Velkommen til Hedmark Slektshistorielag

Hedmark Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgransking og biografisk arbeid. Geografisk dekker laget området til det gamle Hedmarken Fogderi, dvs. dagens kommuner Hamar (inkludert tidligere Vang kommune), Stange, Ringsaker og Løten. Laget skal være et bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og formidle hjelp til personer og institusjoner med interesse for lagets arbeidsområde.

Laget arbeider med dataregistrering av kilder og vi utgir et eget årlig tidsskrift. Laget avholder arbeidsmøter hver månded fra september til april, vanligvis andre torsdag i måneden. Møtene holdes som oftest på Statsarkivet i Hamar.

Les mer om laget...

Gå til møtekalenderen...

 

Årsmøte* torsdag 6. april på Statsarkivet i Hamar

Hedmark Slektshistorielag innkaller til årsmøte* på Statsarkivet Hamar torsdag 6. april kl 1800. Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektene.

Etter årsmøtet holder Thor Bøhmer et foredrag om den behandling kvinner som fikk barn uten å være gift, ble utsatt for for noen hundre år siden. I dag er det uforståelig at det gikk an å behandle folk så stygt. Foredraget er fra kl 1930 og er åpent for alle.

*) Det innkalles samtidig til ekstraordinært årsmøte som iverksettes dersom det ikke møter mange nok til at det ordinære årsmøtet blir beslutningsdyktig.

Hedmark Slektshistorielag på Statsarkivet Hamar på dagtid 7 onsdager våren 2017

Nå er det mulig å få kvalifisert assistanse av kyndige slektsforskere på dagtid flere onsdager utover våren. Hedmark Slektshistorielag var på plass 11. januar og fortsetter fra ca kl 10 onsdagene 1.februar, 8.februar, 1.mars, 8.mars, 22.mars og 5.april.

Det ville være hyggelig om mange av våre medlemmer kommer innom disse dagene!

Også andre slektshistorielag vil være tilstede på onsdager. Se hele listen...

Skrevet 01.01.2017

Dataregistrerte kirkebøker

Styret i Hedmark Slektshistorielag har vedtatt at alle kirkebøker som vi har dataregistrert og som er korrekturlest skal legges ut på Digitalarkivet. Flere filer er allerede oversendt.

Vi har mange dataregistrerte bøker som ikke er korrekturlest. For å få gjort dette trenger vi hjelp. Har du lyst og anledning til å hjelpe til med dette hadde det vært flott. Ta kontakt med laget på epost-adressen vår.

De første bøkene ligger nå ute på Digitalarkivet.

 

Medlemskap som gave?

Hva med å gi medlemskap i Hedmark slektshistorielag som gave? Styret oppfordrer alle sine medlemmer til å være med på en liten vervekampanje. Send en epost til vår adresse post@hedmarkslekt.no så ordner vi det.

 

Har vi din epost-adresse?

Vi sender ut informasjon og påminnelser om møter og annet på epost. Da er det fint om vi har din epost-adresse. Send en melding til post@hedmarkslekt.no med ditt navn og adresse så vi kobler riktig. Du kan også bruke vårt kontaktskjema. Du trenger ikke å være medlem for å motta disse påminnelsene.

 

Hjemmesiden vår

Hjemmesiden vår ble etablert i 2003 og har etterhvert fått mange undersider. I 2011 og 2012 arbeidet vi med å modernisere teknikken bak de mest sentrale sidene, men enkelte sider henger fortsatt igjen i gammel teknikk og er kanskje heller ikke helt ajour. Internett er i stadig utvikling og teknikken fra 2011 begynner også å bli gammeldags. Har du kommentarer eller spørsmål om dette, kan du sende en epost til webadm@hedmarkslekt.no

 

Venter du på svar fra oss?

Laget har over en lengre periode hatt kapasitetsproblemer med hensyn til behandling og besvarelse av skjema- og eposthenvendelser. Dersom du har sendt oss en melding og etter en måned fortsatt venter på svar, ber vi om at du sender meldingen på nytt. Vi beklager dette, og vil forsøke å hjelpe deg så raskt vi kan.

 

Kontaktinformasjon:

Navn: Hedmark Slektshistorielag
Postadresse: Gålåsvegen 185
2320 Furnes
Fakturaadresse: Brovollvegen 70
2345 Ådalsbruk
Telefon: 90 56 59 05
Epost: post@hedmarkslekt.no
Bankkonto: 1822.05.36676
Organisasjonsnummer: 985 638 063

 

170403 nkm
991 - -
Hedmark slektshistorielag © since 2003