Register til Veldre bygdebok

ASide:
Allergodt øvre 124-1 484
Allergodt nedre 125-3 490
Akersveen 40-3315
Angelset 125-1486
Angelset 131-1524
Asla vestre 8-172
Asla østre 9-176
  
B 
Bakken 19-6187
Bakken (med Tømta og Vollen) 94-2443
Bakkehaugen 32-3 283
Bakkerud 10-4 89
Bergaust 34-1287
Bergaust lille 34-5 294
Bergaust østre 35-1 295
Berget 8-2081
Bjørge nordre 26-1 240
Bjørge midtre 26-7 og 27-5243
Bjørge søndre 27-1 247
Bjørgerud 27-2253
Bjørke 133-1 529
Bjørkely 137-3557
Blindingsvolden 22-1 217
Bogsti 141-1 575
Bokrudstad 26-6 243
Bratbakken 8-379
Bratten Lille- 92-1 436
Bratten store 94-1 439
Bratten nordre 94-6 448
Bratt-Engen 93-1 439
Brennbekken 118-1 476
Brennlien (Listfjeld) 116-1473
Brennlibakken 116-2 474
Brennlistykket 117-1 476
Breskerud 2-4 36
Brubakken 76-2392
Brumunddal Ullvarefabrikk 36-2 306
Brøndsløkken 127-8 498
Bye 12-1102
Byflaten 12-2 112
Børke nordre 30-1 265
Børke mellom 31-1 269
Børke Lille- 31-2 272
Børke Mellem- 31-3273
Børke søndre 32-1 278
Børke nedre 32-34 285
Båberg 134-1 533
Båhusbakken 32-2 283
  
D 
Dalaust 23-1218
Dalby 31-5 276
Dalby 95-1448
Dalby søndre 95-1 449
Dalby nordre 95-3 450
    Øverengen 95-2451
Dalbystykket I 96-1 451
Dalbystykket II 97-1 451
Dalbystykket III og Dalbysveen 98-1452
Dalseng 76-1 389
Dalseng Lille- 76-3 393
Dalseng-stykket 77-1 396
Damløkken 100-2 456
Danseråsen 105-1 461
Dæli 7-1 60
  
 
Ellingtjernbakken 103-1458
Enger 20-1 206
Engerbakken 20-3 208
Erdmannshof 113-1 470
Ermannshof vestre 113-2 471
Erdmannshof nordre 113-3 472
Erdmannshofstykket ø. 114-1 472
Erdmannshofstykket v. 115-1 472
Evenstad 13-12130
  
F 
Fagertun-Veldre prestegård 13-4121
Fagerlund skole 32-4 284
Falkendal 87-3 425
Falkenhaug 70-4368
Fangberget 147-1 607
Faråsen store 82-3 408
Faråsen store el. midtre 82-1/2412
Faråsen østre 82-1/2 413
Faråsen lille 87-1 422
Faråsen søndre 87-4 424
Faråsen nordre 92-2 439
Faråsstykket nr. 1 og 2 83-1 415
Faråsstykket nr. 3 84-1 415
Finstad 21-10 215
Fjeldberg 10-286
Flisaker 11-1 91
Flisakerrønningen 11-13 101
Fløyten seter 71-2 375
Fossum 33-1285
Fredheim 82-5415
Fremstad 6-459
Frisli øvre 144-1597
Frisli nedre 145-1 600
Frydenlund 15-14 155
Furu skole545
  
 
Gammelløkken 13-7/8128
Gimse 88-1 427
Gimse nordre 88-2 429
Gimse østre 88-6432
Gimse-Ødegården 88-4 431
Gjerdingen 28-3260
Glestad 19-1171
Glestad østre 172
Glestad vestre 175
GnuvIerud 127-3 497
Granerud 1-117
Granlibakken 108-1 463
Granli Engeslett 107-1 463
Granvold 21-12 216
Grini 15-1142
Gunnersveen 99-1452
    Bekkelund 454
  
H 
Hagasveen 1-1231
Hageberg 10-389
Hageberg 64-1356
Halset 6-3445
Hammeren 63-1356
Hansen Bergine 510
Hansås 88-8 433
Harebakken 141-2 582
Harpviken 7-267
Hasselbakken 136-5 549
Haug nedre 29-1260
Haugstuen 29-7263
Haug 49-1331
Haug lille 49-3 334
Haug-stykket 50-1 335
Haugen 14-3141
Haugli 72-1 376
Haugli lille 72-2 380
Haugli nedre m/ Elvengen 72-3/4/5381
Haugom 94-3 446
Haukåsen 110-1465
Haukåssveen 110-2 467
Haukåssvestykket 111-1 468
Helset 45-1 323
    Nordseter Engeslett med Flitop 45-2327
    Vandret 45-3 327
Helsetstykket 46-1 327
Helstad 27-7255
Hestsveen 71-4375
Hestløkken (Hestsveen) 27-6 254
Holen 31-4 275
Holmen 70-5/6/7 369
Holter 35-11298
Houm 130-1514
Houm vestre 130-1 518
Houm nedre 130-3 519
Houm øvre 130-4516
Houmshagen 130-6 524
Hovelstuen 7-771
Husum 129-2511
Høgsveen 23-2223
Høyby 51-1 335
Høyby østre 51-1 338
Høybystykket østre 52-1 341
Høybystykket vestre 53-1341
Håkensveen 15-9 152
  
J 
Jaren 140-1 571
Jarstuen 140-2575
Jembli 58-1 348
Jemtland østre 3-1 36
Jemtland Lille- 3-3 40
Jemtland vestre, nordre 4-142
Jønsrud 142-1 584
Jønsrud østre586
Jønsrud vestre587
Jønsrudhagen 142-2587
Jønsrudsveen eller Skolemesterstuen 142-3591
Jørnstuen 15-11 155
  
K 
Karlstad 116-3475
Kleiven 19-2 182
Knausen 40-1312
Kokkinne 6-1og 552
Kolden 19-9 192
Kommerstad 146-1 602
Koss 13-1 114
Kristensveen 19-14 202
Krogsti 123-1481
Kvernstuen 141-8 583
Kvitmyra 90-1434
Kvitmyr-stykket 91-1 436
Kåshagen øvre 13-6 128
Kåshagen (Midthagen) 13-9129
Kåshagen nedre 13-10130
  
L 
Lagmannssveen 15-4149
Lier 25-1 231
Lierbakken 25-3237
Lierhagen 25-7 239
Lierstuen søndre 25-2 237
Lierstuen nordre 25-4 238
Lillehagen 126-1 492
Lillehaug 29-2 264
Lillelien 129-1 506
Helsehjemmet Veslelien 510
Løken østre 136-1 545
Løken vestre 137-1 550
Lundberg 21-4215
Løkken 19-3                184
  
M 
Mariendal 76-4             395
Maurud øvre 109-1 463
Maurud nedre 109-2 464
Meierier på Veldre556
Minka 31-6 276
Moen 101-1 457
Molstad nordre 27-3 253
Molstad søndre 27-4 254
Molstad store 69-1 362
Molstad lille 70-1 365
Monssveen 19-12 199
Myhr 26-3 242
Myhre3-241
Myhrstajet 62-1 355
Myrengen 88-3430
Mælum 28-1255
Mælum 78-1397
Mælum Lille- 78-4 401
Mælumshagen 78-5 403
Mælums-stykket 79-1 404
N 
Narud 36-1 300
Narudstykket 37-1 307
Nordengen 58-2 350
Nordhagen Johan 87
Nordsveen 24-2 230
Nordsveen 71-3 375
Nordsveestykket 68-1 361
Nybakken 78-7403
Nybråten 8-33 81
Nygård 51-10340
Nystuen 89-1434
Nystuen 94-4446
Nysæter 41-2318
Nysæterstykket 42-1 319
Nysvea 8-34 82
  
O 
Olsrud 88-7 433
Opsal 21-1 209
Ottersrud 132-1 525
  
P 
Pellerviken 5-147
Petersheim 4-245
  
R 
Ramsberg 130-5523
Ringsrud Engeslett 106-1462
Rognbrenna 104-1 459
Rognebærhaugen 43-1 319
Rognebærhaugstykket 44-1323
Rognlien 120-1478
Rognlien lille 120-2 480
Rognstad nedre 23-3 224
Rognstad 23-5225
Roterud 17-1 162
Rud 139-1 566
Rudsland 139-5570
Rustad 127-1493
Rustadbakken 127-7 497
Rustadengen 127-4 497
Rustadsveen 127 -9499
Røhr 18-1 164
Røhrsbak 18-3169
Røhrshagen 18-2169
Rønningen 19-5185
  
S 
Samvirke 12-5113
Sandbakken 120-2480
Simenstad 138-1559
Sitjernsbakken 19-19 205
Skarløkken (Solstad) 16-1156
Skarløkken (Lille-Røhr) 16-9161
Skaugen øvre 19-10194
Skaugen nedre 19-11 198
Skjerpen øvre 14-1131
Skjerpen nedre 14-2138
Skolemesterstuen 142-5592
Slåtsveen 10-5 90
Smeby 51-5 340
Smedbakken 112-1 469
Snekkersveen 21-11216
Snippen øvre 15-2 146
Snippen nedre 15-3 147
Solbakken 8-4 80
Sole 12-6 113
Sollien 130-2 521
Sokneprester i Veldre 125
Stalsberg 137-4 og 5 558
Stampen 26-2241
Steinbakken 78-3 400
Steinhaugen (Jevne) 41-1316
Stensli 4-447
Stensveen 100-1 455
Stigen 7-369
Stokholm 34-2292
Storda1 85-1 416
Stordal vestre 85-1 417
Stordal østre 85-3 420
Storlien 128-1500
Strand østre 1-528
Strand nordre 1-1131
Strandbakken 6-257
Sveen 14-8141
Sveen 24-1 225
Sveeum 19-8189
Svendsen Reinert123
Svendsveen 15-10 154
Sveås 24-3 231
Sørlunden 143-1 593
Sørlundsengen 143-2 596
Sørum 54-1342
Sørum 54-2345
Sørum 54-4346
Sørum nordre 54-6 347
Sørumstykket nr. 1 55-1 348
Sørumstykket nr. 2 56-1 348
Sørumstykket nr. 3 57-1 348
  
T 
Tajet 21-9215
Tangen 94-5 447
Teigland 13-15 130
Tokstad 135-1538
Toresveen 19-7188
Torgerstuen 13-5 127
Torseter lille 73-1 382
Torseter store 74-1 385
Torseterstykket 75-1 388
Tranberg 66-1358
Tranberg-stykket nr. 1 67-1361
Tranbybakken 102-1 458
Transveen 65-1 357
Trettsveen 71-1 372
Tuv 59-1 351
Tuvstykket nr. 1 60-1354
Tuvstykket nr. 2 61-1 354
Tømten 11-12101
Tørudstad 80-1 404
Tørudstad-stykket m/ 
Tørudstad-Gjerdingen 81-1 407
  
V 
Veldre almenning612
Veldre Barnehjem588
Veldre kirke126
Veldre prestegård 13-4 121
Veldre stasjon82
Veslelien Helsehjemmet510
Vinju 10-183
Vinjusveen 90
Volla 35-7298
Vollum 35 299
Væringstad 19-13 201
  
Ø 
Østby 38-1307
Østbystykket 39-1 311
Øverengen 95-2451
Øversveen 141-4583
Øyjordet 129-4513
  
Å 
Ånnerud 2-132
Ånnerud (øvre) 47-1 328
Ånnerud-stykket 48-1331
Årskog 11-3 99
Åsen (med Guttsveen) 125-2489
Hedmark slektshistorielag © since 2003