Register til Brøttumsboka

Navn,    Side
Afseth , s. 257
Afseth Engeslet , s. 262
Afseth Ødegård , s. 262
Afsethsveen , s. 309
Aldergodt , s. 983
Alm nedre , s. 262
Alm nedre , s. 273
Alm øvre , s. 281
Almli , s. 276
Almsbakken , s. 288
Almseth , s. 289
Almstuen , s. 287
Almsveen , s. 276
Altona , s. 740
Altonahagen , s. 742
Altonastykket , s. 742
Alveland , s. 910
Angeli , s. 638
Annaro , s. 910
Archadia , s. 745
Arnborg av Mæhlum , s. 231
Arnborg Rekreasjonsheim , s. 828
Arnestad , s. 884
Arnestad søndre , s. 888
Arnestuen , s. 75
Aspeli , s. 55
Aspelund av Gudbrandsrud , s. 752
Aspelund av Arnestad , s. 893
Aspelund av Sagbakken , s. 899
Aspestranden , s. 959
Aurtun , s. 889
Av kongelig ætt , s. 984
Badstubakken , s. 959
Badstueengen , s. 938
Bakke av Mæhlum , s. 224
Bakke av Hauknes , s. 523
Bakkebu , s. 659
Bakkeheim , s. 557
Bakkeli av Vesterlien , s. 314
Bakkeli av Midtbruget , s. 693
Bakkeli av Arnestad , s. 890
Bakken av Midtbruget , s. 696
Bakken av Messenlien nordre , s. 867
Bakken av Ringsaker Almenning , s. 961
Bakken midtre av Mæhlum , s. 229
Bakken nedre av Mæhlum , s. 235
Bakken øvre av Mæhlum , s. 227
Bakkero , s. 919
Bakstad , s. 229
Bakås , s. 365
Barhaugen , s. 962
Barheim av Sørbruget , s. 702
Barheim av Pedersveen , s. 745
Barlaupen Fjellpensjonat , s. 981
Barli nordre , s. 547
Barli søndre , s. 548
Bekkedal , s. 47
Bekkevold av Kinde , s. 337
Bekkevold av Moen , s. 465
Bekkodden , s. 202
Berg, Ring , s. 33
Berg eie, Ring , s. 44
Berg nedre , s. 442
Berg øvre , s. 436
Berge , s. 509
Berge 2 , s. 509
Bergebakken , s. 916
Berget av Kløvstad , s. 98
Berget av Gudbrandsrud , s. 752
Berget av Syljuberget , s. 936
Bergheim av Ulven, Ring , s. 30
Bergheim av Bergseng , s. 485
Bergheim skole , s. 509
Bergholt , s. 712
Berghøi , s. 256
Bergli av Havik , s. 115
Bergli av Bergseng , s. 493
Bergli av Jørgensborg , s. 594
Bergli av Messenlien søndre , s. 949
Bergly av Bådshaugen , s. 832
Bergly av Messenlien nordre , s. 867
Bergly av Syljuberget , s. 938
Bergseng , s. 468
Bergseng nedre , s. 479
Bergseng øvre , s. 469
Bergseng Jernbanestasjon , s. 491
Bergseng Vokterbolig , s. 493
Bergsengstuen , s. 487
Bergseth av Berg, Ring , s. 46
Bergseth av Mæhlum , s. 209
Bergum av Berg, Ring , s. 47
Bergum av Bergseng , s. 505
Birklund , s. 479
Biskopåsen , s. 84
Biskopåsenstuen , s. 89
Bjerke , s. 261
Bjerkhagen , s. 397
Bjerkli , s. 275
Bjørge av Bergseng , s. 505
Bjørge av Midtbruget , s. 695
Bjørgheim , s. 892
Bjørgroa , s. 892
Bjørke , s. 70
Bjørkebakken , s. 922
Bjørkeli , s. 834
Bjørkely , s. 639
Bjørkero , s. 958
Bjørkhaug , s. 640
Bjørkhaugen nordre , s. 955
Bjørkhaugen søndre , s. 951
Bjørkhaughagen , s. 957
Bjørkhaugsveen , s. 957
Bjørkholt av Lier , s. 71
Bjørkholt av Sørhaugen , s. 638
Bjørkholt 2 av Sørhaugen , s. 639
Bjørkholt av Bjørnsrud , s. 795
Bjørkli , s. 933
Bjørklund av Dæhli , s. 165
Bjørklund av Skrukkerud , s. 436
Bjørklund av Gudbrandsrud , s. 751
Bjørkly , s. 946
Bjørknes , s. 523
Bjørktun , s. 71
Bjørli , s. 390
Bjørnhaugen , s. 795
Bjørnsrud , s. 792
Bjørnsrud eie , s. 795
Bjørnsrudstykket , s. 795
Bleikjemyren , s. 695
Blystad , s. 920
Bommen av Sagbakken , s. 908
Bommen på Aksjøvegen , s. 976
Bommen på Sjusjøen , s. 982
Brakka , s. 464
Brandsrud , s. 696
Branokk , s. 922
Brattberg Hytte , s. 983
Bratteng , s. 234
Brattli av Hundskjold , s. 191
Brattli av Oddsæteren , s. 839
Brattsvea , s. 884
Bratvold , s. 506
Brekke , s. 169
Brekke eie , s. 173
Brekkeslåtten , s. 174
Brekkesæteren , s. 174
Brendbergsdalen , s. 336
Brendbergsdalsengen , s. 337
Brenden (Kristiansborg) , s. 566
Brenden av Midtbruget , s. 692
Brendhaugen , s. 557
Brovoll , s. 167
Bruget midtre , s. 688
Bruget nordre , s. 677
Bruget søndre , s. 697
Bruget av Bergseng , s. 505
Brukbækken , s. 702
Bruket skole , s. 703
Brukstuen , s. 703
Bruksveen , s. 692
Brustuen , s. 167
Bryhn av Bergseng , s. 498
Bryhn av Norderhaugen , s. 624
Brænden av Messenvangen , s. 916
Brøttum gamlehjem , s. 234
Brøttum Jernbanestasjon , s. 129
Brøttum kirke , s. 237
Brøttum Sag og Høvleri , s. 152
Brøttum Samvirkelag , s. 232
Brøttum Telefonsentral , s. 221
Bråthen av Ulven, Brøttum , s. 399
Bråthen av Bådshaugen , s. 833
Bråthen 2 av Bådshaugen , s. 834
Bufast , s. 233
Burås nordre , s. 677
Burås søndre , s. 688
Bækkedalen , s. 635
Bækkelund av Berg, Ring , s. 45
Bækkelund av Syljuberget , s. 935
Bækken av Lier , s. 75
Bækken av Sørbruget , s. 702
Bækken nordre av Mæhlum , s. 200
Bækken søndre av Mæhlum , s. 207
Bøndernes Hus , s. 227
Bøvre , s. 777
Bådsenga , s. 833
Bådshaugen , s. 828
Bådshaughagen , s. 833
Bådshaugstykket , s. 834
Bådshaugstykket 2 , s. 834
Bådshaugstykket 3 , s. 835
Bålengen , s. 863
Bålengløkken , s. 844
Dahl , s. 506
Dahlheim , s. 203
Dahlsveen av Afseth , s. 261
Dahlsveen av Hauknes , s. 516
Dalberg , s. 508
Dalby , s. 495
Dalby 2 , s. 499
Dalen av Mæhlum , s. 222
Dalen av Nordlien , s. 791
Dalen nordre av Nordlien , s. 789
Dalen 2 av Nordlien , s. 791
Dalen av Messenvangen , s. 918
Dammen , s. 464
Darra , s. 820
Dele , s. 537
Dompa , s. 397
Dompidahl , s. 788
Dæhli , s. 154
Dæhli eie , s. 168
Dæhli Hytte på Sjusjøen , s. 982
Dæmmingen , s. 322
Eggelia , s. 116
Einerhaugen , s. 976
Ellabørten , s. 164
Elvdalen , s. 634
Elverhøi , s. 634
Elvero , s. 921
Elvsveen , s. 563
Engeli av Lier , s. 75
Engeli av Sørhaugen , s. 640
Engeli av Pedersveen , s. 745
Engeli av Sagbakken , s. 909
Engen av Mæhlum , s. 205
Engen av Stenseng , s. 372
Engen av Moen , s. 464
Engen av Midtlien , s. 774
Engen av Sagbakken , s. 896
Enger av Skrukkerud , s. 433
Enger av Sørlien , s. 766
Enger av Håkenstad , s. 883
Enger 2 av Håkenstad , s. 883
Engeseth , s. 795
Engestuen , s. 361
Engestykket av Olasveen , s. 738
Engesveen , s. 694
Engro , s. 940
Erdmandsborg , s. 660
Eriksveen , s. 295
Eriksveengen , s. 299
Evenstad , s. 909
Fagerli , s. 937
Fagerlia , s. 884
Fagerlien , s. 837
Falkenberg , s. 865
Falkenhaug , s. 951
Farberg nordre , s. 816
Farberg søndre , s. 819
Farberg Hytte , s. 983
Farlibakken nordre , s. 816
Farlibakken søndre , s. 819
Fauskerud nedre , s. 577
Fauskerud vestre , s. 582
Fauskerud øvre , s. 574
Fauskerudvangen , s. 580
Feiring Hytte , s. 981
Fellurnshaug , s. 796
Fillipsveen , s. 721
Finnsveen nordre , s. 531
Finnsveen sødre , s. 531
Fisbæk , s. 460
Fiskeren , s. 837
Fissbekk , s. 453
Fjeld , s. 231
Fjeldberg , s. 402
Fjeldbo , s. 402
Fjeldbo 2 , s. 403
Fjeldheirn , s. 393
Fjell , s. 507
Fjell 2 , s. 508
Fjellbo av Bjørkhaugen , s. 959
Fjellbo på Sjusjøen , s. 975
Fjellbu , s. 280
Fiellrno , s. 908
Fjellnær , s. 967
Fiellsno , s. 976
Fjellstad , s. 504
Fjelltun , s. 506
Fjordnes , s. 517
Flatlapp , s. 278
Fløiten Sæter , s. 610
Fløitersveen , s. 189
Foss , s. 940
Fosshaug av Ulven, Brøttum , s. 403
Fosshaug av Sørhaugen , s. 631
Fossli , s. 640
Framsjå , s. 890
Framsjå 2 , s. 891
Fredheim , s. 204
Fredly av Freng , s. 140
Fredly av Syljuberget , s. 941
Fredrikshåb , s. 574
Fredvold , s. 494
Fredvold 2 , s. 494
Freng midtre , s. 131
Freng nordre , s. 140
Freng Sag , s. 146
Freng søndre , s. 120
Frengbo , s. 147
Frengstuen , s. 138
Frydendal , s. 910
Frydenlund , s. 622
Frøliksdal , s. 910
Furuhaugen , s. 739
Furuheim , s. 909
Furulund , s. 922
Furuly av Kinde , s. 338
Furuly av Sagbakken , s. 899
Furumyrsveen , s. 147
Fælugstad , s. 641
Fælugstadhagen , s. 643
Gaden , s. 432
Gakkindstuen , s. 200
Gammelengen , s. 683
Gammelnøsterroen , s. 837
Gammelstugua , s. 909
Gjeitrud , s. 766
Glufsjordet , s. 396
Gløtta , s. 890
Gløtta 2 , s. 892
Gollik , s. 28
Gormsbo , s. 961
Gran , s. 609
Granberg , s. 53
Granheim av Lier , s. 70
Granheim av Vesterlien , s. 315
Granheim av Messenlien nordre , s. 864
Granheim av Ringsaker Almenning , s. 961
Granholt , s. 897
Granhøgda , s. 941
Granli av Ulven, Ring , s. 33
Granli av Fælugstad , s. 646
Granli av Oddsæteren , s. 837
Granlia , s. 890
Granlund av Dæhli , s. 166
Granlund av Messenvangen , s. 920
Granly av Berg, Ring , s. 46
Granly av Bergseng , s. 502
Granly av Messenvangen , s. 919
Granly av Sagbakken , s. 908
Granseth av Alm , s. 278
Granseth av Bergseng , s. 499
Granum , s. 537
Granum Gjestgiveri , s. 537
Grasbakken nordre , s. 658
Grasbakken vestre , s. 652
Grasbakken østre , s. 655
Gravsveen , s. 322
Grevli , s. 71
Gro , s. 967
Grønvold vokterbolig , s. 192
Grønvolden , s. 185
Grønvoldsveen , s. 191
Gråmælingen , s. 844
Gråsgårdengen , s. 844
Gråsgårdengen , s. 845
Gråten , s. 422
Gråten Handel , s. 981
Gråten Sæter av Dæhli , s. 169
Gråten Sæter på Sjusjøen , s. 980
Gudbrandsrud , s. 747
Gunborgløkken , s. 681
Gunderhøgste , s. 300
Gunderhøgste nordre , s. 302
Gunderhøgste søndre , s. 300
Gunhildringen , s. 900
Gunhildsæter , s. 965
Gunhildsæteren , s. 966
Gullikstuen , s. 28
Guriheim , s. 921
Gurilykkja av Skoug , s. 536
Gurilykkja 2 av Hauknes , s. 523
Hagabo , s. 631
Hagaen , s. 581
Hagali , s. 638
Hagastykket , s. 632
Hagasveen av Trætengen , s. 104
Hagasveen av Dæhli , s. 165
Hagasveen av Olasveen , s. 737
Hagatun , s. 637
Hage av Mæhlum , s. 204
Hage av Bergseng , s. 504
Hageli , s. 55
Hagelund av Fælugstad , s. 645
Hagelund av Ulven, Brøttum , s. 395
Hagelundshaugen , s. 226
Hagelundshavningen , s. 232
Hagelundsmyren , s. 397
Hagen , s. 643
Halla nedre , s. 548
Halla nordre , s. 561
Halla øvre , s. 557
Hallastuen , s. 554
Hammer , s. 507
Haug , s. 389
Haugen midtre , s. 611
Haugen nordre , s. 617
Haugen søndre , s. 625
Haugen vestre , s. 851
Haugen østre , s. 853
Haugen av Halla , s. 556
Haugen av Mythen , s. 573
Haugen av Arnestad , s. 889
Haugli av Lier , s. 75
Haugli av Ulven, Brøttum , s. 396
Haugli av Hauknes , s. 522
Haugli av Sørhaugen , s. 636
Haugli av Olestad , s. 874
Hauglund av Korsviken , s. 153
Hauglund av Nordhaugen , s. 624
Haugom , s. 192
Haugrud , s. 55
Haugshaugen , s. 634
Haugsløkken , s. 629
Haugstykket , s. 556
Haugtun , s. 623
Haugtunhaugen , s. 624
Hauknes , s. 510
Hauknes søndre , s. 519
Hauknes-Messenlien , s. 949
Hauknes-Messenlienstykket , s. 950
Hauknesslåtten , s. 519
Havik , s. 107
Havik nedre , s. 112
Havnesve , s. 309
Havrehaugen , s. 898
Hegge , s. 498
Heggeli , s. 275
Heggelund , s. 45
Heiberg , s. 506
Heimen , s. 923
Heimstad , s. 910
Heimtun av Dæhli , s. 168
Heimtun av Bergseng , s. 508
Helle , s. 403
Hemma nordre , s. 717
Hemma søndre , s. 722
Hemsæter nordre og søndre , s. 224
Hemsæter nordre , s. 224
Hemsæter søndre , s. 225
Hemsæterhaugen , s. 231
Henna , s. 429
Herberg-Ødegården , s. 356
Hesjesveen , s. 660
Hesjesveen nedre , s. 664
Hesjesveen nordre , s. 663
Hesjesveen søndre , s. 660
Hesjesvestykket , s. 665
Hesthagen , s. 523
Hogstad , s. 402
Holme , s. 321
Holmen , s. 893
Holt av Hauknes , s. 519
Holt av Midtlien , s. 778
Holthe , s. 399
Homlegård , s. 206
Hovde , s. 403
Huldra , s. 828
Huldrehaugen , s. 900
Hundskjold , s. 174
Husværet , s. 260
Hvideshåb , s. 924
Hygga , s. 874
Høgden , s. 637
Høghaugen vestre , s. 805
Høghaugen østre , s. 801
Høghaugen eie , s. 808
Høghaugsveen , s. 807
Høghaugsveenstykket , s. 808
Høgheim , s. 140
Høgli , s. 682
Høglia , s. 174
Høglund , s. 639
Høgseth , s. 229
Høgvang , s. 413
Høistad , s. 505
Høystad , s. 746
Høystad 2 , s. 746
Håkenåsen , s. 77
Håkenåsen eie , s. 82
Håkenstad nordre , s. 877
Håkenstad søndre , s. 881
Idyllen , s. 909
Jernbanelinjen av Korsviken , s. 152
Jernbanelinjen av Dæhli , s. 166
Jernbanelinjen av Hundskjold , s. 192
Jernbanelinjen av Mæhlum nordre , s. 205
Jernbanelinjen av Berg nedre , s. 442
Jernbanelinjen av Moen , s. 461
Jernbanelinjen av Bergseng , s. 491
Jernbanelinjen av Bergsengstuen , s. 493
Jernbanelinjen av Hauknes , s. 519
Jernbanelinjen av Ordersveen , s. 519
Jernbanelinjen av Skoug , s. 532
Jomfruland , s. 884
Jonsonhaugen , s. 859
Jonstuen , s. 844
Jordet av Alm , s. 275
Jordet av Messenlien nordre , s. 847
Jostuen , s. 494
Jostuen nordre , s. 499
Josveen , s. 278
Jota , s. 961
Julianelund , s. 884
Jungeltelegraf , s. 960
Jørgensborg nordre , s. 583
Jørgensborg sØndre , s. 588
Jørgensborghagen , s. 593
Jørnsveen , s. 220
Kalløkken av Lier , s. 70
Kalløkken av Midtbruget , s. 695
Kalløkken av Nordlien , s. 784
Kalløkkesveen , s. 790
Kallsveen , s. 530
Kalvløkken , s. 828
Karlsveen , s. 82
Kilde , s. 280
Kinde nedre , s. 314
Kinde nedre 1. del , s. 319
Kinde nedre 2. del , s. 321
Kinde øvre , s. 326
Kinde-Ødegården , s. 336
Kinde-Ødegården , s. 338
Kinde-Ødegården nedre , s. 336
Kinde-Ødegården øvre , s. 336
Kindli , s. 393
Kindshaugen , s. 555
Kindshaugen nedre , s. 555
Kindshaugen øvre , s. 556
Kindstuen av Kinde nedre , s. 325
Kindstuen av Kinde øvre , s. 335
Kindsæteren , s. 824
Kirkevang , s. 224
Kjellbakken , s. 55
Kjerringbakken , s. 32
Kjettilengen , s. 205
Klinkenbergengen , s. 846
Klokkerhagen , s. 221
Klokkerhøgda , s. 337
Klostret , s. 896
Kløvstad , s. 94
Kløvstad nordre , s. 98
Knetten , s. 464
Knudsbo , s. 976
Knutsheim , s. 921
Kolbotten , s. 391
Koldsberghaugen nordre , s. 323
Koldsberghaugen søndre , s. 325
Korslund , s. 152
Korsviken , s. 148
Korsvikslåtten , s. 152
Korsviksveen , s. 153
Krigsbautaen , s. 224
Kristiansborg , s. 566
Kristinelund , s. 647
Kroken , s. 420
Kroken eie , s. 422
Kubrandhaugen , s. 440
Kulperud nordre , s. 666
Kulperud søndre , s. 670
Kulperud eie , s. 676
Kulperudbakken , s. 674
Kulperudengen , s. 673
Kusveen av Ulven, Ring , s. 31
Kusveen av Sæther , s. 411
Kvernengen , s. 849
Kvernenghagen , s. 863
Kvernhusmyren , s. 941
Kvernringen , s. 874
Kvernstuen , s. 912
Kvila , s. 232
Kvile av Sagbakken , s. 900
Kvile av Messenvangen , s. 922
Kvisla , s. 140
Kvitsand , s. 497
Kvitsandviken Sag og Høvleri , s. 463
Labrud , s. 393
Labussa Sag , s. 968
Langbo , s. 236
Langsveen , s. 622
Langsveenstuen , s. 622
Leifsrud , s. 961
Leirmyrsveen , s. 725
Lerbakken rnidtre , s. 52
Lerbakken nordre , s. 83
Lerbakken søndre , s. 51
Lerhullet , s. 776
Lerkebo , s. 884
Libek Snekkerverksted , s. 147
Libæk , s. 129
Lidurn , s. 70
Lie av Nordhaugen , s. 622
Lie av Slagbrenden , s. 651
Lier , s. 56
Lier eie , s. 69
Lillebo , s. 866
Lilleengen av Lier , s. 71
Lilleengen av Jørgensborg , s. 593
Lillehagen , s. 806
Lillejordet av Alm , s. 274
Lillejordet av Sortåsen , s. 609
Linnrud , s. 279
Lisengen , s. 772
Lisrnarka Automatsentral , s. 639
Lisrnarka Samvirkelag , s. 639
Lisrnarka Skytterlag , s. 639
Lisrnarken Menighetshus , s. 624
Lismarken Telefonsentral , s. 637
Lohnbakken , s. 712
Lohnbakkstuen , s. 715
Lohnsveen , s. 708
Lohnsveen Hytte på Sjusjøen , s. 982
Lovisendahl , s. 563
Lund , s. 227
Lund Sæterhytte på Sjusjøen , s. 982
Lundberg , s. 115
Lundemo , s. 891
Lundhagen , s. 887
Lundvold , s. 651
Lyngbo , s. 582
Lyusveen , s. 398
Lyusveen 2 , s. 402
Lyusvestykket , s. 395
Løkkehagen , s. 631
Løkken av Sørhaugen , s. 639
Løkken av Syljuberget , s. 939
Løkken b. av Syljuberget , s. 940
Lønstad , s. 506
Løvli av Berg, Ring , s. 45
Løvli av Ulven, Brøttum , s. 391
Løvli av Ringsaker Almenning , s. 961
Løvlund , s. 738
Løvstuen , s. 53
Madsløkken , s. 675
Malenhaugen , s. 65
Mandengen , s. 799
Marken , s. 395
Markerud , s. 786
Mariendahl , s. 835
Maristuen , s. 728
Mathisstuen , s. 491
Maurhaugen , s. 130
Maurstad , s. 507
Mengshoel Høyfjelspensjonat , s. 983
Mesnagløt , s. 875
Mesnaheimen , s. 872
Mesnaheimen søndre , s. 874
Mesnali Samvirkelag , s. 960
Mesnali Turistheim , s. 908
Mesnalien Autotrafikk , s. 900
Mesnalien kapell , s. 901
Mesnalien Kursted , s. 916
Mesnalien Lysanlegg , s. 908
Mesnalien Menighetshus , s. 892
Mesnalien Pensjonat , s. 908
Mesnalien Turisthotell , s. 907
Mesnalien vannverk , s. 917
Mesnastugua , s. 923
Mesnelihaugen , s. 942
Messenlien nordre , s. 840
Messenlien nordre , s. 845
Messenlien nordre (Jordet) , s. 847
Messenlien nordre (bnr. 8) , s. 855
Messenlien nordre (Thorstuen) , s. 861
Messenlien søndre , s. 942
Messenlien søndre , s. 946
Messenvangen nedre , s. 913
Messenvangen øvre , s. 910
Midtbruget , s. 688
Midtbrugeteie , s. 696
Midtbrukmarken , s. 693
Midtengen av Sørhaugen , s. 633
Midtengen nordre av Olestad , s. 875
Midtengen søndre av Olestad , s. 875
Midthaugen , s. 611
Midtlien , s. 767
Midtlien eie , s. 771
Midtliensveen , s. 778
Midtre Freng eie , s. 137
Midtskaug , s. 125
Mikkelstuen (Brukstuen) , s. 703
Mikkelstuen av Kinde , s. 334
Moen , s. 454
Moenbakken , s. 460
Moentunnelen , s. 466
Mortherudstykket , s. 396
Moseviken , s. 726
Mosevikenstuen , s. 728
Myhre , s. 230
Myhrhaugen , s. 434
Myhrhaugringen , s. 433
Myhren av Jørgensborg , s. 591
Myhrsveen , s. 703
Myhrvang av Mæhlum , s. 209
Myhrvang av Olasveen , s. 739
Myhrvold , s. 892
Myra , s. 636
Myren nedre av Trætengen , s. 106
Myren øvre av Trætengen , s. 106
Myren av Thorstad , s. 380
Myren av Halla , s. 555
Myren av Midtbruget , s. 695
Myren av Syljuberget , s. 938
Myrengen , s. 815
Myrvold , s. 399
Myrvold 2 , s. 403
Mythen , s. 570
Mythen eie , s. 574
Mythenstykket , s. 574
Mæhlum nordre , s. 193
Mæhlum søndre , s. 212
Mæhlumsæteren på Nybu , s. 967
Møkkelåsen , s. 358
Møkkelåsen søndre , s. 362
Møllerstuen , s. 332
Nannabu , s. 893
Nattly , s. 746
Naustroa , s. 523
Nedre Almeie , s. 280
Nedre Alm Skog , s. 277
Nedre Kinde eie , s. 323
Nedre Kindesæteren på Sjusjøen , s. 323
Nedre Bergseng eie , s. 510
Nedre Halla eie , s. 557
Nerbakken , s. 235
Nerbo av Bergseng , s. 509
Nerbo av Nordlien , s. 791
Nereng av Ulven, Ring , s. 31
Nereng av Mæhlum , s. 203
Nereng av Midtlien , s. 776
Nerengen av Alm , s. 278
Nerengen av Ulven, Brøttum , s. 398
Nerengen av Halla , s. 563
Nerhagen av Ulven, Ring , s. 30
Nerhagen av Freng , s. 137
Nerhagen av Bjørkhaugen , s. 957
Nerjordet , s. 866
Nerli av Skrukkerud , s. 435
Nerli av Berg øvre , s. 442
Nersveen , s. 426
Nordbruket , s. 677
Nordbrugeteie , s. 687
Nordby , s. 508
Nordahl , s. 788
Nordeng , s. 440
Nordengen av Fauskerud , s. 581
Nordengen av Midtlien , s. 777
Nordengen av Olestad , s. 871
Nordengstykket av Midtlien , s. 775
Nordengstykket av Olestad , s. 875
Nordengstykket av Olestad , s. 876
Nordfrengsmarken , s. 147
Nordhagen av Biskopåsen , s. 92
Nordhagen av Puttenberg , s. 811
Nordhagen nordre av Puttenberg , s. 814
Nordhaugen nedre , s. 617
Nordhaugen øvre , s. 611
Nordhaugen 2 , s. 620
Nordhaugen eie , s. 620
Nordheim av Fælugstad , s. 646
Nordheim av Olestad , s. 876
Nordli , s. 30
Nordlien , s. 778
Nordlien eie , s. 786
Nordre Freng eie , s. 147
Nordre Hemma eie , s. 721
Nordre Hemmastykket , s. 721
Nordre Jørgensborgstykket , s. 595
Nordre Messenlien eie , s. 844
Nordre Messenvangstykket , s. 923
Nordre Mæhlum eie , s. 211
Nordre Puttenbergstykket , s. 815
Nordre Stensengmarken , s. 372
Nordre Stensengsæteren , s. 967
Nordre Thorstad skog , s. 381
Nordsno , s. 981
Nordstuen , s. 487
Nordsveen av Lier , s. 73
Nordsveen av Kulperud , s. 675
Nordsveen (Sletvolden) , s. 796
Nordsveerne , s. 924
Nordvang , s. 918
Norges Statsbaner av Freng søndre , s. 129
Norges Statsbaner av Freng nordre , s. 146
Nyberg av Rud , s. 548
Nyberg av Oddsæteren , s. 839
Nyborg (Lohnsveen) , s. 708
Nyborg av mven, Brøttum , s. 400
Nyborg av Messenlien nordre , s. 864
Nyborgstykket , s. 711
Nybovangen , s. 684
Nybu Sæter , s. 966
Nybu østre , s. 966
Nybusæteren , s. 192
Nydahl , s. 233
Nyfløt , s. 866
Nygård av Sørhaugen , s. 633
Nygård av Midtbruget , s. 695
Nyheim av Pedersveen , s. 746
Nyheim 2 av Pedersveen , s. 746
Nyheim av Messenlien nordre , s. 849
Nyheim 2 av Messenlien nordre , s. 863
Nyhus av Olasvehaugen , s. 295
Nyhus av Sørhaugen , s. 637
Nylændet , s. 313
Nymoen , s. 519
Nyparten , s. 537
Nyseth , s. 232
Nystuen av Thorstad , s. 380
Nystuen av Fælugstad , s. 646
Nystykket , s. 650
Nyvold , s. 32
Nyås , s. 610
Nærvangen , s. 55
Oddnes , s. 46
Oddsæteren , s. 835
Oddsæterengen , s. 837
Olabu , s. 833
Olasveen av Lier , s. 66
Olasveen midtre , s. 735
Olasveen nedre , s. 732
Olasveen øvre , s. 729
Olasveengen , s. 737
Olasvestykket , s. 738
Olasvestykket nedre , s. 739
Olasvehaugen , s. 289
Olasvehaugen nordre og søndre. , s. 292
Olasvehaugen øvre , s. 293
Olestad , s. 867
Olestad nedre , s. 873
Olestad vestre , s. 877
Olestad eie , s. 877
Olestadengen , s. 870
Olestadhøgda , s. 873
Olestadkvern , s. 883
Olestadkvernen , s. 873
Opheim av Ulven, Ring , s. 32
Opheim av Skrukkerud , s. 436
Ophus , s. 232
Opjordet , s. 396
Oppistua , s. 899
Oppstad , s. 581
Opptun , s. 922
Ordersveen , s. 517
Ottersborg , s. 570
Paullund , s. 960
Pedersveen , s. 743
Persbakken , s. 916
Persløkken , s. 140
Persveen , s. 68
Pettersborg , s. 652
Pettersborgstykket nr. 1 , s. 659
Pettersborgstykket , s. 659
Pintsehaugen , s. 898
Potaskekonsneriet , s. 463
Pottemakerstuen , s. 203
Prøven , s. 115
Pustut av Messenlien søndre , s. 945
Pust Ut på Sjusjøen , s. 976
Puttenberg nordre , s. 809
Puttenberg søndre , s. 812
Pålstuen nordre , s. 273
Pålstuen søndre , s. 276
Ra , s. 523
Rabben av Bådshaugen , s. 833
Rabben av Syljuberget , s. 939
Ragnhildstua , s. 981
Rindal , s. 279
Ringen av Kinde , s. 333
Ringen av Fælugstad , s. 646
Ringen av Sletvolden , s. 800
Ringen av Bådshaugen , s. 834
Ringom , s. 622
Roa av Tokstad , s. 256
Roa av Ulven, Brøttum , s. 404
Roa av Oddsæteren , s. 839
Roa av Messenvangen , s. 922
Robinsborg , s. 289
Rodsborg , s. 295
Rogne vestre , s. 223
Rogne østre og vestre , s. 205
Rognhaugen , s. 397
Rognli , s. 919
Rognstad , s. 205
Rosendahl , s. 918
Rosløkken , s. 389
Rubbesveen , s. 694
Rud , s. 538
Rud nedre , s. 539
Rud øvre , s. 543
Ruds nordre hage , s. 546
Rudsteigen , s. 546
Rustad Turisthytte , s. 974
Rødningen , s. 666
Røisheim , s. 279
Røisli av Berg, Ring , s. 47
Røisli av Berg nedre , s. 453
Rønning , s. 209
Rønningen , s. 676
Rørsrud , s. 583
Røyse , s. 230
Sagbakken , s. 893
Sagdalen , s. 636
Sagmyren av Solberg , s. 355
Sagmyren av Arnestad , s. 891
Sagstuen , s. 893
Sagstuen skole , s. 921
Sagtun skolegård , s. 915
Sagveien , s. 146
Samuelstuen , s. 48
Sandaker , s. 153
Sandbakkedalen , s. 775
Sandbakken , s. 774
Sandberg av Berg, Ring , s. 47
Sandberg av Bergseng , s. 509
Sandli , s. 211
Sandsengen , s. 164
Sandvold , s. 209
Sandviken , s. 889
Saugbrenden , s. 893
Sidselstuen , s. 865
Sigtun på Sjusjøen , s. 356
Sjusjøen , s. 968
Sjusjøen Fiellkirke , s. 976
Sjusjøen Fiellpensjonat , s. 206
Sjusjøen Fjellstue , s. 975
Sjusjøen Handel , s. 981
Sjusjøen Høyfjellshotell , s. 982
Sjusjøen Sanatorium , s. 975
Sjusjøen av Vesterlien , s. 206
Sjusjøvegen , s. 971
Sjøli , s. 130
Sjølsjytten , s. 209
Sjølsjyttstuen , s. 203
Sjønær , s. 983
Sjåheim , s. 145
Skar , s. 74
Skars Hytte , s. 983
Skarstad , s. 412
Skaugen , s. 725
Skaugum , s. 166
Skjefte , s. 105
Skogbo , s. 940
Skogbryn av Ulven, Brøttum. , s. 401
Skogbryn av Sortåsen , s. 610
Skogbryn av Arnestad , s. 890
Skogheim , s. 507
Skogholt av Fælugstad , s. 647
Skogholt av Olestad , s. 875
Skogholt av Bjørkhaugen , s. 958
Skogli (Gunderhøgste) , s. 303
Skogli av Lier , s. 70
Skogli nordre av Kinde , s. 323
Skogli søndre av Kinde , s. 325
Skoglia , s. 945
Skoglistua , s. 834
Skoglund av Ulven, Brøttum , s. 399
Skoglund av Midtlien , s. 778
Skogly av Bergseng , s. 504
Skogly av Grasbakken , s. 657
Skogly av Sagbakken , s. 898
Skogly av Syljuberget , s. 939
Skogrand , s. 922
Skogro , s. 908
Skogsborg , s. 129
Skogstad av Bergseng , s. 498
Skogstad av Kulperud , s. 676
Skogtun , s. 71
Skogvang av Freng , s. 128
Skogvang av Bergseng , s. 504
Skogvang av Skoug , s. 534
Skolehagen , s. 636
Skomakerbakken av Ulven, Ring , s. 29
Skomakerbakken av Berg nedre , s. 453
Skoug , s. 524
Skoug eie , s. 538
Skrepvinnhytten , s. 983
Skriverhaug , s. 828
Skrukkerud , s. 413
Skrukkerud eie , s. 419
Skrukkerud nordre , s. 424
Skrukkerudbakken , s. 431
Skrukkerudmyren , s. 555
Skrukkerudstuen , s. 427
Skulivangen , s. 966
Slagbrenden , s. 647
Sletmoen , s. 451
Sletten av Vesterlien , s. 310
Sletten øvre av Vesterlien , s. 314
Sletten av Olasveen , s. 739
Sletvolden , s. 796
Slåtmyren , s. 404
Slåtsveen , s. 712
Smedstuen , s. 390
Smerud , s. 401
Småsæteren av Møkkelåsen , s. 365
Småsæteren av Stenseng , s. 369
Småsæteren av Thorstad , s. 380
Snappind , s. 28
Snippen av Hauknes , s. 517
Snippen av Messenvangen , s. 919
Sogstad , s. 434
Solbakken av Freng , s. 146
Solbakken av Korsviken , s. 153
Solbakken av Bergseng , s. 491
Solbakken av Sørlien , s. 766
Solbakken av Syljuberget , s. 934
Solbakken vestre av Messenvangen , s. 918
Solberg , s. 338
Solberg nordre , s. 343
Solberg nordre , s. 345
Solberg søndre , s. 343
Solberg søndre , s. 348
Solberg eie , s. 353
Solberg 1 av Syljuberget , s. 939
Solberg 2 av Syljuberget , s. 940
Solbergengen , s. 356
Solbergstuen , s. 352
Solbrå , s. 941
Solglimt , s. 892
Solgløt av Olestad , s. 874
Solgløt av Sagbakken , s. 909
Solhaug av Freng , s. 147
Solhaug av Ulven, Brøttum , s. 400
Solhaug av Nordhaugen , s. 624
Solhaug av Messenlien nordre , s. 867
Solhaug av Håkenstad , s. 883
Solhaug av Syljuberget , s. 938
Solhaug på Sjusjøen , s. 975
Solhaug Restaurant på Sjusjøen , s. 981
Solheim , s. 435
Solli av Mæhlum , s. 235
Solli av Midt1ien , s. 775
Solli 2 av Midt1ien , s. 777
Solli av Håkenstad , s. 884
Solseth , s. 402
Solstad av Mæhlum , s. 227
Solstad av Ulven, Brøttum , s. 404
Solstad av Sørlien , s. 763
Solstua , s. 875
Solvang av Freng , s. 128
Solvang av Halla , s. 557
Solås av Ulven, Brøttum , s. 402
Solås av Syljuberget , s. 939
Sommerro av Hauknes , s. 524
Sommerro av Bådshaugen , s. 832
Sommerro vestre av Bådshaugen , s. 833
Sommerro av Arnestad , s. 890
Sommerro 2 av Arnestad , s. 891
Sommerro 3 av Arnestad , s. 892
Sommerschill Hytte , s. 983
Sorthølen , s. 334
Sortåsen , s. 595
Sortåsen vestre , s. 608
Sortåsengen , s. 605
Sortåsløkken , s. 602
Sortåsstuen , s. 600
Sortåssveen , s. 606
Speinniveigg , s. 256
Spiten , s. 659
Statsbanene av Freng nordre , s. 146
Statsbanene av Freng søndre , s. 129
Steffenbakken , s. 448
Steine av Bergseng , s. 495
Steine av Midtbruget , s. 692
Steinhaugen , s. 28
Steinseth , s. 865
Steinvik , s. 918
Sten , s. 504
Stenberg av Berg, Ring , s. 47
Stenberg av Solberg , s. 357
Stenberg av Ulven, Brøttum , s. 396
Stenberg av Messenlien nordre , s. 849
Stenberg 2 av Messenlien nordre , s. 863
Stenseng , s. 366
Stenseng nordre , s. 367
Stenseng søndre , s. 370
Stensli av Mæhlum , s. 227
Stensli av Kulperud , s. 675
Stensli av Arnestad , s. 891
Stensrud , s. 68
Storengen , s. 846
Storhaugen , s. 697
Storlien , s. 759
Stor Sanden , s. 161
Storsveen , s. 706
Storsveen nordre av Alm , s. 289
Storsveen søndre av Alm , s. 289
Strandbakken , s. 499
Strandberg , s. 497
Strandengen , s. 169
Strandli , s. 128
Strandløkken nedre , s. 44
Strandløkken øvre , s. 42
Strandsveen , s. 495
Stubbom , s. 502
Stuggusletta , s. 509
Stueløkken , s. 314
Stueløkken østre , s. 314
Susendal , s. 867
Svea , s. 276
Sveadalen , s. 31
Sveaengen , s. 280
Svedahl , s. 940
Sveen av Ulven, Ring , s. 29
Sveen av Lier , s. 71
Sveen av Skoug , s. 532
Sveen av Mythen , s. 573
Sveen av Sortåsen , s. 606
Sveen av Gudbrandsrud , s. 750
Sveen av Midtlien , s. 778
Sveen av Høghaugen , s. 807
Sveen av Oddsæteren , s. 838
Sveen av Sagbakken , s. 897
Sveen av Bjørkhaugen , s. 957
Svendsbakken , s. 758
Svendsrud , s. 392
Svenskhaugen , s. 125
Sveum av Mythen , s. 572
Sveum av Nordlien , s. 790
Sveum 2 av Nordlien , s. 790
Sveum nordre av Skoug , s. 534
Sveum søndre av Skoug , s. 532
Sveumshagen , s. 536
Sveumsmyren , s. 538
Svingvold , s. 275
Syljuberget midtre , s. 927
Syljuberget nedre , s. 938
Syljuberget nordre , s. 929
Syljuberget søndre , s. 924
Syljuberget øvre , s. 937
Syljubergsengen , s. 933
Syljubergsveen , s. 934
Sylliebrenden , s. 924
Sæterbakken , s. 821
Sæterbakken vestre , s. 823
Sæterbakken østre , s. 824
Sæterbakengen , s. 826
Sæterbakengstykket , s. 828
Sæterlien (Sørlien) , s. 752
Sæther , s. 405
Sæther nordre , s. 410
Sæther søndre , s. 406
Sæther av Oddsæteren , s. 838
Sætherstuen , s. 409
Sæthertun , s. 257
Sæthervold , s. 507
Sæthre , s. 412
Sætre og bosteder i Brøttum Alm. , s. 965
Sætrom , s. 413
Søndre Freng eie , s. 127
Søndre Hemma eie , s. 724
Søndre Jørgensborgstykket , s. 594
Søndre Messenlien eie , s. 949
Søndre Mæhlum eie , s. 236
Søndre Puttenbergstykket , s. 815
Søndre Thorstadsæteren , s. 967
Sønsteby , s. 548
Sørbruget , s. 697
Sørbruget eie , s. 702
Sørbrukhagen , s. 701
Sørbrukmarken , s. 703
Sørenga av Olestad , s. 873
Sørengen av Midtlien , s. 775
Sørengen av Olestad , s. 871
Sørengen av Olestad , s. 873
Sørengstykket av Midtbruget , s. 695
Sørfrengslåtten , s. 130
Sørhaugen , s. 625
Sørhaugeneie , s. 640
Sørhaugmarken , s. 636
Sørjordet av Havik , s. 116
Sørjordet av Ulven, Brøttum , s. 400
Sørjordet av Arnestad , s. 889
Sørensveen , s. 484
Sørlien , s. 752
Sørlien eie , s. 759
Sørlisbakken , s. 761
Sørlisbakkenstykket , s. 767
Sørstuen , s. 499
Sørsveen av Nordhaugen , s. 623
Sørsveen av Pedersveen , s. 747
Sørum av Bergseng , s. 509
Sørum av Slagbrenden , s. 651
Tajet av Mæhlum , s. 236
Tajet av Bjørkhaugen , s. 959
Tallo , s. 522
Tallo 2 , s. 524
Tallopunt , s. 523
Tandum , s. 505
Tangen , s. 889
Thomasstuen , s. 355
Thorehaugen , s. 353
Thorsrud , s. 381
Thorstad , s. 372
Thorstad nordre , s. 373
Thorstad søndre , s. 376
Thorstad eie , s. 382
Thorstadmarken , s. 380
Thorstadstykket , s. 381
Thorstadstykket og Sveen , s. 381
Thorsteinstuen , s. 67
Thorstuen , s. 861
Thunborg , s. 231
Thune av Mæhlum , s. 226
Thune av Fælugstad , s. 647
Tilleggsjord til Bufast , s. 235
Tilleggsjord til Klokkerhøgda , s. 257
Tjuv-Olabanden , s. 962
Tokstad , s. 250
Tokstad eie , s. 256
Tokstadsveen , s. 255
Tomta av Midtbruget , s. 696
Tongen , s. 542
Toppen av Bergseng , s. 492
Toppen av Olestad , s. 875
Torebu , s. 923
Torkildstuen , s. 182
Trangrud , s. 891
Trassopp av Freng , s. 127
Trassopp av Bjørkhaugen , s. 960
Trekanten av Mæhlum nordre , s. 209
Trekanten av Mæhlum søndre , s. 234
Trekanten av Bjørkhaugen , s. 958
Trellet , s. 29
Tretsveen , s. 50
Trollringen , s. 909
Trollstua av Arnestad , s. 892
Trollstua av Ringsaker Almenning , s. 961
Trutræl , s. 563
Trætengen , s. 99
Trætengen eie , s. 106
Tufta , s. 939
Tunli , s. 232
Tussehaugen , s. 945
Tyria Kraftstasjon , s. 876
Tyrili Pensjonat , s. 937
Tyrilia Lysverk , s. 898
Tyrilioset , s. 938
Tyristua , s. 910
Tyskerflata 1945 , s. 465
Tømmermyra , s. 209
Tørmobakken , s. 861
Tørmoen , s. 187
Tørrbakken , s. 983
Tørtop , s. 166
Ulven, Ring , s. 15
Ulven mellem, Ring , s. 23
Ulven nordre (vestre), Ring , s. 18
Ulven søndre (østre), Ring , s. 24
Ulven eie, Ring , s. 29
Ulven, Brøttum , s. 382
Ulveneie, Brøttum , s. 404
Ulven skog, Brøttum , s. 391
Ulvebakken , s. 389
Ulveengen , s. 404
Vangbakken , s. 917
Vangbrenden av Lier , s. 68
Vangbrænden av Messenvangen , s. 916
Vangen nordre , s. 921
Vangen nordre , s. 922
Vangen nordre, parsell 2 , s. 921
Vangen nordre, parsell 3 , s. 921
Vangen av Fauskerud , s. 582
Vangen av Nordbruget , s. 684
Vanghagen , s. 914
Vangli , s. 920
Vangstuen , s. 686
Vasli , s. 547
Veisten , s. 233
Vellangshagen , s. 90
Vellang-Ødegården , s. 206
Veltmyrsveen , s. 701
Verket , s. 189
Vernhaugen , s. 561
Vernstuen , s. 706
Vesleengen av Jørgensborg , s. 594
Vesleengen av Sagbakken , s. 899
Vesleheimen av Sagbakken , s. 899
Vesleheimen av Messenvangen , s. 919
Vesleheimen 2 av Messenvangen , s. 920
Vesleheimen 3 av Messenvangen , s. 921
Vesleheimen av Bjørkhaugen , s. 959
Vesleløkka , s. 638
Vesterlien , s. 303
Vesterlien eie , s. 309
Vesterlienmarken , s. 313
Vestli , s. 508
Vika , s. 833
Vika 2 , s. 834
Viken , s. 462
Viklund , s. 463
Vold , s. 831
Voldsveen , s. 832
Væreplassen , s. 975
Vårheim , s. 115
Wårhaug , s. 261
Ødegården nordre (Havik Engeslet) , s. 116
Ødegården søndre (Havik Engeslet) , s. 119
Ødegården av Berg, Ring , s. 49
Ødegården nordre av Bergseng , s. 476
Ødegården søndre av Bergseng , s. 477
Ørbæk av Freng , s. 126
Ørbæk av Bergseng , s. 502
Østberg , s. 441
Østby , s. 647
Østli , s. 312
Øverengen av Ulven, Brøttum , s. 398
Øverengen av Sæterbakken , s. 827
Øverengen av Olestad , s. 872
Øvergård , s. 635
Øvergårdsengen , s. 640
Øverhagen , s. 139
Øverjordet av Messenlien nordre , s. 864
Øverjordet av Arnestad , s. 891
Øverli , s. 71
Øverlibakken , s. 840
Øverlien , s. 763
Øverstuggua og Baksvea , s. 676
Øvre Alm eie , s. 288
Øvre Bergseng eie , s. 510
Øvre Kinde eie , s. 335
Øvre Fauskerudstykket , s. 583
Åkran , s. 233
Åsennordre , s. 358
Åsen søndre , s. 362
Åsen skog , s. 366
Åseng , s. 910
Åsethhagen Hytte , s. 983
Åsly , s. 93
Åsmyren , s. 365
Åsstuen , s. 361
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011