Register til Vangsboka bind 1, 2 og 3

Utgivelsen av bygdebøkene for tidligere Vang kommune har startet med de høyeste gårdsnummer. Bind 1 omfatter gårdene i de nedre, østre delene av Vang, som grenser mot Stange, Romedal og Løten. Bind 2 omfatter gårdene i østre deler av Vang langs grensa mot Løten kommune. Bind 3 som ble utgitt på slutten av 2004 omfatter gårdsnummer 115 til 152. Planen er at det skal utgis til sammen 5 eller 6 bind. Det siste bindet vil da bl.a omfatte de gårdene som nå er en del av sentrumskjernen i Hamar by og de tett bebygde boligområdene på Storhamar. For de siste bindene mangler både finansiering og forfatter. Utgivelsen av disse er desverre derfor svært uviss.

Bind 1, Gnr. 178-194
Bind 2, Gnr. 153-177
Bind 3, Gnr. 115-152

NavnBindSide
124-163316
126-153347
136-403411
Akre 196-73141
Alderslyst29
Alderslyst,diverse225
Alderslysteie226
Alderslyststykket245
Alfhei av Frogne1137
Alfheim av Frogne1132
Alhaug av Alderslyst245
Amundstua3207
Arnset2160
Arnset (Nordre A.)2181
Arnset (Vestre A.)2177
Arnset (Østre A.)2164
Arnset, diverse2175
Arnsetbakken av V. Arnset2186
Arnsetbakken Engeslett2188
Arnseteie2175
Arnseteie (Vestre A.)2185
Arnseteie (Østre A.)2170
Arnsettillegget av N. Arnset2188
Aspli av Farmen1398
Bakken (Lovisenbergstua)1203
Bakken (Øver-B.) u. Ålstad2363
Bakken av Dørum2528
Bakken av Helstad2492
Bakken av Ilseng1453
Bakken av Stor-Vindhol2244
Bakken av Ålstad2360
Bakken u. Bjørke1587
Bakken u. Hanum (Østre H.)140
Bakken u. Hanum (Vestre H. )173
Bakken u. Opstad2283
Bakken u. Skattum1177
Bakken u. Stor-Ingvoldstad2394
Bakken u.V.Hårstad2116
Bakketun 126-93347
Bakketun av Ålstad2354
Bakkmyra øvre av Dørum2539
Bakkstua u. Bjørke1590
Bakli av Dørum2540
Bakstad av Dørum2538
Barlid av Hol (Østre H.)1334
Baugen u. Åsvistad256
Bekkebakken 140-23437
Bekkedal av Møystad1103
Bekkeengen 141-23441
Bekkeli 143-53458
Bekkeli 145-73475
Bekken g.nr.1403430
Bekkeng 132-33366
Bekkenær 123-133292
Bekkeslåtten 140-33438
Bekkestykket g.nr.1413440
Bekkestykket II 141-43442
Bekkesveen g.nr. 1353376
Bekkevold av Finnberg2302
Belsheim 136-243409
Bergbo av Stor-Ingvoldstad2402
Berghytta, feste3464
Bergli 138-53427
Bergseng 138-43427
Bergset g.nr.1383417
Bergset øvre 138-63427
Bergsetbakken 138-23423
Bergsetenga3425
Bergsethaugen 138-103428
Bergsetstykket 139-13429
Bergslia av Dørum2537
Bergtun av Høksnes2144
Birkelund u. Stor-Ingvoldstad2403
Birkely u. Hol (Østre H.)1333
Bjerkli av Dørum2540
Bjortomten g.nr.115315
Bjørgheim 13-223134
Bjørgård 115-16361
Bjørgård 115-5357
Bjørke1560
Bjørke-eie, diverse1587
Bjørke-eie/Bjørkstua1581
Bjørkehaugen 13-683136
Bjørkenær av Bjørke1600
Bjørketun 13-713137
Bjørkhaug av Dørum2568
Bjørkhaug av Møystad1104
Bjørkhaugen 136, feste 13396
Bjørkheim 123-153292
Bjørkheim av Møystad1103
Bjørkhol 136-153407
Bjørkholt av Dørum2540
Bjørkli (Pris) av Bjørke1595
Bjørklund 121-193261
Bjørklund 126-103347
Bjørklund 152-33513
Bjørklund av O1238
Bjørklund u. Hanum (Vestre H.)174
Bjørkstua/Bjørke-eie1581
Bjørktun 136-233409
Bjørktun av Møystad1104
Bjørkøy av Lovisenberg1205
Bjørkås 196-113142
Bjørkåsen av Helstad2499
Bjørkåsgruva av Helstad2499
Bjørnbakken av Alderslyst241
Bjørnbakken u. Grytting298
Bjørnebo 145-143476
Bjørnholdt av Helstad2499
Bjørset 115-8359
Bjørtomteie344
Bjørtomten øvre II 115-13361
Bjørtomtstua 115-15361
Bjørtomtstua u. Nedre Bjørtømten347
Blekehusa u. O1228
Blomberg av Dørum2536
Boli (Steffenstua) av O1234
Boligen/Raustua u. Bjørke1601
Borg av Opstad2296
Borglund av Helstad2499
Braset 121-23240
Brasetbeitet 121-263264
Brasetstua3238
Bratland av Møystad1107
Bratli 121-63249
Brattbakken u. O1231
Bratten 145-83475
Brenna g.nr.1233265
Brenna II 124-133316
Brennbakken 123-83290
Brennenga 123-23273
Brennenga II 123-113292
Brennhagen 123-43276
Brennhaug 123-93291
Brennsætra og Leyelsborg av Gile1550
Broberg av Opstad2292
Brodal 118-63169
Brovold 121-223262
Brubakken av Kvæka1284
Brukere Holabakken3367
Bryhn 125-63331
Bækkelund (Nystua) u. O1235
Bækkelund u. Opphus (Nordre O.)1351
Bærut u. Voll (Øver-V.)1496
Dalberg av Møystad1100
Dalfarmen1399
Dalfarmen, diverse1419
Dalfarmenstua1415
Dalfarmenstua (Nordre D.)1422
Dalfarmenstua (Søndre D.)1419
Damhagen 125-133333
Damvoll 125-203335
Diverse Bergset3423
Diverse Liberg3183
Diverse Løberg3209
Diverse Rabstad/Rappstad3234
Diverse Rødsætervollen3470
Diverse Skjellbekk3513
Diverse Skramstad3159
Diverse Ås3306
Diverse Åsbakkeie3343
Djupsand av Gilemoen1549
Domstadbakken u. Kurud1150
Drengstua u. Hanum (Østre H.)140
Duenger av Ø. Hårstad2130
Dukkestuen 13-403136
Dukkestuen II 13-1163138
Dørum2502
Dørum,diverse2524
Dørumseie2524
Dørumseie (Stor-D.)2541
Dørumseie (Velt-D.)2525
Dørumselva2564
Edeltun av Ilseng1454
Eide 125-113332
Eide II 125-163334
Einabu 125-123333
Ekbo II 129-23354
Ekre 136-173408
Ekre II 136-183408
Elva av Dørum2564
Elvebakken av O1237
Elveli av O1237
Elvenær 118-73170
Elverheim av O1237
Elverhøi 121-213262
Elvestad (Rabstad Landhandleri) 121-123256
Elvestad av Kurud1154
Elvestad II av Kurud1154
Elvsveen av Alderslyst244
Elvsveen av Hol (Østre H.)1323
Elvsveen u. Stor-Ingvoldstad2396
Endebo 117-73111
Endeli 13-1273138
Enebo av Møystad194
Enga (Smedstua) u. Møystad196
Enga (Østgård) u. Hanum (Vestre H.)166
Enga 121-203261
Enga 136-353410
Enga av Hanum (Vestre H.)168
Enga av Stor-Ingvoldstad2402
Enga u. Dørum2563
Enga u. Gile1526
Enga u. Gilemoen1544
Enga u. Gran2157
Engebakken3168
Engebakken (Østre E.) av Arnset2176
Engebakken av V. Hårstad2114
Engebakkstua av V. Hårstad2115
Engelstad av Dørum2539
Engelund/Løvlund u. Bjørke1598
Engen av V.Hårstad2116
Enger av Hol (Østre H.)1325
Engestykket av Ø. Hårstad2130
Engom 136-5/63396
Engstad 138-33426
Engstad av Helstad2499
Engvika 148-33493
Eriksbu 13-383135
Erlandsrud av Dørum2532
Et jordstykke av Libakken 136-73398
Evje av O1237
Fagerheim 8-253380
Fagertun av Gile1549
Farmen1359
Farmen skole (Fredhjem) av Farmen1391
Farmen, diverse1385
Farmeneie1380
Farmenhaugen av Farmen1393
Farts bane361
Fetbekkeie3352
Fetbekken g.nr.1283348
Fetbekkstykket (Ekbo) 129-13353
Finnberg2297
Finnbergeie2301
Fiskefoss u. Kvæka1281
Fjellberg av Møystad1106
Fjellbo av Frogne1138
Fjellheim 141-33442
Fjellnær av Møystad1107
Fjellseth av Frogne1136
Fjellstad av Dørum2540
Fjellvang av Møystad1106
Flaten av Ilseng1454
Flengsrud av Opstad2287
Flengsrudhagan av Opstad2291
Fossum av Stor-Ingvoldstad2397
Fossum u. Kvæka1280
Fredbo av Frogne1135
Fredheim 123-173292
Fredheim av Dørum2568
Fredhjem (Farmen skole) av Farmen1391
Fredly 121-183261
Fredly 124-73315
Fredly 136-103400
Fredriksberg (Burulberget)3514
Fremstad (Tordstua) av Dørum2552
Frogne1108
Frogne og Frogneie, diverse1128
Frogneie (Stua eller Hagen)1126
Frognerrud av Frogne1139
Frognhøy av Frogne1138
Frognstad av Frogne1137
Frognstua (Nerstua)1129
Frydenberg av Stor-Ingvoldstad2402
Frøn av Frogne1137
Furu av Ø.Arnset2175
Furubakken 138-153429
Furubakken av Frogne1137
Furubakken av Kurud1155
F'uruheim av Frogne1138
Furuholt 20 -3033517
Furuholt II 20-3493517
Furuli 123-123292
Furuli 124-123316
Furumo 125-173334
Furumo 20-3043517
Fururabben 138-143429
Fururabben II 138 -163429
Føråda (Skarpsno) u. Møystad195
Føråda (søndre del) u. Møystad194
Føråda/Møystadstua (Nordre M.)191
Gammelbygningen u. Hanum (Vestre H. )174
Gammelsveen u. Dørum2554
Gile1501
Gile og Gile-eie, diverse1526
Gile-eie1521
Gilemo-eie1544
Gilemoen1538
Gilestua1537
Giljar av Gile1549
Gilje, Gilemoen1549
Gillund av Gile1548
Gimle av Møystad1102
Gimle av Opstad2292
Gjenkjøpt 123-33276
Gjerdinga u. Alderslyst230
Gjerdingen 158-43187
Gjerdingen av V. Hårstad2114
Gjetryggen g.nr.1463477
Godheim av Frogne1138
Gran2145
Granbakken av Dørum2540
Granberg 13-943137
Grande 136-283410
Granheim av Hol (Østre H. )1335
Granlia av O1237
Granlien 120-93211
Granlund av Helstad2497
Granlund av Opstad2296
Granlund u. Kurud1154
Granly 145-63475
Granly av Gran2159
Granmo 116-4380
Granseie(-stua)2154
Gransøgarden2157
Gransøgarden u. Ø. Arnset2174
Granum av Helstad2500
Granvin av Hol (Østre H.)1334
Grinder av Vesle-Ingvoldstad2421
Grindstua3103
Grindstua av Ålstad2354
Gropa (Urstad) 121-53247
Gropa u. Skattum1182
Gropa/ Søbakken/ Rekkastua u. Hol (Vestre H.)1307
Gruva av Frogne1138
Grytting273
Grytting,diverse287
Gryttingseie287
Gryttingseie (Østre G.)291
Gryttingsøgarden291
Gryttingsøgardseie295
Grønberg av Lindholt2203
Grønstad av Lindholt2204
Gudmundspris av Lindholt2203
Gutuheimen 149-23498
Gutukollen 115-17361
Gutuli 138-83428
Gårdtun 143-33458
Hagabakken 124-3, feste 13313
Hagabakken u. Kvæka1271
Hagabakken u. Vesle-Ingvoldstad2416
Hagabakken u. Ø. Arnset2173
Hagan 136-123400
Hagan av Lindholt2202
Hagan u. Opstad2284
Hagastua (Sveen) u. Hanum (Østre H.)147
Hagen eller Stua (Frogneie)1126
Hagen u. Frogne1128
Hagen u. Kvæka1262
Hagen u. Skattum1176
Hagen u. Stor-Ingvoldstad2394
Hanstad (Rosenlund) av Dørum2538
Hanum117
Hanum (Vestre H.)152
Hanum (Østre H.)120
Hanum, diverse138
Hanumseie137
Hanumseie (Østre H.)138
Hanumseie (Vestre H.)164
Hanumsveen (Hjellumsøgarden)149
Harabakken 13-413136
Haraldshauen 13-153132
Hasli av Helstad2498
Hauen av Dørum2540
Haug u. Ilseng1443
Haugen av Dørum2540
Haugen av O1237
Haugen av Ålstad2343
Haugli 115-4348
Haugli av Frogne1137
Haugtussa 138-123428
Havningen av N. Arnset2186
Hegge 125-183334
Heggelund375
Heggvin 121-153261
Heggvin II 121-163261
Heggvin-Oppsal29
Heggvin-Oppsal diverse225
Heggvin-Oppsaleie226
Heimstad av Helstad2498
Heimstad av Ålstad2370
Helmen av Ålstad2357
Helstad2462
Helstad,diverse2476
Helstadeie2476
Helstadstua2479
Hempa av Stor-Ingvoldstad2402
Hemstad av O1238
Hestlykkja u. Hommelstad2458
Hjellumsøgarden (Hanumsveen)149
Hoelset av Hol (Østre H.)1334
Hol1285
Hol (Vestre H.)1288
Hol (Østre H.)1309
Hol, diverse1302
Holabakken g.nr. 1333367
Holabakken søndre133-23371
Hole av Helstad2498
Holen 196-13112
Holen nordre (Nordby) 196-23112
Holm av Ilseng1452
Holseie1299
Holseie (Vestre H.)1300
Holseie (Østre H.)1320
Holter av Hol (Østre H.)1324
Hommelstad2422
Hommelstad, diverse2445
Hommelstadeie2445
Hov291
Hovsøgarden291
Humledal av O1237
Hyttun 136-223409
Høgholm av Møystad1106
Høgholm II av Møystad1106
Høgli av Dørum2568
Høgtun av Dørum2568
Høgtun av Ålstad2348
Høiby 118-33168
Høiås 140-93439
Høiås II 140-133439
Høksnes2133
Høksneseie2141
Høksneshagan (Øvre H.)2144
Hørningen (Målerbakken) u. Ilseng1446
Hårstad299
Hårstad (Midtre H.)2102
Hårstad (Vester-H.)2102
Hårstad (Vestre H.)2110
Hårstad (Vestre H.)2106
Hårstad (Øster-H.)2120
Hårstad,diverse2110
Hårstadeie2110
Hårstadeie (Vestre H.)2111
Hårstadeie (Østre H.)2128
Ilseng1426
Ilseng st. (Østgård) av Ilseng1450
Ilseng, diverse1440
Ilsengeie1437
Ilstad av Ilseng1454
Ingro 133-33373
Ingvoldstad2374
Ingvoldstad (Stor-I.)2377
Ingvoldstad (Vesle-I.)2404
Ingvoldstad, diverse2388
Ingvoldstadeie2389
Ingvoldstadeie (Stor-I.)2390
Ingvoldstadeie (Vesle-l)2412
Ingvoldstadstua (Vesle-I.)2416
Iversrud u. O1227
Jansbakken3289
Jansbakken, se Øver-Bakken2
Jonsrud av Lille Åsvistad259
Jordet av N.Arnset2186
Jordet u. Helstad2490
Jordstykket av Spaberg2226
Julstad av Gryttingsøgarden298
Jønsberg av Helstad2497
Jørnstua u. Bjørke1595
Kallerud g.nr.117382
Kallerudsholen (Holaker) 196-33115
Kallerudstua (Hagan - Kallerudeie)399
Kappelmyra av Hommelstad2461
Karibu138-73427
Karistua 13-303135
Karlsvang 116-2377
Kikut u. Ø.Arnset2173
Kjelsrud 141-53442
Kjelstad av Dørum2551
Kloppsvea (Ner-K.) u. Voll (Ner-V.)1473
Kloppsvea (Øver-K.) u. Voll (Ner-V.)1474
Kloppsveen 145-43473
Knausen 13-583136
Knausen av Dørum2569
Knuppstua u. Lindholt2203
Knøtte 143-73458
Kolbua (Sletner) 147-23481
Kolbuholen g.nr. 1493495
Kornfritt u. Frogne1132
Kornly 196-163364
Kornly196-163142
Korpholen u. Hol (Vestre H.)1303
Korsbakken g.nr. 1303355
Korsheim 125-213335
Kroken (Nedre K.) u. Hol (Vestre H.)1305
Kroken (Øvre K.) u. Hol (Vestre H.)1306
Kroken av Høksnes2144
Kroken u. Hol (Vestre H.)1305
Krøsbakken u. Lovisenberg1199
Kursmed u. Alderslyst229
Kurud1140
Kurud, diverse1153
Kurudeie1150
Kuven 13-263135
Kvernbakken3169
Kvernbakklykkja 118-43169
Kvernbakklykkja 118-43112
Kvernenga 117-2 og 117-33103
Kvernengen II 117-83112
Kvernhussveen 145-33473
Kvila 13-143132
Kvilheim 143-103459
Kvilheim II 143-113459
Kvæka1239
Kvæka nordre (brukere)1254
Kvæka søndre (brukere)1255
Kvæka, diverse1261
Kvæka-eie1259
Kylgarden av Alderslyst238
Kylgardseie241
Kylgardsrønningen241
Lageråa2305
Lageråa (Ner-L.)2308
Lageråa (Øver-L.)2309
Lageråeie/-stua2312
Langbakken av Hommelstad2461
Lauvsveen (Nedre L.) u. Hanum (Vestre H.)172
Lauvsveen u. Hanum (Vestre H.)171
Lauvsveen u. O1233
Leirtun av Ilseng1454
Lerberg g.nr. 1203198
Lerbergseie3204
Lerbergsenga 120-33209
Leyelsborg og Brennsætra av Gile1550
Lia (Lille Oppsal–Helstadøgarden,­Kallerudsøg.)3118
Lia 13-453131
Libakkeie3397
Libakken 136-33387
Liberg g.nr. 1193174
Libergeie3185
Lidal 136-93399
Lien/Lia g.nr. 1363382
Lihagan 136-83398
Liland 145-123476
Lille Bjørtomten 115-3354
Lille-Bjørke (Wegger-villaen) u. Bjørke1602
Lillebo av Dørum2569
Lillehagen av Høksnes2143
Lillehagen av Vesle-Ingvoldstad2417
Lillehagen u. Kvæka1283
Lille-Smedstua av Dørum2551
Lillesveen av Ilseng1443
Lillevold 143-2, feste 13458
Lindby 124-63315
Lindby av Ilseng1454
Linde 126-113347
Linde av Lindholt2204
Linde II 126-123347
Lindheim av Lindholt2204
Lindholt2189
Lindholt,diverse2198
Lindholteie/-stua2198
Lindstad av Dørum2567
Lindstad av Ilseng1451
Linjenær av Ø. Hårstad2131
Lium av Ilseng1454
Lokkattbakken (Nedre L.) av Skattum1178
Lokkattbakken (Øvre L.) u. Skattum1181
Lovisenberg (Skattumsbakken)1192
Lovisenbergstua (Bakken)1203
Lund 117-53108
Lund av Bjørke1602
Lund av Møystad1101
Lundbo 125-93332
Lundby (Gammelsveen) av Dørum2554
Lundby g.nr.1373412
Lundbybakken3415
Lunde 121-73251
Lundgård 132-23365
Lykkja u.Dørum2557
Lykkja u.Ålstad2356
Lyngbakken 13-293135
Lyngbo 120-83211
Lyngmo 140-73439
Lyngstad u. Velt-Vindhol2261
Lysaker 125-33329
Lyshaug av Dørum2569
Løberg 120-23207
Løberg nordre 120-43210
Lønnum av Bjørke1602
Løvbakken av Møystad1101
Løvbo av Ålstad2357
Løveng av Ålstad2357
Løvhaug 126-73346
Løvlund av Møystad1101
Løvlund/Engelund av Bjørke1598
Løvsvebakken av Dørum2540
Løvtun 196-63141
Løvtun II 196-173142
Løvtun III 196-183142
Løvås av Ålstad2356
Maristua u. Farmen1388
Matjastua/Mortenstua u. Vesle Ingvoldstad2414
Maurbakken u. Opstad2293
Maurstad 136-343410
Meieriet av Bjørke1600
Mekkelborg u. Alderslyst231
Mellemstad 13-213134
Mellemstad II 13-493136
Midtibakk u. Dørum2529
Midtlund av Lindholt2204
Midttun av Dørum2539
Millom av Spaberg2228
Mjøsgløtt II 143-93458
Moen (Libergsmoen)3196
Moen u. Bjørke1591
Moen u. Farmen1385
Moen u. Ilseng1441
Moen u. Voll (Øver-V.)1492
Morstua 13-193133
Mortenstua u. Hol (Østre H.)1327
Mortenstua/Matjastua u. Vesle­ Ingvoldstad2414
Murerstua u. Alderslyst232
Myhr av Frogne1137
Myrbakken u. Hanum (Østre H.)144
Myre u. Hanum (Østre H.)141
Myrlid av Ålstad2357
Myrvang av Frogne1138
Myrvold av Ø. Hårstad2131
Mærrahaugen II 136-413411
Mærrahaugen136-313410
Møllerstua av Kvæka1272
Møystad175
Møystad (Stor-M.), brukere184
Møystad (Vesle-M.), brukere187
Møystad, diverse191
Møystadeie188
Møystadeie I1104
Møystadeie II1105
Møystadstua196
Møystadstua (Nordre M)/Føråda191
Målerbakken (Hørningen) u. Ilseng1446
Naglefast u. Alderslyst234
Nedpåbakken u. Hommelstad2450
Nedre Bjørtomteie345
Nedre Bjørtomten 115-1 og 96-1318
Nedre Sagsveen g.nr.1483485
Nedre Volla 145-23470
Nergård 125-73331
Nerhagan (Heimstad) av Ålstad2370
Nerhagen 142-23445
Nerhagen av Lindholt2204
Nerhagen II 121-243264
Nerstua (Frognstua)1129
Nordbakken av Møystad197
Nordbakken u. Lovisenberg1203
Nordbryn 123-103291
Nordby av Ilseng1448
Nordenga 124-23306
Nordgård av Ilseng1450
Nordhagen av Kvæka1275
Nordli av Gran2157
Nordstad av Helstad2495
Nordstad østre av Dørum2569
Nordstua 13-313135
Nordsveen 136-43392
Nordsveen u. Hanum (Vestre H.)171
Nybakk u. Voll(Øver-V.)1499
Nybakk/Randistua u. Bjørke1598
Nybakken av Alderslyst233
Nybakken av Hol (Østre H.)1332
Nybakken u. Gile1532
Nybakken u. Vesle-Ingvoldstad2421
Nyberg av Gile1536
Nybo (Sveiserstua) u. Farmen1394
Nybo av Møystad1106
Nyborg av Bjørke1599
Nyborg u. Alderslyst231
Nygard av Skattum1190
Nyhaug av Dørum2569
Nyheim av Møystad193
Nylendet av Ålstad2346
Nymo av Hommelstad2461
Nymoen av V. Hårstad2117
Nymoen u. Gilemoen1547
Nysted 121-33244
Nysted av Ilseng1447
Nysted av Stor-Ingvoldstad2399
Nystua (Bækkelund) u. O1235
Nystua u. Bjørke1597
Nystua u. Farmen1397
Nystua u. Hommelstad2455
Nystua u. Ålstad2357
Nystuen av Alderslyst235
Nysturønningen av Alderslyst238
Nysveen av Dørum2561
Nysveen av Ålstad2352
Nytun av Dørum2569
O1206
O og O-eie, diverse1226
O-eie1222
Olasveen av Hol (Østre H.)1327
Olseng 117-43107
Opgård 115-10360
Ophaug av Frogne1137
Opphus (Nordre O.)1336
Opphus (Søndre O.)1354
Opphus, diverse1347
Opphusbakken u. Opphus (Nordre O.)1347
Opphuseie1346
Opphushagan av O1237
Opphusstua u. Opphus (Nordre O.)1352
Oppistua 13-1023137
Oppsal, se Alderslyst2
Oppåbakken u. Hommelstad2451
Opstad2262
Opstad,diverse2279
Opstadeie2280
Ormsæterengen øvre (Finnborudengen)3138
Pernille 138-133429
Pesfritt u. Farmen1395
Pettersbakken 123-53283
Pettersbakken u. Farmen1389
Pettersborg av Farmen1390
Plassen II u. Helstad2499
Postheimen 136-133400
Prillarguri 138-113428
Pris (Bjørkli) u. Bjørke1592
Rabstad* /Rappstad g.nr. 1213212
Rabstad-/Rappstadeie3235
Randistua/Nybakk u. Bjørke1598
Rausandrud u. Hommelstad2459
Raustua (Sørli) u. O1235
Raustua (Ødegård) u. Farmen1396
Raustua/Boligen u. Bjørke1601
Rekkastua/Søbakken/Gropa u. Hol (Vestre H.)1307
Rekstad 115-6357
Rismo 137-23415
Rismo II 140-53439
Roa av V. Hårstad2119
Rogne 196-153142
Rogne av Lageråa2316
Rognerud u. Kurud1154
Rognjordet av Stor-Åsvistad272
Rolighaug av Frogne1137
Rosenlund u. Dørum2538
Rosenlund u. Stor-Vindhol2251
Rykkopp u. Lille Åsvistad262
Rytme 136-363411
Rønningen348
Rønningen 136-23387
Rønningen av Ø. Grytting291
Rønningen u. Hanum (Vestre H. )170
Rønningen u. Hol (Vestre H.)1308
Rønningen u. Ilseng1443
Rønningen u. Øvre Bjørtomten353
Sagbakken u. Gile1536
Sagbakken 144-33464
Sagbroen* /Sagbrua (Ostindien) g.nr.1323360
Sagbrubakken3364
Sagen av Gile1528
Sagsveen vestre 148-23493
Sagtomten 147-1 (feste1)3481
Sanda u. Gilemoen1546
Sandaker av Lille Åsvistad260
Sandaker u. Alderslyst233
Sandbakken u. Gilemoen1548
Sandbakken u. Opstad2294
Sandbakken u. Velt-Vindhol2259
Sandbakken u. Voll (Øver-V.)1493
Sandbakken ved Åsvistad258
Sandberg 136-163407
Sandberg II 136-193408
Sandberg III 136-323410
Sandbo av Lille Åsvistad264
Sandborg av Lille Åsvistad264
Sandvoll3238
Sandvoll g.nr. 1433453
Sandvoll østre 143-23457
Sandvåg av Gile1550
Sausveen/Sveen u. Farmen1386
Saxrud av Ålstad2370
Selje 137-33415
Seljeset av Hol (Østre H.)1334
Siljan 120-73211
Skarpsno (Føråda) u. Møystad195
Skattum1156
Skattum og Skattumeie, diverse1175
Skattumeie1170
Skattumsbakken (Lovisenberg)1192
Skattumstua1175
Skaubo II av Ilseng1454
Skaug 136-203408
Skauhytta 20-1363517
Skjellbekk g.nr.1523510
Skjellberg3196
Skjellækerstua u. Hommelstad2458
Skjoldbo2501
Skogbo av V. Hårstad2119
Skogbryn 123-73290
Skogheim 196-143142
Skogholt II av Helstad2500
Skogli 116-3379
Skogli 141-63442
Skoglund 119-23197
Skogly 125-193334
Skogly 136-303410
Skogly av Frogne1138
Skogly av Hol (Østre H.)1334
Skogly II 136-333410
Skognær av Dørum2563
Skognær av Opstad2296
Skogshaug av Frogne1136
Skogstad 125-103332
Skogstad av O1237
Skogstua 13-203134
Skogstuen 136-213408
Skogtun 123-143292
Skogtun 13-233134
Skogtun 196-93141
Skogtun 2 13-283135
Skogtun av Opstad2296
Skolemyra 124-153316
Skomakerbakken*/Skomakarbakken g.nr1513502
Skramstad g.nr.1183143
Skramstad samlet3157
Skramstadeie3160
Skramstadøgarden3168
Skredderstua (Gammelsveen)3239
Skredderstua av Lille Åsvistad259
Skui 13-423136
Skurdal av Møystad1105
Skålsveen 136-113400
Sletner nedre 147-33484
Sletteng av Lindholt2205
Slettsveen av Dørum2559
Slæperud u. Skattum1188
Smeby av Alderslyst234
Smeby østre 152-23513
Smedbakken348
Smedbakken u. Gile1532
Smedbakken u. Lille Åsvistad261
Smedstua (Enga) u. Møystad196
Smedstua (Lille-S.) av Dørum2551
Smedstua av Dørum2546
Smedstua u. Hommelstad2450
Smedstua u. Lille Åsvistad261
Snekkersveen3493
Snekkersveen g.nr.1343374
Snekkersveen u. Hanum (Vestre H. )172
Snippen av N. Arnset2188
Snippen av Opstad2296
Solbakken av Farmen1393
Solbakken av Frogne1138
Solbakken av Helstad2500
Solbakken av Møystad1105
Solbakken u. Opstad2293
Solbrå I 136-273410
Solbrå II 136-263409
Solbu u. Dørum2569
Sole av Gilemoen1550
Soleng av Dørum2568
Solglott 125-143333
Solgløtt av Gilemoen1549
Solhaug av Hommelstad2461
Solhaug av Lille Åsvistad264
Solhella 13-273135
Sollia 136-143401
Sollia 13-82/13-933137
Sollien380
Sollien av Frogne1138
Solsiden av Frogne1396
Solstad av Dørum2538
Solstad av Gilemoen1549
Solstad av Opstad2296
Solstad av Ålstad2348
Solstua 143-43458
Solsveen 120-63210
Soltun 124-93315
Soltun av Dørum2540
Soltun av Ålstad2357
Solvik 136-423411
Solvin av Gilemoen1549
Solås 136-253409
Spaberg2206
Spaberg,diverse2218
Spabergeie2218
Spabergstua/Stensli2226
Sparkopp 121-83252
Stabbursåkeren av Helstad2500
Steffenstua (Boli) u. O1234
Steinbo av Farmen1398
Steinbo av Frogne1139
Steinhaug av Dørum2536
Stenberg 121-93254
Stenbergrønningen g.nr. 1423443
Stenbro av Lindholt2204
Stene 125-153334
Stener 126-83347
Stenhaug av Kvæka1284
Stenseng 123-63290
Stenseth av Frogne1136
Stensli av Spaberg2226
Stensås 121-143260
Stensås II 121-173261
Stenvik 125-83332
Storeng av Helstad2499
Storsveen u. Gile1527
Storsveen u. Skattum1183
Stua eller Hagen (Frogneie)1126
Stua I u. Stor-Ingvoldstad2392
Stua II u. Stor-Ingvoldstad2393
Stua u. Åsvistadsveen272
Stubsveen 196-83141
Størhuset 13-693137
Støseth 136-383411
Stålheim 196-103141
Stålheim II 196-123142
Svartbakken av Opstad2286
Sveaborg av Dørum2533
Sveberg av Helstad2499
Sveen (Hagastua) u. Hanum (Østre H.)147
Sveen (Nysveen)121-133259
Sveen (Vestre S.) u. Bjørke1597
Sveen (Østre S.) u. Bjørke1596
Sveen av Stor-Åsvistad271
Sveen av Ålstad2348
Sveen u. Helstad2488
Sveen u. Hol (Østre H.)1323
Sveen u. Ilseng1440
Sveen u. Nedre Bjørtomten347
Sveen u.Gran2156
Sveen/Sausveen u. Farmen1386
Sveeng2501
Sveiserstua (Nybo) u. Farmen1394
Sveitsbakken u. Farmen1394
Svenkerud u. Ø. Arnset2173
Svestua u. Farmen1388
Sveum3484
Sætersborg av Frogne1131
Søbakk av Ilseng1441
Søbakk av Møystad199
Søbakken/Gropa/Rekkastua u. Hol (Vestre H.)1307
Søberg av Dørum2530
Søby av Dørum2535
Søhagen 115-7357
Søhagen u. Kvæka1276
Søndre Engebakken av V. Hårstad2115
Sørensbakken u. Gile1534
Sørli (Raustua) av O1235
Sørli av Møystad1103
Sørli av Spaberg2225
Sørlibakken av Stor-Vindhol2250
Sørlund av Helstad2493
Sørlund nedre av Dørum2539
Sørmo I 115-11360
Sørmo II 115-12360
Sørmo III 115-14361
Tajet u. Dørum2557
Tallhaug 146-33477
Tallhaug av Stor-Ingvoldstad2403
Tangen II av O1237
Tangen u. O1230
Tangen/Tånga av Stor-Ingvoldstad2397
Tangnes 126-23345
Tangnes II 126-53346
Tanndalen av O1237
Tanndalen u. O1233
Thune av Opstad2296
Tillegg til SandvoII 143-143459
Tirilhaugen av O1238
Tjennstua u. Frogne1134
Tjerne av Frogne1136
Tobo av Spaberg2228
Tompentur u. Skattum1178
Tonebo 136-393411
Tordstua u. Dørum2552
Torseng 117-93112
Torvmyra av Dørum2530
Toskerud (Libergstua- Liaker)3188
Trekanten 121-103256
Trekanten II 121-113256
Trollhaugen 140-83439
Trollhaugen II 140-113439
Trylia 130-23359
Trångbakken u. Opphus (Nordre O.)1350
Tusenben 143-63458
Tussehaugen 140-63439
Tussehaugen II 140-103439
Tussehaugen III 140-123439
Tusseli 136-373411
Tømmerhølen g.nr.1503499
Tånga 131-13359
Tånga u. Farmen1385
Tånga u. Lille Åsvistad258
Tånga/Tangen av Stor-Ingvoldstad2397
Urvang 125-223335
Valborgstua u. Stor-Vindhol2250
Valhall 143-133459
Vang Auto av Lindholt2205
Vang sentral av Helstad2496
Vang Transformatorstasjon av Ø.Arnset2175
Vangli av Helstad2498
Vanglivegen2500-501
Vangsbo 13-1263138
Vartomten g.nr.116362
Vartomteneie376
Vartomtstua375
Vartomtstua (Vartømtbakken)375
Veiborg 117-63108
Veimot u. Spaberg2227
Veinær av Møystad1103
Veiskillbakken u. Dalfarmen1423
Veistad av Opstad2296
Veisten av Helstad2499
Vestby av Lille Åsvistad262
Vestbybakken av Lille Åsvistad263
Vesterhagen u. Kvæka1263
Vesterjordet av N. Arnset2188
Vestheim av Ålstad2357
Vestli 121-43244
Vestli av O1237
Vestre Skramstad3156
Vestre Skramstadeie3165
Veum av Spaberg2228
Vibo 119-33197
Vidablikk 20-3383517
Vidsyn 13-173133
Vielund u. Lageråa2315
Vindhol2229
Vindhol (Stor-V.)2230
Vindhol (Velt-V.)2252
Vindhol,diverse2241
Vindholseie2241
Vindholseie (Stor-V)2242
Vindholseie(Velt-V.)2259
Vindholstua (Velt-V.)2260
Vindholstua(Stor-V.)2246
Viaas 124-83315
Voldberg 145-103475
Volden 143-123459
Voll1455
Voll (Ner-V.)1459
Voll (Øver-V.)1476
Voll, diverse1472
Volla (Rødsætervollen) g.nr. 1453465
Volla av Stor-Vindhol2246
Vollagjerdinga av Stor-Vindhol2250
Vollbakken 145-113476
Vollbakken II 145-133476
Vollseie1470
Vollseie (Ner-V.)1472
Vollseie (Øver-V.)1490
Vonheim av Frogne1138
Wea 136-293410
Wegger-villaen (lille-Bjørke) u. Bjørke.1602
Ødegård (Raustua) av Farmen1396
Øgarden (Lille Åsvistad)249
Øgarden u. Voll (Øver-V.)1500
Øgarden/ Aars u. Frogne1130
Øgarn 13-183133
Østby av Dørum2536
Østby av Stor-Ingvoldstad2395
Østerhagen u. Kvæka1266
Østerhaug av Hol (Østre H.)1329
Østgjerdingen 145-53473
Østgård (Enga) u. Hanum (Vestre H.)166
Østgård (Ilseng st.) av Ilseng1450
Østhagan 136-433411
Østhagen381
Østhagen av Gryttingsøgarden295
Østhagen av Ilseng1445
Østhaug av Stor-Ingvoldstad2402
Østli 138-173429
Østli av Stor-Ingvoldstad2400
Østmo 115-9359
Østmo av Stor-Åsvistad271
Østre Skramstad3154
Østre Skramstadeie3162
Østvang av Arnset2175
Østås skole 124-43314
Øvergård u. Hanum (Vestre H.)165
Øverhagan av Ålstad2364
Øverhagen 142-33447
Øverhagen II 121-253264
Øverheim av Hol (Østre H.)1335
Øverlykkja u. Nedre Bjørtomten347
Øvre Bjørtomteie352
Øvre Bjørtomten 115-2321
Øvre Høksneshagan2144
Øvre Sagsveen (Nyhussveen) g.nr. 1473478
Øya3170
Øya 118-53171
Øya g.nr.1443460
Øyskogen 144-23464
Ågård av Lageråa2316
Ålerud g.nr.1253317
Ålerudeie3324
Ålerudrønningen 125-23325
Ålerudtajet 125-233335
Ålstad2317
Ålstad,diverse2339
Ålstadeie2339
Aars/Øgarden av Frogne1130
Ås g.nr.1243293
Ås høydebasseng 124-143316
Åsbakken g.nr. 1263336
Åsbakkstykket 127-13347
Åsbakktangen/-enga3343
Åsborg 13-243134
Åsbryn 124-103315
Åsbu 13-163132
Åsbø 142-43452
Åseie3306
Aasen 196-43138
Aasen øvre 196-53138
Åserud 121-233264
Aaseth 126-33345
Åsheim 124-53314
Åsheim 126-63346
Åsli 13-723137
Åsli 138-93428
Aaslund 196-133142
Åsly 124-113315
Aasly 146-23477
Åsmo 140-43438
Åsnes 125-4/53331
Åsrønningen 124-33311
Åsrønningen 8-33378
Åsvang 126-43346
Åsvistad246
Åsvistad (Lille Å.)249
Åsvistad (Stor-Å.)265
Åsvistad (Vestre eller Lille Å)249
Åsvistad, diverse256
Åsvistadeie256
Åsvistadeie (Lille Å.)257
Åsvistadeie (Stor-Å.)270
Åsvistadsveen u. Stor-Åsvistad271
Aasvøld 145-93475
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011