Status for registrering av kirkebøkene på Hedmarken - 10.02.2005
Årstall i de ulike kolonnene markerer avvik fra den periode kirkeboken omfatter.
     
Ikke registrert:     Ferdig korrekturlest:        
Igangsatt registrering:     Publisert som hefte        
Ferdig registrert:     Ikke eksisterende        
                           
Bok nummer Periode Sokn Døpte Konfir-merte Gifte Døde og begravede Inn- og utflytting
  Stange prestegjeld            
MINI 01 1714-1722                      
MINI 02 1724-1740       1738-1740   1724-1736          
MINI 04 1740-1754           1736-1754          
MINI 05 1754-1762                      
MINI 06 1762-1787                      
MINI 07 1788-1813                      
MINI 08 1814-1825                      
MINI 09 1826-1835                      
MINI 10 1835-1845                      
MINI 11 1846-1852                      
MINI 12 1852-1862                      
MINI 13 1862-1879 Stange                    
MINI 14 1862-1879 Tangen                    
MINI 15 1862-1879 Ottestad                    
MINI 16 1874-1879                      
MINI 17 1880-1893 Stange                    
MINI 18 1880-1896 Tangen                    
KLOK 07 1880-1893 Ottestad                    
MINI 20 1894-1905 Stange                    
KLOK 10 1894-1905 Ottestad                    
MINI 22 1905-1914 Ottestad                    
MINI 23 1897-1920 Tangen                    
MINI 24 1906-1922 Stange                    
MINI 26 1923-1937 Stange                    
  Romedal prestegjeld                  
FORL 1762-1802                      
KLOK 01 1785-1794                      
KLOK 02 1795-1800                      
MINI 01 1799-1813                      
MINI 02 1814-1828                      
MINI 03 1829-1846                      
MINI 04 1847-1861                      
MINI 05 1862-1874 Romedal                    
MINI 06 1866-1886 Vallset                    
MINI 07 1875-1879 Romedal                    
MINI 08 1887-1905 Vallset                    
MINI 09 1906-1929 Vallset                    
MINI 10 1880-1895 Romedal                    
MINI 11 1896-1912 Romedal                    
MINI 12 1913-1935 Romedal                    
  Vang prestegjeld                  
MINI 01 1683-1713                      
MINI 2A 1713-1733                      
MINI 2B 1789-1810 Furnes                    
MINI 03 1734-1809   1734-1784                  
MINI 04 1776-1806                      
MINI 05 1784-1809                      
MINI 06 1809-1814 Vang 1809-13/21-26                  
MINI 07 1813-1826   1813-1821                  
MINI 08 1815-1826 Furnes                    
MINI 09 1826-1841                      
MINI 10 1841-1855                      
MINI 11 1852-1877 Hamar                    
MINI 12 1855-1870   1855-1866                  
MINI 13 1855-1879 Furnes                    
MINI 14 1866-1870                      
MINI 15 1871-1885                      
MINI 16 1878-1889 Hamar                    
MINI 17 1890-1899 Hamar                    
MINI 18A 1880-1906 Furnes                    
MINI 18B 1880-1906 Furnes                    
MINI 19 1886-1900                      
KLOK 12 1896-1914 Vang                    
KLOK 15 1915-1933                      
  Hamar prestegjeld                  
KLOK 01 1899-1914                      
KLOK 02 1899-1929                      
KLOK 03 1913-1930                      
  Furnes prestegjeld                  
KLOK 01 1904-1933       1904-1925              
  Ringsaker prestegjeld                  
MINI 01 1734-1746                      
MINI 02 1747-1774                      
MINI 03 1775-1798                      
MINI 04 1799-1814                      
MINI 05 1814-1826   1814-1821                  
MINI 06 1821-1826                      
MINI 07 1826-1837                      
MINI 08 1837-1850                      
MINI 09 1850-1860                      
MINI 10 1861-1869                      
MINI 11 1870-1878                      
MINI 12 1879-1890 Ringsaker                    
MINI 13 1879-1890 Brøttum                    
MINI 14 1879-1890 Veldre                    
KLOK 13 1891-1904 Brøttum                    
MINI 16 1891-1904 Veldre                    
MINI 17 1891-1902 Ringsaker                    
KLOK 15 1903-1912 Ringsaker                    
KLOK 16 1905-1920 Brøttum                    
KLOK 17 1904-1920 Veldre                    
KLOK 18 1913-1922 Ringsaker                    
KLOK 19 1922-1933 Ringsaker                    
KLOK 1 1921-1941 Brøttum                    
KLOK 1 1921-1934 Veldre                    
  Nes prestegjeld                  
KLOK 01 1663-1784                      
KLOK 02 1785-1813                      
MINI 01 1802-1814                      
MINI 02 1813-1827                      
MINI 03 1827-1851                      
MINI 04 1852-1886   1852-1872   1852-1872           1852-1877
MINI 05 1872-1886                      
MINI 06 1873-1886                      
MINI 07 1877-1886                      
MINI 08 1883-1905                      
MINI 09 1887-1905                      
MINI 10 1887-1905                      
MINI 11 1887-1905                      
MINI 12 1906-1920 Helgøya                    
MINI 13 1906-1924 Stavsjø                    
MINI 14 1906-1929 Nes                    
  Løten prestegjeld                  
MINI 01 1694-1711                      
MINI 02 1731-1772       1736-1772              
MINI 03 1773-1800                      
MINI 04 1801-1814                      
MINI 05 1814-1832                      
MINI 06 1832-1849                      
MINI 07 1850-1859                      
MINI 08 1860-1877                      
MINI 09 1878-1891                      
KLOK 06 1892-1909                      
KLOK 07 1910-1919                      
KLOK 08 1920-1929