Velkommen til Hedmark Slektshistorielag

Hedmark Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking og biografisk arbeid. Geografisk dekker laget området til det gamle Hedmarken Fogderi, dvs. dagens kommuner Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og formidle hjelp til personer og institusjoner med interesse for lagets arbeidsområde.

Laget driver et omfattende arbeid med dataregistrering av kilder og vi utgir et eget tidsskrift med to nummer per år. Laget avholder arbeidsmøter hver månded bortsett fra om sommeren, vanligvis andre torsdag i måneden. Møtene holdes som oftest på Statsarkivet i Hamar.

Les mer om laget...

Gå til møtekalenderen...

 

Årsmøte 2016 avholdes 14. april på Statsarkivet i Hamar

Vi minner om lagets årsmøte torsdag 14. april kl 1800 på Statsarkivet i Hamar. Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektene.

Dataregistrerte kirkebøker

Styret i Hedmark Slektshistorielag har vedtatt at alle kirkebøker som vi har dataregistrert og som er korrekturlest skal legges ut på Digitalarkivet. Flere filer er allerede oversendt.

Vi har mange dataregistrerte bøker som ikke er korrekturlest. For å få gjort dette trenger vi hjelp. Har du lyst og anledning til å hjelpe til med dette hadde det vært flott. Ta kontakt med laget på epost-adressen vår.

De første bøkene ligger nå ute på Digitalarkivet.

 

Medlemskap som gave?

Hva med å gi medlemskap i Hedmark slektshistorielag som gave? Styret oppfordrer alle sine medlemmer til å være med på en liten vervekampanje. Send en epost til vår adresse post@hedmarkslekt.no så ordner vi det.

 

Har vi din epost-adresse?

Vi sender ut informasjon og påminnelser om møter og annet på epost. Da er det fint om vi har din epost-adresse. Send en melding til post@hedmarkslekt.no med ditt navn og adresse så vi kobler riktig. Du kan også bruke vårt kontaktskjema. Du trenger ikke å være medlem for å motta disse påminnelsene.

 

Hjemmesiden vår

Vi begynte i 2011 et arbeide med å bytte teknikk bak hjemmesiden vår. Dette arbeidet er ennu ikke helt ferdig. Enkelte sider henger fortsatt igjen i gammel teknikk og er kanskje ikke helt ajour. Har du kommentarer eller spørsmål om dette, kan du sende en epost til webadm@hedmarkslekt.no

 

Venter du på svar fra oss?

Laget har over en lengre periode hatt kapasitetsproblemer med hensyn til behandling og besvarelse av skjema- og eposthenvendelser. Dersom du har sendt oss en melding og etter en måned fortsatt venter på svar, ber vi om at du sender meldingen på nytt. Vi beklager dette, og vil forsøke å hjelpe deg så raskt vi kan.

 

Kontaktinformasjon:

Navn: Hedmark Slektshistorielag
Postadresse: Gålåsvegen 185
2320 Furnes
Fakturaadresse: Brovollvegen 70
2345 Ådalsbruk
Telefon: 90 56 59 05
Epost: post@hedmarkslekt.no
Bankkonto: 1822.05.36676
Organisasjonsnummer: 985 638 063
 

Nyheter:

2. mars 2016

Årsmøtet 2016 er utsatt til 14. april

 

7. februar 2016

Møtekalenderen for 2016 er lagt ut på kalendersiden.

Årsmøte 2016 holdes torsdag 10. mars kl 1800

 

12. april 2015

På lagets årsmøte 12. mars ble det sittende styret gjenvalgt.

7. januar 2015

Møtekalenderen for 2015 er lagt ut på kalendersiden.

 

24. oktober 2014

Migrasjonsmuseets venneforening inviterer til temakveld om slektsgransking 29.oktober kl 1900.

11. mars 2014

Møtekalenderen for hele 2014 er lagt ut på kalendersiden.

 

20. februar 2014

Det er valgt nytt styre i Hedmark Slekts­historie­lag.

November 3013

Slektshistorisk foredrag i Brumunddal bibliotek 16. november

8. oktober 2013

Det nye styret har konstituert seg.

4. september 2013

Møtekalenderen for høsten 2013 er lagt ut på kalendersiden.

 

13. juni 2013

Ekstraordinært års­møte er avholdt og det er valgt nytt styre.

29. mai 2013

Ekstraordinært års­møte torsdag 13. juni kl 1800. Sak: Valg av nytt styre.

 

9. mai 2013

De nye vedtektene er lagt ut på siden.

15. mars 2013

Protokoll fra årsmøtet 2013 er lagt ut på hjemmesiden.

25. februar 2013

Årsmøtet 2013 er torsdag 14. mars kl 1800 på Statsarkivet.

160413 nkm
991 - -
Hedmark slektshistorielag © since 2003