Register til Løten bygdebok bind 1 - 3

Navn
Afjordet
Aldershvile
Alderslyst
Alfei nordre
Alfei søndre
Alfei vestre
Alfei østre
Allergot
Alme
Anberg
Asplund
Bakkelund
Bakkerud
Bakmoen eller Bessebymoen
Bakstad
Baldrup og Heggenjordet
Balke
Balke nordre
Baståsen
Benningstad
Benningstad lille
Benningstad store
Berg
Berg vestre
Berg østre
Berge
Berge lille
Bergerjordet
Berggrund
Bergseng
Bergsted
Berset
Bersetbakken
Besseby
Besseby
Besseby ødegard
Birkely
Birkely vestre
Bjerkli
Bjølset
Bjørk
Bjørke nordre
Bjørke søndre
Bjørke vestre
Bjørke vestre
Bjørke østre
Bjørkerud
Bjørkerud
Bjørkli
Bjørkli
Bjørklund
Bjørkmoen
Bjørnbakken
Bjørnerud
Bjørnstad
Bjørnstad
Bjørnstad søndre
Bjørnstad søndre
Bjørnstad vestre
Blekmyren
Bløtmyren
Borgestad
Bransrud
Bransrud søndre og østre
Bransrudstuen
Bratli
Bratvold
Bredsvold
Breidablikk
Breigjot
Brenna
Brennholen lille
Brennholsstua
Breum
Brevad
Bronkebakken
Brovold
Brovoldpløya
Brudal
Brøttet
Bråten øg Bråten østre
Butterud
By
Byengen
Bygdestykket
Byvold
Bæk
Bæk
Bæk og Nordbæk
Bækengen
Bækengen nordre
Bækengen søndre
Bækkedal
Bækkelund
Bækkelund
Bækken
Bækkesveen
Bækkevold
Bækkevold
Bækkevold
Bækkum

Båhus
Dalby
Dalby
Dalen
Dalstajet
Dammen
Damstuen
Doksrud
Dotterud
Dunderbakken nedre
Dunderbakken øvre
Dyri
Dyrihagen
Dyristuen
Dyrisveen
Dyrisveen østre
Ebru
Ebru sag
Eggen
Ekeberg med Åsmarkstykket
Ekebergshaugen
Ekrum
Ekrumshagen
Elstad
Elvang
Elvartun
Elverhøi
Elverhøy
Eneberg
Enerholmen
Enge
Enge søndre
Enge østre
Engebakken
Engebakken
Engebakken
Engebakken søndre
Engekroken
Engelund
Engemoen
Engemoen
Engen
Engen
Engen
Engen (Nordsetenga)
Engen og Nordsted
Engen og Vivelstadengen
Enger
Engesletten
Engesveen
Englaug
Englaug vestre
Englaug østre
Englaugsbakken
Englaugsmoen
Engsverønningen og Engsvemyren
Engvold
Etterord
Evenstad
Evenstad
Fagerhaug
Fagerhøi
Fagerli
Fagertun
Falkenberg
Falkheim
Finstad
Finstad lille
Finstad lille vestre
Finstad lille østre
Finstad ødegard
Finstadsveen
Fjeld
Fjeld
Fjeldhaug
Fjeldvang
Fjellberg
Fjellbo
Fjellstad
Fjælgård
Fjælgård
Fjælgård
Fjælgård nordre
Fjælgård vestre
Flakstad
Flaten
Flathagen
Fløtholen
Folkehjem
Formo
Fosheim
Foskum
Fram
Framstad
Frang
Fredbo
Fredheim
Fredhjem
Fredly
Fredsvold
Frogner
Fronset
Frydenberg
Frydenlund
Fuglbrenna
Fuglesang
Fuglset
Furahøgd
Furali
Furubakken
Furubakken
Furudal
Furuli
Furulund
Furuly
Furuset
Furuset
Færgen
Gammelsrud
Gammelstuen
Gaukerud
Gaukerud
Gauksletten
Gaukslettrydningen
Gimle
Gjerlu
Gjevaldsbråten
Godal
Godthåp
Granberg
Grandal
Granerud
Granhaug
Granli
Granli
Granlia
Granlund
Granlund
Granly
Grav
Grav
Grefsheim
Greften
Gresbak
Grimset
Grimsetmoen og Havningen
Grims-Kroksti
Grindal
Grindbakken
Grinden
Grindereng
Grinderengstykket
Grindstuen
Grylling
Grylling vestre
Grylling østre
Grøholt
Grøholt vestre
Grøholt øde
Grøholt østre
Grøndalen
Grønli
Grønsveen
Grønsveen lille
Grønsveen nordre
Grønsveen søndre
Grønsveen østre
Gråberg og Rosenberg
Gårder
Hafslund
Hagabakken
Hagajordet
Hagaseter
Hagastuen
Hagastuen
Hagastuen
Hageløkken
Hagen
Hagen
Hagen
Hagen skog
Hagen skog
Haglund
Halstenshov
Halstenshovlien
Halstenshovstuen
Hammer
Hammeren
Haneknæ
Haneknæ og Totberget
Haneknæ skog med Røken
Haneknæhagen
Hansløkka
Hanstad
Hasselbakken
Haug
Hauge
Haugen
Haugjordet
Haugli
Hauglund
Haugset
Haugtun
Haukstad
Haverbækken
Havnehagen
Havningen
Hegg
Heggedal
Heggelund
Heggen
Heggen nedre
Heimdal
Heimdal I
Heimdal II
Heimly
Helset
Herdal
Herdal nedre
Hesthagen nordre
Hestvold
Hjelseng
Hjelsengengen
Hjelsengsveen
Hjemli
Hoel
Hoel
Holaker
Holen nordre
Holen nørdre
Holen vestre
Holen østre
Holhjem
Holmen og Langsetholmen
Holmlund og Rekstad
Holsrud
Holsstuen
Holstad
Holtan
Homerstad nedre
Homerstad øvre
Hommerstad
Hov
Hov midtre
Hovin
Hovinhagen
Hovinsløkken
Hovinsveen
Hovlund
Hovsødegard
Huse
Huse
Huseby
Huseby søndre
Husengen
Husum
Husum
Husum vestre med Jonsholen
Husum østre med Tømte-Husum
Hvitholen
Høgholen
Høgsveen
Høgsveen III
Høgsveen og Stensveen
Høgvold
Høie
Høingstad
Hølingstad
Høyby
Håkenstad
Håkenstu
Igulstad
Igulstadsveen
Igulstadsveen søndre
Ihrstad
Ilseng
Imset
Imset ødegard
Imsetbakken
Imsethagen
Imsetsveen
Indby
Indgjerdinga eller Bækkevold
Ingelsrud
Ingelstad
Ingstad
Jesli
Jessheim
Jevnaker
Johanstad
Jonsstuen
Jordbroen
Jordet
Jønsberg
Jønsrud
Jønsrud nordre
Jønsrud vestre (Nybak)
Jønsrudbakken
Jønsrudbakken østre
Kalsveen
Kalsveen vestre
Kalveløkken
Karlsminde
Karlstad
Karlstad
Karterud
Karterudslåtten
Karterudstuen
Karud
Karud nordre
Karud søndre
Kavlediket
Kilde østre
Kildevang
Kirkenær
Kjelbo
Kjeldal
Kjeldal nedre
Kjeldstad
Kjelsberg
Kjelsrud
Kjels-Rustad
Kjemli
Kjemli
Kjemsholen
Kjemsholen øvre
Kjemsholen øvre
Kjemsholsløkken
Kjølstad
Kjøs
Kjøstad
Kjøsødegård
Klavfos
Klette
Klettsveen
Klevbakken
Klokkergarden
Klæpa
Klæpa Bruk
Knutsdalen
Knutsdalsengen
Kojebakken
Kolbu og Bækken skog
Kolbuen
Kolbuen skog
Kolbuen vestre
Kolset
Kongletorp
Kongletorp nordre
Kongletorp søndre
Kongshaug
Korildstad
Korsbakken
Korslund
Korsmo
Kringsjå
Kroken
Kroksti
Kroksti nedre
Kroksti øde
Kurud
Kvernengen
Kvernhusløkken
Kvinkholen
Kvinkholen vestre
Kvinkholen østre
Kvæstad
Kvæstad mellom
Kvæstad øde
Langeland
Langengen
Langset
Langset vestre
Langset østre
Langvegg
Li
Li
Libak
Lien
Lihagen
Liland
Lilleaker
Lilleengen
Lilleengen
Lilleengen
Lillegård
Lillehagen
Lilleholt
Lillehov
Lilleløkken
Lilleløkken
Limenholtet
Limenholtfeltet
Linderud
Lindholt
Lindløkken
Lindstad
Lindstad
Linner
Linsveen
Linsveen øvre
Linsvemyren
Liven
Liven nordre
Liven søndre II
Liven østre
Livenbakken
Livenengen
Livenhagen
Livenløkken
Livenstuen
Livensveen
Lund
Lund vestre
Lund østre
Lundby
Lundby med Lundby vestre
Lunde
Lundgård
Lundgård
Lundstuen
Lundvold
Lybæk
Lysaker
Løhaugengen
Løiten Frørenseri
Løken
Løken lille
Løken skole
Løken store
Lømo
Løten skogbygd
Løtenbyen
Løvbak
Løvhaugen
Løvlien
Løvlien
Løvlien nordre
Løvlien østre
Løvstad
Marken
Mathisrud
Mathisrud (Årsrudsveen)
Melby og Melby østre
Mellem
Mellem
Mellum
Melvøld
Midtli
Midtlund
Midttun
Mo
Mo og Engeset
Modal
Moen
Moen
Moen
Moen og Ødegård
Moløkken
Monsrud
Morthov
Morthovsrønningen
Mosjøberget med Østerhaug
Moskou
Murstad
Murstadenga
Mykju
Mykju lille
Mykju store
Mykjurønningen
Myrhagen
Myrholt
Myrli
Myrvang
Myrvang
Myrvold
Myrvold
Møstad
Navn- og sakregister
Nedre Solberg skog
Negård
Nerby
Nerhagen
Nesta
Nestin
Nilsby
Nordaker
Nordal
Nordberg
Nordberg
Nordby
Nordby
Nordengen
Nordengen
Norderhov
Norderhov vestre
Norderhov østre
Nordgård
Nordhagen
Nordhavningen
Nordli
Nordli
Nordli
Nordløkken
Nordløkken
Nordre Skjærstad
Nord-Røne
Nordset
Nordsveen
Nordsveen vestre
Nordvi
Nordviødegard
Nordvold
Norstad
Norum
Nybak
Nybak
Nyberg
Nyborg
Nyborg
Nybruket
Nybuåsen
Nybø
Nyenga
Nygård
Nygård
Nyhus
Nyhuset
Nyjordet
Nyjordsengen
Nyland og Nyland vestre
Nylund
Nyløkken
Nymoen
Nysted
Nystuen
Nystuen
Nystykket
Nysveen
Nysveen vestre
Nysverydningen
Nyvold
Nyværelset
Næstad
Nøkleby
Nøkleby gards skogrettighet
Nøkleby skog
Nøklebyberget
Nøklebybråten
Nørseng
Olehuset og Olehuset vestre
Olsstuen
Olsstuens skog
Olstad
Ommang
Ommang vestre
Ommang ødegard
Ommang østre
Ommangsbakken
Ommangsbakken
Ommangsvolden
Opaker
Ophus
Oppegård
Oppegård skole
Oppegård søndre
Oppegårdsbakken
Oppegårdsengen
Oppegårdsstuen
Opset
Opstad
Opstad
Orhaug
Oset
Oset skole
Oset vestre
Osmyren nedre
Osmyren øvre
Overud (Glomstadholen)
Palerud
Persby
Petersborg
Petersborg nordre
Petersborg søndre
Pettersheim
Potetbua
Prestegarden
Prestmyren
Prestsveen
Prestsveen
Ramsøy
Rasmusløkken
Rekstad
Rettelser
Ringnes
Ringnes
Ringnes nordre
Ringnes ødegard
Ringnesrønningen
Ringvold
Riseng
Risengbakken
Risenghagen
Risengstuen
Rogne
Rognstad
Rogstad lille
Rogstad store
Roko
Roko søndre
Roko østre
Rokoløkken
Rokoløkken
Rokoskogen
Rom nordre
Rom søndre
Rom vestre
Romplassene
Roset
Roset søndre
Rugsveen
Rundhaug
Rustad lille
Rustad store
Rustadbakken
Rustadgardene
Rustadrønningen
Rydningen
Rydningen
Rydningstad
Rydningstad
Rydningstad
Rydningstadengen
Ryen
Rød
Rødmoen
Røken seter
Røken seter
Rømmabakken
Rømmen
Rømmen vestre eller store
Rømmen østre
Røne
Rønåsen
Rådelsmyra
Rådelsrønningen
Sagatun
Sagen
Sagholmen
Sagåbakgrenda
Sagåbakken mellom
Sagåbakken nordre
Sagåbakken søndre
Sagåbakken søndre I
Sagåbakken søndre II
Sameia
Sameia
Sandaker
Sandbak
Sandbakken
Sandberg
Sandbæk
Sandbækbakken
Sandbækengen
Sandbækken
Sandbækrydningen
Sande
Sandlund
Sandmoen
Sandvik
Sandvold
Sandvold vestre
Seglahagen
Seglamyra og Ullermyra
Seglen
Seglen ødegard
Selby
Sentralen
Seterløkka
Seterløkken
Sigstad
Simenstad
Simenstad
Sjurstuen
Sjølien
Sjølien nordre
Skaugård
Skillingstad
Skjerve
Skjold
Skjærbakken
Skjærbakken
Skjærbæk
Skjærgård
Skjærstad søndre
Skjøllendal
Skjønhaug
Skog
Skogekren
Skogekren
Skoghaug
Skogheim
Skogli
Skogli og Skogli østre
Skogsrud
Skogsrudholen
Skogstad
Skogstad
Skogtun
Skogvold
Skoly
Skovby vestre
Skovby østre
Skramstad
Skramstad lille eller Lille-Skramstad
Skramstad store eller østre
Skramstad vestre
Skramstad ødegard
Skrinhagen
Skøien
Skålerud
Skårholen
Slagsveen
Sletvold
Slåtbakken
Slåtsveen
Slåtten
Slåtten (Langsetslåtten)
Slåtten eller Foskumslåtten
Slåttum
Smedal
Smedstad
Snekkersveen
Solbakken
Solbakken
Solbakken
Solbakken skole
Solbakken vestre
Solberg
Solberg
Solberg nedre
Solberg øvre
Solbergløkken
Solbergsveen
Sole
Sole
Solhaug
Solhaug
Solhaug
Solheim
Solhøi
Solli
Sollien
Solly
Solstad
Solvang
Solvang
Sommerro
Spangen
Spånestad nordre
Spånestad søndre
Stabberud
Stafseng
Stafsengbakken
Steen
Stenbak
Stenberg
Stenberg
Stenberg og Stenberg vestre
Stenberg søndre
Stenberg vestre
Stenberg østre
Stengård
Stensbak
Stensbak
Stensberg
Stensby
Stensby
Stensby
Stenset
Stenset
Stenset
Stensrud
Stensås skog
Stensåsen
Sterud
Stor-finstad
Stor-Rogstad
Storsveen
Storsveen
Storødegarden
Storødegarden
Strand
Stubberud
Stubstad
Stubsveen
Støre
Svartbekken
Svartbekken nordre
Svartbekken søndre
Sveberg
Sveen
Sveen vestre
Sveen østre
Sveløkken
Svendby
Svenkerud
Svestad
Svestad
Svestad
Svestuen
Sykehjemmet
Synstad
Sæten
Sæter
Søbak
Søbakken
Søbakken
Søby
Søby og Søbyengen
Søeng
Søhagen
Sølstad
Sømoen og Tunberg
Sønderhaug
Søndre Rokoskog
Søplet
Sørberg
Sørberg
Sørby, Nerby og Høiby
Sørgård
Sørhagen
Sørhavningen med Østhavningen
Sørli
Sørsvebakken
Sørsveen
Sørsveen nordre
Sørsveen vestre
Talbak
Tanga
Tangnes
Tangneshagen
Tobru
Tobæk
Tofastrud vestre og Tofastrud
Tofsrud
Tom
Tomsrønningen
Tomte
Tomte lille
Toreløkken
Torp store
Torp søndre
Torsgård
Torshov
Totberget
Totbergsbråten
Trekanten og Smiutomten
Trosthol
Trosthol søndre
Trostholhuset
Trostholhuset med Fallet og Smeby
Trosthusfallet
Trætteberg
Trættebergeie
Trømnes
Tune
Tømmerhol
Tømte-Husum
Tønset
Tønsetengen
Ullermyra
Utgård
Vardebergsteigen
Vardebergsteigen
Vardehaug
Vea
Vealund m. v
Veideborg
Veideborg og Ytteborg
Veideborg skog
Veideborg skog vestre
Veideborg skog østre
Vemstad
Ven
Vennerslyst
Verge
Vestberg
Vestberg
Vestby
Vestby
Vestengen
Vesterengen
Vesterhagen
Vesterhagen
Vesterhaug og Vesterhaug søndre
Vestgård
Vestgårdsrønningen
Vestli
Vestli
Vestmoen
Vestre Rokoskog
Viberg
Villumsbråten
Vinterly
Vivelstad
Vivelstadstuen
Voldmo
Volla
Volla
Væstad
Vølestad
Vølestad nedre
Vølestad øvre
Vølestadhagen
Vølestadstuen
Ytteborg
Ytteborg nordre
Ytteborg skog vestre
Ytteborg skog østre
Ødetorp
Øie
Øie søndre
Øie østre
Østberg
Østberg
Østborg
Østby
Østby
Østby
Østby og Høiby
Østereng
Østerhagen
Østerhagen
Østerhaug
Østerløkken
Østersvea
Østgård
Østhavningen
Østjordet
Østli
Østli og Birkeli
Østlund
Østlund og Østlund vestre
Østmo
Østnes
Østre Roko skog
Østråt
Øverby
Øvergård og Elvebakken
Øverli
Øverli
Øvre Solberg skog
Åberg
Ådalen
Ådalssveen
Ågård
Åkerløkken
Ålsvold
Ånestad
Årsli
Årsrud
Årsrudbakken
Årvold
Åsbakken
Åset
Åshaug
Åtjernsrydningen
 
Bind
3
1
1
2
2
2
2
3
2
2
1
3
3
3
2
3
1
1
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
3
1
3
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
2
2
1
1
2
3
1
2
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
2
3
1
3
3
1
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
3
3
2
1
2
3
1
1
3
3
3
3
1
2
2
3
3
2
3
1
3
2
1
3
3
3
3
2
1
3
2
1
3
2
3
2
2
1
1
2
3
1
3
3
2
1
1
3
2
1
3
3
1
3
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
3
3
3
3
3
1
2
1
2
1
3
1
2
3
3
3
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
1
2
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
3
1
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
1
3
3
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1
1
2
3
3
1
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
3
3
1
2
2
1
3
3
1
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
3
3
2
1
3
3
1
1
1
3
3
1
2
1
1
3
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
2
3
2
2
2
3
1
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1
1
2
2
3
1
2
3
2
3
3
1
2
2
3
1
2
1
2
3
3
3
3
1
2
2
3
1
1
3
3
3
3
2
2
1
1
2
1
3
1
3
2
2
2
2
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
3
3
2
2
3
1
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
3
3
2
1
3
3
3
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
3
3
1
1
3
3
3
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
3
1
2
2
3
3
3
1
2
3
1
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
3
2
3
1
2
2
2
1
3
1
2
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
2
3
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
3
1
3
3
3
3
3
1
1
2
3
2
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
1
1
1
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
1
3
2
3
2
2
3
2
2
1
3
1
3
1
3
3
1
3
3
2
1
1
1
2
3
3
1
3
 
Side
783
209
205
34
37
39
39
94
532
333
390
869
59
186
99
544
134
143
555
457
473
458
706
718
709
521
532
654
394
484
400
742
751
174
175
185
45
68
252
636
402
235
252
223
219
240
116
18
20
248
605
249
487
313
512
247
520
623
519
630
521
285
216
224
222
534
93
344
104
790
437
309
315
891
58
799
205
208
48
710
103
432
318
334
736
333
809
213
31
887
889
887
604
799
665
575
381
769
802
671
195
320
319
212
695
688
707
665
208
274
672
762
783
593
607
606
565
604
382
389
233
424
428
289
296
826
532
393
385
204
448
372
40
696
681
492
704
706
705
135
452
703
608
616
67
741
80
77
450
801
700
672
335
348
372
364
353
675
391
895
541
529
365
208
401
360
280
387
64
81
89
82
80
77
533
106
685
605
711
687
363
416
302
408
410
416
618
18
442
485
250
84
151
50
265
562
181
400
278
18
294
570
259
282
273
268
165
811
173
316
69
68
383
55
388
266
156
180
293
675
286
522
642
856
506
508
281
431
100
56
581
232
63
435
634
321
279
175
345
57
367
429
268
491
105
642
49
70
572
69
384
521
303
574
437
7
18
7
295
299
288
298
639
148
545
550
547
552
551
248
391
606
428
606
817
472
181
616
483
471
716
285
722
722
359
681
696
695
393
561
812
811
822
826
348
531
386
117
393
545
640
62
254
69
401
302
849
208
614
370
892
554
441
446
19
317
318
403
626
561
544
807
94
781
789
726
574
317
490
152
143
153
767
657
326
135
301
283
150
667
369
97
106
96
572
570
657
671
710
707
566
586
395
229
251
266
811
389
805
390
392
314
509
785
810
791
857
346
116
135
607
259
572
624
630
632
655
449
491
500
501
506
503
313
498
203
209
640
347
347
148
846
600
877
67
542
297
257
309
307
308
477
483
769
704
770
90
114
121
121
325
337
331
197
280
348
282
321
768
770
452
442
441
162
389
743
767
654
785
799
380
272
7
281
386
27
33
376
255
34
57
493
496
319
583
568
570
571
512
324
326
324
638
610
698
873
230
294
765
553
554
563
273
47
81
699
701
700
634
645
646
392
79
123
125
136
537
130
179
353
355
357
400
155
788
18
603
687
500
270
585
175
646
319
259
234
320
382
280
806
436
86
87
89
466
466
474
473
484
481
461
482
482
463
269
443
225
371
794
210
368
368
455
371
292
581
553
30
281
296
293
281
710
583
724
163
551
167
170
167
173
414
350
94
96
206
270
771
26
571
805
34
816
132
534
61
49
696
626
146
790
779
459
473
492
440
261
271
728
738
729
737
331
272
742
335
436
49
345
609
905
798
685
396
116
323
284
359
158
173
342
622
215
92
615
46
191
192
215
388
34
614
719
634
404
223
672
404
593
70
156
651
229
548
571
521
272
509
807
233
570
158
646
737
366
365
481
685
507
355
198
201
207
443
16
93
54
473
525
666
500
502
504
407
488
279
636
651
650
648
648
183
824
609
612
271
187
190
198
201
198
219
216
483
159
657
685
687
652
683
669
255
213
533
136
840
846
846
630
630
375
452
334
180
131
129
633
285
265
635
357
374
258
167
735
897
751
758
758
762
760
657
201
214
213
211
219
257
225
231
585
620
596
287
608
832
183
186
189
183
454
466
406
387
155
147
154
146
161
557
446
794
720
523
724
343
194
190
769
807
427
401
410
417
582
592
374
374
348
655
66
328
338
344
328
330
336
89
106
852
511
144
27
619
866
617
861
868
17
29
179
869
398
398
365
364
348
358
218
321
334
223
404
335
279
490
360
366
397
99
20
623
389
677
255
369
399
26
366
367
229
335
370
440
86
211
869
872
872
270
327
459
50
441
440
383
392
383
80
397
281
118
365
879
358
52
133
527
161
141
58
17
172
347
349
318
32
385
810
296
295
744
772
750
792
788
440
205
617
441
200
292
561
591
368
399
358
145
389
387
509
322
321
423
593
604
285
342
823
323
268
397
724
321
569
250
810
429
182
499
512
800
68
735
388
733
723
422
64
231
612
403
88
535
390
882
609
530
281
107
109
110
166
605
160
523
195
884
827
107
533
317
148
318
449
321
808
232
383
442
458
360
606
608
317
532
212
622
361
273
796
603
413
231
604
469
714
711
709
700
438
66
560
571
378
643
681
30
703
706
774
780
529
801
71
253
535
827
831
204
256
271
264
265
265
605
621
649
116
486
581
167
172
344
117
608
613
364
627
636
625
623
629
629
629
668
231
249
695
711
826
472
187
614
670
667
181
210
712
717
146
751
213
613
366
715
396
439
452
565
484
70
653
367
376
369
382
374
630
635
636
636
655
677
683
681
267
157
182
601
382
483
362
363
568
215
494
288
342
230
622
386
581
608
550
653
571
568
603
568
489
343
52
347
772
210
430
425
214
771
417
395
318
791
799
702
507
490
319
545
 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003