Regimentchefer, Compagniechefer og Premierløitnanter ved de Oplandske Kavaleriafdelinger. Indtil Begynnelsen af det 19de Aarhundre.

Det etterfølgende materialet er hentet fra "Dragontiden" av J.Gullowsen , skrevet til
Opplandske Kavellerikorps 150 års jubileum i 1900.
 

 

Regimentchefer .

Regimentet kaldtes fra 1716 1st. Søndenfjeldske Dragonregiment.

Johan Brockenhuus             1663-66       Oberst

Joachim Kørber                  1666-70       Oberst

Mathias Recke                   1670-76       Oberst

Jacob Bülow                      1676-82       Oberst

Johan Daniel Richelieu         1682-96       Oberst

Jens Malthesen Sehested    1696-1710    Oberst          1689

                                                        Brigader        1704

                                                        Generalm.      1710

Ulrik Christian Kruse            1710-19       Oberst          1710

                                                        Brigader        1716

                                                        Generalm.      1717

 

Nordenfjeldske Dragonregiment 1719-1750

Nordre Hedmarken Kompagnie. 25 kvarterer i Støren.

Peter Nicolay Motzfeldt       1719-30        Oberst          1713

                                                        Generalm.      1730

Jacob Matheson                1730-49        Oberst          1730

Christian Frantzen Harboe   1749-50        Oberst          1749

 

3die Søndenfjeldske Dragonregiment. 1750-1781

(Oplandske Dragonregiment fra 1783.  )

Jürgen Christopher Koppelow  50-59         Oberst          1747

                                                        Generalm.      1755

Johan Fredrik Sehested       1759-63        Oberst          1759

                                                        (Generalm.     1772

                                                        Generallt.      1781

                                                        i Danmark)

Frantz Christian Zepelin      1763-67        Oberst          1761

                              og   1769-88         Generalm.      1773

                                                        Generallt.      1782

(Regimentet ophævet                   1767-68)

Henrik Christian Harboe       1788-1811     Oberst          1788

                                                        Generalm.      1794

                                                        Generallt.      1810

                                                        General         1811

 

Del af Søndefjeldske Dragonregiment 1811-1818

Knud Andreas Meyer           1811-18        Oberst og chef for

                                                        Agg. Dr. Reg. 1808

                                                        Generalm.      1809

 

Hedemarske eller Oplandske Kompagni, opr.1663

Fra 1719, Søndre Hemarkske Kompagni

Oberstl.        Ove Brochenhuus               1663

Ritm.            Geldhorn                          1688-94

   -              Hans Andreas Stockmann    1694-1713

Kapt.            Hans Bugge Møllerop          1713-49        Major 1730

                                                                           Kar.Oberstl.   1733

                                                                           Oberstl.        1740

-                 Bastian Mohrsen                1741-51        Major            1750

Oberst          Jürgen Christopher Koppelow    51-59       Regimentchef

Oberst          Johan Fredrik Sehested       1759-63        Regimentchef

Oberst          Frantz Christian Zepelin      1763-66        Regimentchef

Kapt.            Johan Rohde                     1766-67

Oberstl.  Baltzer Christopher Hagemann    1769-78

Kapt.            Fredrik Christopher Harboe  1778-82

  -               Jacob Oppen                     1782-89

  -               Knud Andreas Meyer           1789-1808     Sek.Major     1789

                                                                           Oberstl.        1802

                                                                           Oberst          1808

Premierløitnanter

Prlt.             Jacob Olsen                      1664

  -               Jens Jensen Aamodt           1691

  -               Hans Leyel                       1711-21

  -               Andreas Høg                     1721-32

  -               Lorentz Fredrik Knoph         1732-50

  -               Gotfred Christian Rauch      1750-51

  -               Peter Siegvardt d’Ackeleye  1751-52

  -               Christopher Hommer           1752-61

  -               Michel Darre                     1761-66        Kapt.karakt.   1762

  -               Christian Stud                   1766-67        S.Hed.Esk.

  -               Jacob Oppen                     1769-74

  -               Hans Ulrik Beichmann          1774-89

  -               Christian Joachim Riis          1789-

 

Landeværn.

Søndre Hedemarkske Kompagni.

Kapt.            Henrik Kiembler                 1750-52

  -               Christopher Jørgen Schultz  1752-58

  -               Gotfre Christian Rauch        1785-66

Sek.lt.          Patroclus Wilhelm Gunnerus 1750-54

  -               Andreas Nicolay Unger        1754-56

  -               Jacob Oppen                     1756-61

  -               Peter Motzfeldt                 1761-61

  -               Christian Stud                   1761-66

 

 

Hedemarkske Kompagni, oppr.1717-18.

Fra 1719,  Østre Hedemarkske Kompagni.

Kapt.            Hans de Lilienskjold            1717-28

  -               Nicolay Hersleb                  1729-52        Pr. Major       1740

                                                                           Obertl.          1749

                                                                           Oberst          1751

  -               Henrik Kiembler                  1752-54

Sek.Major      Christ.Banner v. Hey          1754-60

Kapt.            Peter Siegv. d’Ackeleye      1760-66

 

Del af S.Hedem. Eskadron                   1766-67        Chef Kapt. Rohde

Kapt.  Iver Andreas Günther                   1769-69        Fløiadjutant.

 -      Engelbrecht Paulsen Tandberg      1770-73

 -      Eilert Jørgen v/Hadeln Ramm         1773-89

 -      Christian Fredrik Beichmann          1789            Sek. Major     1802

Ritm.1791.

 

Premierløitnanter.

Prlt.             Hans Heyer                       1719-22

  -               Hans Gøtsche                   1722-40

  -               Peter Jacob Lund               1740-42

  -               Statius Jacob Matheson      1742-43

  -               Henrik Kiembler                  1743-50

  -               Michael Kiønning                1750-61

  -               Andreas Nicolay Unger        1761-66

  -               Mathias Brünech                1769-88

  -               Jacob Krefting                   1788-1804     Ritm. Karakt.  1795.

 

Landeværn.

Nordre Hedemarkske Kompagni.

Kapt.            Christian Banner v.Hey        1750-54

  -               Peter Siegvardt d’Ackeleye  1754-60

  -               Siegvardt Jørgen Ziege       1760-66

Sek.lt.          Otto Enevold Riis               1750-52       

  -               Gotfried Christian Rauch      1752-58        Kapt.karakt.   1756

  -               Christian Stud                   1758-61

  -               Peter Motzfeldt                 1761-66

 

 

 

Nordre Hedemarkske Kompagni opprettet 1719.

 

Oberstl.        Ulrich Fredr. Fien               1719-23

  -               Jacob Matheson                1723-30        Chef for Ndfj.

                                                                           Rgt.             1730

Kapt.            Peter Motzfeldt                 1730-50

  -               Ulrich Fredrik Beichmann      1750-66        Sek.Major      1752

                                                                           Pr. Major       1758

                                                                           Obertsl.        1763

 

Del af Birid-Vardalske Eskadron           1766-67        Chef    Oberstlnt.

                                                                           Baltzer Hagemann

Sek.Kapt.      Carl Fr. Boyesen                1766-67

Kapt.            Johan Rohde                     1769-88        Sek.Major      1773

                                                                           Pr. Major       1786

Kapt.            Ellef Simensen Fougner       1788-89

Sek.Major      Christian Falck                  1789-1800

Ritm.            Peter Leuch Tandberg        1800-

 

Premierløitnanter:

Prlt.             Ole Blichfeldt                    1719-33

  -               Marius Adrian Ramshart       1733-50

  -               Jens Ruus                         1750-66        Kapt.karakt.   1758

  -               Eilert Jørgen v.Hadeln Ramm1766-67        N.H. Eskadron

  -               Ellef Simensen Fougner       1769-82

  -               Hans Jacob Braun              1782-88

  -               Henrik Fuglberg                 1788-

 

Mellem Hedemarkske Kompagni

Kapt.            Statius Jacob Matheson      1750-66       Sek.major      1758

                                                                           Pr. Major       1763

Del af Nordre Hedemarkske Eskadron        1766-67        Chef  Pr. Major Braun

Sek.Kapt.      Hans Ulrik Jonstruo             1766-67

Pr.Major        Hans Karl Braun                 1769-85        Obertsl.        1773

                                                                           Oberst          1779

                                                                           Chef for Smaal.

Dr. Rgt.        1786

Kapt.            Ellef Simensen Fougner       1786-88

Kapt.            Ulrich Fr. Meyer                 1789-1802     Sek.Major      1796

                                                                           Ritm             1791

Ritm.            Johan Henrik Ramm            1802-

 

Regimentskvartermestere og Auditører.

Hans Ludvig Munch            1750-51       

Milter Lund                       1751-60

Greesen                           1769-73

Hans Jørgen Birch              1773-88

Mats Bjerregaard               1788-1800

Christian Heyerdahl            1800-

 

 

Vestre Hedemarkske Kompagni

Oberst          Jürgen C.Koppelow             1750-41        Regimentchef

Major            Bastian Mohrsen                1751-58        Oberstl.        1757

Kapt.  Christopher Jørgen Schultz            1758-66

Del af N.Hedemarkske Eskadron               1766-67        Chef  Pr.Major Braun

Major  Henrik Christian Harbo                  1769-1811     Sek.Major      1769

                                                                           Pr.Major        1774

                                                                           Obertl.          1786

                                                                           Oberst          1788

                                                                           Regimentchef

 

 

Premierløitnanter:

Prlt.    Peter Siegvardt d’Ackeleye           1750-51

  -      Gotfred Christian Rauch                1751-52

  -      Otto Enevold Riis                         1752-65        Kapt.karakt.   1761

  -      Fredrik Christopher Harboe            1769.72

  -      Ole Mikkelsen Juel                       1773-84

  -      Hans Jacob Braun                        1788-89

  -      Lars Brøcher                               1789-93

  -      Peter L.Tandberg                        1793-1800

  -      Woldemar Preben Ramm                1800

 

Regimentfeltskjærer.

Paul Johannesen                                   1750-70

Christian Fredrik Holst                            1770-76

Hans Christian Müller                              1776-

 

25 Kvarterer paa Toten sorterede fra 1663 under Romerigske. Nordre.

Østre Romerigske Kompagni indtil 1750.

Ritm. Truncks 1663-

Totenske Kompagni oprettet 1717-18

Kapt.  Hans Jørgen Unger                      1717-21

  -      Fredrik Wilhelm Gedde                  1722-42        Major            1733

                                                                           Obertl.          1738

  -      Paul Tandberg                            1742-49

 

Søndre Totenske Kompagni

Sek.Major      Paul Tandberg                         -1750

Kapt.            Herman Henrik Heyer 1750-51

  -               Voldemar Fremming            1751-66        Sek.Major      1763

Del af Totenske Eskadron                       1766-67        Chef Oberts Zepelin

Sek.kapt.      Michael Darre                    1766-67

Kapt.            Hans Ulrich Jonstrup           1769-72

  -         Eilert Jørgen v’Hadeln Ramm       1772-72

  -               Michael Darre                    1772-88        Sek.Major      1786

                                                                           Pr. Major Smaal.

                                                                           Dr. Rgt.         1788

                                                                           Oberstl.        1788

  -               Casper Christopher Flindt    1789-90

Oberstl.        Michael Darre                    1790-94        Chef for Agg.

                                                                           Dr. Rgt.         1794

   -              Carl Motzfeldt                   1794-1802

 

Premierløitnanter:

Prlt.             Jacon Georg Kreinder 1717-23

  -               Levin Struer                      1723-35

  -               Fredrik Wilhelm Orning         1735-42

  -               Nicolay Mechlenborg           1742-46

  -               Frantz Wilhelm Sehested     1746-49

  -               Ole Myhre                        1749-50

  -               Herman Henrik Heyer          1750-50

  -               Christopher Hommer           1750-52

  -               Peter Siegv. D’Acheleye      1752-54

  -               Wilh.Daniel Behr                 1754-66        Kapt.karakt.   1757

  -               Jacob Oppen                     1766-67        Toten Eskadron

  -               Christian Falck                  1771-86

  -               Johan Henrik Ramm            1786-89

  -               Niels Stocfleth Darre          1789-           Ritmester karakt. 1799

                                                        Adj. hos Prinds Christian August 1807.

 

Nordre Totenske Kompagni

Kapt.            Christian Rauch                 1750-66        Major

Del af Totenske Eskadron                       1766-67        Chef Oberst Zepelin

Kapt.            Karl Fredrik Boyesen           1769-89        Tredje Major  1786

  -               Hans Ulrich Beichmann        1789-1808     Pr.Major        1802

Ritmester 91.                                                          Oberst          1808

 

Premierløitnanter:

Prlt.             Carl Fredrik Boyesen           1750-56

  -               Ellef  Simensen Fougner      1756-63

  -               Peter Jacob Brüggemann     1771-85

  -               Peter Leuch Tandberg        1786-93

  -               Johan Eberhardt Colbjørnsen 1793- Ritm. Karakt.  1803

 

 

Birid-Vardalske Kompagni

Pr.Major        FrantzChristian Zepelin       1750-63        Oberstl.        1752

                                                                           Oberst          1761

                                                                           Regimentchef

Kapt.            Carl Fredrik Boyesen           1763-66

Del af Birid-Vardalske Eskadron                1766-67        Chef Oberstl.

                                                                           B.Hagemann

Sek.Kapt.      Carl F. Boyesen                 1766-67

Oberst          Frantz Christian Zepelin      1769-88

Kapt.            Hans Jacob Braun              1789-93

Ritm.91

Ritm.            Lars Brøcher                     1793-

 

Premierløitnanter:

Prlt.    Engelbrecht Paulsen Tandberg       1750-66        Kapt.karakt.   1758

  -               Ellef Simensen Fougner       1766-67        Birid-Vard.Esk.

  -               Michael Darre                    1769-72        Sek.Kapt.      1766

  -               Jacob Oppen                     1774-82

  -               Ellef Simensen Fougner       1782-86

  -               Christian Falch                  1786-88

 

Den Ringerikske Eskadron 1766-1767.

Sek.Major

karakt.          Henrik Christian Harboe       1766-67

Prlt.             Jacob Christopher Meyer     1766-67

 

Anmærkning:

Foruden de anførte Premierløitnanter har ved Slutningen av Aarhundredet Følgende været fast ansatte ved de resp. Kompagnier, uden at man af de foreliggende Dokumenter med nogenlunde Bestemthed har kunnet afgjøre, ved hvilket Kompagni

Samt fra og til hvilken tid.

Johan Mangelens Orning               1788

Helle Andreas Barclay                   1791

Ole Glad                                    1791 (død 1792)

Jens Hedemann                           1798

Jens Christian Winther                  1801.

 

    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003