Hedmark Slektshistorielag avslutter sin virksomhet

Hedmark Slektshistorielag er organisasjonsmessig ikke kommet igang igjen etter pandemien. Aktiviteten var redusert også de siste årene før pandemien. De fleste av lagets medlemmer viste liten interesse for aktiv deltakelse. Vi har ingen rekruttering, ingen nye medlemmer har dukket opp de siste årene, og det har ikke vært noen utskiftninger i styret. Lagets tidsskrift er ikke utgitt etter 2015. Det siste (sept.2023) er at vår mulighet for månedlige arbeidsmøter i lokalene til Statsarkivet i Hamar er falt bort.

Styret har invitert medlemmene til diskusjon om lagets fremtid. Konklusjonen etter dette er dessverre at dagens digitale muligheter innenfor fagområdet slektsgranskning overskygger vår analoge virksomhet. Vi har derfor bestluttet å arbeide mot en styrt avvikling av virksomheten, og har startet med en gjennomgang av våre arkiver og kontorets utstyr og inventar, deriblant eldre datautstyr. Alternativene er å etterlyse eventuelle arvtagere eller finne en tilnærnet kostnadsfri lagringsplass for arkivene inntil arvtagere er funnet. Gammelt datautstyr antas å ha liten verdi i denne sammenhengen.

Nettstedet hedmarkslekt.no og epostadressen post@hedmarkslekt.no vil teknisk bli opprettholdt inntil videre.

 

Vår gamle hjemmeside

Vår gamle hjemmeside med undersider inneholder en del interessant informasjon.
Du kan åpne den her.

Vær oppmerksom på at den gamle siden ikke er oppdatert i forhold til beslutningen om å avslutte lagets virksomhet.

Du kommer tilbake til denne siden ved å velge "Hovedsiden" på den gamle Hovedsiden.

 

Kontaktinformasjon:

Navn: Hedmark Slektshistorielag
Postadresse: Gålåsvegen 185
2320 Furnes
Fakturaadresse: Brovollvegen 70
2345 Ådalsbruk
Telefon: 90 56 59 05
Epost: post@hedmarkslekt.no
Bankkonto: 1822.05.36676
Organisasjonsnummer: 985 638 063

 

Hedmark slektshistorielag © since 2003