/2 hud pant m.b.=25 rdl. I Lille Amli.


Amli øvre i Ringsaker:7.12.1719 H.skpr.1713-21 s.425.
Michel Bottelsen †
g.m.Gunild Tollofsdtr.
Arvinger,søskende:
1.0le
2.Haagen
3.Povel
4.Marte g. Mads Nilsen Jønsrud
5.Mari g.Rasmus Olsen
6.Ginnild g.Hans Nilsen Røsverud.
Bto.99-1-6 Nto.35-2-22.


Amli øvre i Ringsaker:6.2.1723 H.skpr.1720-32 s.65 b.
Even Larsen †
g.m. Gudbjør Olsdtr.
Barn:
1.Lars, myndig
2.Henril, do.
3.Kjersti g. Erik Knudsen (barn)
4.Kari "Findbor ? Eriksen (")
5.Rangdi 25
6.Aase 23
Bto. 74.3.8 Nto.67-0-12.


Amli øvre i Ringsaker:2.4.1734 H.skpr.1731-35 s.437.
Ole Eriksen †
g.m.Rangdi Evensdtr.
Barn:
1.Erik 4
2.Berte 6
3.Gubiør 2
4.Ole
Bto. 293-0-14 Nto.262-2-4.


Amli øvre i Ringsaker:15.10.1736 H.skpr.1735-39 s.95 b.
Berthe Tostensdtr. †
g.m.Henrik Evensen.
Arvinger, søskende:
1.Tollev Tostensen + (1 søn) Mikkel Tollevsen 21
2.Anne Tostensdtr (enke)
Bto.93-0-4 Nto.67-1-0.


Amundrud i Romedal:17.5.1721 H.skpr.1713-21 s.460.
Halvor Andersen †
g.1. Anne Pedersdtr. †
g.2. Sidsel Gundersdtr.† g.3.Anne Larsdtr.
Barn:
1.Christen 24
2.Anders 20
3.Ingeborg 18
4.Kiersti 9
5.Lars 4
6.Sidsel 1 2/2
Bto. 51.1.14 Nto.17.1.14.


Angelset i Ringsaker: 17.10.1662 H.skpr.1663-73 s.53 b.
Birte Halfoursdtr. †
Povel Angelset
Avdøde's søstre:
1.Kari Halfoursdtr.
2.Guri Halfoursdtr.
Bto.154-2-8,Nto. 153-2-8.


Annerud i Ringsaker: 30.3.1694 H.skpr.1693-98 s.54
Anders Olsen †
g.1, ?,
g.2, Ingeborg Olsdtr.
Barn:
1.Arne'2.Sifuer
3.Margit g. Halfour Gulbrandsen
4.Inger
5.Anbiør
6.Ole
7.Embred
8.Mari
Bto.120-2-0, Nto.10.3.12. Heri iberegnet Jord; 1 ½ hud m.b 82.2.0 i Annerud.


Arneberg i Romedal: 8.2.1699 H.skpr.1699-1705 s.5 b.
Guri Larsdtr. †
g.m. Tholle Frodesen
Barn:
1.Lars
2.Joen
3.Ole
4.Kjersti
5.Anne
6.Kari
Bto. 650-2-8 1/2,Nto.650-2-8 1/2.


Arneberg nordre, Romedal: 14.10, 15.10.1705 H.skpr.1699-1705 s.455 b.
Taale Frodesen †
g.1, Guri Larsdtr. †
g.2, Randi Embretsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Joen
3.Ole
4.Kirsti g. Hans Bryni
5.Anne
6.Kari
Ingen barn i 2det ægteskab. Bto. 821-0-3, Nto.282-1-6.


Søndre Arneberg i Romedal: 3.8.1740 H.askpr.1739-43 s.251 b.
Forhenv. Løitnant Vilhelm Jensen Leil
g.1, Inger Frodesdtr. †
g.2, Maren Arnesdtr.
Barn:
1.Anne, gift
2.Maren, do.
3.Kjersti, do.
4.Jens † (barn)
5.Arne, myndig
6.Niels, løitnant
7.Christian, sergeant
8.Kari, gift
9.Inger , do
Bto.147-3-12, Nto.0-0-0.


Arneberg østre i Romedal: 8.2.1724 H.skpr.1720-32 s.123.
Berthe Bojesdtr. †
g.m. Peder Pedersen
Barn:
1.Kari 5 1/2
Bto.96-3-14, Nto.31-2-6. Ingen jord Arneberg 5 huder m.b. tilhører enkemandens far.


Arneberg østre i Romedal: 6.3.1737 H.skpr.1735-39 s.186.
Peder Pedersen †
g.m. Berthe Bojesdtr. †
Barn:
Kari 18
Bto.421-0-22, Nto.7.3.5, Heri iberegnet Jord; 2 ½ hud m.b.= 300 rdl. I Arneberg østre.Arnkvern i Furnes: 7.9.1695 H.skpr.1693-98 s.124 b.
Peder Biønsen †
g.m. Anne Larsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Michel
3.Mari
Bto.202-0-2, Nto.174-0-17.


Arnkvern i Furnes: 20.5.1737 H.skpr.1735-39 s.332.
Anne Larsdtr. †
g.1,Peder Biørnsen †
g.2,Tjøstel Andersen
Barn:
1.Lars † (3 barn)
2.Mikkel, myndig
3.Maren g.m. Jens Olsen Bogstad
4.Peder, myndig
5.Kari, 30 aar gift.
Bto.139-1-14, Nto.62-1-0.


Arnkvern i Furnes:29.8.1740 H.skpr.1739-43 s.264 b.
Ungkarl Knud Olsen †
Søskende:
1.Ansteen Olsen
2.Lars Olsen
3.Mikkel Olsen
4.Mari Olsdtr. gift
5.Marte Olsdtr do.
6.Lisbeth Olsdtr 26
Halvsøskende:
7.Johannes Olsen 20
8.Anne Olsdtr.18
9.Marthe Olsdtr.15 ½
10.Kari Olsdtr. 11 ½
Bto.84-1-14, Nto.58-2-0.


Arstad i Stange: 21.4.1673 H.skpr.1663-73 s.38.
Christopher Haldoursen †
Ingeborg Mogensdtr.
Barn:
Kari
Bto.360-0-20, nto.360-0-20.


Aarstad i Stange: 21.4.1673 H.skpr.1663-73 s.39.
Mogens Haldoursen †
Lisbet Jacobsdtr.
Barn:
1.Kari
2.Magnild
3.Margrete
4.Mari
5.Ambiør
Bto. 456-2-4, Nto. 456-2-4.


Arstad i Stange: 10.10.1698 H.skpr.1693-98 s.265 b.
Mogens Michelsen †
g.m. Ingeborg Mogensdtr.
Barn:
1.Michel
2.Elli
Bto. 637-1-4, Nto.587-1-18, Heri iberegnet Jord; 1 ½ pund 9 skind, takst 300 rdl.


Arstad i Stange:11.11.1698 H.skpr.1693-98 s.268.
Michel Michelsen †
g.m. Margrete Mogensdtr.
Barn:
1.Michel
2.Lisabet
Bto. 607-3-14, Nto.507-0-0, Heri iberegnet jord; 1 ½ pund tunge 9 skind, 1 album kjøpt for 320 rdl. Pantsat for 390 rdl.


Arstad i Stange: 3.3.1711 H.skpr.1706-13 s.314.
Mogens Baardsen †
g.m.Margrete Mogensdtr.
Barn:
1.Marte
Bto.905-1-18, Nto. 525-1-16, Heri iberegnet jord; 1 sk. Byggmel, ½ sk rugmel a album, 9 skind m.b. 380 rdl pantegods i Arstad.


Arstad i Stange: 21.7.1723 H.skpr.1720-31 s.75.
Margrethe Mogensdtr (lever)
g.1.Michel Michelsen †
g.2.Mogens Baardsen †
Barn:
1.Michel
2.Lisbet g. Torgeir Tjøstelsen Lund
3.Marte 22 aar.
*Bto.326-1-12, gjæld 326-1-12.* Heri iberegnet jord; en part i Arstad i pant for 80 rdl.


Arstad i Stange: 22.7.1732 H.skpr.1720-32 s.557 b.
Mikkel Mikkelsen Arstad †
g.m. Anne Tommesdtr.
Barn:
1.Mikkel 14 uker
2.Margrethe 8 aar
Bto. 1086-2-20, Nto. 519-1-10. Heri iberegnet jord i Arstad søndre, 1 sku bygmel, 1/2 skipu rugmel og 9 skind m.b. 750 rdl.


Arstad i Stange:13.10.1735 H.skpr.1731-35 s.585 b.
Ole Erichsen †
g.m. Anne Thomesdtr.
Barn:
1.Erich 1 1/2
Bto. 620-1-18, Nto.429-3-0. Heri iberegnet jord i søndre Arstad 12 lis 3 3/5 skind m.b. takst 300 rdl.


Arstad i Stange: 15.10.1742 H.skpr.1739-43 s.621 b.
Anne Thomasdtr. †
g.1.Mikkel Mikkelsen †
g.2.Ole Erichsen †
g.3.Kristoffer Eriksen
Barn:
1.Mikkel 10 1/2
2.Margrethe 18 1/2
3.Erik 8 1/2
4.Ales 7
5.Ingen barn
Bto. 410-0-6, Nto. 125-0-0. Heri iberegnet jord; 6 l tunge 1 4/5 skind 1/5 album m.b.= 150 rdl i gaarden Arstad.


Arnset i Vang: 9.4.1742 H.skpr.1739-43 s.538.
Jens Andersen †
g.m.Gunnor Pedersdtr.
Barn:
1.Anders 21
2.Jørand 23
3.Kari 19
*Bto. 214-2-4, netto intet til deling (gjæld 214-2-4) *Heri iberegnet ford; 2 huder, 1 skind m.b. i Arnset, takst 160 rdl.


Aske i Nes: 16.9.1665 H.askpr.1663-73 s.168 b.
Ragnild Ammundsdtr. †
g.1.Halfour ?
g.2.Hans Andersen
Barn:
1.Johannes
2.Ammund
3.Halfour
4.Elli
5.Kari
6.Ingen i 2. ekteskap.
Bto. 147-0-22, Nto. 74-3-8.


Aske i Nes: 4.8.1671 H.skpr.1663-73 s.188 b.
Hans Andersen †
Aase Ingvaldsdtr.
Barn:
1.Anders
2.Johannes
Bto. 131-1-1, Nto. 97-2-23.


Aske mellem i Nes: 4.9.1737 H.skpr.1735-39 s.408 b.
Kapt. Frands Magnussen †
g.m. Guri Andersdtr.
Barn:
1.Mafnus 22
2.Kristian 15 1/2
3.Anders 10
4.Peder 5 1/2
5.Mari 3
Bto. 486-1-10, Nto. 373-2-6. Heri iberegnet jord: 1 hud m.b. i Lunde Engeslet ,takst 125 rdl.


Aske vestre i Nes: 13.2.1730 H.skpr.1720-32 s.365.
Ales Eriksdtr. †
g.m. Haagen Torstensen
Barn:
1.Tosten 21
2.Erik 19
Bto. 2354-0-22, Nto. 2245-0-6, Heri iberegnet jord; Aske, v. Skylder 3 skind m.b. takst 600 rdl.


Aske østre i Nes: 2.4.1740 H.skpr.1739-43 s.272.
Dorthe Jensdtr. †
g.m. Hans Andersen.
Barn:
1.Anders 19
Btt. 695-2-8, Nto.53-0-14 Heri iberegnet en part i gaarden for 560 rdl.


Askum i Stange: 14.1719 H.skpt.1713-21 s.421 b.
Kirsti Andersdtr. †
g.m. Erik Larsen.
Barn:
1.Ander 8
2.Magnild 4
Bto. 46-0-6, Nto. 40-2-4, dessuten jord; 1 fjerding tunge m.b. takst 120 rdl pantsat.


Asla vestre i Veldre Ringsaker: 9.3.1711 H.skpr.1706-13 s.320.
Anders Embretsen †
g.m.Anne Olsdtr.
Barn
1.Anne
2.Eli
Bto. 366-3-16, Nto. 278-1-4, Heri iberegnet jord; 3 huder 6 skind m.b. i Asla, takst 300 rdl.
Derav pantsat 133 rdl. Igjen 167 rdl.


Asla vestre i Ringsaker: 9.2.1720 H.skpr.1713-21 s.429.
Anne Olsdtr. †
g.1.Lars Amundsen Jemtland †
g.2.Lars Ingebretsen
Barn:
1.Amund
2.Mari 26
3.Berte g. Ole Christensen
4.Anne g. Mogens Olsen
5.Eli 18 aar.
Bto. 146-0-0, Nto. 99-1-16 Heri iberegnet an part i gaarden for 83 1/2 rdl.


Atlungstad i Stange:23.11.1663 H.skpr.1663-73 s.9.
Ole Alfsen †
g.m. Lifue Sifversdtr.
Barn:
1.Alf
2.Erik
3.Kari
4.Anne
Bto. 102-2-16, Nto. 76-2-16 dessuten jord; Suen 1 1/2 hud Sande i Løiten en part, dog pantsat og ikke fuldt bevist.


Atlungstad i Stange: 17.5.1672 H.skpr.1663-73 s.35.
Smed Ole Alfsen †
g.m. Marte Sifuersdtr.
Arn:
1.Anne
2.Guro
3.Kari
4.Eli
Bto. 273-3-6, Nto. 273-3-6.


Atlungstad i Stange: 8.6.1700 H.skpr. 1699-1705 s.153 b.
Engel Haftorsen †
g.m. Anne Olsdtr.
Barn:
1.Olle
2.Haftor
Bto. 141-3-19, Nto. 112-3-19.


Atlungstad i Stange: 30.4.1705 H.skpr.1699-1705 s.454 b.
Jacob Halvorsen †
g.m. Gjertrud Andersdtr.
Barn:
1.Halvor
2.Goro
Bto. 868-2-4, Nto. 868-2-4, Heri iberegnet jord i Atlungstad for 150 rdl i Bunsvold for 40 rdl.


Atlungstad i Stange: 11.8.1711 H.skpr.1706-13 s.345.
Mari Baardsdtr. †
g.m. Johannes Olsen
Barn:
1.Eli 10
2.Marte 5
3.Lisabet 2
Bto. 343-3-17, Nto. 245-0-1.


Atlungstad nordre i Stange:1.5.1726 H.skpr.1720-32 s.220
Johannes Olsen †
Barn:
1.Eli g. Mads Olsen Atlungstad
2.Marte 19
3.Lisbet 17
Bto. 32-0-12, Nto. 13-2-0.


Atlungstad nordre i Stange: 17.6.1741 H.skpr.1739-43 s.525 b.
Rasmus Alfsen †
g.m.Sidsel Arvesdtr.
Barn:
1.Alf 23 1/2
2.Arve 21 1/2
3.Peder 19 1/2
4.Eli 15
5.Kjersti 12
Bto. 1149-2-2, Nto. 937-0-20, Heri iberegnet jord; boet eier halvp. I gaarden Atlungstad ½ sku tunge m.b. 400 rdl i Sveen 1 ½ hud m.b. = 250 rdl.


Atlungstad nordre i Stange: 9.1.1742 H.skpr.1739-43 s.617.
Mads Alfsen †
g.m. Elie Johannesdtr.
Barn:
1.Johannes 22
2.Ole 21
3.Mogens 18 1/2
4.Anders 16
5.Alf 12
Bto. 627-0-4, Nto. 548-2-10. Heri iberegnet jord; ½ skipp. Rugmel i Atlungstad m.b. , takst 400 rdl.


Atlungstad søndre i Stange:1.3.1665 H.skpr.1663-73 s.13
Jacob Rolfsen †
g.m. Mari Olsdtr.
Barn:
1.Oluf
2.Halfvor
3.Alf
4.Joen
5.Randi
6.Lisabeth
7.Mari
Bto. 60 tdr.korn, Nto. 26 tdr. Korn (ingen penge) dessuten jord; 1 fjerding i Atlungstad.


Atlungstad søndre i Stange: 30.4.1705 H.skpr.1699-1705 s.453.
Goro Olsdtr. †
g.m. Halfvor Jacobsen
Barn:
1.Jacob † (2 barn, Halfvor go Goro)
Bto. 1570-3-13, Nto. 1240-3-13.


Atlungstad søndre i Stange: 25.6/26.6.1710 H.skpr.1706-13 s.248.
Halvor Jakobsen †
Sønnebarn:
1.Halvor Jacobsen 15
2.Goro Jacobsdtr. 12
Bto. 594-3-6, Nto. 525-0-6, Heri iberegnet jord i Atlungstad taksert for 150 rdl. Merk. God opregning av klæder.


Atlungstad søndre i Stange: 10.5.1737 H.skpr.1735-39 s.403 b.
Goroe Jacobsdtr. †
g.m. Amund Olsen
Barn:
1.Jacob 12
2.Ole 19 uker
3.Magnild 15 1/2
4.Elie 9
5.Gjertrud 5 3/4
Bto. 172-1-18, Nto. Intet at dele.


Austad i Romedal:15.3.1669 H.skpr.1663-73 s.207.
Laurits Christensen Kiersti Thronsdtr.
Barn:
Christen
Guri.
Br.328-1-4, Nt. 328-1-4.


Austad i Romedal:2.2.1713 H.skpr.1706-13 s.397 b.
Lars Embretsen †
g.m. Lucie Christensdtr.
Barn:
1.Marie 15
2.Anne 9
3.Inger 6
4.Kjersti 3 1/2
5.Kari 1/2
Bto. 239-2-11, Nto. 175-1-11.


Austad i ?: 20.4.1725 H.skpr.1720-32
Vedkommende skifte efter Lars Engebretsen Austad av 27.2.1713.


Austad i Romedal: 11.9.1714 H.skpr.1713-21 s.86.
Christen Larsen †
g.m. Anna Frodesdtr.
Barn:
1.Lars
2.Troen
3.Joen 14
4.Lusie g.Peder Andersen
5.Kiersti 28
Bto. 140-1-10, Nto. 102-0-20.


Austad i Romedal:19.10.1732 H.skpr.1731-35 s.43 b.
Peder Andersen †
g.m.Lucie Christensdtr.
Barn:
1.Lars 18
2.Guri 15
3.Siri 12
Bto. 507-3-7, Nto. 366-0-4.


Austad i Romedal: 28.4.1735 H.skpr.1731-35 s.514
Lucie Christensdtr. †
g.1.Lars Engebretsen †
g.2.Peder Andersen †
Barn:
1.Mari g. Peder Larsen Gaalersrud
2.Anne g. Ole Eriksen Sande
3.Inger 28
4.Kirsti 25
5.Kari 23 1/2
6.Lars 21
7.Guri 19 1/2
8.Siri 14 1/2
Bto. 298-2-2, Nto. 86-2-21.


Austad i Romedal:9.5.1737 H.skpr.1735-39 s.307.
Gjertrud Larsdtr. †
g. m. Tron Kristensen
Barn:
1.Kristen 18
2.Lars 16
3.Anne 23
4.Malene 20
5.Mari 14
Bto. 346-2-14, Nto. 210-3-2.


Austad i Stange: 10.9.1714 H.skpr.1713-21 s.50 b.
Anne Holgersdtr. †
g.m. Simen Eriksen
Barn:
1.Erik
2.Inger
3.Kari
Bto. 76-3-4, Nto. 45-3-6.


Austad i Stange: 24.11.1716 H.skpr.1713-21 s.224 b.
Eriks Simensen †
g.m. Anne Andersdtr.
Barn:
1.Simen 12
2.Anders 10
3.Knud 4
4.Anne 7
5.Ingeborg 1 1/2
Bto. 87-1-7, Nto. 55-1-15 dessuten Jord; 1 skpd. Tunge m.b. staar i pant for 230 rdl.


Austad i Romedal: 19.12.1719 H.skpr.1713-21 s.422.
Vedkommende Kiersti og Inger Larsdøtres arv. Skiftebrev av 29.2.1713.


Baaberg i Ringsaker: 25.10.1664 H.skpr.1663-73 s.75 b.
Hans Ollufsen †
g.m. Kari Halfoursdtr.
Barn:
1.Olluf
2.HHoffuor
3.Erich
4.Pouel
5.Angier
6.Maglen
Bto. 117-3-8, Nto. 76-2-8, dessuten Jord i Baaberg 2½ hud m.b. i skjøl ½ u smør uten b.


Baaberg i Ringsaker:11.10.1704 H.skpr.1699-1705 s.440.
Ole Hansen †
g.1. Kari Pouelsdtr.
g.2. Kari Mikkelsdtr.
g.3.Elli Pedersdtr.
Barn:
1.Hans
2.Anders
3.Kari
Bto. 484-2-16, Nto. 0-0-16 Heri iberegnet jord; 2 huder 8 skind = 220 rdl i Baaberg.


Baaberg i Ringsaker:19.2.1723 H.skpr.1720-31 s.66.
Hans Olsen †
g.m.Marthe Troensdtr.
Barn:
1.Ole 17
2.Jørgen 10
3.Hans 6
4.Tron 3
5.Elli 8
Bto. 983-1-12, Nto. 878-0-12. Heri iberegnet Jord; 5 l tunge 3 ½ hud i Baaberg m.b. takst 500 rdl.


Baahm: 30.4.1724 H.skpr.1720-32 s. 109 b.
Kirsten Pedersdtr.
Se skiftet paa lille Ringsaker i Ringsaker.


Baardset øvre i Ringsaker: 11.4.1737 H.skpr.1735-39 s.231 b.
Niels Torgersen †
g.m. Marthe Nielsdtr.
Barn:
1.Torger, myndig
2.Lisbeth 24
3.Siri 22
4.Anne 20
5.Marthe 15
6.Gjertrud 12
Bto. 671-0-10, Nto. 149-3-0. Heri iberegnet Jord; 5 l tunge m.b. takst 508 rdl i øvre Baardset.


Baarlum: 6.12.1732 H.skpr.1731-35 s.90 b.
Anne Elisabeth. Se skiftet paa Raa i Stange.


Bacherud ,Helgøen i Nes: 27.11.1672 H.skpr. 1663-73 s.42.
Jens Thordsen †
g.1. ?,
g.2. Anne Oudensdtr.
Barn:
1.Erik
2.Ivar
3.Børge
4.Olle
5.Berte
6.Anne
7.Mari † (Børn, Mikkel, Siri Eriksen)
8.Kari
Ingen.
Bto. 76-3-4, Nto. 54-2-4.


Bakkerud i Nes: 7.2.1735 H.skpr.1731-35 s.543.
Marte Eriksdtr. †
g.m. Peder Pedersen
Barn:
1.Peder
2.Gorroe g. Erik Sund
3.Ingri 30
Bto. 527-2-20, Nto. 101-1-10. Heri iberegnet Jord; 8 l tunge rugmel m.b. takst 405 rdl. i Bakkerud.


Bakstakk i Romedal: 2.4.1718 H. skpr.1713-21 s.343 b.
Gulbrand Olsen †
g.m.Anne Andersdtr.
Barn:
1.Marte 20
2.Anders 18
3.Ole 6
4.Simen 3
5.Dorthe 16
6.Ingeborg 13
7.Magnild 10
8.Gulbrand 8
9.Gunild
Bto. 90-3-10, Nto. 34-1-18 dessuten Jord; ½ skpd. Bygmel m.b. i Bakstakk, takst 100 rdl.


Balke i Løiten: 11.12.1671 H.skpr.1663-73 s.249 b.
Haftor Lauritzen †
Anne Nielsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Niels
3.Haftor
4.Mette
5.Magnild
Bto. 150-3-4, Nto. 48-3-6.


Balke i Løiten: 26.10.1703 H.skpr.1699-1705 s.403 b.
Tommes Michelsen †
g.m. Anne Nielsdtr.
Tomme's stebarn:
1.Nils Haftorsen
2.Lars Haftorsen
3.Mætte g.Nils Pedersen
4.Magnild g.Ole Steffensen
Bto. 101-3-12, Nto. 76-3-12.


Balke i Løiten:20.10.1733 H.skpr.1731-35 s.245.
Kari Sørensdtr †
g.m. Nils Haftorsen
Arvinger:
Avdøde's søskende oppregnet men manden beholder det hele.
Bto.258-3-12, Nto. 11-3-22. Heri iberegnet Jord i plassen Jiverstad ½ skind m.b. takst 7½ rdl.


Balleshol i Nes: 3.11.1667 H.skpr.1663-73 s.175.
Ingeborg Halfuorsdtr. †
g.m. Erik Olsen
Barn:
1.Knud
2.Ragnild
3.Kari
4.Else
Bto. 59-1-6, Nto. 35-2-16. dessuten Jord i Balleshol 1½ hud ½ skind.


Balleshol vestre i Nes: 6.9.1742 H.skpr.1739-43 s.585.
Ole Knudsen †
g.m. Marthe Hansdtr.
Barn:
1.Hans † 2 døtre)
2.Erik † (8 barn)
3.Gulbrand myndig
4.Berthe g.m. Karl Kristensen Hovi.
Bto. 204-0-12, Nto. 195-2-0.


Balleshol østre i Nes: 15.12.1735 H.skpr.1731-35 s.463 b.
Frands Tommesen †
g.m. Kari Hovelsdtr.
Barn:
1.Hovel, myndig
2.Thomes, "
3.Ole, "
4.Ambjør g. E. Jørgensen Holstad
5.Kari g. Korp. Johannes Larsen Kiise.
6.Johanne 35
7.Siri g. Peder Haagensen Kiise
8.Magnild g. Tosten Haagensen Akershus.
Bto. 1607-0-2, Nto. 1532-2-10. Heri iberegnet Jord: 2 skp. M.b. i Balleshol takst 750 rdl.


Ballesholhaugen under Balleshol i Nes:3.6.1737 H.skpr.1735-39 s.360 b.
Hans Olsen †
g.m.Anbjør Jensdtr.
Barn:
1.Marthe 2
2.Mari 1/2
Bto. 78-0-14, Nto. 44-3-16.


Balstad i Nes: 15.5.1700 H.skpr.1699-1705 s.147 b.
Lars Thoresen †
g.m. Siri Sifuersdtr.
Barn:
1.Sifuer
2.Haagen
3.Tord
4.Hofuel (under utlodningen staar Haafuer)
5.Carl
6.Lars
Bto. 234-0-20, Nto. 184-0-8.


Bang Jens oberstløitnant 16.1 og 13.9.1693 H.skpr.1693-98 s.7
Se skiftet på Svenhaug i Ringsaker.


Benningstad i Løiten: 24.7.1693 H.skpr.1693-98 s.1.
Paul Jensen †
g.m.Mette Haftorsdtr.
Barn:
1.Kiersti
Bto. 53-0-20, Nto. 43-2-10. dessuten Jord i Benningstad 2 huder m.b. for 90 rdl.


Benningstad: 12.11.1740 H.skpr.1739-43 s.294 b.
Vedkommende skiftebrev efter
Ole Engebretsen, Benningstad av 29. mars 1735.


Benningstad lille i Løiten: 6.5.1737 H.skpr.1735-39 s.291 b.
Anders Eriksen †
g.m.Maria Eriksdtr.
Barn:
1.Erik 18 1/4
2.Jens 15 1/4
3.Niels 6 1/4
4.Ole 3
Bto. 312-1-20, Nto. 263-1-8. heri iberegnet Jord; Pantegods I Benningstad lille, 1 hud m.b.
over 1 skind, takst 174 rdl.


Benningstad store i Løiten: 21.2.1714 H.skpr.1713-21 s.18 b.
Peder Jensen †
g.m. Ingeborg Pedersdtr.
Barn:
1.Anne 23
2.Aaste 18
3.Johanne 15
4.Kirsten 10
5.Marte 7
Bto. 71-2-0, Nto. 53-1-16 dessuten Jord: 1 hud m.b. i Benningstad.


Benningstad store i Løiten: 16.11.1717 H.skpr.1713-21 s.326.
Ingeborg Pedersdtr. †
g.m. Peder Jensen (†)
Barn:
1.Anne g. Jens Olsen
2.Aase 21
3.Johanne 18
4.Kirsti 13
5.Marte 1o
Bto. 49-0-0, Nto. 29-2-0.


Benningstad store i Løiten: 12.2.1734 H.skpr.1731-35 s.494.
Ole Engebretsen †
g.m. Kjersti Pouelsdtr.
Barn:
1.Poul 20
2.Engelbert 10
3.Christen 7
4.Marte 14
5.Mette 1
Bto. 529-1-8, Nto. 494-0-0. heri iberegnet Jord: 2 huder m.b. I Benningstad = 250 rdl.


Berg i Løiten: 5.3.1669 H.skpr.1663-73 s.244 b.
Kari Arnesdtr. † for 9 aar siden.
G.m. Ole Gulbrandsen
Barn:
1.Gunder
2.Laurits
3.Arne
4.Rønne
5.Kari
Bto. 49-3-9, Gjeld 41-2-20.


Berg i Løiten: 9.5.1671 H.skpr.1663-73 s.249.
Ole Gundersen Berg †
g.1. ?,
g.2. Kiersti Baardsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Arne
3.Rønne
4.Kari
5.Kari
Bto. 57-3-18, Nto. 18-2-18.


Berg i Løiten: 28.10.1673 H.skpr.1663-73 s.254 b.
Kiersti Baardsdtr. †
g.1.Ole (Gundersen?)
g.2.Lars Olsen
Barn: Kari Olsdtr.
Bto. 83-1-13, Nto. 7-1-1.


Berg i Løiten: 16.7.1714 H.skpr.1713-21 s.49 b.
Lars Christensen †
g.m. Daarte Halstensdtr.
Barn:
1.Lars
2.Ingri
3.Kari
4.Kjersti
Bto. 105-0-10, Nto. 92-3-10.


Berg i Løiten: 20.11.1724 H.skpr.1720-32. s.252 b.
Siri Engebretsdt †
g.m.Engebret Larsen
Barn:
1.Lars 10
2.Marte 6 1/2
3.Goroe 2 1/2
Bto. 111-2-12, Nto. 76-4-18.


Berg i Løiten: 19.8.1737 H.skpr.1735-39 s.395 b.
Ole Kristoffersen †
g.m. Kjersti Larsdtr.
Barn:
1.Lars 2 1/2
2.Brygnild 3/4
Bto. 62-3-10, Gjælden 179-2-0.


Berg i Vang: 3.4.1742 H.skpr.1739-43 s.535 b.
Vedkommende skifte efter
Christoffer Pedersen Berg i Vang av 20.2.1737.


Berg i Nes: 22.4.1696 H.skpr.1693-98 s.167 b.
Haagen Madsen †
g.m. Anne Ammundsdtr.
Barn:
1.Marte
2.Dorte
Bto. 491-3-23, Nto. 358-2-14. heri iberegnet Jord; s huder for 240 rdl. i Gaarden Berg.


Berg i Nes: 1.6.1697 H.skpr.1693-98 s.209 b.
Jørgen Thrundsen †
g.m. Anne Amundsdtr.
Barn:
1.Jørgen
Bto. 433-1-4, Nto. 229-2-14. heri iberegnet Jord i Berg for 150 rdl.


Berg i Nes: 9.10.1715 H.skpr.1713-21 s.137 b.
Lars Larsen †
g.m.Anne Amundsdtr.
Barn:
1.Ellen 17
2.Inger 15
3.Mari 12
Bto. 786-3-4, nto. 705-0-12 heri iberegnet en part i gaarden.


Berg i Nes: 15.2.1737 H.skpr.1735-39 s.158 b.
Jens Madsen †
g.m. Berthe Andersdtr.
Barn:
1.Mads, myndig
2.Anders , myndig
3.Ole 24
4.Jens 19
5.Johannes 16
6.Anne 22
Bto. 729-3-4, Nto. 701-0-16 heri iberegnet Jord 1½ hud m.b. i Huuse, takst 500 rdl.


Berg i Ringsaker: 14.1.1695 H.skpr.1693-98 s.99 b.
Kiersti Haagebsdtr. †
g.m. Lars Michelsen † (sk.24.5.1687)
Barn:
1.Ole
2.Ingri † (2 barn)
3.Kiersti
Dette jordegods og klæder. Jord i Berg 2½ hud m.b.


Berg i Ringsaker: 26.1.1714 H.skpr.1713-21 s.11
Ole Larsen †
g.m. Inger Olsdtr.
Barn:
1.Kjersti 24
Bto. 250-1-20, Nto. 160-1-4 dessuten Jord: 3 huder, 3 skind og 3 fjerding rugmel m.b. i Berg.


Berg i Ringsaker: 27.7.1736 H.skpr.1735-39 s.76.
Knud Gudmundsen †
g.m. Eli Thorbjørnsdtr.
Barn:
1.Ole 22
2.Engebret 19
Bto. 74-2-2, Nto. 35-2-14.


Berg mellem i Ringsaker: 7.6.1671 H.skpr.1663-73 s.226.
Barn:
1.Lauritz
2.Ingeborg
3.Mallene
4.Anne
Bto. 136-3-22, Nto. 54-3-10.


Berg østre i Ringsaker: ?.3.1715 H.skpr.1713-21 s.110.
Lispet Olsdtr. †
g.m.Arne Elisassen
Barn:
1.Ole 20
2.Marte 22
3.Anne 18
Bto. 275-3-5, Nto. 221-0-5 heri iberegnet Jord i Sau 1 hud m.b. takst 8 rdl.


Berg østre i Ringsaker: 9.12.1727 H.skpr.1720-32 s.281 b.
Ole Arnesen †
g.m. Mari Olsdtr.
Barn:
1.Ole 2 1/2
2.Lisbet 9 uker
Bto. 312-0-6, Nto. 258-3-4.Berg øvre ,Brøttum i Ringsaker:27.9.1736 H.skpr.1735-39 s.126 b.
Kristen Kristensen †
g.m.Siri Pedersdtr.
Barn:
1.Kari 17
2.Berthe 15 1/2
3.Elie 11 1/2
4.Inger 10
5.Kjersti 8
6.Marthe 6 1/2
Bto. 475-0-4, Nto. 243-0-18 heri iberegnet Jord;10 l tunge m.b. i øvre Berg, takst 360 rdl.


Berg lille i Romedal: 21.12.1672 H.skpr.1663-73 s.211 b.
Peder Sifuersen †
g.m. Aase Eriksdtr.
Barn:
1.Sifuer
2.Anne
3.Kiersti
4.Ellen
Bto. 243-0-8, Nto. 243-0-8.


Berg lille i Romedal: 2.10.1716 H.skpr.1713-21 s.206.
Paul Pedersen †
g.m. Kirsten Larsdtr.
Barn:
1.Joen 14
Bto. 114-3-10, Nto. 46-3-4.


Berg i Stange:2.10.1694 H.skpr.1693-98 s.89.
Jens Halfvorsen †
g.m. Kari Simensdtr.
Arn:
1.Halfuor
2.Christopher
3.Simen
4.Erich
5.Anne
Bto. 182-1-2, Nto.96-0-6.


Berg i Stange: 9.12.1697 H.skpr.1693-98 s.243.
Elli Embretsdtr. †
g.m. Arfue Embretsen
Barn:
1.Embret
2.Jens
3.Peder
4.Birte
5.Elli
Bto. 125-0-22, Nto. 45-1-0.


Berg i Stange:14.4.1738 H.skpr.1735-39 s.603 b.
Goroe Thuresdtr. †
g.m. Alv Simensen
Barn:
1.Anders, myndig
2.Kari g.m. Simen Tjøstelsen Dæhlin
3.Anne g.m. Waldiur Olsen Dæhlin
4.Mari g.m. Peder Olsen
5.Sofie 30 aar
Bto. 488-1-10, Nto. 104-3-10 heri iberegnet jord; 3½ hud m.b. i Berg, takst 400 rdl.


Berg østre i Stange:16.10.1721 H.skpr.1713-21 s.422 b.
Johannes Olsen †
g.m.Alis Børresdtr.
Barn:
1.Olle 16
2.Peder 13
3.Anders 12
4.Niels 7
5.Marte 6
6.Barte 1
Bto. 542-0-16, Nto. 217-3-16 heri iberegnet Jord i Berg østre 1½ skp. Tunge m.b. i ødegaard Jonsetter 1 hud m.b. tils. For 350 rdl.


Berg østre i Stange:15.10.1729 H.skpr.1720-32 s.347.
Alis Børresdtr. † g.1. Johannes Olsen †
g.2. Waljur Olsen
Barn:
1.Ole 24
2.Peder 21
3.Anders 20
4.Niels 15
5.Marte 14
6.Berte 9
Samtlige barn med 1st. mand.
Bto. 520-0-10, Nto. 383-3-16 heri iberegnet Jord; Berg 1½ sk. Tunge, samt Ødegaard Jemsæter 1 hud derav en del pantsat!


Berg: 17.4.1741 H.skpr.1739-43 s.357 b.
Vedkommende skiftebrev efter
Alis Børresdtr Berg av 15 oktober 1729.


Berg i Vang:5.8.1667 H.skpr.1663-73. s.121.
Guro Halfuorsdtr. †
g.m. Bjørn Bjørnsen
Arvinger:
Brødre og søsterbarn arver da deres egne barn er døde.
Bto. 47-3-23, Nto. 42-0-11.


Berg i Furnes:24.10.1714 H.skpr.1713-21 s.77 b.
Kirsten Juelsdtr. †
g.m. Peder Jørgensen
Barn:
1.Christopher 17
2.Amund 13
3.Juel 10
4.Karen 20
5.Inger 16
Bto. 392-0-18, Nto. 244-5-10 heri iberegnet Jord i Berg 1 skpd tunge ½ hud takst 230 rdl.


Berg (Bærig) i Vang:5.5.1717 H.skpr.1713-21 s.277.
Helge Simensen †
g.m. Marthe Olsdtr.
Arn:
1.Ole
2.Kari 1/2
Bto. 30-3-22, Nto. 16-0-14.


Berg i Furnes: 17.5.1718 H.skpr.1713-21 s.355 b.
Peder Bjørulfsen †
g.m. Kjersti Juelsdtr.
Barn:
1.Christopher 22
2.Amund 18
Bto. 147-0-10, Nto.118-2-4.


Berg i Vang i Furnes: 20.2.1737 H.skpr.1735-39 s.191 b.
Kristoffer Pedersen †
g.m. Marte Nielsdtr.
Barn:
1.Peder 15
2.Niels 12
3.Jens 9
Bto. 451-3-10, Nto. 232-3-20 heri iberegnet Jord; 1 sku tunge ½ hud m.b. i Berg, Takst 260 rdl.
Se også 3.4.1742 s.535 b.


Berg i Vang i Furnes: 15.5.1737 H.skpr.1735-39 s.327.
Ole Pedersen †
g.m. Marte Olsdtr.
Arvinger:
1. Mor: Kjersti Jacobsdtr.
2. Søster:Mari Pedersdtr. 44
Halvsøskende:
3.Thore Olsen
4.Pernille Olsdtr. g.m.Engebret Olsen Dufsæt.
Bto. 55-0-12, Nto. 12-1-8.


Bergaust (Beraast) i Ringsaker: 30.4.1670 H.skpr.1663-73 s.222 b.
Paul Hansen †
Inger Olsdtr.
Barn:
1.Hans
2.Malene
Bto. 89-3-20, Nto. 88-3-20.


Bergaust i Ringsaker: 5.10.1672 H.skpr.1663-73 s.231.
Olluf Andersen †
g.m. Elli Jensdtr.
Barn:
1.Anne
2.Gunne
3.Goro
4.Ingri
5.Ingeborg
6.Ingier
Bto. 114-3-20, Nto. 52-3-12.


Bergaust /Berost) Veldre i Ringsaker: 4.6.1673 H.skpr.1663-73 s.153.
Ingri Olsdtr. †
g.1.Paul ?
g.2.Dafind Olsen
Barn:
Hans Paulsen
Magnild
Guro Dafinsdtr.
Bto. 85-1-22, Nto. 70-2-14.


Bergaust i Ringsaker: 8.10.1694 H.skpr.1693-98 s.92.
Olle Joensen †
g.m. Rangdi Olsdtr.
Barn:
1.Joen
2.Anders
3.Eli
Bto. 125-3-23, Nto.62-0-5.


Bergaust i Ringsaker: 10.12.1733 H.skpr.1731-35 s.273 b.
Mari Olsdtr. †
g.m. Erik Amundsen
Barn:
1.Johannes 6
Bto. 441-3-4, Nto. 11-0-8 heri iberegnet Jord;10 lu 6 skind m.b. takst 350 rdl. i Bergaust.


Bergaust i Veldre i Ringsaker: 12.5.1741 H.skpr.1739-43 s.431 b.
Joen Pedersen †
g.m. Berthe Madsdtr.
Barn:
1.Peder 23
2.Mads 21
3.Ingeborg g.m. Mogens Nielsen Store Stav
Anm. Berte's første mand Peder Brynjulfsen
(se skiftet 18.5.1715)
Bto. 596-3-8, Nto. 388-0-0 heri iberegnet Jord. ½ skp. Tunge ½ hud m.b. takst 400 rdl. i Bergaust.


Bergaust vestre i Ringsaker:18.5.1714 H.skpr.1713-21 s.44.
Peder Brynildsen †
g.m. Berte Madsdtr.
Barn:
1.Mads 1/2
2.Ragnild 2 1/2
Bto. 416-3-20, Nto. 351-0-4, heri iberegnet Jord; ½ skpd. Tunge ½ hud i Bergaust takst 175-2-0,
i Bjørge 3½ skind =29-0-8.


Berger i ?(Nes?): 5.12.1733 H.skpr.1731-35 s.273.
Vedkommende skiftet efter
Peder Jensen Berger's hustru av 15.11.1728.


Berger i Nes: 13.4.1722 H.skpr.1720-32 s.56.
Marte Siversdtr. †
g.m. Joen Larsen
Barn:
1.Siver 8
2.Inger 12
3.Gunild 10
4.Anne 6
5.Kari 3
6.Dorthe 15 uger
Bto. 197-2-16, Nto. 105-2-16 heri iberegnet Jord; ½ sku tunge m.b. i Berger.


Berger i Nes: 17.3.1727 H.skpr.1720-32 s.267 b.
Vedkommende skiftet paa Berger
i Næs indført paa folio 56.


Berger i Nes: 4.12.1739 H.skpr.1739-43 s.164 b.
Joen Larsen †
g.1. Marte Siversdtr. † skift. 1722
g.2. Anne Eriksdtr. †
Barn:
1.Syver
2.Inger
3.Gunild
4.Anne
5.Kari
6.Dorthe
Alle med 1st. hustru.
Anmerkning: I skiftet efter Anne Eriksdtr. 4.12.1739, omtales flere andre oplysninger om slægten.


Berger i Nes: 4.12.1739 H.skpr.1739-43 s.164 b.
Anne Eriksdtr. †
g.m.Joen Larsen
Ingen barn, hendes søskende arver:
1.Ole Eriksen
2.Peder Eriksen
3.Berte Eriksdtr.
Anmerkning; Joen Larsen var gift først med Marthe Syversdtr. (se skiftet 13.4.1722)
Jord i Berger ½ sku tunge kjøpegods for 100 i Berger ½ sku tunge pant.50


Bergmann, Katarina 28.4.1738 s.647.
Se skiftet paa Torshov i Vang.


Bergseng i Ringsaker: 28.3.1664 H.skpr.1663-73 s.68 b.
Niels Pedersen †
g.m.Ragnild Pedersdtr.
Barn:
1.Peder †
2.Jørgen
3.Jens
4.Gyo (Gyda ?)
5.Ingeborg
Bto. 192-1-", Nto. 89-"-3 1/2 dessuten Jord i Bergseng 3 huder.


Bergseng i Brøttum i Ringsaker:28.4.1738 H.skpr.1739-43 s.118 b.
Niels Pedersen †
g.m. Aaste Halvorsdtr.
Barn:
1.Peder 18
2.Gunnild 12
3.Kjersti 10
Bto. 361-1-0, Nto. 83-0-14 heri iberegnet Jord: en part i gaarden for ca. 282 rdl.


Bergsjøen i Stange: 19.1.1720 H.skpr.1713-21 s.434.
Christopher Simensen †
g.m. Ingeborg Jensdtr.
Barn:
1.Simen 13
2.Jens 9
3.Ole 6
4.Nils 3
5.Alf 1
6.Kari 5
Bto. 95.1.18, Nto. 32.3.4 heri iberegnet Jord ; 2 skind m.b. takst 60 rdl.


Bernhoff: 18.5.1741 H.skpr.1739-43 s.381 b.
Vedkommende skiftet efter sogneprest
til Løiten Roal Bernhoff †
g.m. Martha Sverdrup †
Barn. Anne Catrine.


Berset i Løiten: 24.9.1717 H.skpr.1713-21 s.311
Siver Tostensen †
g.m. Jørand Andersdtr.
Barn:
1.Tosten
2.Anders 17
3.Ole 14
4.Peder 6
5.Kjeld 3
6.Gjertrud 23
7.Siri 11
8.Kari 8
Bto. 59-0-17, Nto. 12-0-11.


Bersvensrud i Vang: 5.4.1671 H.skpr.1663-73 s.137 b.
Siri Stephensdtr. †
g.m. Ole Findborsen
Avdøde's søster:
1.Rønne
Bto. 55.1.22, Nto. do do.


Bersvensrud i Vang: 29.4.1724 H.skpr.1720-32 s.121 b.
Marthe Siversdtr. †
g.m. Ole Olsen
Barn:
1.Ole 10
2.Halvor 5
3.Kristoffer 1/2
4.Anne 1/2
Bto. 52 rdl. Nto. 31 rdl.


Biskopaasen i Ringsaker: 4.10.1718 H.skpr.1713-21 s.378.
Ole Eriksen †
g.m.Gunild Michelsdtr.
Barn:
1.Erik 11
2.Madz 8
3.Marte 6
Bto. 55-0-10, Nto. 2-2-14.


Biskopaasen i Ringsaker: 15.4.1730 H.skpr.1720-32 s.384 b.
Enke Gunild Michelsdtr. †
g.m.Ole Eriksen †
Barn:
1.Erik 23
2.Mads 20
3.Marte 18
Bto. 100-1-8, Nto- 85-2-8 Jord; Biskopaasen 6 skind m.b. takst 90 rdl. derav pantsat 2 skind for 30 rdl. igjen boet tilbeste 4 skind m.b. for 60 rdl.


Biskopaasen i Ringsaker: 5.5.1734 H.skpr.1731-35 s.338.
Ole Michelsen †
g.m. Gubjør Larsdtr.
Arvinger:
1.Mads † (2 barn)
2.Gulbrand † (2 sønner)
3.Anne D (2 sønner)
Bto. 136-0-12, Nto. 103-1-10, Jord: ½ hud m.b. i Biskopaasen takst 90 rdl.


Bjerke, Niels Torbjørnsen. Kaptein 12.10.1733 H.skpr.1731-35 s.235 b.
Se skiftet paa Hjelmstad i Ringsaker.


Bjertungstad i Romedal: 20.4.1712 H.skpr.1706-13 s.389.
Peder Johansen †
g.m.Siri Larsdtr.
Barn:
1.Anders
2.Pernille
Bto. 45-0-0, Nto.31-1-11 heri iberegnet Jord: en part i gaarden.


Bjørge i Veldre i Ringsaker: 19.11.1696 H.skpr.1693-98 s.193.
Lauritz Olsen Bjørge †
g.m. Karen Christophersdtr.
Barn:
1.Erich
2.Sifver
3.Olle
4.Kristen
5.Birte
6.Mallene
7.Anne
Bto. 300-3-7, Nto. 233-3-16 heri iberegnet Jord; 2 huder 7 skind 129 rdl i gaarden Bjørge.


Bjørge i Ringsaker: 17.4.1714 H.skpr.1713-21 s.39 b.
Mads Larsen †
g.m. Ragne Larsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Jørgen 23
3.Berte
4.Maren
5.Margrete
6.Ragne
Bto. 776-3-3, Nto. 550-2-4 heri iberegnet Jord; 6 huder m.b. i Bjørge takst 600 rdl.


Bjørge i Ringsaker: 26.4.1717 H.skpr.1713-21 s.267.
Ragne Larsdtr. †
g.m. Madz Larsen †
Barn:
1.Lars
2.Jørgen
3.Berte g. Joen Pedersen Bergaust
4.Mari 30
5.Margrete g.m. Anders Olsen Hjelmstad
6.Ragne 23.
Bto. 4444-3-18, Nto. 268-3-18 heri iberegnet Jord; 3 hude 3½ skind m.b. takst 329-0-16.


Bjørge i Ringsaker: 1.3.1726 H.skpr.1720-32 s.204.
Kari Kristensdtr. †
g.m. Lars Olsen
Barn:
1.Erik, myndig
2.Siver, do.
3.Ole, do.
4.Kristen, do.
5.Berte 34
6.Malene g. Jens Turesen lille Vig.
Anm. Se forrige skifte paa Bjørge side 201 b.


Bjørge i Ringsaker:1.3.1726 H.skpr.1720-32 s.201 b.
Kari Kristensdtr. †
g.m. Lars Olsen
Barn:
1.Erik, myndig
2.Siver, do.
3.Ole, do.
4.Kristen, do.
5.Berthe 34
6.Malene g. Niels Toresen Vig.
Bto. 344-2-1, Nto. 289-1-0 heri iberegnet Jord; 2 huder 7 skind m.b. takst 300 rdl. i Bjørge.


Bjørge i Ringsaker: 3.2.1717 H.skpr.1713-21 s.243 b.
Malene Christensdtr. †
g.m. Lars Madsen
Barn:
1.Mads 10
2.Christen 7
3.Eli 5
Bto. 373-0-12, Nto. 262-2-4 heri iberegnet Jord; 6½ skind m.b. takst 54-0-16.


Bjørge i Vang (Furnes): 31.1.1673 H.skpr.1663-73 s.141 b.
Anne Pedersdtr. †
g.m.Christopher Pedersen
Barn:
1.Anders
2.Peder
3.Ole
4.Berte
5.Mari
Bto. 127-1-6, Nto. 72-"-18 dessuten Jord i Bjørge 3 huder.


Bjørge i Vang: 30.4.1731 H.skpr.1720-32 s.494.
Kari Olsdtr. †
g.m.Kristoffer Andersen
Barn:
1.Anders 20
2.Lars 15
3.Kristoffer 11
Bto. 905-1-22, Nto. 834-3-18 heri iberegnet Jord i Bjørge 4 huder m.b. = 500 rdl.


Bjørke i Løiten: 5.3.1669 H.skpr.1663-73 s.244.
Knud Svendsen †
g.m. Thore Jørgensdtr.
Barn:
1.Svend
2.Christen
3.Mogens
4.Mari
5.Kari
6.Anne
Bto. 68-0-0, Nto. 44-1-0.


Bjørke i Løiten: 15.6.1732 H.skpr.1720-33 s.545 b.
Vedkommende skiftebrev efter avdøde
Thore Bjerke 2. august 1717 der findes indført i forrige protokol, folio?


Bjørke vestre i Løiten: 11.11.1717 H.skpr.1713-21 s.292 b.
Thor Pedersen †
g.1. ? † sk.2.11.1702
g.2.Mari Jacobsdtr.
Barn:
1.Marte 13
2.Jacob 11
Ingen arv.


Bjørke vestre i Løiten:13.4.1719 H.skpr.1713-21 s.399.
Ole Olsen †
g.m.Kari Nilsdtr.
Barn:
1.Eli 4 1/2
Bto. 24-3-22, Nto. 15-1-6.


Bjørke østre i Løiten: 20.3.1738 H.skpr.1739-43 s.108 b.
Cornet Ove Andersen Schougaard †
1.Kjæreste Else Kristine Holm
2.Madame Margrethe Wieberg
Barn med kjæresten:
1.Niels 22 3/4
2.Ulrica Kristine 26
3.Anne Kristine 13
med hustruen:
Marthe Sophie 6 1/2
Bto. 396-2-1, Nto. 108-1-8 heri iberegnet Jord; 16 2/3 l tunge m.b. i Bjerke østre for 250 rdl.


Bjørke i Ringsaker: 23.5.1662 H.skpr.1663-73 s.57 b.
Niels Christensen †
g.1. ? †
g.2.Rannild Engebretsdtr.
Barn:
1.Ole
2.Kari
3.Anne
4.Kjersti
Bto. 111-"-1 ½ , Nto. 103-1-4.


Bjørke i Ringsaker: 13.5.1664 H.skpr.1663-73 s.71 b.
Christen Andersen †
g.m. Berrit Pedersdtr.
Barn:
1.Joen
2.Berrit
Bto. 271-1-2, Nto. det samme.


Bjørke i Ringsaker: 25-26.10.1663 H.skpr.1663-73 s.63 b.
Olluf Sifuersen †
g.m.Astri Engebretsdtr.
Barn:
1.Anders
2.Olle
3.Dafuid
4.Elle
5.Gundel
6.Goro
7.Guri
8.Marit
Bto. 113-0-3 1/2, nto. 97-0-2 1/2.


Bjørke i Ringsaker: 30.4.1670 s. H.skpr.1663-73 s.223.
Haagen Aarmsen †
g.m.Kari Andersdtr.
Barn:
1.Anders
2.Ollur
3.Mari
4.Kari
5.Inger
6.Eli
Bto. 30-2-12, Nto. 14-0-12.


Bjørke i Ringsaker: 32.11.1697 H.skpr. 1693-98 s.238 b.
Marte Joensdtr. †
g.m. Ole Olsen
Barn:
1.Ole
2.Joen
3.Christen
4.Birte
Bto. 282-1-0, Nto. 271-2-0 heri iberegnet Jord; 3 huder m.b.= 180 rdl. i gaarden Bjørke.


Bjørke i Veldre i Ringsaker:22.8.1699 H.skpr.1699-1703 s.42 b.
Torbiørn Gundersen †
g.m. Guri Olsdtr.
Barn:
1.Jens
2.Olle
3.Nils
4.Christen
5.Ragnild
Bto. 371-0-8, Nto. 356-1-20 heri iberegnet Jord; Bjørke 2 huder 4 skind 3 ½ sætting for 146-2-9, Sandbo ½ hud 25 rdl.


Bjørke i Ringsaker: 27.4.1737 H.skpr.1735-39 s.268 b.
Jens Torbjørnsen †
g.m.Maria Larsdtr.
Barn:
1.Anne 14 1/2
2.Guri 8 1/4
Bto. 2073-1-9, Nto. 1973-0-0 heri iberegnet Jord: 4 huder 1 skilling m.b. i Bjerke, takst 960 rdl.


Bjørke i Vang ; 31-10-1667 H.skpr.1663-73 s.121 b.
Ole Engebretsen †
g.m. Kari Bjørnsdtr.
Barn:
1.Christopher
2.Lauritz
3.Pouel
4.Bjørn
5.Gjertrud
6.Birgitte
7.Lene
8.Anne
9.Marit
10.Malene
Bto.111-2-4, Nto. 85-2-22.


Bjørke i Vang: 11.3.1738 H.skpr.1735-39 s.579 b.
Marte Sakariasdtr. †
g.m. Joen Eriksen
Barn:
1.Erik 9
2.Lars 8
3.Olle 6
4.Jens 4 1/2
Bto.124-3-14, Nto.107-2-14.


Bjørke i Vang:20.12.1699 H.skpr.1699-1705 s.106 b.
Lars Haagensen †
g.m.Ingri Thoresdtr.
Barn:
1.Ole
2.Mari
3.Kari
4.Anne
5.Gjertrud
Bto. 103-0-8, Nto. 17-1-3.


Bjørke i Vang: 16-16.1.1708 H.skpr.1706-13 s.107.
? Johansen Bjerke
g.m. Else Olofsdtr.
Søskende:
1.Knud Johansen † (2 sønner)
2.Guri Johansdtr.
3.Valborg Johansdtr.
Bto. 1023-2-15, Nto. 807-1-19.


Bjørke i Vang:29.8.1730 H.skpr.1720-32 s.406.
Lisbet Frandsdtr †
g.m. Halvor Olsen
Barn:
1.Ingeborg 8
2.Siri 7
3.Olif 2
Bto. 139-2-17, Nto. 55-0-18 heri iberegnet Jord; en part i gaarden.


Bjørnerud i Furnes:20.9.1694 H.skpr.1693-98 s.89.
Berte Jensdtr. †
g.m. Tore Tollefsen
Barn:
1.Berthe
2.Karen
Bto. 90-2-19, Nto. 74-1-13.


Bjørnerud i Vang i Furnes:13.1.1716 H.skpr.1713-21 s.160 b.
Thore Tollefsen †
g.1.Berte Joensdtr. †
g.2.Berte Arnesdtr.
Barn:
1.Berte
2.Kari 16
3.Anne 12
4.Marthe 8
Bto. 82-0-6, Nto.11-1-16.


Bjørnstad i Løiten: 18.4.1742 H.skpr.1739-43 s.541.
Joen Haagensen †
g.m. Marthe Halvorsdtr.
Barn:
1.Haagen 2
2.Marthe 4 1/2
Bto. 37-1-22. Nto. Intet igjen til deling (Gjæld 37-1-22) Heri iberegnet Jord: 1 skind m.b.= 20 rdl i Bjørnstad.


Bjørnstad i Nes:19.11.1663 H.skpr.1663-73 s.163 b.
Kari Andersdtr. †
Froer Eriksen
Barn:
1.Erik Froersen
Bto. 59-"-16, Nto. 9-"-16.


Bjørnstad i Nes: 5.5.1670 H.skpr.1663-73 s.185.
Angier Rasmusdtr. †
g.m. Ole Halfuorsen Bjørnstad
Barn:
1.Knut Halfuorsen
Overleverer sit bo.
Bto. 27-1-9, Nto. 6-"-21.


Bjørnstad i Nes:2.4.1717 H.skpr.1713-21 s.315.
Thor Andersen †
g.m. Marte Gulbrandsdtr.
Arvinger:
Søsteren:
1.Kari
halvbroderen
2.Anders Olsen
Bto. 100-3-12, Nto.0-0-0.


Bjørnstad i Stange:13.6.1737 H.skpr.1732-39 s.357
Vedkommende skifte efter major Stockmann av 1726.


Bjørnstad i Stange: 14.5.1719 H.skpr.1713-21 s.407.
Mari Larsdtr. †
g.m.Erik Bernsen
Barn:
1.Else 5 1/2
Bto. 33-0-0, Nto. 17-0-16.


Bjørtomten i Vang:21.11.1664 H.skpr.1663-73 s.125.
Engebret Jensen
g.m.Anne Sifuersdtr.
Barn:
1.Hans
2.Jens
3.Mari
4.Gjertrud
Kunde ikke skifte før mandens gjæld var betalt.


Bjørtomten i Vang:25.10.1701 H.skpr.1699-1705 s.300 b.
Kari Olsdtr. †
g.m. Hans Embretsen
Barn:
1.Ole
2.Gonnor
Bto. 82-3-5, Nto. 71-2-5.


Bjørtomten i Vang:29.6.1706 H.skpr.1706-13 s.34 b.
Hans Embretsen †
g.1.Golloe Pedersdtr. †
g.2.Kari Olsdtr. †
g.3.Anne Andersdtr.
Barn:
1.Dorthe
2.Anne
3.Ole
4.Gonnor
Ingen barn
Bto. 23-2-12, Nto.16-0-16.


Bjørtomten i Vang: 17.11.1724 H.skpr.1720-32 s.151
Lars Steffensen †
g.m. Kjersti Larsdtr.
Arvinger:
Søskende:
1.Ole Steffensen, myndig
2.Anders Steffensen, do.
3.Eli Steffensdtr.
G.m.Ole Amundsen, Skramstad.
Bto. 106-1-23, Nto. 56-3-23 heri iberegnet Jord; en part I gaarden Haarstad for 16-2-23.


Blaarud i Stange:12.10.1735 H.skpr.1731-35 s.545 b.
Ole Michelsen †
g.m. Mari Michelsdtr.
Barn:
1.Michel
2.Anne 26
Bto. 424-2-16, Nto. 168-0-18 heri iberegnet Jord:1 hud m.b. i Blaarud, takst 330 rdl.


Blaarud i Stange:12.8.1739 H.skpr.1735-39 s.377 b.
Mikkel Olsen †
g.m. Kari Mogensdtr.
Arvinger:
Moren:
1.Mari Mikkelsdtr
Søster:
2.Anne Olsdtr. g.m. Ole Nilsen Stokset.
Bto. 463-2-18, Nto. 99-3-0 heri iberegnet Jord; 1 hud m.b. i Blaarud, takst 350 rdl.


Blichfell, Hans Christensen 15.9.1666 H.skpr.1663-73 s.18.
Se skiftet efter Elline Jensdtr.
paa Staur i Stange.


Blichfeldt, Hans Christensen 25.1.1714 H.skpr.1713-21 s.52.
Se skifte paa Grefsum i Nes (Grefsheim)


Blichfeldt, Hans, sorenskriver 1.5.1719 H.skpr.1713-21 s.405.
Se skifte paa Grefsum i Nes.


Blichfeldt, Kristense Hansdtr. 22.1.1726 H.skpr.1720-32 s.199.
Se skiftet paa Løken østre i Romedal.
Se ogsaa side 228 b.


Blichfeldt, Christen, kaptein 2.12.1732 H.skpr.1731-35 s.76.
Se skiftet paa Lundegaard lille i Stange.


Blikfeldt, Anne Hansdtr. 15.3.1728 H.skpr.1720-32 s.293 b.
Se skiftet på Kvam i Nes.


Blystad i Vang?: 31.10.1721 H. skpr.1720-32 s.38.
Peder Eriksen †
g.m. Magnild Kristoffersdtr.
Barn:
1.Erik 13
2.Kristoffer 10
3.Ole 7
4.Peder 5
5.Pernille 4
Bto. 79-1-14, Nto.29-0-22 dessuten Jord; 2 huder 2½ l tunge m.b. i Blystad, takst 190 rdl. pantsat.


Bochardt, Karen 14.4.1730 H.skpr.1720-32 s.390 b.
Se skiftet paa Sanderud i Stange.


Bogsti i Ringsaker: 17.4.1669 H.skpr.1663-73 s.39 b.
Ole Pouelsen †
g.m. Anne Lauritzdtr.
Barn:
1.Michel
2.Lauritz
3.Olle
4.Niels
5.Erich
6.Marit
7.Anne
8.Birgitte
9.Kari
Bto. 375-1-19, Nto. 351-1-6.


Bogsti i Ringsaker:22.1.1727 H.skpr.1720-32 s.253.
Lars Olsen †
g.m. Sidsel Olsdtr.
Barn:
1.Ole 34
2.Mogens 26
3.Mikkel 25
4.Anne g. Lars Nielsen Sau
5.Ingeborg † var g. m. Gulbrand Olsen (1 datter)
6.Ales 21
Bto. 1210-2-12, Nto. 1066-3-4 heri iberegnet Jord; i Bogsti 2 huder m.b. takst 300 rdl.


Bogsti i Ringsaker:9.5.1735 H.skpr.1731-35 s.529.
Sidsel Olsdtr. †
g.m. Lars Olsen †
Barn:
1.Ole, myndig
2.Magnus, do.
3.Michel, do.
4.Anne g. Lars Nielsen Sau
5.Ingeborg † (1 datter Marte)
6.Ales g.Peder Thoresen Togstad.
Bto. 712-1-20, Nto. 692-1-8 heri iberegnet Jord i Bogsti 1 hud m.b. = 200 rdl.


Bokkerustad i Ringsaker: 16.4.1717 H.skpr.1713-21 s.258.
Inghirl Gundersdtr. †
g.1. Hafvold ?
g.2. Lars ?
g.3. Peder Hansen
Barn:
1.Jens 35
2.Berte
Ingen.
Bto. 119-1-2, Nto. 77-0-6 heri iberegnet Jord: 1 hud m.b. =200 rdl., pantsat for 200 rdl.


Bokkerustad i Ringsaker: 4.9.1742 H.skpr.1739-43 s.591 b.
Jens Haavelsen †
g.m. Marthe Ougdensdtr.
Barn:
1.Peder, myndig
2.Hovel do.
3.Marit 25
4.Eli † var g.m. Ole Eriksen (1 barn Erik 1 1/2)
Bto. 281-2-14, Nto. 82-2-8 heri iberegnet Jord; ½ hud m.b. i Bokrustad, takst 180 rdl.


Bolstad lille i Ringsaker: 18.2.1669 H.skpr.1663-73 s.219 b.
Kirsten Ollufsdtr. †
g.m. Gulbrand Pedersen
Barn:
1.Ole
2.Karen
3.Marte
4.Ambiør
Bto. 344-2-20, Nto. 295-2-20.


Bolstad lille i Ringsaker:2.3.1722 H.skpr.1720-32 s.45 b.
Ole Jørgensen †
g.m. Marthe Gulbrandsdtr.
Barn:
1.Gulbrand 30
2.Jørgen 28
3.Ole 20.
Bto. 903-0-12, Nto. 898-2-10 heri iberegnet Jord; 3 huder m.b. i Bolstad lille, takst 700 rdl.


Bolstad lille i Ringsaker: 26.4.1724 H.skpr.1720-32 s.119 b.
Ingeborg Larsdtr. †
g.m. Gulbrand Olsen
Barn:
1.Marte ½ aar
Bto.434-1-4, Nto. 393-2-2 heri iberegnet Jord; 1 hud 7/8 skind m.b. takst 250 rdl i Bolstad lille.


Bolstad lille i Ringsaker:173.1735 H.skpr.1731-35 s.485.
Gulbrand Olsen (lever)
g.1.Ingeborg Larsdtr. †
g.2.Jøa Nilsdtr.
Barn:
1.Marte
2.Ingeborg 9 1/2
3.Kjersti 6
4.Berthe 3
5.Eli 9 uker
Bto. 1405-0-4, Nto. 1107-0-9 heri iberegnet Jord; 2 huder 5 9/6 skind m.b. i Bolstad, takst 575 rdl.


Bolstad lille i Ringsaker:1.3.1741 H.skpr.1738-43 s.320
Gulbrand Olsen †
g.1.Ingeborg Larsdtr. † 1724
g.2.Jøa Nilsdtr. † skifte 1735.
g.3.Agnethe Jensdtr.
Barn:
1.Marte 17 1/2
2.Ingeborg 15 1/2
3.Kjersti 12
4.Berthe 9
5.Elie 6 1/2
6.Ole 4
7.Jens 1
Bto. 1328-3-2, Nto. 934-1-12 heri iberegnet Jord; 1 hud 2 25/32 skind m.b. i Bolstad, takst 328-2-0 i Roglie 3 2/3 lis 5 ½ skind m.b. 66-2-16.


Bordal i Ringsaker:15.4.1719 H.skpr.1713-21 s.402 b.
Siri Olsdtr. †
g.1.Joen Eriksen †
g.2.Tore Larsen
Barn:
1.Sidzel g.m. Erik Siversen
2.Kari g m. Peder Johansen
3.Marit g.m. Karl Olsen
4.Joen 25
5.Lars 23
Bto.200-2-12, Nto.159-1-20 heri iberegnet Jord; Bordal 1 fjerding tunge.


Bordal i Ringsaker:1.5.1724 H.skpr.1720-32 s.136 b.
Eli Pedersdtr. †
g.m.Lars Thordsen
Barn:
1.Anders
Bto. 184-0-12, Nto. 12-2-0 heri iberegnet Jord; ½ fjerding tunge m.b. i Bordal, takst 5 rdl.


Bordal i Ringsaker:22.4.1739 H.skpr.1739-43 s.82.
Thord Larsen †
g.m.? † (skiftet 14.4.1719)
Barn:
1.Joen † (barn) g.m.Marte Michelsdtr.
2.Lars
Bto. 69-1-20, Nto.50-"-4 heri iberegnet Jord; 2 ½ lis tunge m.b. i Bordal for 50 rdl.


Bordal i Ringsaker: 19.6.1732 H.skpr.1720-32 s.544 b.
Vedkommende skiftebrev paa gaarden Boerdal i Ringsaker indført i denne protokol ,
folio 136 b.


Brandsdorf, Lucas 18.6.1742 H.skpr.1733-43 s.582.
Se skifte paa Ljøstad i Stange.


Brandstrup, Catrine Lucasdtr. H.skpr.1731-35 s.125.
Se skifte 29.2.1733.


Braset i Vang (plads):1.3.1730 H.skpr.1720-32 s.367 b.
Ole Olsen †
g.m.Kjersti Olsdtr.
Barn:
1.Eli 15
2.Kjersti 12
3.Oliv 10
4.Anne 6
Bto.42-2-6, Nto. 23-2-8 dessuten Jord; 2 skind m.b. i Braset pantsat for 100 rdl.


Bratt, Alles Lauritzdtr. 23.4.1670 H.skpr.1663-73 s.222.
Se skiftet paa By i Ringsaker.


Bratten i Veldre i Ringsaker: 30.1.1731 H.skpr.1720-32 s.519 b.
Nils Hansen †
g.m. Signe Olsdtr.
Barn:
1.Ole 7
2.Anne 10
Bto. 49-3-4, Nto. 13.2.18.


Bratvol i Romedal:17.4.1723 H.skpr.1720-32 s.83.
Ole Haagensen †
g.m. Margrethe Hansdtr.
Søskende:
1.Erik
2.Haagen
3.Niels
4.Mari g. Niels Larsen
Bto. 54-0-33, Nto. 17-3-3.


Bredsvold i Stange:2.5.1715 H.skpr.1713-21 s.119 b.
Ellen Halvorsdtr. †
g.m. Olle Olsen
Barn:
1.Halvor 5
2.Ole 1/2
Bto. 392-2-18, Nto. 217-3-6.


Bredsvold i Stange:16.2.1731 H.skpr.1720-32 s.409
Magnild Embretsdtr. †
g.m. Ole Guldbrandsen
Barn:
1.Guldbrand 3/4
Bto. 168-1-8, Nto.68-0-0.


Bredsvold i Stange:13.8.1737 H.skpr.1735-39 s.477.
Mads Kristensen †
g.m. Lisbet Richvaldsdtr.
Barn:
1.Kristen 6 ½
2.Mads 7 uker
3.Eli 2 3/4
Bto.320-3-2, Nto.154-1-22.


Bredsvold i Stange: 7.4.1740 H.skpr.1739-43 s.205 b.
Lisbeth Richvoldsdtr. †
g.1.Mads Kristensen †
g.2.Erich Henrichsen
Barn:
1.Kristian 9
2.Mads 2 3/4
3.Eli 5 1/2
4.Henrich 7 uger
Bto. 204-0-6, Nto.48-3-18.


Bretten i Romedal:ca.1737 H.skpr.1735-39 s.481 b.
Olaug Andersdtr †
g.m. Ole Jørgensen
Barn:
1.Jørgen 18 3/4
2.Magnild 16
3.Mari 13
4.Anne 10
Bto. 305-0-18, Nto. 46-0-0 heri iberegnet Jord 2 huder 3 skind m.b. i Bretten, takst 180 rdl.


Bretten i Romedal:8.10.1742 H.skpr.1739-43 s.648.
Ole Jørgensen †
g.m.Olaug Andersdtr. †
Barn:
1.Jørgen 24
2.Magnhild 21
3.Mari 18
4.Anne 15
*Bto.408-0-4, Nto. Intet at dele (Gjæld 408.0.4)* Heri ineregnet Jord; 2 huder m.b. og 1 sku tunge m.b. takst 280 rdl. i gaarden Bretten.


Brevad i Løiten:17.5.1741 H.skpr.1739-43 s.428 b.
Anders Olsen †
g.m. Kari Olsdtr.
Barn:
1.Ole 5
2.Engebret 3
3.Lars 10 uger
Bto. 19-3-18, Nto.16-2-10 dessuten Jord; 2 skind m.b. i Brevad.


Brinch, Margrete Larsdtr. 24.10.1741 H.skpr.1739-43 s.473
Se skiftet paa Stein i Ringsaker.


Brochenhus, Casper, generalmajor, 29.4.1720 H.skpr.1720-32  s.1.
Se skiftet paa Hovindshol i Nes.
(Se også side 224.)


Brochenhus, Johan Casper, oberstløitnant 27.1.1727 H.skpr.1720-32  s.287
Se skiftet paa Revling i Ringsaker.


Brochenhus: 27.7.1737 H.skpr.1735-39 s.403.
Vedkommend avdøde oberstløitnant Brochenhus's barn's arvemidler.


Brochenhus: 4.1.1736 H.skpr.1735-39 s.24
Vedkommende skiftebrev efter avdøde oberstløitnant Brochenhus og avdøde frue av 29. mai 1727.


Bruget i Ringsaker: 18.12.1714 H.skpr.1713-21 s.105
Siver Iversen †
g.1.Anne Pedersdtr. †
g.2.Mari Larsdtr.
Barn:
1.Ouden
2.Iver
3.Peder † (barn)
4.Daarthe g.Ole Gulbrandsen
5.Lisbet g.Anders Hendrichsen
6.Kjersti, enke
7.Anne 35
8.Marit 28
Bto.58-0-12, Nto.44-3-2.


Bruget mellem i Brøttum Ringsaker:25.4.1732 H.skpr.1720-32 s.529.
Ole Svendsen (blind)
g.m. Eli Olsdtr.
(meget gml) hun har forlangt skifte.
Barn:
1.Svend, myndig
2.Inger g. Even Hansen
3.Berte enke
4.Anne g. Even Baardsen
Bto. 727-2-8, Nto. 418-0-20 heri oberegnet Jord: Berg ½ skipu tunge m.b. 200 rdl. Mitbruket 6 skind m.b. takst 300 rdl.


Bruget nordre i Ringsaker: 7.1.1701 H.skpr.1699-1705 s.240.
Aase Ammundsdtr. †
g.m. Olle Pedersen
Barn:
1.Lars
2.Antnius
Bto. 34-1-17, Nto.26-2-17.


Brunstad (Brandstad) i Romedal: 30.3.1715 H.skpr.1713-21 s.115 b.
Embret Joensen †
g.m. Ingebor Halvorsdtr.
Barn:
1.Olle, gift
2.Johannes , do
3.Marte † (barn)
4.Siri g.m.Embret Larsen Berg
Bto. 331-0-18, Nto. 301-0-18 heri iberegnet Jord i Brunstad 2 huder, takst 200 rdl.


Brunstad i Romedal: 24.4.1722 H.skpr.1720-32 s.53.
Ingebor Halvorsdtr. †
g.1.Engebret Joensen †
g.2.Otter Eriksen
barn:
1.Ole, myndig
2.Johannes do.
3.Marte † (2 barn)
4.Siri
Bto. 279-1-18, Nto. 154-1-0 heri iberegnet Jord: 1 hud m.b. = 100 rdl. i Brunstad.


Brunstad i Romedal:16.8.1737 H.skpr.1735-39 s.473.
Rønnoug Karlsdtr. †
g.m. Niels Andersen
Barn:
1.Anders 8 1/4
2.Lars 4
3.Karl 2 ½
4.Anne 13 ½
5.Mari 12
6.Kari 10
Bto. 630-1-2, Nto. 413-3-18 heri iberegnet Jord: 2 huder m.b. i Brunstad, takst 505 rdl.


Bryn mellem i Romedal:6.10.1742 H.skpr.1739-43 s.609.
Lars Wærnersen †
g.m. Dorthe Asbjørnsdtr.
Barn:
1.Johanne 6
2.Helene 1 1/4
Bto. 344-0-0, Nto.252-0-0.


Bryni i Romedal: 22.3.1665 H.skpr.1663-73 s.199.
Olluf Asbjørnsen †
Kari Halfuorsdtr.
Barn:
Rangdi
Bto. 128-"-20 Nto. 102-2-13.


Bryni i Romedal: 29.3.1699 H.skpr.1699-1705 s.18 b.
Karen Joensdtr. †
g.m. Peder Christophersen
Barn:
1.Christopher
2.Mari
Bto. 351-3-4, Nto. 341-1-4 hero iberegnet Jord: i Bryni 1 ½ hud kjøbt for 50 rdl. Fiestad for 44 rdl.


Bryni lille i Romedal:17.11.1670 H.skpr.1663-72 s.209.
Peder Throndsen †
Aase Christophersdtr.
Barn:
1.Thron
2.Christopher
3.Ingeborg
Bto. 347-1-12, Nto.336.1.12.


Bryni lille i Romedal:22.11.1724 H.skpr.1720-32 s.158 b.
Throen Pedersen lille Bryni †
g.m. Kjersti Pedersdtr.
Barn:
1.Jens 15
2.Marte g. Jens Henriksen
3.Anne 19
4.Pernille 11
Bto. 125-0-11, Nto.33-0-13 dessuten Jord: 3 ½ hud m.b. takst 250 rdl. pantsat.


Bryni lille i Romedal: 8.5.1737 H.skpr.1735-39 s.305.
Jens Henriksen †
g.m. Marthe Troensdtr.
Barn:
1.Troen 12
2.Ingeborg 9
Bto. 360-1-12, Nto. 84-2-12 heri iberegnet Jord: 3 ½ hud m.b.= 250 rdl. i lille Bryni.


Bryni mellem i Romedal:29.3.1734 H.skpr.1731-35 s.325.
Paul Hansen †
g.m. Malene Pedersdtr.
Barn:
1.Lars 9
2.Hans 4
3.Peder 3
4.Mette 7
Bto. 87-0-14, Nto.77-3-6 heri iberegnet Jord: 9 skind uten b. i Bryni, mel. Takst 24 rdl.


Bryni mellem i Romedal:21.10.1741 H.skpr.1739-43 s.443 b.
Hans Paulsen †
g.m. Kjersti Taalesdtr.
Barn:
1.Paul † (3 barn)
2.Frode, myndig
3.Taale, do.
4.Ole, do.
5.Niels, do.
6.Kristen, do.
7.Kari 21
Bto. 103-0-6, Nto.9-0-4 heri iberegnet Jord:9 skind m.b. i mellem Bryni, takst 20 rdl.


Bryni søndre i Romedal:2.12.1696 H.skpr.1693-98 s.196 b.
Marte Arfuesdtr. †
g.m.Embret Dyresen
Barn:
1.Dyre
2.Ingeborg
Bto. 124-2-13, Nto. 59-3-11 dessuten Jord: 5 huder i Bryni for 200 rdl til under pant hos Ole Erichsen for 200 rdl.


Brænde i Stange:8.7.1732 H.skpr.1720-32 s.554 b.
Halvor Jensen †
g.m. Christence Friedrichsdtr.
Barn:
1.Jens 17
2.Friedrich 14
3.Johannes 9
4.Peder 7
5.Halvor 4 1/2
Bto. 479-1-22, Nto. 112-2-4 heri iberegnet Jord i Brænde 2 huder m.b. takst 380 rdl.


Brænde i Stange:16.12.1737 H.skpr.1735-39 s.536 b.
Kristense Friedrichsdtr. †
g.1.Halvor Jensen †
g.2.Engebret Henriksen
Barn:
1.Jens 22
2.Fredrik 19
3.Johannes 14
4.Peder 12
5.Halvor 10
Ingen barn i 2.det ægteskap
Bto.138-0-0, Nto.43-2-10 heri iberegnet Jord:18/19 skind m.b. I Brænde takst 15 rdl.


Hafftug, Ellin Budde 14.4.1693 H.skpr.1693-98 s.65 b.
Se skiftet paa Storhammer i Vang.


Bukalrud i Nes:10.2.1662 H.skpr.1663-73 s.159.
Thorer Andersdtr. †
g.m.Jens Thordsen
Barn:
1.Erich
2.Ifuer
3.Borge
4.Ole
5.Bergitte
6.Anne
7.Mari
8.Kari
Bto.27-0-0. Nto. 3130.


Bukalrud i Nes:15.3.1670 H.skpr.1663-73 s.184 b.
Ouden Varlsen †
g.1.?
g.2.Marte Pedersdtr.
Barn:
1.Carel
2.Erich
3.Thore
4.Aase
5.Kari
Ingen
Bto.71-2-11, Nto.54-3-3.


Bukalrud i Nes:14.5.1723 H.skpr.1720-32 s.73 b.
Mari Mikkelsdtr. †
g.m. Anders Olsen
Barn:
1.Ole 1 1/2
Bto. 88-1-9, Nto. 59-0-1 heri iberegnet Jord: Pant i Nederlien for 15-1-9.


Busterud i Vang:23.4.1729 H.skpr.1720-32 s.377 b.
Olif Johannesdtr. † g.m.Erik Evensen
Barn:
1.Ole 8
2.Johannes 6
3.Even 4
Gjælden overstiger formuen.


Busvold i Romedal:22.3.1669 H.skpr.1663-73 s.207 b.
Halfuor Borgersen †
g.m. Sidsel Andersdtr.
Barn:
1.Anders
2.Børger
3.Ole
4.Guro
5.Gunnor
Bto. 169-3-6 1/2, Nto ?


Busvold i Romedal: 17.12.1728 H.skpr.1720-32 s.318.
Halvor Andersen †
g.m.Magnild Andersdtr.
Barn:
1.Anders 30
2.Anders 26
3.Jacob 25
4.Ole 20
5.Eli g. Peder Kristiansen
6.Marte 14
7.Magnild 11
Bto. 1274-0-14, Nto. 899-3-0 heri iberegnet Jord i Busvold 7 ½ hud m.b. takst 800 rdl.


Buusvold: 13.4.1741 H.skpr.1739-43 s.357.
Vedkommende skiftebrev Halvor Andersen Buusvold av 17. desember 1728.


Busvold i Romedal:8.11.1702 H.skpr.1699-1705 s.361 b.
Ellen Erichsdtr. †
g.m. Anders Halfuorsen
Barn:
1.Halfuor, myndig
2.Jens, do.
3.Olle 17
4.Gjertrud g.Jacob Halfuorsen Atlungstad
5.Sidsel g.Michel Mogensen Arstad
6.Eli g. Peder Christophersen Dal
7.Mari 14
Bto. 1355-2-16, Nto. 710-0-16 heri iberegnet Jord: 6 huder m.b. 400 rdl. i Busvold.


Buttekværn i Furnes:14.9.1693 H.skpr.1693-98 s.14.
Mari Gregersdtr. †
g.1.Lars Krochisen
g.2.Michel Erichsen
Barn:
1.Krocki (krake)
2.Anne
3.Berthe
4.Lars
5.Elli
6.Mari
Bto. 52-1-6, Nto. 20-0-23.


Buttekvern i Furnes:11.3.1698 H.skpr.1693-98 s.252 b.
Gjøa Jensdtr. †
g.m. Michel Erichsen
Barn:
1.Jens
Bto.73-0-8, Nto.15-2-13 1/2.


Buttekvern i Furnes:26.3.1704 H.skpr.1699-1705 s.412 b.
Anne Aagesdtr. †
g.m. Michel Erichsen
Barn:
1.Erich
2.Aage
Bto. 90-3-2, Nto. 52-1-9.


By i Løiten:24.4.1665 H.skpr.1663-73 s.238.
Ouden Trondsen †
g.1. ?
g.2.Anne Sigsta
Barn:
1.Trond
2.Kari
Delt seg imellem. Jord i By 2 ½ hud i Fjelgaard ½ hud.


By i Løiten:17.4.1719 H.skpr.1713-21 s.398.
Sidsel Iversdtr. †
g.m. Ouden Trondsen
Barn:
1.Tron 27
2.Christen 21
3.Hans 14
4.Kari
5.Marte 23
6.Johanne 19
Bto. 391-0-12, Nto. 290-0-12 heri iberegnet Jord: By 2 huder 10 skind Fjugaard 2 huder 4 skind.


By i Løiten:29.4.1726 H.skpr.1720-32 s.218.
Ouden Trondsen †
g.m. Sidsel Iversdtr. †
Barn:
1.Trond 34
2.Kristen, myndig
3.Hans 21
4.Kari g.Sven Bjørnsen
5.Marte
6.Johanne
Bto. 39-0-18, Nto.23-3-18.


By i Løiten:28.8.1733 H.skpr.1731-35 s.213 b.
Vedkommende skiftebrev efter Ougden Tronsen Bye av 29.4.1726.


By i Nes: 17-18.11.1663 H.skpr.1663-73 s.162 b.
Kari Jensdtr. †
Mikkel Eriksen
Barn:
1.Dorthe
2.Kari
Bto. 196-1 1/2-8, Nto. 163-1 1/2-8.


By i Nes:3.8.1671 H.skpr.1663-73 s.188 b.
Thor Pedersen Bye †
g.m. Berte Olsdtr.
Barn:
1.Peder
2.Ole
3.Eli
Bto. 236-1-0, Nto. 170-1-0.


By i Nes:14.5.1700 H.skpr.1699-1705 s.143 b.
Peder Tordsen †
g.m. Mari Pedersdtr.
Barn:
1.Tord
2.Olle
3.Mari
4.Johanne
Bto. 214-3-6, Nto. 169-1-14.


By vestre i Nes:27.11.1723 H.skpr.1720-32 s.87.
Mari Pedersdtr. †
g.m. Peder ?
Barn:1.Thor
2.Ole 40
3.Mari 27
4.Johanne g.m.Peder Eriksen
Bto. 249-0-20, Nto. det samme.


By i Ringsaker:20.4.1667 H.skpr.1663-73 s.92 b.
Marit Madsdtr. †
Olluf Gundersen
Barn:
1.Mogens
2.Marit
3.Sidsel
4.Rini
Bto. 26-3-", nto. 2-2.


By i Ringsaker:23.4.1670 H.skpr.1663-73 s.222.
Ole Mogensen †
Alles Lauritzdtr. Bratt
Barn:
1.Mogens
2.Ole
3.Niels
4.Lauritz
5.Jørgen
7.Eli
8.Ingeborg
9.Sidsel
10.Alleds
Bto. 608-3-20, Nto.553-3-20 dessuten Jord: Hammestad i Stange 1 skudmalt Ingeberg lille i Vang 1 hud. Pantegods i 8 forskjellige brug.


By i Veldre i Ringsaker:21.8.1699 H.skpr.1699-1705 s.34 b.
Christen Christensen Bye
g.m.Elli Olsdtr.
Barn:
1.Christen
2.Malene
3.Alles
4.Ingeborg
Bto. 899-3-20, Nto. 650-0-8 heri iberegnet Jord: Lien 2 huder 100 rdl. Sandbo 3 skind 14 rdl.
Shiøl paa Toten 1 ½ u smør m.b. 30 rdl Ellefsæter kjøpt for 40 rdl.


By i Ringsaker:6.5.1722 H.skpr.1720-32 s.48 b.
Eli Olsdtr. †
g.1.Christen Christensen †
g.2.Jørgen Andersen
Barn:
1.Christen
2.Malene
3.Alis † (barn)
4.Ingeborg
Ingen barn i 2 det ægteskap.
Bto. 794-3-14, Nto. 461-3-18 heri iberegnet Jord i Ellefsæter 6 skind m.b. i lille Lien 9 skind m.b.
Skjøll paa Toten 1 ½ bis smør m.b takst tilst. 242 rdl.


By i Ringsaker:17.5.1742 H.skpr.1739-43 s.557.
Jørgen Andersen †
g.m. Mari Olsdtr.
Barn:
1.Ole 17
2.Kristen 14
3.Lars 8
4.Anders 2
5.Elie 11
Bto. 120-2-8, Nto. 275-1-12.


By nordre i Ringsaker:21.4.1718 H.skpr.1713-21 s.348 b.
Niels Joensen †
g.m. Anne Gundersdtr.
Barn:
1.Joen
2.Mari 25
3.Kjersti 21
Bto. 111-0-4, Nto. 103-2-6.


By nordre i Ringsaker:13.4.1737 H.skpr.1735-39 s.239 b.
Ole Baattelsen
g.m.Anne Arnestr.
Barn:
1.Arne, myndig
2.Ole, do.
3.Anne 27
Bto.395-1-14, Nto. 54-1-10 heri iberegnet Jord: 1½ li tunge 1½ hud m.b., takst 336 rdl. i nordre By.


By nordre i Ringsaker:19.5.1742 H.skpr.1739-43 s.600 b.
Arne Olsen †
g.m.Siri Hansdtr (frugtsommelig)
Barn:
1.Ole 5 1/4
2.Arne (født under skiftet)
Bto. 479-3-4, Nto.168-1-8 heri iberegnet Jord: 2 ½ l tunge 1 ½ hud I nordre By, m.b. = 336 rdl.


Bylan, Jacob, oberst 5.9.1712 H.skpr.1706-13 s.392 b.
Se skiftet paa Aggesgaard i Vang.


Bysæter i Nes:23.2.1671 H.skpr.1663-73 s.186 b.
Lasse Olsen †
g.m. Ingeborg Mogensdtr.
Barn:
1.Anders
2.Thore
3.Ole
4.Haagen
5.Ingri
6.Marte
Bto. 62-0-10, Nto. 54-3-10.


Børke i Ringsaker:21.3.1671 H.skpr.1663-73 s.225.
Berte Pedersdtr. †
g.1.Joen ? †
g.2.Christen ?
Barn:
1.Siffuer Joensen
2.Peder Joensen
3.Marit Joensdtr.
4.Siønne Joensdtr.
5.Jon Christensen
6.Berte Christensdtr.
Bto. 95-1-2, Nto. 73--12.


Børke i Ringsaker:16-17.4.1696 H.skpr.1693-98 s.164.
Ingeborg Olsdtr. †
g.m. Peder Joensen Børche.
Barn:
1.Ole, myndig
2.Joen, do.
3.Christen 16
Bto. 948-3-0, Nto. 894-3-12 heri iberegnet Jord: 3 huder i Børke 180 rdl.


Børke i Veldre i Ringsaker:16.11.1699 H.skpr.1699-1705 s.92 b.
Haldor Hansen †
g.m. Berte Ammundsdtr.
Barn:
1.Lars
2.Ammund
3.Peder
4.Kari
5.Guri
6.Mari
7.Magnild
8.Kiersti
Bto. 115-3-12, Nto. 15-1-15 heri eiberegnet Jord: 1 ½ hud i Børke = 75 rdl.


Børke i Veldre i Ringsaker:22.1.1704 H.skpr.1699-1705 s.417 b.
Søren Olsen †
g.1.Kjersti Hansdtr. †
g.2.Marthe Trugelsdtr.
Barn:
1.Anders
2.Kari
3.Truls
4.Marthe Catrine
5.Kjersti
Bto. 295-0-8, Nto.115-0-8.


Børke i Ringsaker:11.7.1718 H.skpr.1713-21 s.362 b.
Ole Pdersen †
g.m.Eli Christophersdtr.
Barn:
1.Peder 12
2.Christopher 7
3.Ingeborg 20
4.Goroe 17
5.Mari 14
6.Eli 10
7.Alidy 4
8.Berte 1
Bto. 878-2-4, Nto. 440-1-11 heri iberegnet Jord: Bratten 1 hud 3 skind takst 500 rdl.


Børke mellem i Ringsaker:12.9.1742 H.skpr.1739-43 s.673 b.
Mari Tommesdtr. †
g.m. Kristen Olsen †
Barn:
1.Ole, myndig
2.Tommes 18 1/3
3.Kristen 131/3
4.Joen 8 1/3
5.Marthe 23
Bto. 133-2-19, Nto. 66-0-0 heri iberegnet Jord: 1 hud 1 3/10 skind m.b., takst 95 rdl. i mellem Børke.


Børke mellem i Ringsaker:29.4.1737 H.skpr.1735-39 s.531 b.
Ole Olsen †
Arvinger:
Søskende:
1.Joen Olsen † (3 barn)
2.Kristen Olsen , myndig
3.Berthe Olsdtr. 10 aar
Bto. 99-0-14, Nto.95-2-2.


Børke mellem i Ringsaker:4.11.1738 H.skpr.1735-39 s.662.
Berte Olsdtr. †
Arvinger:
Søskende:
1.Joen Olsen† (3 barn)
2.Kristen Olsen Børke
Bto.73-0-13, Nto.54-1-0.


Børke mellem i Ringsaker:16.5.1742 H.skpr.1739-43 s.554 b.
Kristen Olsen †
g.m. Mari Thormodsdtr.
Barn:
1.Ole 25
2.Thommes 18
3.Kristen 13
4.Joen 8
5.Marthe 23
Bto. 432-2-0, Nto.262-1-20 heri iberegnet Jord: 3 ½ hud m.b. i mellem Børke, takst 300 rdl.


Børke nordre i Ringsaker:7.10.1723 H.skpr.1720-32 s.78 b.
Amund Halvorsen †
g.m. Marte Trulsdtr.
Søskende:
1.Lars † (1 sønn)
2.Peder bor paa Nøtterø
3.Guri
4.Magnild g. Balger Hansen
5.Kjersti 31 aar.
Anmerkning:
skifte efte enkens 1. mand Søren Olsen 22.10.1704.
Bto.275-2-10, Nto. 187-3-14 heri iberegnet Jord (Angelset ½ hud) i Tranberg 2 skind m.b.
i nordre Børke 1 ½ hud = 100 rdl. i pant igjen til boet 60 rdl.
Anmrkning: Balger Hansen dømt til Bremerholm.


Børke nordre i Ringsaker:20.5.1732 H.skpr.1720-32 s.540 b.
Ingeborg Kristensdtr. D g.m. Truls Sørensen
Barn:
1.Søren 3 1/2
2.Guri 4 1/2
Bto. 346-0-6, Nto.90-0-4 heri iberegnet Jord: en part i Børke for ca. 193 rdl (pantegods) i Tranberg 3/4 skind m.b. =ca. 38 rdl.


Børke nordre i Ringsaker:12.9.1742 H.skpr.1739-43 s.679 b.
Truls Sørensen †
g.1.Ingeborg Kristensdtr. †
g.2.Sidsel Ougdensdtr.
Barn:
1.Søren 13 3/4
2.Guri 14 3/4
Ingen barn.
*Bto. 571-0-22. Nto. Intet at dele. (Gjæld 571-0-22) * Heri iberegnet Diverse Pantegods som
1 ½ hud m.b. i Børke, takst 450 rdl.


Børke søndre i Ringsaker:22.10.1728 H.skpr.1720-32 s.305.
Eli Kristoffersdtr. †
g.m. Ole Pedersen †
Barn:
1.Peder 22 ½
2.Kristoffer 17 ½
3.Ingeborg g.Thore Olsen Gramrud
4.Goro 27 ½
5.Mari 24 ½
6.Ales 14 ½
7.Berthe 11 ½
Bto. 1012-2-18, Nto.400-1-14 heri iberegnet Jord: Børke skylder 3 huder m.b. 500 rdl. Lille Røhr ½ hud m.b. 50 rdl.


Børstad i Vang:9.2.1736 H.skpr.1735-39 s.18.
Aase Heljesdtr. †
korporal Ole Olsen
Barn:
1.Elie Olsdtr. 8 uker
Bto.972-3-16, Nto. 533-"-18 heri iberegnet pantegods i Børstad huder for 800 rdl.


Børstad i Vang:27.11.1737 H.skpr.1735-39 s.520
Ole Olsen †
g.1.Aase Heljesdtr. †
g.2.Klara Jørgensdtr.
Barn:
1.Eli 2
2.Olive
Bto. 804-1-10, Nto.374-1-8 heri iberegnet Jord 3 huder m.b. pantegods i Børstad, takst 578-2-0.


Børstad i Vang:16.4.1738 H.skpr.1735-39 s.609.
Olive Olsdtr. †
Arvinger:
Moren:
1.Klars Jørgensdtr.
Halvsøster:
2.Eli Olsdtr.2 ½
Bto. 93-2-8, Nto. 79-3-4 heri iberegnet Jord: 1 part pant i gaarden for 64 rdl.


Børstad i Vang:7.3.1740 H.skpr.1739-43 s.191 b.
Torkild Juelsen †
g.m. Clara Jørgensdtr.
Barn:
1.Ole 1 aar
Bto. 1259-3-16, Nto. 581-1-18 heri iberegnet Jord: 3 huder m.b. takst 800 rdl. i gaarden Børstad (pantepenge).


Bøverstad i Stange:27.9.1718 H.skpr.1713-21 s.380.
Anne Dyresdtr. †
g.m. Mogens Olsen
Barn:
1.Ole 18
2.Peder 14
3.Hans 5
4.Mari 23
5.Anne 19
6.Ole 12
Bto.243-1-18, Nto.190-2-4.


Bøverstad i Stange:2.4.1735 H.skpr.1731-35 s.499 b.
Vedkommende skiftet efter
Anne Dyresdtr. Av 27.9.1718.


 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003