Register til Furnes bygdebok

 Side:
Ajer722
Aldheim722
Alfstad530
Almerud77
Almerud lille82
Alu vestre702
Alu østre695
Arneberg272
Arnkvern mellem644
Arnkvern mølle647
Arnkvern nedre638
Arnkvern -sveen682
Arnkvern øvre652
Aspelund141
Asplien160
Bakken av Buttekvern29
Bakken av Pinnerud284
Bakken av Gjerlu301
Bakken nordre117
Bakken søndre118
Bakkerud av Haug131
Bakkerud av Kylstad lille575
Berg nordre354
Berg vestre349
Berg østre341
Berger132
Berget av Gresby71
Berget av Høsbjør vestre215
Berget av Røsbak605
Bergli286
Bergset217
Bjørge612
Bjørge lille618
Bjørke469
Bjørklien461
Bjørndalen125
Bjørnerud286
Bjørnstad277
Bratbakken av Gresby70
Bratbakken av Præstsæteren141
Bratberg mellem173
Bratberg nordre168
Bratberg søndre164
Bratengen104
Bratli217
Bratlien174
Brænen170
Buttekvern38
Bæk268
Bækkelien av Guldskjegrud82
Bækkelien av Lien180
Bækkelund156
Bækken585
Bækkesveen av Kylstad lille574
Bækkesveen av Ajer729
Bækkevold67
Dal34
Dalby285
Dalsengen588
Dalsveen vestre550
Dalsveen østre og nedre545
Damhagen701
Deglum lille466
Deglum store457
Demma483
Demroa483
Doglo vestre490
Doglo østre500
Dæli478
Engen av Hangenholen97
Engen av Stokset242
Engen av Pinnerud285
Engen av Kylstad lille571
Enger209
Engestad301
Engstad658
Faldengen157
Findberg393
Finstad nedre263
Finstad øvre267
Fjøsjordet404
Forset552
Fredheim234
Frydenberg417
Frøberg684
Furuberget714
Furulund718
Furunæver477
Gammelgård711
Gammelgårdsmyren713
Gammelløkken69
Gautsæteren399
Gjerdingen394
Gjerlu295
Godåker592
Gonsveen (Godsveen)590
Granerud265
Granlien158
Granliengen33
Gresby59
Gresby nordre66
Grindalen581
Grindåker511
Grøtholm620
Grøtholmhusene623
Gudsås vestre409
Gudsås østre404
Guldskjegrud nordre83
Guldskjegrud søndre88
Gålås lille520
Gålås nedre540
Gålås store530
Gålås øvre546
Gåskvern53
Hagelund115
Hagelundholmen119
Hagen av Stokset243
Hagen av Viker450
Hagen av Gålås lille528
Hagen av Grøtholm629
Halset671
Hangenholen mellem97
Hangenholen nedre106
Hangenholen nordre101
Hangenholen søndre93
Hansstad694
Hartmanslien176
Haug128
Haug søndre134
Hauger498
Haugli304
Havnestrekning i Nordmarken216
Helleberget331
Helleberget lille376
Hellerud lille251
Hellerud søndre252
Hellerrud vestre253
Hellerrud østre246
Hellum293
Herberg499
Hestehagen518
Hesteløkken53
Hjellumsbakken519
Hol706
Holen279
Holsbak181
Holter127
Hov484
Hovsjordet484
Hovde120
Hovde lille124
Hovdedalen198
Hovin vestre327
Hovin østre320
Husum628
Høgsveen av Gålås lille527
Høgsveen 586
Høgsvven øvre529
Høgvold456
Høiby611
Hølstad597
Høsbjør vestre210
Høsbjør østre202
Håvin-Ødegården761
Ilsås34
Indgjerdingen326
Jensbakken517
Jesnes nedre431
Jesnes søndre436
Jesnes øvre425
Jevanolbakken361
Jevanol lille362
Jevanol nordre362
Jevanol366
Jevanol vestre371
Jevanol østre355
Jonsdal191
Jordstykke av Gålås lille529
Jordstyyke av Gålås store540
Juliefoss29
Karlstad154
Karlstadengen155
Karløkken av Stokset241
Karløkken av Kylstad lille574
Kirkeby593
Kjeldsrud278
Kjeldørret155
Kjenli375
Kjenlirydningen375
Kroken140
Krokstadengen658
Krokstad nedre658
Krokstad øvre654
Kvernengen25
Kvernstuen499
Kylstad lille nedre563
Kylstad øvre med søndre566
Kylstad store vestre582
Kylstad store østre576
Kårtorp nedre666
Kårtorp nordre667
Kårtorp søndre660
Ladejordet71
Langsveen183
Langtbort195
Li483
Lien179
Lien393
Lier217
Lilleberg347
Lillehaug133
Lillehov484
Lille-Ile383
Lillesveen335
Lillevold416
Lindsveen143
Lunna172
Lund nordre606
Lund søndre734
Lundby268
Lykset507
Løvdal530
Løvjordet761
Løvlien761
Løvsætervolden272
Mariendal34
Mauset lille147
Mauset mellem150
Mellem nordre148
Mellem søndre144
Mellemberg348
Mellemmarken107
Mikkelsheim200
Murstad370
Myr315
Myre125
Myrerydningen119
Myrvang671
Mælum419
Mælumsæteren186
Møllerstuen645
Møllerstuen647
Mørkved lille230
Mørkved store225
Mørkvedødegården393
Mørud629
Nautsvensrud761
Nederkvern11
Negård586
Nerengen av Spikdalen117
Nerengen av Myr320
Nerhagen572
Nordbakken683
Nordby576
Nordengen107
Nordlien573
Nordløkken561
Nordmarken105
Nordmyren435
Nordrum369
Nordsveen av Spikdalen120
Nordsveen av Bratberg174
Nordsveen av Røset562
Nordsveen av Solberg683
Nybakken32
Nyborg67
Nygård238
Nyhus361
Nysted585
Nysveen241
Olasveen589
Olstad667
Pinnerud279
Pinnerudvolden476
Prestparten762
Præsterud718
Præsterudsæteren135
Putten200
Rognlidalen444
Rognlien445
Rognlien østre546
Roindgjerdningen100
Romskog368
Roterud266
Rud399
Rydningen av Tvet310
Rydningen av Jevanol367
Rydningen av Gonsveen456
Rydningen nordre104
Rydningen søndre119
Rydningsbakken av Spikdalen117
Rydningsbakken av Bjørnerud294
Rydningsbakken av Bjørge619
Rønningen511
Røsbak602
Røsbak lille605
Røset nedre557
Røsetrydningen561
Røset søndre561
Røset øvre553
Sagen142
Sagstuen568
Sandbakken163
Sanden377
Sanderud456
Sandli637
Sandvold vestre647
Sandvold østre653
Seberg349
Seterløkke på Fløten216
Seterløkke i Ringsaker alm.465
Seterrett på Torbenstilen713
Simenstad312
Skarderud451
Skarpnord105
Skarpnord106
Skinnerbu477
Skellungberg255
Skjelset295
Skjelset302
Skjelsethagen305
Skjærstad586
Skog av Hangenholen100
Skog av Hangenholen101
Skog av Arnkvern653
Skog av Hol717
Skogsrud171
Skreppåsen seterløkke705
Skålsveen av Præstsæteren140
Skålsveen av Grøtholm624
Slæperud626
Slåtmyrbakken170
Slåtmyren174
Slåtsveen av Gresby64
Slåtsveen av Stenberg76
Slåtsveen av Haug131
Slåtsveen av Bjørnerud294
Slåtsveen av Kylstad lille568
Slåtten søndre53
Slåttene52
Snarud755
Snaterud395
Solbakken684
Solberg678
Sollerud vestre336
Sollerud østre340
Sollien341
Solvang av Øksenset278
Solvang av Bjørnerud295
Soput98
Spikdalen107
Stampen36
Stav743
Stavsberg739
Stenbakken69
Stenberg vestre75
Stenberg østre71
Stenseng76
Stensli77
Stensveen184
Stokset søndre243
Stokset vestre234
Stokset østre239
Stoksetødegården244
Stoksetødegården245
Storengen av Berg347
Storengen av Høgsveen588
Stor-Ile378
Storsvebakken266
Strammerud633
Stuen657
Svartsveen208
Sveen185
Sveen av Stokset243
Sveen av Bjørnerud295
Sveen av Kylstad lille570
Sveum552
Syljullien142
Sætarud762
Sætervolden272
Sør-Ile389
Sørlien av Præstsæteren144
Sørlien av Skjellungberg267
Sørlunden194
Sørum89
Tajesveen151
Tajet av Gresby65
Tajet av Røset559
Tajet av Grøtholm627
Tanga335
Tom, to seterløkker på394
Torgerhagen551
Trælsamt143
Tvet mellem306
Tvet nedre312
Tvet vestre311
Tømte449
Tørud221
Tørudstad nedre178
Tørudstad øvre176
Tåsåsen506
Valsig nedre752
Valsigsveen751
Valsig vestre751
Valsig øvre746
Vesterlien134
Vetten440
Viker446
Vikerødegården450
Vold729
Vollum413
Ødegården av Gresby68
Ødegården av Spikdalen113
Ødegården av Hov484
Øksenset272
Østby209
Østhagen70
Østjordet681
Østli325
Østløkken585
Øverbakken34
Øverengen28
Øvergård66
Øverhagen568
Øverkvern45
Øverlien192
Øverløkken627
Øvre Arnkvern mølle646
Ås431
Åsberget193
Åsdal190
Åset nordre157
Åset søndre151
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011