Andre kilder

Fra tid til annen kommer vi over kilder som er lite kjent for allmennheten. Det kan også være bøker, hefter eller artikler som kan være til stor nytte. Vi vil forsøke å bidra til å gjøre disse kjent enten ved å publisere dem på lagets nettsider eller å lage lenker til andre nettsteder hvor dette materialet finnes.

Norges prestegjeld   -   II Hamar bispedømme

I 1919 ble det på E.Sem forlag i Fredrikshald utgitt ei bok med tittelen Norges prestegjeld - II Hamar bispedømme. Materialet er samlet og utgitt av res.kap. til Rakkestad, J.F.Sandberg.

I boka gis det en beskrivelse av hvert enkelt prestegjeld i bispedømmet. Materialet synes å være  skrevet med tanke på prester som er på søk etter nytt embede (jobb), men det gir et interessant tidsbilde av forholdene i det enkelte prestegjeld i tiden omkring 1.verdenskrig.

Sidene 12 til 48 omhandler de 8 prestegjeldene som eksisterer på Hedmarken på den tida. Disse sidene har vi tatt oss den frihet å ocr-skanne og gjengi i sin helhet.

Regimentchefer, Compagniechefer og Premierløitnanter ved de Oplandske Kavaleriafdelinger. Indtil Begynnelsen af det 19de Aarhundre

Dette materialet er hentet fra "Dragontiden" av J.Gullowsen, skrevet til Opplandske Kavellerikorps 150 års jubileum i 1900.

Hedmark slektshistorielag © since 2003