• Sideoversikt/Sitemap

 

Hedemarkens gjengjerd 1514

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind II,  i 1948. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene:

Etter H. J. Huitfeldt-Kaas: Norske Regnskaber og Jordebøger I s. 6.

Stangesogen

Andres Grimerudh f. g. malt, mel, smør, flesk.
Aluff Dælin f. g.
Andres Offuergaard f. g.
Esbern i Fasted f. g.
Volgard i Alinn f. g.
Tord Hemestad f. g.
Engelbret i Berg f. g.
Haluard Godacker f. g.

Romedalsogenn

Redwlff Rønæ f. g.
Gudbrand Bronen f. g.
Lauris Odestad f. g.
Engelbret i Lwnde f. g.

Ringsager

Aluff i By f. g.
Hacken i Moo f. g.
Anders Krogerudh f. g.
Stiør Stenberg f. g.
Oll Tande f. g.
Gode paa Soch f. g.
Gudbrand i Leenæ f. g.
Swend paa Bircke sielfftredie 1 ½ pd. smør, 1 ½ pd. flesk; 2 ½ pd. mell.
Yffuer Frenge f. g.
Amund i By f. g.
Tore Toxstad f. g.

Furnesz

Germen i Hoffberg f. g.

Vangssogen

Oluff i Farmen f. g.
Arne i Øwsby f. g.
Olaff i Mælby f. g.
Berdor Godestad f. g.
Guttorm Bææ f. g.
Anders Bryn f. g.
Ienss Hellestad f. g.
Biørn Klette f. g.

Wllenshoff.

Berntt Helleby f. g.
Magenss Bollesot (!) f. g.
Torgrim i Hooll f. g.
Olaff Geessenn f. g.
Engelbret Tiissen f. g.
Ewynd Plogstad f. g.

Hedmarckenn

Trund Wewelen f. g.
Halsten i Kallerøt f. g.

Full gjerd (f. g.) synes å ha vært 72 pd. malt, 8 lispd. mel, 4 pd. smør og 4 pd. flesk på legder à 8 mann.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011